WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY - RASA KONI WYHODOWANA W PAŃSTWOWEJ STADNINIE KONI MEZOHEGYES NA WĘGRZECH; STOSOWANY GŁÓWNIE JAKO KOŃ DO KONKURENCJI I DYSCYPLIN, W TYM UJEŻDŻENIA, SKOKÓW, WKKW I POWOŻENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY to:

węgierski koń gorącokrwisty - rasa koni wyhodowana w państwowej stadninie koni Mezohegyes na Węgrzech; stosowany głównie jako koń do konkurencji i dyscyplin, w tym ujeżdżenia, skoków, WKKW i powożenia (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY - RASA KONI WYHODOWANA W PAŃSTWOWEJ STADNINIE KONI MEZOHEGYES NA WĘGRZECH; STOSOWANY GŁÓWNIE JAKO KOŃ DO KONKURENCJI I DYSCYPLIN, W TYM UJEŻDŻENIA, SKOKÓW, WKKW I POWOŻENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.655

SZABLA, DWUBÓJ KLASYCZNY, INFORMACJA, PRZESTĘPNOŚĆ, SYNINGIA OKAZAŁA, REKOLEKTA, HANOWER, OGNIWO WZORCOWE, BOCIAN SINODZIOBY, LUKRECJA, MOSH, KOMUNIA, KAPELUSZ KARDYNALSKI, GRZEBIEŃ, SIANO, TOPOLOGIA MAGISTRALI, IZOTROPIA, ZAJĄC BIELAK, BENZOES, ODCZYNOWOŚĆ, HIPOKAUSTUM, WOJOWNICZOŚĆ, WARNIA, KARBOKSYL, BARSZCZ BIAŁY, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, OCHRA, TERRINA, TARANT, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, TUNBERGIA, OBRĄCZKA, AUER, SINDH, ELEKTRODA SZKLANA, WROTOWISKO, GNOZA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, RÓŻDŻYCA PŁYWAJĄCA, NOOB, PIECZEŃ, MATE, ZIEMIA OKRZEMKOWA, GLIKOKORTYKOSTERYD, KĄPIEL BARWIĄCA, KANTYLENA, WIELKANOC, KAPOSVAR, NEPALSKI, SAKSHORN, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, POLECANKA, KOŃ, ŁUK BRZUSZNY, PIONIER, RASA KAUKASKA, DETERGENT, CSOK, KURSOR, ŚRUT, CERIWASTATYNA, CHOLEWKA, GAGAUZKA, CYJANELLA, LIPKA, OMIEG KAUKASKI, PĘDRAK, KOLAMINA, SALA GIMNASTYCZNA, WULGARYZM, JAK, BAJKA, MIMETYCZNOŚĆ, ABAKUS, LEWIATAN, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, ABRAZJA, KARKAS, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TAMARYNDA, KOŃ WORONESKI, RYŻOJAD, SUBDOMENA, TARTAN, WASĄG, TASIEMIEC BĄBLOWCOWY, KUC KASPIJSKI, SAMOURZECZYWISTNIANIE, LONŻA, ELAND, SZAKŁAKOWATE, NEANDERTALCZYK, ASPIRANT SZTABOWY, EKSHIBICJONISTKA, CELOZJA, KRĘGARSTWO, CZUBATKA, SROKACZ, CHOROBA LENEGRE'A, PÓŁTUSZA, ELEKTROMAGNES, OTRĄBKI, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, FIGURA, FRAKCJA, STYRAKOWIEC CHIŃSKI, COROCZNOŚĆ, TRYTYTKA, PODHALANKA, DESYKANT, BALASSI, BANK DOMICYLOWY, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, FIT, BESKIDNIK, HENOTEIZM, SAŁATKA, ALUMATOL, OMIEG WSCHODNI, CZUNGA, KLAMOTY, KOŃ WSCHODNIOFRYZYJSKI, ANIOŁ MORSKI, INDIE, POROŚLE, KŁOBUK, KOT DOMOWY, PERUKARZ, ODSYP, BANAN, SZUWAR KŁOCIOWY, ŻELE, IRGA POZIOMA, TURCZYNEK, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, EPOKA LODOWA, LENTO, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, ŚMIECIUCH, PIĘCIOBÓJ, NAWYK, CEREMONIA, KOŃ AZTECKI, DYMKA, KUC ZANISKARI, ŻNIWA, DOŁMAN, CYKLAMINAN, MOFETY, DOLNOSASKI, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, KŁUSAK, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, CZARNY KOŃ, PROTRYPTYLINA, HUCZEK, PODPUSZCZKA, LORAN, KRAWATKA, CHACHAR, LEK PRZECIWPASOŻYTNICZY, GŁUPKOWATOŚĆ, HALON, TRÓJSKOK, ELEWATOR, GRASICA, REAKCJA BIURETOWA, GALERY, TANALBINA, HURON, BOĆWINA, KOSOGONOWATE, APOTEOZA, PRODUKT, KALMAN, TEOZOF, STENOKARDIA, KOŁO SEGNERA, KABE, DIEFENBACHIA, KING, AKITA, ASTYGMATYZM, ANYŻ, KOŃ UKRAIŃSKI, RASA, KUCZBAJA, ŚLEWIŃSKI, TAMANDUA, PIŁA, TOLERANCJA, MIKRORESTRUKTURYZACJA, KAZARKA CZUBATA, GORETEX, PĘTLA, GAL, KUC AMERYKAŃSKI, SNEAKER, FASOLKA MUNG, KOŃ PRZEWALSKIEGO, STRADIVARIUS, POMPA INFUZYJNA, PARALAKSA, DIKSONIOWATE, ASYRYJSKI, PTASZNIK ZIELONO-NIEBIESKI, APOLLIŃSKOŚĆ, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, SARKOIDOZA, GRUSZE AZJATYCKIE, TALERZYK, ZJAWISKO WROGICH MEDIÓW, WYZWANIE, RÓŻKOWIEC LIPOWY, PARWOWIROZA PSÓW, MIESZKANIE KOMUNALNE, WYANDOT, HARISSA, HIPOMANIA, NUNCJUSZ, HARLEQUIN, UKŁAD GRAFICZNY, ZAJĄCZEK BŁOTNY, RUMFORD, PREPERS, NARD, MAESTA, LOFIX, GRACZ, SOLFUGI, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, ZREKOMPENSOWANIE, TARTAN, WOJSKA RAKIETOWE, SAMOREALIZACJA, KATAPULTA, LASOWIAK, PIJAK, WSPÓLNOŚĆ, OPUKIWANIE, FLEKAINID, NARZUT, FREESTYLE, SINGEL, FLOWER, DRYL, ANTRACYKLINA, INTERWIZJA, BORT, FRYZ, KIELICH, CHLOROTIAZYD, AFGAN, LESIOK, KĄT GRANICZNY, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, CYTRYNIEC, BUDKA LĘGOWA, KOŃ POCIĄGOWY, PLATFORMÓWKA, KIT PSZCZELI, POLE BITOWE, OKSZA, WĄSONOGI, DEKIEL, CISAWY, WSZECHMOCNY, WIGOŃ, GRZYB DĘBOWY, CZAS, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, STANISŁAWÓW, ALLEGRO, DALMATYKA, KOŃ WŁODZIMIERSKI, POLIANDRIA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, HOHENZOLLERNOWIE, BOMBA KOBALTOWA, PŁUCKA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, OWCA ŚRUBOROGA, MELODIA, KUC DARTMOOR, RIESZ, CHONDRYTY, NAGRODA POCIESZENIA, DIONIZYJSKOŚĆ, SYJAMSKI, OCZKO, TEOLOGIA WYZWOLENIA, MIERZYN, TANIEC, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, KOT, KARDACZ, ?FARBKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.655 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY - RASA KONI WYHODOWANA W PAŃSTWOWEJ STADNINIE KONI MEZOHEGYES NA WĘGRZECH; STOSOWANY GŁÓWNIE JAKO KOŃ DO KONKURENCJI I DYSCYPLIN, W TYM UJEŻDŻENIA, SKOKÓW, WKKW I POWOŻENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY - RASA KONI WYHODOWANA W PAŃSTWOWEJ STADNINIE KONI MEZOHEGYES NA WĘGRZECH; STOSOWANY GŁÓWNIE JAKO KOŃ DO KONKURENCJI I DYSCYPLIN, W TYM UJEŻDŻENIA, SKOKÓW, WKKW I POWOŻENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY węgierski koń gorącokrwisty - rasa koni wyhodowana w państwowej stadninie koni Mezohegyes na Węgrzech; stosowany głównie jako koń do konkurencji i dyscyplin, w tym ujeżdżenia, skoków, WKKW i powożenia (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY
węgierski koń gorącokrwisty - rasa koni wyhodowana w państwowej stadninie koni Mezohegyes na Węgrzech; stosowany głównie jako koń do konkurencji i dyscyplin, w tym ujeżdżenia, skoków, WKKW i powożenia (na 20 lit.).

Oprócz WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY - RASA KONI WYHODOWANA W PAŃSTWOWEJ STADNINIE KONI MEZOHEGYES NA WĘGRZECH; STOSOWANY GŁÓWNIE JAKO KOŃ DO KONKURENCJI I DYSCYPLIN, W TYM UJEŻDŻENIA, SKOKÓW, WKKW I POWOŻENIA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - WĘGIERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY - RASA KONI WYHODOWANA W PAŃSTWOWEJ STADNINIE KONI MEZOHEGYES NA WĘGRZECH; STOSOWANY GŁÓWNIE JAKO KOŃ DO KONKURENCJI I DYSCYPLIN, W TYM UJEŻDŻENIA, SKOKÓW, WKKW I POWOŻENIA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x