GŁADKOŚĆ, PRZYJEMNOŚĆ W DOTYKU, CECHA CZEGOŚ, CO JEST GŁADKIE, MIŁE, PODOBNE W DOTYKU DO AKSAMITU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKSAMITNOŚĆ to:

gładkość, przyjemność w dotyku, cecha czegoś, co jest gładkie, miłe, podobne w dotyku do aksamitu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁADKOŚĆ, PRZYJEMNOŚĆ W DOTYKU, CECHA CZEGOŚ, CO JEST GŁADKIE, MIŁE, PODOBNE W DOTYKU DO AKSAMITU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.001

BONUSIK, WIEK PRZEDEMERYTALNY, JEJMOŚCIANKA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, PEDOFILSTWO, IDEALISTKA, DOMEK, ARBITRALNOŚĆ, FRANCUSKOŚĆ, SYSTEM, ROŚLINA SOLNISKOWA, PŁETWOJASZCZURY, SPRĘŻYSTOŚĆ, OGIER, RETORTA, SYGNAŁ DYSKRETNY, ZDARZENIOWOŚĆ, SZLAK METABOLICZNY, PODŁUŻNIK, SAMOUCZEK, CECHA PODZIELNOŚCI, ZNAK, BEZROBOCIE AGRARNE, OMIEG KOZŁOWIEC, WYKRZTUSZANIE, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, MAŁOSTKOWOŚĆ, MĘTNOŚĆ, WIERZCHOŁ, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, TREPANG, TRĄDZIK, BONANZA, REKONFIGURACJA, DOMINACJA PEŁNA, ROZTROPEK, PŁONINA, PRAWO RYNKÓW, SIKSA, WESOŁOŚĆ, WOOD, HAMULEC BĘBNOWY, NIECZUŁOŚĆ, MODERATOR, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, OGLĄD, ZAMIANA, GAZA, NUMEREK, NIEGODZIWOŚĆ, NEUROPROTEKCJA, ROZCIEŃCZALNIK, ODKRYTY SZACH, KILOKALORIA, POKŁOSIE, NIEZASKARŻALNOŚĆ, KORONKA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, BŁYSK, PATROLOWIEC, CZERWONA KSIĘGA, ŚMIERDZIEL, ŻYWOKOST, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, DEBILNOŚĆ, OSTRY DYŻUR, STAROŚĆ, NAPĘD TAŚMY, KREATYZM, ORLICZKA KRETEŃSKA, SPEKULANT, POSTULATYWNOŚĆ, BRZYDACTWO, NAPRĘŻACZ, PASEK, UTWÓR WKŁADOWY, STARODAWNOŚĆ, RYTUAŁ, FRAGMENTACJA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, MATCZYNOŚĆ, NAMIAR, WALECZNOŚĆ, ZAPŁON, POKREWIEŃSTWO, NIEPRZYJEMNOŚĆ, ŻARŁOCTWO, ŻEBRO, MASKA, CENTRALA, NIEDOKŁADNOŚĆ, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, PRAWORZĄDNOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, UPODOBANIE, PSZCZOŁA MIODNA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, SNOBISTYCZNOŚĆ, PŁOMYK, PROSTOŚĆ, KOMÓRECZKA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, BOCZEŃ, FORMA, KONCHIOLINA, SUPERPOZYTYW, RĘCZNOŚĆ, DOPING, AUTOPARODIA, SZCZEPIONKA WŁASNA, GANGRENA, POCZUCIE WINY, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, NAGANIACZ, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, OKRĘT LOTNICZY, DOLAR ANTARKTYKI, RELACJA PEŁNA, CELOWOŚĆ, GORYCZAK, WNIEBOWZIĘTA, ŁOWCZY, FAJKA WODNA, KSERÓWKA, TECHNOLOGICZNOŚĆ, KINO AKCJI, OCHRONA, GAŚNICA ŚNIEGOWA, ŚCISŁOŚĆ, STRATYFIKACJA, BEZPODSTAWNOŚĆ, NAMIĘTNOSTKA, BARWNOŚĆ, MAGOT, KWASKOWATOŚĆ, JASZCZURKA SARGANTANA, PLASTEREK, WIERZCHOŁEK, KOLEŻEŃSKOŚĆ, CHLOROHEKSYDYNA, KETOZA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, SYMPATYCZNOŚĆ, PODMIANKA, WIZJER, ŻYWOTNOŚĆ, CHORY NA GŁOWĘ, AKCENCIK, IRONICZNOŚĆ, SPÓDNICZKA, NIEZDYSCYPLINOWANIE, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, REFORMATOR, JAPOŃSKOŚĆ, ŚWIADECTWO, KIERUNKOWOŚĆ, ROMANSIDŁO, CHUDOŚĆ, PARALIZATOR, BEZKRYTYCYZM, PRZYKOP, WARIACYJNOŚĆ, UNIŻENIE, JEDWAB, WÓZ KEMPINGOWY, ZAWODOWO CZYNNY, ŚLICZNOŚĆ, DOZA, PRAWO HUBBLE'A, POWTÓRZENIE, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, PODRYG, EGZEKUTYWA, WYRZECZENIE, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ZNAK FIRMOWY, KONIEC ŚWIATA, PASTEWNIK, POSŁUCH, OWOC, GRUPA IMIENNA, CIASTO PÓŁKRUCHE, NIESZLACHETNOŚĆ, NIELETNIOŚĆ, CYFRYZACJA, WYSOKOŚĆ, PROSIACZEK, ZEPSUTOŚĆ, ŚWIECA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, KOZOJEBCA, MIEJSCE SIEDZĄCE, KUREK, WIELOETAPOWOŚĆ, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, OSTROŚĆ, ARESZT TYMCZASOWY, OSIOŁ, LAPIS-LAZULI, NIENORMATYWNOŚĆ, PÓŁPĘTLA, TURANOWIE, SUMARYCZNOŚĆ, ODPOWIEDNIOŚĆ, BŁĄD MATERIALNY, GŁUPEK, CIEMNOTA, GOALKEEPER, SPÓŁKA PUBLICZNA, ZNAK KOREKTORSKI, LEGITYMISTA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, WYDMUCHIWACZ, MUSTEL GWIAŹDZISTY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ATOMOWOŚĆ, RĘKAW, POWIĘŹ, KLIMAT STEPOWY, MIĘSISTOŚĆ, MKLIK, WYŚCIG, KONCERNIAK, SKŁADOWISKO, WREDOTA, PLUDRY, KMIOT, EGOCENTRYCZNOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, DUSZA TOWARZYSTWA, TAMARYND, REZYGNACJA, STAROŚWIECKOŚĆ, WYŻ, SNIFFER, OSET SIWY, WIELKOŚĆ, GOTOWOŚĆ, BŁĄD, UBYTEK, NIELOTNOŚĆ, PIEPRZNIK, DOSKONAŁOŚĆ, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, CYJANOŻELAZIAN(II), SORBENT, ALTANNIK LŚNIĄCY, ZATRATA, HODOWLA ZARODOWA, ZUPA NA GWOŹDZIU, MARCÓWKA, EUROLAND, ZMIANA, PIEC ŁUKOWY, BEJCA, SZKOLNOŚĆ, CAŁOŚĆ, OWRZODZENIE PIERWOTNE, PANECZEK, OBIEG, EGZEMPLARZ, ZUBOŻANIE, KARMIENIE, NIKCZEMNOŚĆ, GRUPA TOPOLOGICZNA, LWIA CZĘŚĆ, NASTROJOWOŚĆ, LEWAREK, MALARSKOŚĆ, DOMINACJA ZUPEŁNA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, SKURCZ, POKRYCIE, NURT, HYDROŻEL, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, AKOLITA, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, BAGAŻ, PASMO PRZENOSZENIA, BULWA PĘDOWA, LEW SALONOWY, KOCIAK, MEDALOWOŚĆ, ŻYWY POMNIK, STOPIWO, PASEK, WYSTĘPNOŚĆ, NUKLEOTYD, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, PEDAGOGIKA SPECJALNA, METALIK, ŚLISKOŚĆ, JURNOŚĆ, DOCIEKLIWOŚĆ, PRAGMATYCZNOŚĆ, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, ZAJOB, ?PROMOCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.001 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁADKOŚĆ, PRZYJEMNOŚĆ W DOTYKU, CECHA CZEGOŚ, CO JEST GŁADKIE, MIŁE, PODOBNE W DOTYKU DO AKSAMITU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁADKOŚĆ, PRZYJEMNOŚĆ W DOTYKU, CECHA CZEGOŚ, CO JEST GŁADKIE, MIŁE, PODOBNE W DOTYKU DO AKSAMITU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKSAMITNOŚĆ gładkość, przyjemność w dotyku, cecha czegoś, co jest gładkie, miłe, podobne w dotyku do aksamitu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKSAMITNOŚĆ
gładkość, przyjemność w dotyku, cecha czegoś, co jest gładkie, miłe, podobne w dotyku do aksamitu (na 11 lit.).

Oprócz GŁADKOŚĆ, PRZYJEMNOŚĆ W DOTYKU, CECHA CZEGOŚ, CO JEST GŁADKIE, MIŁE, PODOBNE W DOTYKU DO AKSAMITU sprawdź również:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny ,
utwór muzyczny na głos i orkiestrę, zwykle w formie sonaty ,
zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej) ,
gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) ,
ciężki koń pociągowy maści gniadej ,
masa która przytłacza ,
przeszukanie osoby podejrzanej ,
KOBRA, NAJA ,
środek antykoncepcyjny stosowany przez kobiety, umieszczany wewnątrz pochwy, pełniący funkcję bariery mechanicznej ,
dyrygent i pedagog ur. w 1920 r., dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu ,
grupa gatunków roślin z rodzaju Rubus wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego ,
mieszkaniec Miechowa, człowiek pochodzący z Miechowa ,
miejsce do przechowywania prochów zmarłych ,
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu ,
La ..., miasto, siedziba władz Boliwii ,
Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku ,
dobro, na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców ,
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie ,
ulice wysadzone topolami ,
instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych ,
azotowy lub solny ,
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych ,
człowiek, który zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały) ,
podwodny prąd mieszaniny składającej się z zawieszonego w wodzie materiału najdrobniejszego i materiału gruboziarnistego ,
sposób wykonania muzyki, roli itp. przez artystę ,
dach ,
odrobina, niewielki stopień czegoś niematerialnego, pozostałość po czymś niematerialnym ,
malarz i grafik niemiecki (1881-1939) pejzaże miejskie, martwe natury ,
podróż, wyprawa w jakieś miejsce, zwykle składająca się z kilku etapów ,
chata stawiana bez komina i przewodów dymowych

Komentarze - GŁADKOŚĆ, PRZYJEMNOŚĆ W DOTYKU, CECHA CZEGOŚ, CO JEST GŁADKIE, MIŁE, PODOBNE W DOTYKU DO AKSAMITU. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast