Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TO, ŻE COŚ JEST WYSTARCZALNE, SAMO MOŻE POKRYĆ CAŁE ZAPOTRZEBOWANIE LUB JEST TEGO WYSTARCZAJĄCO DUŻO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYSTARCZALNOŚĆ to:

to, że coś jest wystarczalne, samo może pokryć całe zapotrzebowanie lub jest tego wystarczająco dużo (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST WYSTARCZALNE, SAMO MOŻE POKRYĆ CAŁE ZAPOTRZEBOWANIE LUB JEST TEGO WYSTARCZAJĄCO DUŻO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.035

KOREKTOR, MIERZEJA, DEFICYT, JĘZYK TAMILSKI, EKSTREMOFIL, AFERALNOŚĆ, RACA, NIECZYNNOŚĆ, MANTYLA, COLA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, KONFISKATA, OPARCIE, ANTENA YAGI-UDA, TUBING, BISEKS, OBRÓT SYNCHRONICZNY, DWUWARSTWOWOŚĆ, MINUTNIK MECHANICZNY, SEKWENCJA KODUJĄCA, KLER, PATENT, SZKARADNOŚĆ, GRZYB ZAJĄCOWY, MLEKO, TAUTOLOGIA, SYMULATOR, KARTAUNA, DETAL, ŻYWOŚĆ, SSAK ŁOŻYSKOWY, FELER, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, SWAR, KARZEŁ, WYJĄTEK, DEPORTOWANY, KSIĘGA, GODZINA, LITERAT, ŹRÓDŁOWOŚĆ, WSOBNOŚĆ, MINERAŁ, NIEGOTOWOŚĆ, GERMAŃSKI, KRWINKA, WSZECHSTWORZENIE, TAMARILLO, STRATUS, BYCZEK, ŚWIŃSTWO, KOŚĆ OGONOWA, MISIEK, OPŁATA SANKCYJNA, KOLAMINA, KORDONEK, POKRZYWKA, RYCERZYK, PRODUKT, RAK SZLACHETNY, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, SZLAFROK, KONWIKT, ARENA, UBAW, PAPU, BRUZDKOWANIE, FORMA, KOSA, KOLEŻEŃSKOŚĆ, KSOBNOŚĆ, NALEGANIE, DZIEWICTWO, ŚWIATOWOŚĆ, BIOGRAFIZM, FAGOCYTOZA, KOLEJ LINOWA, PRZEMYSŁÓWKA, EKSPLOZJA, STRES, CHWYTNIK, KALIMBA, KONSEKWENTNOŚĆ, LASKA, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, STAŁOŚĆ, NANOMETR, MARMUR, TAPETA, BRYFOK, LINIA CZYSTA, LEKCJA, DYSKONTO, EMANACJA, INKUBATOR, ROZKRUSZ, JAŁOWIEC CHIŃSKI, TUŁACZ, OBSZAR NIEOGRANICZONY, SELSKIN, HACJENDA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, KRÓL ZWIERZĄT, KLEIK, LOTNIK, POPĘDLIWOŚĆ, REGUŁA, RYBY ŁAWICOWE, KIEROWCA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, RELACJA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, MELODIA, PSZCZOŁA MIODNA, POTOK, TWAROŻEK, DOBYTEK, STACCATO, SIARA, REŻIM, PUCHAR, DYPTYK, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, MOST PONTONOWY, OKRUTNOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PNEUMATOLIZA, PRZEWAGA, GŁOSOWANIE, ESKORTA, PRACA, PARTYCYPACJA, REGENERACJA, SZCZI, PŁUCZKA, KORYTARZ, KIERUNKOWOŚĆ, FETYSZ, PIEC INDUKCYJNY, POPRZEWRACANIE, KIEŁBA, DOZYMETR, KARAWANA, TYTULIK, UNCJA, GERMAŃSKOŚĆ, EMALIA, PASTEL, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, NIECHLUJA, GDERACTWO, ABISAL, HARD CORE, HEJT, DŻDŻYSTOŚĆ, DROGA KOLEJOWA, CZUJKA, OBROŻA, POLEMICZNOŚĆ, OBCY, UNIA PERSONALNA, WAMPIREK, LANGUSTYNKA, FREZARKA KOPIARKA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, WRÓBEL, TAKSÓWKARKA, PREDESTYNACJA, ANIOŁ STRÓŻ, SER TOPIONY, ABAJA, ARANŻACJA, INTERPRETATOR, SER PODPUSZCZKOWY, SZTUCZNE SERCE, ZDRADZIECTWO, TRAWERS, OPERATOR KABLOWY, AZYL DYPLOMATYCZNY, BAKARAT, FUNKCJA BORELOWSKA, PALIWO KOPALNE, RZECZY OSTATECZNE, BRYLASTOŚĆ, UWAGA, KARENCJA, FARBA OLEJNA, SIÓDEMKA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, OMYŁKA, NIESPIESZNOŚĆ, MIR, RÓW MELIORACYJNY, BOMBA LOTNICZA, STROICZKOWE, ANTYFUTBOL, ZASPOKAJANIE, OUTLIER, KRA, DACH POGRĄŻONY, BEZAN, OPLOT, NOBEL, EKSPERTKA, ZABORCZOŚĆ, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, FERMENTOR, NIEWYPARZONA GĘBA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, PUDEŁKO, PRZESTRZELENIE, ZUPA Z GWOŹDZIA, TOALETA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, KOŚĆ MIEDNICZNA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, ANTONOMAZJA, POSYBILIZM, SPODENKI, GŁOWNIA, KLIN, CZYSTOŚĆ, MIODNIK, BRUTALIZM, KASZA, KULCZYBA, LESER, DERYWACJA ALTERNACYJNA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, MARENGO, KOCZ, PRZYCHÓWEK, TYMOLEPTYK, WYLOT, PERKAL, GITARA, WIATROWNICA, SMALCZYK, BAJADERA, NAZWA KODOWA, RÓŻANIEC, EGZEKUTYWA, OFIARA, ATRAKCYJNOŚĆ, ROŻEK, JOGURCIK, DYMA, ISKRA ELEKTRYCZNA, OBSERWATOR LUENBERGERA, AMNEZJA, DIAKRYT, MEGATSUNAMI, EFEKT BOGACTWA, ZGŁAD, ALKOHOL ROLNICZY, CUD, CZERWONKA, START, TEATR, KRWAWNIK, STRUKTURA HOLDINGOWA, PONURNIK, REIFIKACJA, SPONDYLOSOMA, SALONOWIEC, PODZIEMIE, HIPSOMETRIA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, PRZĘSŁO, PERCEPAN, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, CIĘGNO KOTWICZE, WERBENA, FROTTOLA, POSTĘPAK, PRYSZCZARKI, RESZTKA, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, TEŚCIK, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, CUDOTWÓR, PŁUCZKA, BRZEMIĘ, OŁTARZYK, OPACZNOŚĆ, RONNE, DOM JEDNORODZINNY, BROSZURA, BON UWŁASZCZENIOWY, STAUROPIGIA, WINDA, BLINDAŻ, FUGU, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, ANTYMONARCHISTA, PRACOHOLIK, GOLAS, KUPON, NIŻSZE NACZELNE, MIKROWENTYLACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.035 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: to, że coś jest wystarczalne, samo może pokryć całe zapotrzebowanie lub jest tego wystarczająco dużo, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST WYSTARCZALNE, SAMO MOŻE POKRYĆ CAŁE ZAPOTRZEBOWANIE LUB JEST TEGO WYSTARCZAJĄCO DUŻO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wystarczalność, to, że coś jest wystarczalne, samo może pokryć całe zapotrzebowanie lub jest tego wystarczająco dużo (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYSTARCZALNOŚĆ
to, że coś jest wystarczalne, samo może pokryć całe zapotrzebowanie lub jest tego wystarczająco dużo (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x