HAFT KŁADZIONY GAŁDKO, NIĆ PRZY NICI, TAK, ŻE WYPEŁNIANIA JEST CAŁA WOLNA POWIERZCHNIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HAFT ATŁASKOWY to:

haft kładziony gałdko, nić przy nici, tak, że wypełniania jest cała wolna powierzchnia (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HAFT KŁADZIONY GAŁDKO, NIĆ PRZY NICI, TAK, ŻE WYPEŁNIANIA JEST CAŁA WOLNA POWIERZCHNIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.343

CIEKAWSKOŚĆ, BLOK, HYPOSTYL, POLNIK BURY, LIKTOR, SUBSYSTENCJA, FASETKA, DWUKROTNOŚĆ, POŁAĆ, KLIMAT STEPOWY, SZUNOZAUR, TURYN, TRANSPOZYCJA, ŚWIATŁO KOTWICZNE, SKORUPIAKI, BARIERA WYJŚCIA, RADYKALNOŚĆ, KAPOK, SIATKÓWKA, NATURYSTKA, PŁASZKA, BIURKO, OSZAST, AKUMULATORY, FLASZECZKA, REPLIKACJA DNA, SZTUBACKOŚĆ, DYWANOKSZTAŁTNE, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, LWIA SPÓŁKA, WYBORY POŚREDNIE, OPĘTANY, PATATAJKA, NIKARAGUA, ROZWAGA, KOPROSTANOL, UPÓR, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, PARZENICA, PÓŁWARIAT, LEKTURA, BĄBEL, REDEMPTOR, WANIENKA, IZDEBNIK, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KATEGORIA URZĘDNICZA, PRZEKAZ, TAKSIARA, RAJD, LIGROINA, GŁOŚNIK OTWARTY, SKALA RANKINE'A, KRIONIKA, ŚLIWA, MRÓWKA PÓŁNOCNA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, RYJEK, PRZESTRZEŃ STANU, PRZYSŁÓWEK, PŁYN ETYLOWY, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, ŚCIANA, STAJANIE, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, CZUBEK, ALEKTROMANCJA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, DERYWATYWA, SUROWOŚĆ, STREFA EURO, JAJKO NA MIĘKKO, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, TYTUŁ NAUKOWY, RAK, UNIFIKACJA, ODSŁONIĘCIE, AŻUR, PÓŁSFERA, TERPEN, SPÓD, BURGER, PROCES KARNY, NAPPA, RABV, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, ZAPRZEDANIEC, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, METAL KOLOROWY, ILUZORYCZNOŚĆ, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, NOSOWOŚĆ SYNCHRONICZNA, PIERWOMSZAKOWCE, BURAK STOŁOWY, TORBIEL BĄBLOWCOWA, MISKA SEDESOWA, TORRENS, ŚLICZNOŚĆ, NALEGANIE, PARPOSZ, GRUCZOŁ PRZĘDNY, HOMINIDY, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, GRUBOSKÓRNOŚĆ, OZDOBA, PROGRAM TELEWIZYJNY, BLANKI, CHORY NA GŁOWĘ, CIASNOŚĆ, TOCZEŃ, NIELITOŚCIWOŚĆ, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, KWADRATNIKOWATE, KONGRUENCJA, WIELKOŚĆ, ZAPYCHACZ, GERRYMANDERING, RUCH, CZAS TERAŹNIEJSZY, MNICH, SKRZYPŁOCZE, LITERAT, LANDARA, MAHARASZTRA, SYSTEM REPARTYCYJNY, KERMESYT, MONOETANOLOAMINA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, DIETA, LEGALIZM, DOBRO PRYWATNE, SZPETNOŚĆ, SZYBKOZŁĄCZKA, ŚLĄSKOŚĆ, EFEKT JOJO, ZDERZAK, KOEDUKACYJNOŚĆ, OSTRUŻYNA, RZEŹBA KRASOWA, FOSFATYDYLOCHOLINA, NERWICOWOŚĆ, METAL PÓŁSZLACHETNY, LODOWIEC HIMALAJSKI, PRODUKCJA PIERWOTNA, PODCHWYT, LAMPA FLUORESCENCYJNA, GERMAŃSKOŚĆ, ELEKTROWNIA WIATROWA, PRZEGRODA, DYSKRETKA, OLBRZYM, KOŃ KLADRUBSKI, PROTETYKA, NÓŻ OGRODNICZY, NABIEŻNIK, PODMIOT LOGICZNY, CZYSTY ROZUM, OSZUKANIEC, CHIEM, PRZEMYŚLNOŚĆ, FIMBRIA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, BIEG JAŁOWY, PRZEDROST, REKIN, WOLEC, CIEPŁO, SEKWENCJA PALINDROMOWA, INSTYNKTOWNOŚĆ, PRZYBUDOWA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, POPRZEWRACANIE, IDEAŁ PIERWSZY, WIRTUOZERSTWO, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, NASŁUCHOWIEC, METABOLIT WTÓRNY, PEDAGOGIKA SPECJALNA, KIERUNKOWSKAZ, MUCHA SUCHA, ŁABĘDZIA SZYJA, ORDYNARNOŚĆ, CIASTECZKO, CIASNOŚĆ, DRUGA NATURA, FENKAMFAMINA, KOZIBRÓD, BEZNADZIEJA, GRUPA TOPOLOGICZNA, TĘGI UMYSŁ, WIERTACZ, KAUKAZ, SSAKI JAJORODNE, SILNIK PAROWY, DIU, HIEROFANT, PROSIĘ, TAMPICO, DEIZM, SĄŻNISTOŚĆ, OBSZAR GÓRNICZY, BRAMKARKA, SALWINIA, RAKI, SZCZAWIÓWKA, KLINGA, PRANERCZE, WERSJA KINOWA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, KRYL PÓŁNOCNY, ASTER, SZLACHCIĄTKO, INARI, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ZASTRZALIN TOTARA, PŁASKOZIEMCA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, ŚREDNIOROLNY, ROLADA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, ŁOTROSTWO, WYSPIARSKOŚĆ, SALTEN, STONÓG MYSZATY, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ZEBRA STEPOWA, ATONALNOŚĆ, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, GRZYB ZAJĘCZY, EKSPERTKA, KRĄGLIK, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, KREOL, KADASTER, ŚMIECIOWISKO, PODŁUŻNOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, LICZBA PRZESTĘPNA, KUC FELL, ZAPISOBIERCA, ANTYLIBERALIZM, NIEUŻYWALNOŚĆ, WIELORASOWOŚĆ, STAŁA MICHAELISA, RESZTKA, MIESZKANIE LOKATORSKIE, USYTUOWANIE, NASTĘP, PARABOLOIDA HIPERBOLICZNA, STATYSTYKA OPISOWA, PLASK, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, TEKSTYLNY, WYSPA KONTYNENTALNA, WIELOPŁETWIEC, PORZĄDEK CIĄGŁY, FAŁDA, RODZICIELSKOŚĆ, DOBRODUSZNOŚĆ, SIKKIM, POKAZ, ARRAS, ANOKSYBIOZA, SEROCZEŃ, PRYSZNIC, OŚWIECONOŚĆ, MEMBRANA, PODKŁAD, NIEDORZECZNOŚĆ, ŚCIEG, LENIUSZEK, ETYKIETKA, PURANA, JUGOSŁOWIAŃSKI, GŁOS, MARA, STACJA, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, SKŁADNIA RZĄDU, GWIAZDKA, MIRIN, PSZCZOŁA MIODNA, CYGAŃSTWO, ASTRONOMICZNA LICZBA, UZBROJENIE, VALGA, PERTA, ZUPA Z GWOŹDZIA, KODOWANIE PREFIKSOWE, SYSTEM DZIESIĘTNY, ZASTAWKA, ROWER WODNY, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, PŁACA ZASADNICZA, SUPERTOSKAN, ZAWIS, WSPORNIK, ?KONFEKCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HAFT KŁADZIONY GAŁDKO, NIĆ PRZY NICI, TAK, ŻE WYPEŁNIANIA JEST CAŁA WOLNA POWIERZCHNIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HAFT KŁADZIONY GAŁDKO, NIĆ PRZY NICI, TAK, ŻE WYPEŁNIANIA JEST CAŁA WOLNA POWIERZCHNIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HAFT ATŁASKOWY haft kładziony gałdko, nić przy nici, tak, że wypełniania jest cała wolna powierzchnia (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HAFT ATŁASKOWY
haft kładziony gałdko, nić przy nici, tak, że wypełniania jest cała wolna powierzchnia (na 13 lit.).

Oprócz HAFT KŁADZIONY GAŁDKO, NIĆ PRZY NICI, TAK, ŻE WYPEŁNIANIA JEST CAŁA WOLNA POWIERZCHNIA sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - HAFT KŁADZIONY GAŁDKO, NIĆ PRZY NICI, TAK, ŻE WYPEŁNIANIA JEST CAŁA WOLNA POWIERZCHNIA. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast