PRZEDSTAWICIEL LUDNOŚCI MÓWIĄCEJ JĘZYKAMI UGROFIŃSKIMI Z GRUPY JĘZYKÓW WOŁŻAŃSKICH, KTÓRE ZAMIESZKUJĄ (W ROZRZUCONYCH SKUPISKACH) GŁÓWNIE FEDERACJĘ ROSYJSKĄ: REPUBLIKĘ MORDWIŃSKĄ ORAZ REPUBLIKĘ TATARSTANU I OBWODY: SAMARSKI, PENZEŃSKI, ORENBURSKI, NIŻNONOWOGRODZKI ORAZ SYBERIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MORDWIN to:

przedstawiciel ludności mówiącej językami ugrofińskimi z grupy języków wołżańskich, które zamieszkują (w rozrzuconych skupiskach) głównie Federację Rosyjską: Republikę Mordwińską oraz Republikę Tatarstanu i obwody: samarski, penzeński, orenburski, niżnonowogrodzki oraz Syberię (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDSTAWICIEL LUDNOŚCI MÓWIĄCEJ JĘZYKAMI UGROFIŃSKIMI Z GRUPY JĘZYKÓW WOŁŻAŃSKICH, KTÓRE ZAMIESZKUJĄ (W ROZRZUCONYCH SKUPISKACH) GŁÓWNIE FEDERACJĘ ROSYJSKĄ: REPUBLIKĘ MORDWIŃSKĄ ORAZ REPUBLIKĘ TATARSTANU I OBWODY: SAMARSKI, PENZEŃSKI, ORENBURSKI, NIŻNONOWOGRODZKI ORAZ SYBERIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.205

SALAMANDRY BEZPŁUCNE, PRYSTELKA BARWNA, SAMOCHÓD OSOBOWY, UNIWERSYTET, WYTWÓRCA, MYŚLIWIEC, OSA SAKSOŃSKA, MAPUCZE, BOKSERKA, AZYL DYPLOMATYCZNY, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, ELOPSOPODOBNE, OSTATNI MOHIKANIN, SPACHACZOWATE, ZESTAWIENIE, MINIMALIZM, POLANIN, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, BERBER, SAMOZNISZCZENIE, WĄŻ DIONY, SAMOJED, AMLODYPINA, TAPIR MALAJSKI, SOKOLSTWO, POMPELA, PROTEZA, MASTYKS ASFALTOWY, JALABERT, POMOC, ŁOWCA GŁÓW, PICA, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, GEODEZJA, ZAPRZANIEC, MRÓWNIKI, ARENDA, BIOGENEZA, WYKRYWACZ METALU, ANTROPOLOGIA HEBRAJSKA, GŁOGOWNIK, RUSSELL, FILAMENT, BAZUNA, BROŃ KLASYCZNA, BUŁGARSZCZYZNA, BIBLIOTEKA, DREDNOT, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, STERYLIZACJA, CHLOREK MIEDZI(I), ARKADA, SPRAWNOŚĆ, ZAK, KOKSOWNIA, KLASTER GENÓW, KAMPANIA, OBRONA KRÓLEWSKO-INDYJSKA, DZIAŁKA REKREACYJNA, CZUBATY PAWIAN, ZASIEDLENIE, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, AKTYWISTA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, PLOMBA, PŁAKSOWATE, STREFA PRZYGRANICZNA, LAZARET, FALKA, MONGOLOID, KOŁO ZĘBATE, ANALIZA WARIANCJI, ORTOPTYSTA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, PŁAWNICA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, HASŁO WYWOŁAWCZE, DOR, KŁOCHTUN, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, JOD, JĘZYK ANGIELSKI, STAN, INUIT, POWIEŚĆ CYKLICZNA, MORALNOŚĆ, WALGETTOZUCH, PRZECHODNIOŚĆ, CHARYZMATYK, CAŁUSEK, TEJU KROKODYLOGONOWY, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, SEMITA, URAZ, ANTIFA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, TOŁWIŃSKI, FILOZOFIA NAUKI, ACHALAZJA, URUBU CZARNY, MAŁPY SZEROKONOSE, NOTACJA MUZYCZNA, MOŁODYCA, DUJKER JENTINKA, BURIAT, BEZPRZEWODOWOŚĆ, GRYM, KACZKA, MYKWA, CENZUS WYBORCZY, KLEKOTKA, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, RACHUNEK KAPITAŁOWY, OKULARY 3D, POSEŁ, APARAT, KRYZELNICA, SYSTEM KRAKOWSKI, TORFOWISKO NISKIE, BEZKIERUNKOWOŚĆ, KONTRAST, STARONORDYJSKI, PLEBISCYT, KUC BASKIJSKI, KIEROWNICA, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY, BOCIAN SINODZIOBY, FORMA MODULARNA, KNEBEL, KOALA, GRZEBIEŃ, LEHAR, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, ZBRODNIA STALINOWSKA, EUFONIA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, TOMASZEWSKI, GORETEX, MITOLOGIZM, RĘKOSKRZYDŁE, KOSTNOJĘZYKOWE, PREPPERS, WISKACZA, BODAK, ASTROLATRIA, NADJAŹŃ, SKOCZKOWIEC, ADMINISTRACJA MORSKA, BIDUL, PRERAFAELITA, SSAKOKSZTAŁTNE, BIAŁKO, GRONOROST, NANDORIŃSKI, KATA, SYMULACJONIZM, SĘPNIK PSTROGŁOWY, PRZEMYSŁ LEKKI, JONON, INSULINOOPORNOŚĆ, PRAZYNOFIT, WYPRAWKA, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, CAPOGROSSI, AFRYKANERKA, SINIZNA, DEMOLUDY, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, POROŚL, KRATKA ODPŁYWOWA, DZBANEK DO KAWY, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, KŁUSAK FRANCUSKI, MUŚLIN, KULT CARGO, ROŚLINA OLEISTA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, KWAS KAMFOROWY, HUCULSKI, SZWABSKI, SOLAMNIA, TROFEUM, OBLACZKI, GOŚĆ, KWADRYGOWIEC, TAGER, STAN POSIADANIA, OBIEKT SPORTOWY, GEEZ, GWARA TERYTORIALNA, PROFILAKTYKA DRUGORZĘDOWA, ALSIFER, PAKU CZARNOPŁETWY, NIECIERPLIWOŚĆ, SPAD, KOŃ POZNAŃSKI, ŻUKOWCE, ARYTMOMETR, DEFINIENDUM, RZEPINSKI, WIETRZENIE CHEMICZNE, JANUSZ KORWIN-MIKKE, SURDYNKA, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, ŁEMKOWSKI, SKANER 3D, SZURPEK ODRĘBNY, JANAĆEK, ETOS, BÓL, REPRODUKCJA KULTUROWA, GENRE, TRITERPEN, TUWIM, BIEL, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, JAGODA, BARWA PIERWSZORZĘDOWA, NAZWA ZWYCZAJOWA, ANIMALIZM, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, WEŁNA MINERALNA, JOGURTERIA, MELODRAMAT, KAWALERYJSKA FANTAZJA, DELIRIANT, FUNKCJA EKSPRESYWNA, MITSUKURINA, SYNAPSYD, OTOCZENIE, ŁAGODNOŚĆ, SZKARŁUPNIE, MAPA WYOBRAŻENIOWA, NASIĘŹRZAŁOWCE, TAKTYCZNOŚĆ, ANTEOZAUR, WIRULENCJA, BOCZEK, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, WERTYKULACJA, SYSTEM BANKOWY, MACIERZ DYSKOWA, GROOMING, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH SCHILLER, INTERWENCJA HUMANITARNA, BOMBONIERA, MANDORLA, MYLAI, STRÓJ KĄPIELOWY, BUDŻET PAŃSTWA, LIRA, WŁÓKA, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, MECHANIKA KLASYCZNA, CYNKOWIEC, LUSTRZEŃ, CRACK, GORYCZKA CHMIELOWA, MASAJSKI, HYDROPONIKA, ŚLONSKI, SPRAWNOŚĆ, BETON SPRĘŻONY, DONICZKOWCE, RECEPTA PUNKTOWA, TERMINAL PROMOWY, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, LEMURY, PIROSMANI, SOSJERKA, WANGA SIERPODZIOBA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, PŁONNIK WŁAŚCIWY, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, BINCHOIS, TANATOLOGIA, KOALOWATE, AGENT, LINIA LOTNICZA, BATERIA, BILET POWROTNY, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, GARKUCHNIA, ZIELEŃSKI, WYDRA, BEKASIK, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, TORBIEL SKÓRZASTA, CZELESTA, ZALESIANIE, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, TELEFONIA KOMÓRKOWA, WYŻSZE NACZELNE, KOD HANDLOWY, JĘZYK SANSKRYCKI, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, ?POUSSEUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.205 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDSTAWICIEL LUDNOŚCI MÓWIĄCEJ JĘZYKAMI UGROFIŃSKIMI Z GRUPY JĘZYKÓW WOŁŻAŃSKICH, KTÓRE ZAMIESZKUJĄ (W ROZRZUCONYCH SKUPISKACH) GŁÓWNIE FEDERACJĘ ROSYJSKĄ: REPUBLIKĘ MORDWIŃSKĄ ORAZ REPUBLIKĘ TATARSTANU I OBWODY: SAMARSKI, PENZEŃSKI, ORENBURSKI, NIŻNONOWOGRODZKI ORAZ SYBERIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDSTAWICIEL LUDNOŚCI MÓWIĄCEJ JĘZYKAMI UGROFIŃSKIMI Z GRUPY JĘZYKÓW WOŁŻAŃSKICH, KTÓRE ZAMIESZKUJĄ (W ROZRZUCONYCH SKUPISKACH) GŁÓWNIE FEDERACJĘ ROSYJSKĄ: REPUBLIKĘ MORDWIŃSKĄ ORAZ REPUBLIKĘ TATARSTANU I OBWODY: SAMARSKI, PENZEŃSKI, ORENBURSKI, NIŻNONOWOGRODZKI ORAZ SYBERIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MORDWIN przedstawiciel ludności mówiącej językami ugrofińskimi z grupy języków wołżańskich, które zamieszkują (w rozrzuconych skupiskach) głównie Federację Rosyjską: Republikę Mordwińską oraz Republikę Tatarstanu i obwody: samarski, penzeński, orenburski, niżnonowogrodzki oraz Syberię (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MORDWIN
przedstawiciel ludności mówiącej językami ugrofińskimi z grupy języków wołżańskich, które zamieszkują (w rozrzuconych skupiskach) głównie Federację Rosyjską: Republikę Mordwińską oraz Republikę Tatarstanu i obwody: samarski, penzeński, orenburski, niżnonowogrodzki oraz Syberię (na 7 lit.).

Oprócz PRZEDSTAWICIEL LUDNOŚCI MÓWIĄCEJ JĘZYKAMI UGROFIŃSKIMI Z GRUPY JĘZYKÓW WOŁŻAŃSKICH, KTÓRE ZAMIESZKUJĄ (W ROZRZUCONYCH SKUPISKACH) GŁÓWNIE FEDERACJĘ ROSYJSKĄ: REPUBLIKĘ MORDWIŃSKĄ ORAZ REPUBLIKĘ TATARSTANU I OBWODY: SAMARSKI, PENZEŃSKI, ORENBURSKI, NIŻNONOWOGRODZKI ORAZ SYBERIĘ sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - PRZEDSTAWICIEL LUDNOŚCI MÓWIĄCEJ JĘZYKAMI UGROFIŃSKIMI Z GRUPY JĘZYKÓW WOŁŻAŃSKICH, KTÓRE ZAMIESZKUJĄ (W ROZRZUCONYCH SKUPISKACH) GŁÓWNIE FEDERACJĘ ROSYJSKĄ: REPUBLIKĘ MORDWIŃSKĄ ORAZ REPUBLIKĘ TATARSTANU I OBWODY: SAMARSKI, PENZEŃSKI, ORENBURSKI, NIŻNONOWOGRODZKI ORAZ SYBERIĘ. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x