FAŁD WKLĘSŁY, W KTÓRYM NAJSTARSZE WARSTWY SĄ W JĄDRZE SYNFORMY, A MŁODSZE NA JEJ SKRZYDŁACH, CZYLI NASTĘPSTWO WIEKOWE UTWORÓW JEST ODWROTNE NIŻ W SYNKLINIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYNKLINA FAŁSZYWA to:

fałd wklęsły, w którym najstarsze warstwy są w jądrze synformy, a młodsze na jej skrzydłach, czyli następstwo wiekowe utworów jest odwrotne niż w synklinie (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAŁD WKLĘSŁY, W KTÓRYM NAJSTARSZE WARSTWY SĄ W JĄDRZE SYNFORMY, A MŁODSZE NA JEJ SKRZYDŁACH, CZYLI NASTĘPSTWO WIEKOWE UTWORÓW JEST ODWROTNE NIŻ W SYNKLINIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.202

CZEK BEZ POKRYCIA, PIES RODZINNY, FREGATA ŻAGLOWA, NADZÓR BANKOWY, BAZYLISZEK, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, BALDACH ZŁOŻONY, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, TRESA, WYDERKA, FILEMON SĘDZIWY, NIECHLUBNOŚĆ, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, WAŁEK, TENDRZAK, KLUCZ DYSZKANTOWY, RODZICIELSKOŚĆ, DYSKRECJONALNOŚĆ, LAMPA FLUORESCENCYJNA, SKUNKS, ZBIEG, KONIECZNOŚĆ, CIEKŁOŚĆ, MLECZAN, NAZWA ZWYCZAJOWA, USTERZENIE MOTYLKOWE, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, SYSTEM DZIESIĘTNY, DWUKOLOROWOŚĆ, ZAKŁADNIK, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, PEDAGOG SPECJALNY, TEATR RADIOWY, POPRZECZKA, FOSFOREK, GRAMATYCZNOŚĆ, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, CIĄŻA EKTOPOWA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, ELFKA, POKRZYWKA, TERAPIA SYSTEMOWA, LITERATURA WAGONOWA, KORMORAN PLAMISTY, PRZEWODNIENIE HIPOTONICZNE, LICZBA DOSKONAŁA, WARTOWNIK, PERTYT, GŁADKOMÓZGOWIE, MŁODZIEŃCZOŚĆ, SŁUGA, TWIERDZA, WARUNEK LOKALOWY, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, KARAFECZKA, SOGDYJSKI, CIEMNIA, KOREK PAROWY, BAZA NAMIOTOWA, PRZEDPŁATA, BROŃ CHEMICZNA, BURGER, HOMERYDA, FAŁSZYWIEC, STARTUP, LEASING FINANSOWY, TOTEM, MASIELNICZKA, CYNKOTYPIA, SYSTEM KASTOWY, SZKARADZTWO, KILOKALORIA, OPTYK, KALENDARZ, AKTYWNOŚĆ, HISZPAŃSKI, PARAPET, SOLANKA, LICZEBNIK, KRYNOLINA, ŚWIECA, PIERŚCIEŃ Z JEDYNKĄ, ORGANIZM WYŻSZY, CZERWONKA, NIT, KRIOKOMORA, FRANCUSKI, EPIZOOTIA, RÓŻA, PRĄD TĘTNIĄCY, NATURALIZM, PORZĄDNIŚ, SPRAWNOŚĆ, PATYK, WIELORYB, CZERWOŃCZYK UROCZEK, PIKA, WĘGRZYNEK, ENDOPSAMMON, PASJONISTA, SILNIK SYNCHRONICZNY, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, TERSIN, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, ŻAŁOSNOŚĆ, CZERWONKA, LECYTYNA, POKREWNA DUSZA, PASZTET, PÓŁCZŁOWIEK, NIEUNIKNIONOŚĆ, POLISA, SYNTEZA FISCHERA-TROPSCHA, PREKURSOR, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, KURPIŃSKI, KOLEGIATA, VOTUM SEPARATUM, NAZWA POZORNA, PÓŁSKÓREK, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, RARYTASIK, NALTREKSON, KORONA CIERNIOWA, IMPULSYWNOŚĆ, GORĄCZKA, PROPAGACJA, MIŚ, BURGOS, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, MYDLARNIA, SĄD GRODZKI, OKRĘŻNOŚĆ, SPOKÓJ, MEA, CENTRUM URAZOWE, DROGA KRAJOWA, SPLOT, ZWARA, SUPERNOWA, INDYWIDUALIZM, DOBRO PODSTAWOWE, ILUSTRATYWNOŚĆ, STANOWISKO, DOBLIN, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SŁODYCZ, DZIEŃ, NEFROLEPIS WYSOKI, BEYLIZM, PIERWORYS MAPY, RÓWNIK NIEBIESKI, CYKL POETYCKI, TOPOLOGIA MAGISTRALI, ROZTWÓR WZORCOWY, WALOŃSKI, OPTIMUM KLIMATYCZNE, FAJCZARNIA, THRILLER, ANTROPOLOG KULTURY, NASIĘŹRZAŁOWCE, DZIEŁO POŚREDNIE, KASZTAN, GRUPA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, DZIAŁKA ROBOCZA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, PLANTACJA NASIENNA, PALEOMAGNETYZM, METYLDOPA, MATRYCA LOGICZNA, AEROZOL, ZGRZYBIAŁOŚĆ, OKRĄGŁOŚĆ, TERMOMETR ALKOHOLOWY, GARDA, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, PISTOLET, NIESTEROWNOŚĆ, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, EKSKLUZYWIZM, RZĄDNOŚĆ, PAPIERNICZY, CIAŁO AMORFICZNE, KOŃ NA PATYKU, USTĘPLIWOŚĆ, SUBSKRYBENT, KURZYSKO, ZACHYŁKA, OLBRZYM, AKTYWA OBROTOWE, SROM, OPIJUS, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, SUTEK, FAZA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, NOZDRZAKI, FILOLOGIA ORIENTALNA, UŻYTEK, REOFIL, POSTĘP ARYTMETYCZNY, HIPOKALEMIA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, NAWĘGLANIE, SUPERPRZEBÓJ, SEKSOWNOŚĆ, LUZ, KRÓLICZARNIA, PRZESTRZEŃ STANU, RADAR DOPPLEROWSKI, AJDUKIEWICZ, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, GRUPA TOPOLOGICZNA, BARANIA GŁOWA, KRETYŃSKOŚĆ, OBSZAR, SEJM KONWOKACYJNY, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, NARÓD WYBRANY, DELFIN, DEKORTYKACJA, WYDMUSZKA, KLASYFIKACJA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, OBŁĘD, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, POWÓD, KOMUNIA, ELITYZM, BALANGOWICZ, EFEKT DOMINA, GAZ DOSKONAŁY, NIEKONKRETNOŚĆ, CEGŁA SUSZONA, AKATOLIK, AKTYWA TRWAŁE, NIŻ, PILOT, POCHODNA, PINGWIN MAŁY, WARKOCZ DOBIERANY, MIASTO WOJEWÓDZKIE, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, AGRESYWNOŚĆ, POGOTOWIE, BAZA, MANIERYSTA, ROZDZIAŁEK, TRATWA RATUNKOWA, DZIECINNOŚĆ, URZĄD, FIRMA, KREDYT STRACONY, EKSMĄŻ, ABISAL, TOPIK, GRA SINGLOWA, PRZESYP, NIECZYNNOŚĆ, CZESTER, NANOHENR, ZWIĄZEK CHELATOWY, PROWOKACYJNOŚĆ, INFA, INFIKS, TARG, MARTYNGAŁ, AROGANT, PAPROĆ DRZEWIASTA, FAUST, SYMETRIA, SNOBISTYCZNOŚĆ, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, FASKA, OTWARTOŚĆ, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, KODON NONSENSOWNY, NERKOWIEC, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, PACHNOTKA UPRAWNA, OC, MEMBRANOFON, MATAMATOWATE, FUNKCJA SCHODKOWA, HACKAMORE, JATA, RENESANSOWOŚĆ, KOSZT NIEZGODNOŚCI, PODSTAWA, PRZELEW, ODŁÓG, KĄT, CZAS FIZYCZNY, WIETRZENIE FIZYCZNE, ?HETMAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.202 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FAŁD WKLĘSŁY, W KTÓRYM NAJSTARSZE WARSTWY SĄ W JĄDRZE SYNFORMY, A MŁODSZE NA JEJ SKRZYDŁACH, CZYLI NASTĘPSTWO WIEKOWE UTWORÓW JEST ODWROTNE NIŻ W SYNKLINIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FAŁD WKLĘSŁY, W KTÓRYM NAJSTARSZE WARSTWY SĄ W JĄDRZE SYNFORMY, A MŁODSZE NA JEJ SKRZYDŁACH, CZYLI NASTĘPSTWO WIEKOWE UTWORÓW JEST ODWROTNE NIŻ W SYNKLINIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYNKLINA FAŁSZYWA fałd wklęsły, w którym najstarsze warstwy są w jądrze synformy, a młodsze na jej skrzydłach, czyli następstwo wiekowe utworów jest odwrotne niż w synklinie (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYNKLINA FAŁSZYWA
fałd wklęsły, w którym najstarsze warstwy są w jądrze synformy, a młodsze na jej skrzydłach, czyli następstwo wiekowe utworów jest odwrotne niż w synklinie (na 16 lit.).

Oprócz FAŁD WKLĘSŁY, W KTÓRYM NAJSTARSZE WARSTWY SĄ W JĄDRZE SYNFORMY, A MŁODSZE NA JEJ SKRZYDŁACH, CZYLI NASTĘPSTWO WIEKOWE UTWORÓW JEST ODWROTNE NIŻ W SYNKLINIE sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - FAŁD WKLĘSŁY, W KTÓRYM NAJSTARSZE WARSTWY SĄ W JĄDRZE SYNFORMY, A MŁODSZE NA JEJ SKRZYDŁACH, CZYLI NASTĘPSTWO WIEKOWE UTWORÓW JEST ODWROTNE NIŻ W SYNKLINIE. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast