PAMPA - RASA KONI ROZWINIĘTA W XIX WIEKU W ARGENTYNIE; WZIĘŁA NAZWĘ OD RODZINY O TYM NAZWISKU, KTÓRA PRZEZ LATA PROWADZIŁA JEJ HODOWLĘ NA RANCZU RECREODE ROCA W OKOLICY BUENOS AIRES - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FALABELLA to:

pampa - rasa koni rozwinięta w XIX wieku w Argentynie; wzięła nazwę od rodziny o tym nazwisku, która przez lata prowadziła jej hodowlę na ranczu Recreode Roca w okolicy Buenos Aires (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAMPA - RASA KONI ROZWINIĘTA W XIX WIEKU W ARGENTYNIE; WZIĘŁA NAZWĘ OD RODZINY O TYM NAZWISKU, KTÓRA PRZEZ LATA PROWADZIŁA JEJ HODOWLĘ NA RANCZU RECREODE ROCA W OKOLICY BUENOS AIRES". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.589

PRZEPUKLINA PĘPKOWA, PODSADNIK KULISTY, FOWIZM, ZAWIERUCHA, POŁABSKI, SALWINIA SPRUCE'A, LAMPA FLUORESCENCYJNA, PLENIPOTENT, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, KARTY, KWADRYGA, SYNOGARLICA PÓŁNOCNOAFRYKAŃSKA, F, MIODOJAD ATOLOWY, TRENING, PANOSZA, KRĄŻAŁEK, INTERPRETATOR, TINKER, SOSNA KANARYJSKA, PIĘKNISK POMIDOROWY, ROSZPUNKA ZĄBKOWANA, ŻABUTI LEŚNY, GĘŚL, ŻÓŁW KROPKOWANY, SALAMANDRA OLBRZYMIA, ŻÓŁW CHIŃSKI, KAWKA, PIĘCIORNIK ŚLĄSKI, BAZAR, INFLACJA AKADEMICKA, SOSNA NADMORSKA, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, PARAFIA, MARA, ŚNIEŻYCZKA RIZEŃSKA, MIECHERA, PRZYJEZDNA, OPOŃCZYK ORZĘSIONY, WIELKANOC, ROZETKA, TERCJA, RÓWNIA POCHYŁA, ŻÓŁW EGIPSKI, ZDROJEK ŁUSECZKOWATY, KOŃ ANDALUZYJSKI, WYCIEK, NOOSFERA, MIODALEK BRĄZOWY, IKEBANA, SĘDZIOŁ CYTRYNOWY, ZARZĄDZAJĄCA, ŻÓŁW BRUNATNY, POLONEZ, KOSZATNICA, CZEK PODRÓŻNICZY, KOŃ ANGLOARABSKI, PEPSI, GĘSIEC, KUCZBAJA, BANKIERKA, IMPLIKACJA MATERIALNA, ZNAJDUCH, RYBIE OKO, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, STYR, KANGUR GÓRSKI, KULTURA MINOJSKA, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, ADIANTUM ROZWICHRZONE, BRAT POLSKI, KOWALIK KAROLIŃSKI, GRYZIEL TAPETNIK, ZORZA PORANNA, SARDYNY, PRZELOT, ŻÓŁW NOWOGWINEJSKI, GAUR, FLAGOWIEC, CYPRZYK, STATYSTA, MONOGAMISTKA, TERAPENA OZDOBNA, LŚNIŚ ZŁOTAWY, MUSSET, KIEROWCA, CZARNI JEŹDŹCY, AGATIS NOWOZELANDZKI, MARZANA FARBIARSKA, ANAMNEZJA, STARONORDYCKI, LIROGON SKROMNY, PIEC TYGLOWY, MAKADAMIA, CZASOWNIK NIEDOKONANY, MONITORING, ODBIJANY, SZLEMIK, KOB NILOWY, CERKIEW, ŻABNICA NAWĘD, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, CHOINÓWKA, KAPITAŁOWOŚĆ, LANCER, BLASZKA, NASTROSZEK BRUCHA, SIT ŻABI, JASZCZURKOJAD CIEMNOGŁOWY, TRZMIEL OLBRZYMI, OGNISKO, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, JELEŃ JAWAJSKI, KRUSZYNA, BYSTRZYK PIĘKNY, ROZWAR, DZIWOOK OZDOBNY, LWIA PASZCZA, POLISA POSAGOWA, ODKUWKA, ANTYSZTUKA, APARAT GOLGIEGO, WORCZAK ZAGNIETEK, PETRELEK SZEROKODZIOBY, PANCERNIK WŁOCHATY, NER, STRZECHWOWIEC OTWARTY, SYJAMSKI, MEGAKARIOCYT, ŚLEPOWRON MAURYTYJSKI, ZESPÓŁ OGONA KOŃSKIEGO, UCHO ZEWNĘTRZNE, PÓŁZAWODOWIEC, CHOMIK TYBETAŃSKI, ETYL, KOŃ BUDIONNOWSKI, KASA MIESZKANIOWA, PŁASZCZAK SREBRZYSTY, KRWIŚCIĄG ŚREDNI, BRAT MLECZNY, AUT BRAMKOWY, AGA, SYNSEPAL, ŚNIEŻKA CZARNOSKRZYDŁA, ŁATWOPALNOŚĆ, ZAWODOWOŚĆ, MISIEK, CENAGNATAZJA, KANIUK DŁUGOSTERNY, KARETKA, MOROSZKA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, ŻÓŁW DWUPAZURZASTY, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, EMBRITOZAUR, NOMINALIZM, KIESZONKA SKRZELOWA, POWIERNIK, OCHLAJTUS, PAROBEK, POŻYTEK PSZCZELI, SAMOLOT TORPEDOWY, KOSZATNICZKA BRIDGESA, TURZYCA FILCOWATA, TURZYCA MICHELA, MECH JAWAJSKI, ODROŚL, MONITOR, TARANTULA WŁOSKA, ZGADYWACZ, PETREL CZARNOSKRZYDŁY, SPRAWICIELKA, LEMUR WEŁNISTY, STRZECHWOWIEC ODRĘBNY, TURAK FIOLETOWY, TRWAŁOŚĆ, MUSZLOWCE, CHWOSTKI, WEDGE, PRODUKT GLOBALNY, PSZENIEC POLSKI, WRÓBEL RDZAWOBREWY, ABLENA, OGOŃCZYKI, FIDŻIJKA CZERWONA, MIĘKKOPIÓR, LIST OTWARTY, PREDYSPOZYCJA, MARTWIAK, NORNIKOWATE, TIC TAC, ALEKSANDRETTA OBROŻNA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, CANON, ŁUSKODRWAL SUNDAJSKI, SEKWOJA, GALAGO GRUBOOGONOWY, ZBIÓR ROZMYTY, POKEMON, OGOŃCZA, MILREJS, BARWINKA LILIOWOSTERNA, BIEGUS ZMIENNY, KMINEK INDYJSKI, FACHOWIEC, TCHÓRZ, FIORDING, POKRZYWDZONY, ŚWIERK WILSONA, ALBATROS SIWOGŁOWY, ORKA KARŁOWATA, DELFIN GRUBOGŁOWY, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, WYJEC RUDY, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, MANDOLA, OWCZAK, CZAS PRZYSZŁY, PELHAM, DYPTYK KONSULARNY, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, BRAMKARZ, LIMA, KRET WORKOWATY, MASZYNKA, GRZEBACZ, EUTANAZJA, SKARABEUSZ, FORMACJA DEFENSYWNA, KONGO, KRÓTKOSZEK AKSAMITNY, ŻYŁA BIODROWO-LĘDŹWIOWA, KRĘCIEK, BLADA TWARZ, HERMENEUTYKA, INDETERMINIZM, KIRASJER, URLOP WYCHOWAWCZY, OPŁOMKA, OBROSTKA, SINUS HIPERBOLICZNY, ŻÓŁW BARWNY, JODŁA BIAŁOKORA, PROSTNICA, ODTWÓRCA, PĘCHERZYK, LUSITANOZAUR, CZOSNEK PURPUROWY, KALANDRYNIA, BILBIL ŻÓŁTOGŁOWY, DROGA POŻAROWA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, TRZĘSIEC, KIRASJER, TOCZEK, KOSIARKA ROTACYJNA, BRYJKA, MCV, STOKŁOSA BENEKENA, FABULARYZACJA, HEŁMOFON, PRZYNĘTA SZTUCZNA, MULGARA, KWINTET, DOMIAR PODATKOWY, SAN, SOSNA ZACHODNIA, CHOMIK SYRYJSKI, OSA, BILBIL BIAŁOBREWY, PASAŻ, ZBIEG, OBERA, SUBSTANCJA MATECZNA, NIL, ABRAKADABRA, NAGANIACZ, LUDY TURAŃSKIE, NEKTARNIK CIEMNOGARDŁY, SZYDŁOSZ CIENKI, KRWAWNIK KOWNIATKOLISTNY, DESIGNERKA, GORYL NIZINNY WSCHODNI, UZALEŻNIONY, WIELKA WOJNA KOZACKA, KOLEJ LINOWA, KANAŁOPATIA, SZPICAK, PADŹ, SZYPUŁA, MURENA ZIELONA, BAGNIK PRZYBRZEŻNY, WRÓBEL RUDOGRZBIETY, BABIRUSA, WSTRZYMANIE, WAŁĘSAK ZWYCZAJNY, AKCJA, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, ?RĄCZAK OZDOBNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.589 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAMPA - RASA KONI ROZWINIĘTA W XIX WIEKU W ARGENTYNIE; WZIĘŁA NAZWĘ OD RODZINY O TYM NAZWISKU, KTÓRA PRZEZ LATA PROWADZIŁA JEJ HODOWLĘ NA RANCZU RECREODE ROCA W OKOLICY BUENOS AIRES się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAMPA - RASA KONI ROZWINIĘTA W XIX WIEKU W ARGENTYNIE; WZIĘŁA NAZWĘ OD RODZINY O TYM NAZWISKU, KTÓRA PRZEZ LATA PROWADZIŁA JEJ HODOWLĘ NA RANCZU RECREODE ROCA W OKOLICY BUENOS AIRES
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FALABELLA pampa - rasa koni rozwinięta w XIX wieku w Argentynie; wzięła nazwę od rodziny o tym nazwisku, która przez lata prowadziła jej hodowlę na ranczu Recreode Roca w okolicy Buenos Aires (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FALABELLA
pampa - rasa koni rozwinięta w XIX wieku w Argentynie; wzięła nazwę od rodziny o tym nazwisku, która przez lata prowadziła jej hodowlę na ranczu Recreode Roca w okolicy Buenos Aires (na 9 lit.).

Oprócz PAMPA - RASA KONI ROZWINIĘTA W XIX WIEKU W ARGENTYNIE; WZIĘŁA NAZWĘ OD RODZINY O TYM NAZWISKU, KTÓRA PRZEZ LATA PROWADZIŁA JEJ HODOWLĘ NA RANCZU RECREODE ROCA W OKOLICY BUENOS AIRES sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PAMPA - RASA KONI ROZWINIĘTA W XIX WIEKU W ARGENTYNIE; WZIĘŁA NAZWĘ OD RODZINY O TYM NAZWISKU, KTÓRA PRZEZ LATA PROWADZIŁA JEJ HODOWLĘ NA RANCZU RECREODE ROCA W OKOLICY BUENOS AIRES. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x