CIENKA SKÓRA, KTÓRA ZOSTAŁA WYKOŃCZONA PRZEZ OSZLIFOWANIE (OD STRONY LICA) I JEST UŻYWANA GŁÓWNIE DO WYROBU ODZIEŻY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WELWET to:

cienka skóra, która została wykończona przez oszlifowanie (od strony lica) i jest używana głównie do wyrobu odzieży (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WELWET

WELWET to:

rodzaj wiotkiej tkaniny z okrywą włosową; plusz wątkowy, czyli taki, w którym okrywa runowa tworzona jest z wątku (na 6 lit.)WELWET to:

gładka lub prążkowana, lśniąca tkanina bawełniana, podobna do aksamitu (na 6 lit.)WELWET to:

miękka skóra wykończona od strony lica przez oszlifowanie, przeznaczona głównie na odzież (na 6 lit.)WELWET to:

lśniąca tkanina podobna do aksamitu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIENKA SKÓRA, KTÓRA ZOSTAŁA WYKOŃCZONA PRZEZ OSZLIFOWANIE (OD STRONY LICA) I JEST UŻYWANA GŁÓWNIE DO WYROBU ODZIEŻY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.719

POŻYCZKA, ANAMNEZA, KŁOBUK, CHOROBA DARLINGA, HETMAN NAKAŹNY, AUTOTRANSFUZJA, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, BŁONA MIELINOWA, OCHRONA INDYWIDUALNA, SKANER 3D, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, MACICA PERŁOWA, START MASOWY, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, TWIERDZENIE PITAGORASA, ODŁÓG, MAŁPA OGONIASTA, KREDA, WYBRANIEC, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ERA KENOZOICZNA, KWEZAL, WEKTOR EKSPRESYJNY, DYSJUNKCYJNY OPERATOR BINARNY, SŁUPOŁAZ, PRZEDMURZE, DROGA RZYMSKA, RYPS, CHALDEJA, POGOTOWIE, LOT CZARTEROWY, PŁONNOŚĆ, TRÓJZĄB, KAZNODZIEJA, LEGWAN GŁUCHY, WAGON BREKOWY, ZNAK ALFANUMERYCZNY, WYTWÓRNIA, OBRAZEK, PRZEWÓD, WIATRÓWKA, HOMERYDA, KRÓTKOWIDZTWO, OPINIA, ANIMATOR, ABAJA, ZAPORA OGNIOWA, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, ZNAK KOREKTORSKI, NIEUCZCIWOŚĆ, WIELOKROTNOŚĆ, ORMIAŃSKI, ELEKTROCHIRURGIA, GRAF DOSKONAŁY, FUTERKO, ANGINA PRINZMETALA, HEDONIZM ETYCZNY, SZAFOT, PIKIEL, RENTA SZKOLENIOWA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ASTER, KATIUSZA, URODNOŚĆ, KARTY, OSA DACHOWA, BOLA, DERG, POZAMUZYCZNOŚĆ, MATERIA AUTOCHTONICZNA, BROŃ RADIOLOGICZNA, KORZEŃ, MAROKAŃSKI, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, KOŚĆ KLINOWA, BUDDA, ZASZCZEPICIEL, GURKHA, NYLON, JESIOTR BIAŁY, CHARAKTERYSTYKA, LUGIER, LITRÓWKA, ZDOLNOŚĆ SĄDOWA, RADOSNOŚĆ, MAKROMINERAŁ, FIGLARNOŚĆ, BIEDACZKA, RUBEL RADZIECKI, PIEC ŁUKOWY, TYRYSTOR, POPRZEDNICZKA, ODCISK PALCA, DOSTĘPNOŚĆ, GARIBALDKA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, PRZESIEWACZ, SPRZEDAWCZYK, GARDA, LAMPA PUNKTOWA, DZIARSKOŚĆ, PRACOBIORCA, HAIN, UZBROJENIE, ŻELE, PIORUNOCHRON, PŁAT POTYLICZNY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, BRAHMS, REZONATOR, PLACEK, ORK, RACA, MEDIA, BONGOSY, GŁUPEK, PSYCHOTERAPIA GESTALT, PANORA, RUMIEŃ NAGŁY, FALKON, NIEŻYWOTNOŚĆ, TRANDOLAPRYL, BEZ, STANICA, PRODUCENTKA, WĄSONOGI, ŁUG, MIMESIS, KOSTKI NAPIERA, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, EDIAKAR, REMIX, ALTANNIK FIOLETOWY, CZUWANIE, RYNEK PRODUCENTA, ALFABET FIKCYJNY, FLAMAND, WYSOKOŚCIOMIERZ, FUNKCJA PRZESTĘPNA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, GENERAŁ, KWIAT, SEKWENCJA KODUJĄCA, NIEPODZIELNOŚĆ, FAJERWERKI, BAN, NOOSFERA, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, OPRACOWANIE, WIĄZANIE ATOMOWE, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, KARTA WIZYTOWA, PRZESTRZELENIE, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, ELEMENT, URAZ, ANAEROBIOZA, PIERWIASTEK, ROBOTY PRZYMUSOWE, DUSZNICA, GRZYBIARZ, UKŁAD EKLIPTYCZNY, DIETA, PUNK, ATRAKCYJNOŚĆ, SAMOAŃSKI, CZYSTKA ETNICZNA, DRUH, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, REFERENCJA, HIPOSTYL, REGRESJA PODATKOWA, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, KARLIK WIĘKSZY, LEBERA, KAPSYD, WYROŚLE, HOMAGIUM, SUBREGION, LOGIKA NIEFREGOWSKA, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, WANNA, STW, MANIFA, KOMITET KOORDYNACYJNY, MSZAR, ALGORYTM EUKLIDESA, IPP, LUK ŁADUNKOWY, NIEPOPRAWNOŚĆ, LITOMANCJA, NIEOKREŚLONOŚĆ, KLINGA, PRZYZWYCZAJENIE, DODATEK KOMPENSACYJNY, BAKTERIOZA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, BADANIE, HIPPISKA, AZOLLA, BISOPROLOL, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, ŁUK NADOCZODOŁOWY, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, KWIATEK, FIGA Z MAKIEM, WSPINACZKA SPORTOWA, OWULACJA, CZARNA OWCA, ROŚLINA UPRAWNA, DZIAŁ PERSONALNY, ŻÓŁWIE MUŁOWE, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, KORONA CIERNIOWA, TRANSGRESJA, CEP, PENICYLINA PROKAINOWA, TROPIK, BANKSTER, JĘZYK ŻYWY, PISTOLET, SROMOTNIK WOALKOWY, INTERWENCJA HUMANITARNA, FRETKA, MIEDZIORYT, BIAŁY DZIEŃ, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, MAFIA, CZEPIEC, MEDIUM, GŁOWICA, URANINIT, ROK JUBILEUSZOWY, JĘZYK CHORWACKI, SZEW KOSTNY, POTĘGA, MORGA, KANCER, ZANZA, HUMOR, KB, SPAMER, WOSK MONTANOWY, KSIĄŻĘ ALBERT, ŁONO, DJ, ZASOBY, TROPIK, ZBIÓR GĘSTY, PIĘĆSETKA, FARBOWANY LIS, MEA, NIELITOŚCIWOŚĆ, WYWIAD RZEKA, SNOBISTYCZNOŚĆ, CZŁOWIEKOWATE, STABILIZATOR, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, AUTOSTOPOWICZ, PRZODUJĄCY USTRÓJ, KORYNCKA, MOZA, WNIEBOWZIĘTA, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, SUPERKLIENT, KIELICH, BIFFA, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, RZECZ, LICZNIK OBROTÓW, NAMPULA, NIEKLAROWNOŚĆ, CIEPŁA WDOWA, INFUŁA, KOMORA PŁYWAKOWA, WERYFIKACJA, FAŁSZYWIEC, RUS, PODATEK PORADLNY, KASA CHORYCH, FISZBINOWCE, PETRARKIZM, MONITOR, FUTERKO, ŚMIERDZIEL, ŻYŁA, KARMA, PODŁOŻE MALARSKIE, HAYDN, SZAFIARKA, KOSSAK, ANALIZA PORTFELOWA, ARCHIWALNOŚĆ, MINISTER, ?NALEWKA WĘŻOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.719 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIENKA SKÓRA, KTÓRA ZOSTAŁA WYKOŃCZONA PRZEZ OSZLIFOWANIE (OD STRONY LICA) I JEST UŻYWANA GŁÓWNIE DO WYROBU ODZIEŻY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIENKA SKÓRA, KTÓRA ZOSTAŁA WYKOŃCZONA PRZEZ OSZLIFOWANIE (OD STRONY LICA) I JEST UŻYWANA GŁÓWNIE DO WYROBU ODZIEŻY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WELWET cienka skóra, która została wykończona przez oszlifowanie (od strony lica) i jest używana głównie do wyrobu odzieży (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WELWET
cienka skóra, która została wykończona przez oszlifowanie (od strony lica) i jest używana głównie do wyrobu odzieży (na 6 lit.).

Oprócz CIENKA SKÓRA, KTÓRA ZOSTAŁA WYKOŃCZONA PRZEZ OSZLIFOWANIE (OD STRONY LICA) I JEST UŻYWANA GŁÓWNIE DO WYROBU ODZIEŻY sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - CIENKA SKÓRA, KTÓRA ZOSTAŁA WYKOŃCZONA PRZEZ OSZLIFOWANIE (OD STRONY LICA) I JEST UŻYWANA GŁÓWNIE DO WYROBU ODZIEŻY. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x