POZORNE ODCHYLENIE POŁOŻENIA CIAŁA NIEBIESKIEGO OD JEGO POŁOŻENIA RZECZYWISTEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABERRACJA to:

pozorne odchylenie położenia ciała niebieskiego od jego położenia rzeczywistego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ABERRACJA

ABERRACJA to:

w sensie biologicznym, medycznym - odstępstwo od normy (na 9 lit.)ABERRACJA to:

zjawisko astronomiczne polegające na pozornym ruchu położenia kątowego ciał niebieskich w cyklu rocznym (na 9 lit.)ABERRACJA to:

wada pojedynczej soczewki, układu optycznego, obiektywu, a także zwierciadła niepłaskiego, polegająca na deformacji uzyskanego obrazu (głównie zniekształceniu, pogorszeniu ostrości) lub wystąpieniu niepożądanych zmian chromatycznych (na 9 lit.)ABERRACJA to:

odchylenie, zboczenie, np. od normalnego stanu, zachowania, przyjętych norm postępowania, sposobu myślenia czy też działania jakiegoś urządzenia, odstępstwo od normy lub zasady (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZORNE ODCHYLENIE POŁOŻENIA CIAŁA NIEBIESKIEGO OD JEGO POŁOŻENIA RZECZYWISTEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.496

RUCHY ROBACZKOWE, ARMEKT, KICZUA, WYWIAD CHOROBOWY, ROZWIERACZ, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, EDUKACJA EKOLOGICZNA, TYTANOFON, KĄT PEŁNY, PRESTOZUCH, EKAPIERWIASTEK, ABLACJA, DUPA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, POIMEK, METRYKA, REKIN CHOCHLIK, ABORDAŻ, COACH, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, ŚPIĄCZKA, MARKER GENETYCZNY, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, KULT LUNARNY, KREWETKA PŁYWAJĄCA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, BETA TESTER, MIERNIKOWCOWATE, WEDDEL, NUŻENIEC LUDZKI, PASCAL, RESET, CZYN KARALNY, ZIELONA NOC, SCHULZ, CIAŁO KOLANOWATE, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, ERATOSTENES, BOREOPTERUS, ALERGEN WZIEWNY, ANORMALNOŚĆ, CIAŁO DOSKONALE SZARE, TEST ZDERZENIOWY, POTENCJAŁ ZETA, BIEDRONKA, OSKÓREK, ABRAZJA GLACJALNA, PŁETWA, WYRÓB TYTONIOWY, PRĘŻNOŚĆ, ŚRÓDPOŚCIE, ODZIERCA, PCHŁA MORSKA, GRUBOŚĆ, GŁOWA, PUNKT, SZEREG HARMONICZNY, CZEŚNIKOSTWO, POSOBOROWIE, ZIMNO, ŚWINIA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, BICZ WODNY, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, CIAŁO SUBTELNE, OWOLAKTARIANIN, NOSOROŻEC, TREL, GRAF PÓŁEULEROWSKI, ARIZONAZAUR, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, PTASZNIK GOLIAT, ELEKTROŚMIECI, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, ŁUSKA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, PAKIET POMOCOWY, SARKOLEST, PODATEK BEZPOŚREDNI, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, POTENCJAŁ DZETA, TACHOGRAF, WAGA, KRZYŻ PAPIESKI, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, INSTRUKCJA, PARAFIA, TWIERDZENIE CANTORA, MASZYNKA DO GOLENIA, ANOMALIA, DEKOMPENSACJA, BIELICE, WYTRZESZCZ, STEPÓWKA, AUSTRALIA, ZAINTERESOWANIE, PROCES DECYZYJNY, KRATER PASOŻYTNICZY, AKTUALIZACJA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, CASSOLA, HEIDEGGER, NAKŁUCIE, KAPLICA LORETAŃSKA, PIERWOTNIAK, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, NADAWCA, DODATEK STOPOWY, KOMA, KLOMIFEN, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, DRYFKOTWA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, SORDES, ANTYHUMANIZM, SEGMENT, LAKTOWEGETARIANIN, BOMSTENGA, ETERYCZNOŚĆ, EKRANOPLAN, DRAPER, MATELOT, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, KAWIRAM, KRĘG LĘDŹWIOWY, NARNIA, DRYBLING, SPADOCHRON, OSTATNIA WIECZERZA, TAG, WANNANOZAUR, PÓŁKOSZEK, KOTWICZNIKOWCE, IMMERSJA, SZCZĘKOWIEC, WĘZEŁ, ODBIÓR, BRAZILOZAUR, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, ŁASKOTKI, EKSKLAWA, ODCHYLENIE ĆWIARTKOWE, OŚ STRZAŁKOWA, ANTYSZTUKA, ASTROORIENTACJA, PODAWCA, IDIOM, STAROGRECKI, PARLAMENT, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, ROZPRZE, MIKROARCHITEKTURA PROCESORA, ZWIERCIADŁO, OMDLAŁOŚĆ, BARYCENTRUM, ŚLEPY KOSZTORYS, METODA TERMICZNA, CÓRKA ŚMIECIARZA, TRAGIZM, SILUOZAUR, ACYDURIA OROTOWA, PRZEZIERNIK, CZOŁDAR, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, MARTWY PRZEPIS, SPOIWO BUDOWLANE, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, SKUTECZNOŚĆ, UKŁAD KIEROWNICZY, PIĘCIORNIK NISKI, KOREKTA DRUGOSTRONNA, GOSPODARSTWO LEŚNE, VOLTAIRE, WYGIB, DROGÓWKA, CEKOTROFIA, DEPILATOR, PACJENT URAZOWY, PRAWO TALIONU, PINGWIN TONIEC, ZESPÓŁ CAPLANA, MORENA DENNA, ŚLIZG, PUBLIC RELATIONS, JEZIORO SUPRAGLACJALNE, LOKACJA, BŁOTNISZEK WEŁNISTY, CHOROBA RUBARTHA, ENTODERMA, AMBYSTOMOWATE, MONARCHIA ELEKCYJNA, KAMUFLAŻ, KESTEN, IRYZACJA, RANKOR, IRYGATOR, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, PELONEUSTES, DRĘTWOTA, NACZYNIA TĘTNICZE, HABER, PROTEZA, PATRYLINEARNOŚĆ, OTYŁOŚĆ, KINEZJOLOGIA, CYBERNETYZACJA, SPIELBERG, NASKÓREK, JERYCHO, PASTERSKOŚĆ, NOTOHIPSYLOFODON, FLUID, ANUROGNAT, LINIA POŚRODKOWA, POCHŁANIACZ, ŚCIANA, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, KĄTNIK WIĘKSZY, GNIAZDO PROCESOROWE, ANATOMIA, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, GRÓDŹ, MARKER NOWOTWOROWY, FAŁSZYWA POLĘDWICA, GARSTKA, TECHNOZAUR, CHROMATYDA SIOSTRZANA, SKROMNOŚĆ, REFLEKTOR, KARNY, PLEBEJUSZ, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ŁASKAWCA, DWUFAZOWOŚĆ, KOT, DEMOT, DIMETRODON, INWOLUCJA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, RÓŻKOWIEC LIPOWY, DRUKARKA ELEKTROCZUŁA, MECHANIZM, REPOZYTORIUM, JEGO MIŁOŚĆ PAN, NADŚWIAT, SPONDYLOSOMA, PSYCHOMANIPULACJA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, MUSZLA, SIŁA DOŚRODKOWA, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, PREPARAT, STOŻEK DEPRESYJNY, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, CIĘCIWA, PAS DROGOWY, OINOMANCJA, KOŃCZYNA, FIZYCZNOŚĆ, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, JOGURT, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, KOMPENSATOR CIEPLNY, PROTEKTORAT, EKAGLIN, JAŹŃ, URAZ, NACZELNIKOSTWO, BRZEG, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, CHOPIN, PU, ZIELONA RECEPTA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, TELEZAKUPY, HALS, GALWANOTERAPIA, SWORZEŃ GEOPOLITYCZNY, BARYCENTRUM, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, DIIKTODON, SOKRATES, SKRZYPŁOCZE, WIERTŁO, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, CZUJNIK INDUKCYJNY, OBSERWATOR LUENBERGERA, NERW ODWODZĄCY, AMBYSTOMY, ZMIERACZEK NADMORSKI, ETYKIETA, ODCHYŁKA, ?TEKSASET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.496 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZORNE ODCHYLENIE POŁOŻENIA CIAŁA NIEBIESKIEGO OD JEGO POŁOŻENIA RZECZYWISTEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POZORNE ODCHYLENIE POŁOŻENIA CIAŁA NIEBIESKIEGO OD JEGO POŁOŻENIA RZECZYWISTEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABERRACJA pozorne odchylenie położenia ciała niebieskiego od jego położenia rzeczywistego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABERRACJA
pozorne odchylenie położenia ciała niebieskiego od jego położenia rzeczywistego (na 9 lit.).

Oprócz POZORNE ODCHYLENIE POŁOŻENIA CIAŁA NIEBIESKIEGO OD JEGO POŁOŻENIA RZECZYWISTEGO sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - POZORNE ODCHYLENIE POŁOŻENIA CIAŁA NIEBIESKIEGO OD JEGO POŁOŻENIA RZECZYWISTEGO. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x