NIEJEDNORODNA MIESZANINA, ZWYKLE DWUFAZOWA, TWORZĄCA UKŁAD DWÓCH SUBSTANCJI, W KTÓRYM JEDNA Z SUBSTANCJI JEST ROZPROSZONA W DRUGIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZTWÓR KOLOIDOWY to:

niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z substancji jest rozproszona w drugiej (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEJEDNORODNA MIESZANINA, ZWYKLE DWUFAZOWA, TWORZĄCA UKŁAD DWÓCH SUBSTANCJI, W KTÓRYM JEDNA Z SUBSTANCJI JEST ROZPROSZONA W DRUGIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.489

TŁO, CZUŁOŚĆ, FIŃSKI, PANTOMIMA, PÓŁOKRĄG, GAZ IDEALNY, LORNETA NOŻYCOWA, OKRES NIESKŁADKOWY, OBOZOWISKO, ZŁOTA FUNKCJA, PRYWACIARZ, RADIOELEKTRONIKA, PAROWANIEC, WYRÓB, CHŁAM, ROK NIESKŁADKOWY, ŻAGIEL SKOŚNY, CZESKI, GŁODÓWKA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, USTONOGI, PLUTOKRACJA, WIERTACZ, WSZECHWŁADNOŚĆ, HIV, MIESZKALNOŚĆ, TAMBOREK, PIERWOMSZAKOWCE, NIECHLUBNOŚĆ, PROCH, MONARCHIA PATRYMONIALNA, LUZACKOŚĆ, WALEŃ, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, TRAWIENIEC, POMOC DOMOWA, MAORYJSKI, WYJADACZ, PANECZEK, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, MAŁY EKRAN, KIJ, SKRZYNKA POCZTOWA, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, WPIERDOL, TRUDNOŚĆ, ASTER, PIGUŁKA, HIPERESTEZJA, NALEWAK, CAŁUSEK, ROŚLINA SOLNISKOWA, KOTLINA KŁODZKA, ŻEGLUGA PROMOWA, POWÓD, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, GRZEBIEŃ, PIKIETA, BEZKLASOWOŚĆ, PIEŃ TRZEWNY, UKŁAD WYŻOWY, SIEKACZ, REFLEKTOR, ZAJĄKNIĘCIE, ZŁOTE RUNO, KLAUZULA DUALNA, KEPLER, ŚMIESZKA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, KONDOMINIUM, FILOZOF, BURAK, GEREZA BIAŁOBRODA, MIKOŁAJKI, KRYTERIUM CAŁKOWE, AQUAFABA, OPONA RADIALNA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, LONDYN, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, BYLICA POSPOLITA, CENTRALNE OGRZEWANIE, WZMACNIACZ OPERACYJNY, CHOROBA WIRUSOWA, GROCH CUKROWY, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, KLIMAT MONSUNOWY, SIEDLISKO, DELFIN DŁUGONOSY, OPARY, MUZA, DUO, DOSIEBNOŚĆ, PIĘKNO, ŚREDNIOROLNY, TABORYTA, REIFIKACJA, HISTORIA, CELOSTAT, SPORT KWALIFIKOWANY, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, KOPULACJA, DZIECINNOŚĆ, PTERION, REGRESJA LOGISTYCZNA, HETMAN, ŁAWA RZĄDOWA, RODZINA KATYŃSKA, EFEKT DOMINA, UZBROJENIE, PRZESTRZEŃ LINIOWA, ALTANNIK FIOLETOWY, FANTOM, NEBIWOLOL, PRZEGUB, PRAWO WEWNĘTRZNE, NAMPULA, ŻYWIZNA, TEUTOŃSKI, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, KULT PRZODKÓW, KARKÓWKA, REZYDENT, KRAKUSKA, PARA UPORZĄDKOWANA, PRZYWIDZENIE, IZBA WYŻSZA, INFORMACJA GENETYCZNA, HARMONIA SAMOGŁOSEK, WSPANIAŁOŚĆ, TURBINA GAZOWA, CISZA, FILM WOJENNY, GÓGLE, JĘCZMIEŃ, BECZKA PROCHU, SPEKULACJA, SILNIK KOMUTATOROWY, ODKRYTY ATAK, GROM, HISZPAŃSKOŚĆ, RAJD OBSERWOWANY, NERWIAK, ZAJĄCZEK, CZYN NIERZĄDNY, PROTOTYPOWOŚĆ, FILM KATASTROFICZNY, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, ZAKŁADKA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, KUPA, SPŁYW, ZAPAŚNICTWO, DESPOCJA, KRATOWNICA, SZCZELNOŚĆ, PRUSKOŚĆ, PARABENZOCHINON, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, LOGOGRAF, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, SZTYWNIACTWO, WIRUS WŚCIEKLIZNY, POMUCHLA, SĄD APODYKTYCZNY, OKRES SKŁADKOWY, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, EDYKUŁA, MELFALAN, WALENTYNKA, PIERDOLNIK, ŚRODEK CUCĄCY, MIKROFON LASEROWY, SZACHY SZYBKIE, KWARC ZIELONY, OBIEKT WESTCHNIEŃ, EUROPEJSKOŚĆ, PRZEDMECZ, ŻYWOŚĆ, NIEGOŚCINNOŚĆ, ZDANIE WZGLĘDNE, ARENA, SEKTOR PRYWATNY, KIBLA, MUMIA, CEMBROWINA, POSTANOWIENIE SYGNALIZACYJNE, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, PULA, MAGNETON, USŁUGI SPOŁECZNE, GŁUPKOWATOŚĆ, SELENEK, LOMUSTYNA, MAREMMANO, FANPEJDŻ, PROKURATOR, BARIOLAGE, OBRÓT PODATKOWY, KANONIZACJA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, UCHWYT ELEKTROMAGNETYCZNY, PRASSAKI, ŚWIATŁA DROGOWE, HELIOSFERA, GLOSA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, ZALEWA, PRZYSŁÓWEK, PŁYTA KONTYNENTALNA, PAMIĄTKOWOŚĆ, GAZELA PRZEWALSKIEGO, ŚCIEKI KOMUNALNE, ORKUS, ŁASKAWCA, RYNEK NABYWCY, AMIDYZM, ŁACIŃSKOŚĆ, DIERA, SERIA, WSKAŹNIK, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, KOMAROW, SZTURWAŁ, CELOWOŚĆ, DECYZJA OPTYMALNA, CZERNICA, WYTRAWNOŚĆ, ALLEL WIELOKROTNY, IRANISTAŃSKI, KRENAL, PORFIRYNA, SECESJONISTA, PIEŚNIARZ, POLSKI, EPOKA INDUSTRIALNA, PIEC WANNOWY, STOPA NARZUTU, CLAUSULA, TASIEMCE, SYGNAŁ RADIOWY, NIELUDZKOŚĆ, IMIONNIK, BYSTRZACHA, APEL, KRĄGLIK, TEINA, BIPOLARNOŚĆ, AKCELERATOR KOŁOWY, BIAŁY PUCH, ŁABUŃ DŁUGONOGI, HAIŃSKI, LUDOJAD, DYPTYK, HOMOFONIA, HYBRYDA, STRONNICTWO, PEŁNIA, BOMBONIERKA, RÓŻNICA, GNIAZDKO, KATAMARAN, WEKTOR ZEROWY, TKAŃCOWATE, LICZBA BARIONOWA, SUPERNOWA, PRZESTARZAŁOŚĆ, POLISA, MAŁPI GAJ, DOM, OWRZODZENIE PIERWOTNE, NOTORYCZNOŚĆ, OSAD, COSINUS, ARCHITEKTURA, CZUPURNOŚĆ, TRANSPARENTNOŚĆ, DUSZA CZYŚĆCOWA, TOMAHAWK, SKORUPIAKI, ŁOPIAN, EPIFIT, SEMANTYKA FORMALNA, UBOGOŚĆ, ROBOTA, ZGRUBIAŁOŚĆ, ZGNILIZNA DREWNA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, FILOLOGIA WŁOSKA, STREFA KONWEKTYWNA, ANIMALIZM, WILK BRĄZOWY, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, ENUMERACJA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, ?NAFCIARSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEJEDNORODNA MIESZANINA, ZWYKLE DWUFAZOWA, TWORZĄCA UKŁAD DWÓCH SUBSTANCJI, W KTÓRYM JEDNA Z SUBSTANCJI JEST ROZPROSZONA W DRUGIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEJEDNORODNA MIESZANINA, ZWYKLE DWUFAZOWA, TWORZĄCA UKŁAD DWÓCH SUBSTANCJI, W KTÓRYM JEDNA Z SUBSTANCJI JEST ROZPROSZONA W DRUGIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZTWÓR KOLOIDOWY niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z substancji jest rozproszona w drugiej (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZTWÓR KOLOIDOWY
niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z substancji jest rozproszona w drugiej (na 16 lit.).

Oprócz NIEJEDNORODNA MIESZANINA, ZWYKLE DWUFAZOWA, TWORZĄCA UKŁAD DWÓCH SUBSTANCJI, W KTÓRYM JEDNA Z SUBSTANCJI JEST ROZPROSZONA W DRUGIEJ sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - NIEJEDNORODNA MIESZANINA, ZWYKLE DWUFAZOWA, TWORZĄCA UKŁAD DWÓCH SUBSTANCJI, W KTÓRYM JEDNA Z SUBSTANCJI JEST ROZPROSZONA W DRUGIEJ. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast