CZAS LOKALNY, KTÓRY DANY KRAJ PRZYJMUJE DLA PEWNEGO OKRESU ROKU, ZAZWYCZAJ WYPRZEDZAJĄCY O GODZINĘ STANDARDOWY CZAS STREFOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAS LETNI to:

czas lokalny, który dany kraj przyjmuje dla pewnego okresu roku, zazwyczaj wyprzedzający o godzinę standardowy czas strefowy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZAS LOKALNY, KTÓRY DANY KRAJ PRZYJMUJE DLA PEWNEGO OKRESU ROKU, ZAZWYCZAJ WYPRZEDZAJĄCY O GODZINĘ STANDARDOWY CZAS STREFOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.062

WIOSENKA, MELODIA, FENKAMFAMINA, ŻARTOWNIŚ, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, PIES PASTERSKI, GEOTECHNIKA, LIS, EPOKA, BLASZKA SITOWA, MŁYN ZBOŻOWY, PELARGONIA ANGIELSKA, MIEJSKOŚĆ, MIKOŁAJCZYK, SZYBKOZŁĄCZE, BEFKA, WYSADEK, KOTERYJNOŚĆ, EKSPRESJA, BALON METEOROLOGICZNY, ORGANISTKA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, PRAŻONKA, BAKTERIE METANOGENICZNE, GRATKI, MUS, WIZAWKA, MŁODZIK STARSZY, JEŁOP, KWIAT ŻEŃSKI, MUSLIM, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, BETABLOKER, RIKSZARZ, TEKA, TEMPERATURA MROZU, HULL, PUŁKOWNIK, RACHUNEK CAŁKOWY, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, ASESOR, KWARTET, NAPRAWICIEL, OJCIEC, KALENDARZ KOŚCIELNY, PATENT, BATERIA PŁASKA, RECEPCJA, ROZWÓJ SPOŁECZNY, RATAJE, MONOCYT, FUSYT, PIERWSZAK, KUZYN, KAMPESZYN, ŚREDNIOWIECZNIK, TRÓJKOLOROWI, ZGODNOŚĆ, MONOPOL, KLAWISZOWIEC, ZWIERZĘ, USA, KINDERBAL, TEATRZYK CIENI, EDYL, WIZJER, WZNOWICIEL, GRZEBIEŃ, ZDRADZIECTWO, ROMANISTYKA, 126P, BELLAMY, CEWKA, BEYLIZM, PLAŻÓWKA, PENSJA, OUTSIDER, ZARADNOŚĆ, NOWOGRÓD WIELKI, REZERWAT, KAPA, ARKA PRZYMIERZA, KMIOT, KOSZ, ŻYWIK, CHWYTNIK, ROWER, EGZOSZKIELET, EDYKUŁ, RADIOSYGNAŁ, INTERNAT, RYCERZ-ROZBÓJNIK, REZERWA, MŁYNEK DO ODPADÓW, CENA NAIWNA, DWÓR, IGLICA, MAJSTER, PATRON, USKOK, STAROŚWIECKOŚĆ, JUGOSŁOWIANKA, UDANOCERATOPS, FOCKE, STYLING, KOZŁEK, LALKARZ, REMIZA, BADANIE PRZESIEWOWE, CHWYTNIK, BIAŁY ZNAK, WYWROTOWIEC, SYLWESTER, ZROSTNICA, NAŚLADOWCA, FILM ANTYWOJENNY, PIZANG, BLOK, KASZA JAGLANA, KOMORNIK, NORMA, STRONA POWODOWA, GRANULOCYT, KONTRGAMBIT PHILIDORA, BODZIEC PODPROGOWY, KABANOS, MLECZNIK, GOFR, MIKROFON PIEZOELEKTRYCZNY, BOLSZEWIK, PRAWICZEK, SFERA DYSONA, OKUCIE, INTENDENT, REŻYSERNIA, PARAOLIMPIADA, SZEREG CZASOWY, PRZYRODNI BRAT, ŻUBR WĘGIERSKI, RESOR, WOLNE, BANAN, MLECZ, GAŁA, PARKIETNIK, MASCARPONE, REGUŁA DEDUKCYJNA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ZGŁOSKOWIEC, MARRAN, WNĘKA, USTAWKA, PAGRUS, LENIN, DZIEKANAT, ADIAFORA, MECHANIKA TEORETYCZNA, TESLA, MĄŻ, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, BODZIEC WARUNKOWY, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, HERNYSTIR, BAR, KOBIECOŚĆ, JACHYMÓW, TRUSKAWKA, CZAS, ARTYSTA, ŚLIZG STAWOWY, KOMPLEMENTARIUSZ, SUOMI, SZYBKOZŁĄCZKA, MELON, CHARAKTER PISMA, DŁUŻNIK SOLIDARNY, EMULATOR, TELESKOP, PRYSIUDY, GODŁO MAPY, WIELKI POST, HIPERPOWIERZCHNIA, LATAJĄCY DYWAN, LEK PRZECIWBÓLOWY, LUFT, FILOZOFIA JOŃSKA, PROJEKT TECHNICZNY, MŁODZIAK, FEUDUM, FACHOWIEC, FAKTOR, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, DOPEŁNIENIE, ADŻWAN, KOŁATKA, MOBIL, SZTUKA EGEJSKA, MONOSTYCH, OPAT KOMENDATORYJNY, FIGURA OGRANICZONA, MELODYKA, MAJ, KANONIA, PAŁA, KOŁNIERZYK BEBE, PIECZENIARZ, PRZENOSICIEL, FLIRCIARKA, OBWÓD REZONANSOWY, ALEGORIA, ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE, PRZETWORNIK, DEBLISTA, SIATKA CENTYLOWA, CYTADELA, MIEJSCOWY, SZPITALNIK, TRÓJBOISTA SIŁOWY, UŻYŁKOWANIE, KOM, WŁAZ, KONOTATKA, KWATERA ZASTĘPCZA, ZAKON MNISI, TOBOŁEK POLNY, KURWIA ZUPA, IMPULS TELEFONICZNY, KOLABORANT, GLIKOPEPTYD, KOZIOŁ, KRYTERIUM WALDA, DZISIAJ, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, WIDZĄCY, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, SURFAKTANT, NIERÓB, GYNYCEUM, PASEK, FURIAT, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, ŁEBEK, OPIESZAŁOŚĆ, BATYMETRIA, POMNIK, KWALIFIKOWANA KARA ŚMIERCI, DMUCHANIEC, CZĘSTOKÓŁ, NIMBOSTRATUS, EMBLEMAT, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, KOLORYT LOKALNY, BULDER, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, CZWARTY WYMIAR, KOMUNA LUDOWA, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, MICRA, KRZYŻAKOWATE, PRZEDŁUŻACZ, ROWEREK BIEGOWY, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, DOLAR GUJAŃSKI, SZKOŁA, NOTKA, GĘSIAREK, BIAŁA NOC, NIM, FILHELLENIZM, SYSTEM, AGREGACJA, STREETWORKER, POCIĄG MARSZRUTOWY, TYMPANON, WSKAŹNIK UBÓSTWA, KREOLKA, PRZEJAZD KOLEJOWY, OKRUSZYNA, CIAŁKO ŻÓŁTE, MONODRAMAT, DOKTOR HONORIS CAUSA, ŻŁÓB, BALLADZISTA, UKŁAD NIEINERCJALNY, STAROŚCIANKA, CHEMOAUTOTROF, GESTAPO, ROK LITURGICZNY, KURS SZTYWNY, KOŃ TROJAŃSKI, REEDUKATOR, GRAF EULEROWSKI, OBWODNICA POZAMIEJSKA, REŻYSERKA, COMBER, DZIECKO WIEKU, WCZASY POD GRUSZĄ, DZIEDZICZNOŚĆ, ?ZYGMUNT I STARY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.062 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZAS LOKALNY, KTÓRY DANY KRAJ PRZYJMUJE DLA PEWNEGO OKRESU ROKU, ZAZWYCZAJ WYPRZEDZAJĄCY O GODZINĘ STANDARDOWY CZAS STREFOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZAS LOKALNY, KTÓRY DANY KRAJ PRZYJMUJE DLA PEWNEGO OKRESU ROKU, ZAZWYCZAJ WYPRZEDZAJĄCY O GODZINĘ STANDARDOWY CZAS STREFOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZAS LETNI czas lokalny, który dany kraj przyjmuje dla pewnego okresu roku, zazwyczaj wyprzedzający o godzinę standardowy czas strefowy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAS LETNI
czas lokalny, który dany kraj przyjmuje dla pewnego okresu roku, zazwyczaj wyprzedzający o godzinę standardowy czas strefowy (na 9 lit.).

Oprócz CZAS LOKALNY, KTÓRY DANY KRAJ PRZYJMUJE DLA PEWNEGO OKRESU ROKU, ZAZWYCZAJ WYPRZEDZAJĄCY O GODZINĘ STANDARDOWY CZAS STREFOWY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CZAS LOKALNY, KTÓRY DANY KRAJ PRZYJMUJE DLA PEWNEGO OKRESU ROKU, ZAZWYCZAJ WYPRZEDZAJĄCY O GODZINĘ STANDARDOWY CZAS STREFOWY. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast