GŁADKOŚĆ, PRZYJEMNOŚĆ W DOTYKU, CECHA CZEGOŚ, CO JEST GŁADKIE, MIŁE, PODOBNE W DOTYKU DO AKSAMITU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKSAMITNOŚĆ to:

gładkość, przyjemność w dotyku, cecha czegoś, co jest gładkie, miłe, podobne w dotyku do aksamitu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁADKOŚĆ, PRZYJEMNOŚĆ W DOTYKU, CECHA CZEGOŚ, CO JEST GŁADKIE, MIŁE, PODOBNE W DOTYKU DO AKSAMITU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.001

LEJNOŚĆ, POSIEW, ZMAGANIA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, DROGA, SŁUPISKO, PANECZEK, FENOLAN, NIEUŻYWANIE, BILDUNGSROMAN, WNĘTRZE, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, ZAPALNOŚĆ, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, MELFALAN, TRAGIZM, TYMPANON, KOŁNIERZYK, ROZEZNANIE, PIĄTA CZĘŚĆ, DIALIZA OTRZEWNOWA, SUPERNOWA TYPU IB, MANDALA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, WARIACYJNOŚĆ, GOŁĘBIE SERCE, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, SECESJONISTA, POMOCNOŚĆ, PUSZKARSTWO, NIEUŁOMEK, FIZYCZNOŚĆ, KYNOTERAPIA, SZAŁ DUPY, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, LOTNIK, OPASKA BRZEGOWA, ŚWISZCZ, MUNDSZTUK, PROCENT PROSTY, NÓŻ, ZŁO, ŁADOWARKA, ZMOWA, PREKURSOR, RADZIECKOŚĆ, SUPERVISOR, UCZCIWOŚĆ, BIUROKRACJA, MIŚ, MIERNIK CYFROWY, GNIAZDO, SZARPAK, NASIADÓWKA, GRUBIANIN, SŁODKA BUŁKA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, ASPOŁECZNOŚĆ, NIEPOBOŻNOŚĆ, DELEGACYJKA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, LINEARNOŚĆ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, CHIP, DELIKATNOŚĆ, SKORUPA, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, TUZ, LAMPA ŁUKOWA, SUROWOŚĆ, ROZBRATEL, CHOROBA WIRUSOWA, LENIUSZEK, ADOPCJA, ZASZŁOŚĆ, RODZINA PEŁNA, UMOWA KONTRAKCYJNA, PROLETARIUSZ, WADA, MATCZYNOŚĆ, ŁAMACZ LODU, STRETCH, EKS-KOMUNISTKA, WALEC HIPERBOLICZNY, DOPŁATA OBSZAROWA, ZYSK INFLACYJNY, ZBROJA BIAŁA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, TEST ZDERZENIOWY, IRONICZNOŚĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, PODŁUŻNIK, NOGA, KONWERSJA, PRZYZNAWALNOŚĆ, PAN, OBCY, MOTOR, WYPALANKA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, NIEOSTROŻNOŚĆ, KONFIDENCJONALNOŚĆ, MIASTOWOŚĆ, STOSUNEK, REIFIKACJA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, ŻYDOWSZCZYZNA, UMIAR, PODSTAWA POTĘGI, MALAJALAM, PYZATOŚĆ, TOLERANCJA, NIEWYRAŹNOŚĆ, OWOC, OENEROWIEC, KOPUŁKA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, NIECZUŁOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, PRZEDSCENIE, CZĄSTKA ALFA, LOGICZNOŚĆ, BEZPODSTAWNOŚĆ, BEZKIERUNKOWOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, STADION OLIMPIJSKI, KUOKA, PIERŚ, OŚLIZGŁOŚĆ, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, ZAINTERESOWANIE, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PĘCHERZ, LOT GODOWY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, ZAPŁON, REZONATOR KWARCOWY, SEKUNDA, RAK, INTELEKTUALIZM, TYP, BAŁKAŃSKOŚĆ, NIEKONSEKWENCJA, WYPUST, SZYKANA, LEGALIZM, GIĘCIE, SZCZUPŁOŚĆ, AMORY, MAŚLAK, PASTEWNIK, HYDRA, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, PATROLOWIEC, WODA LECZNICZA, DOBRO LUKSUSOWE, INFORMACYJNOŚĆ, PIERDU-PIERDU, KRĘGOWCE, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, REGESTR, DWA OGNIE, SADYZM, BIDAKA, KOPIEC, PASZTETÓWA, MASZT, PODWÓJNOŚĆ, ROZBIÓR, ANAKREONTYK, LWIA SPÓŁKA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, PODZIAŁKA, BIAŁY MURZYN, DYSKURSYWNOŚĆ, DZIAD, KOŃCOWOŚĆ, USTNOŚĆ, ŹRÓDŁOWOŚĆ, DZIEDZINA EUKLIDESA, ALUZJA, DZIECINNOŚĆ, BUDOWACZ, WIELOSTYLOWOŚĆ, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, MAKABRA, STAŁA, GRODZA, OBWÓDKA, APERIODYCZNOŚĆ, PROCES KARNY, CHOROBOWE, SUBTELNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, POZAHISTORYCZNOŚĆ, GAZ KOPALNIANY, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, OSTROŚĆ, REZYGNACJA, PRZYBORY, PLASTYCZNOŚĆ, ANALOGICZNOŚĆ, WORECZKOWY, GROCH CUKROWY, NATRYSKIWANIE, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, APOGEUM, LAMNOWATE, RZADKOŚĆ, RZUT PROSTOKĄTNY, ANGIOLOGIA, IRREDENTA, JEZIORO ENDOREICZNE, SOLIDNOŚĆ, ZNANOŚĆ, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, ROZNOSICIEL, POŻYCZKA LOMBARDOWA, WARUNEK, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, GRUPA ALGEBRAICZNA, CHODZĄCY SZKIELET, TREND BOCZNY, KATEGORIALNOŚĆ, UMAJANIE, KLEJARZ, KURAŻ, PREJUDYCJALNOŚĆ, FIRMÓWKA, SCENICZNOŚĆ, ZDANIE, PYRA, HIPISKA, OFFSET, INICJATYWA PRYWATNA, WROSTEK, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, KLĘSKA URODZAJU, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, KONTUR, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, TYLCZAK ŁUKOWY, WYRAZISTOŚĆ, STREFA EURO, PELHAM, SKŁADNIK POKARMOWY, PRZEZORNOŚĆ, DYDAKTYCZNOŚĆ, MINERAŁ SIARCZKOWY, OSCHŁOŚĆ, GIDIA, PORZĄDEK CIĄGŁY, PRAWIDŁO, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, RAJFURSTWO, TĘSKNOTA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, NASADA, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, PODUSZKA, ZWARA, LOOP, SZKOŁA, PLACEK PO WĘGIERSKU, KUM, TYTUŁ PRAWNY, GEN DOMINUJĄCY, CENOBIORCA, OCZKO, PRAWNICZOŚĆ, WAMPIR, SZMELC, CIENKOŚĆ, KALKA TECHNICZNA, POMYSŁOWOŚĆ, CZERWONKA, WYKONAWCA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, DZBANEK NA KWIATY, WSTRZYMANIE, SUBTELNOŚĆ, BLEDZIUCH, NIL, BAJEREK, MUZYKA TŁA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, ZASOBNOŚĆ, AROGANT, SILNIK DOLNOZAWOROWY, OJCIEC CHRZESTNY, GLOSA, UKŁAD DYNAMICZNY, ?MAŁOPOLSKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.001 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁADKOŚĆ, PRZYJEMNOŚĆ W DOTYKU, CECHA CZEGOŚ, CO JEST GŁADKIE, MIŁE, PODOBNE W DOTYKU DO AKSAMITU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁADKOŚĆ, PRZYJEMNOŚĆ W DOTYKU, CECHA CZEGOŚ, CO JEST GŁADKIE, MIŁE, PODOBNE W DOTYKU DO AKSAMITU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKSAMITNOŚĆ gładkość, przyjemność w dotyku, cecha czegoś, co jest gładkie, miłe, podobne w dotyku do aksamitu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKSAMITNOŚĆ
gładkość, przyjemność w dotyku, cecha czegoś, co jest gładkie, miłe, podobne w dotyku do aksamitu (na 11 lit.).

Oprócz GŁADKOŚĆ, PRZYJEMNOŚĆ W DOTYKU, CECHA CZEGOŚ, CO JEST GŁADKIE, MIŁE, PODOBNE W DOTYKU DO AKSAMITU sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - GŁADKOŚĆ, PRZYJEMNOŚĆ W DOTYKU, CECHA CZEGOŚ, CO JEST GŁADKIE, MIŁE, PODOBNE W DOTYKU DO AKSAMITU. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x