Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NIEJEDNORODNA MIESZANINA, ZWYKLE DWUFAZOWA, TWORZĄCA UKŁAD DWÓCH SUBSTANCJI, W KTÓRYM JEDNA Z SUBSTANCJI JEST ROZPROSZONA W DRUGIEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZTWÓR KOLOIDOWY to:

niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z substancji jest rozproszona w drugiej (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEJEDNORODNA MIESZANINA, ZWYKLE DWUFAZOWA, TWORZĄCA UKŁAD DWÓCH SUBSTANCJI, W KTÓRYM JEDNA Z SUBSTANCJI JEST ROZPROSZONA W DRUGIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.435

PASKUDNIK, KONTRAFAŁ, NARKOTYK TWARDY, FASETA, REGRESJA LODOWCA, BUŹKA, PRZEGRODA, MOWA, CIEMNIA, CZAS TERAŹNIEJSZY, LAWA PODUSZKOWA, ARYTMETYKA PRESBURGERA, ALGEBRA BANACHA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, FLET, FUNKCJA CELOWA, FRANCUSKOŚĆ, KOŃ JONAGUNI, JAJO, NAJEBKA, IMPULS, ANONIM, HALIT, ARTERIOGRAFIA, MAŁPI GAJ, WARSTWA ZIARNISTA, IMIONNIK, PRZEPYCHACZKA, BLEJTRAM, NIEZWYKŁOŚĆ, NADZORCA SĄDOWY, RADAR DOPPLEROWSKI, ŚCIEKI KOMUNALNE, STRZELANKA, WZROK BAZYLISZKA, ROZPRZE, CZARNY PUNKT, MONARCHIA DZIEDZICZNA, PÓŁCZŁOWIEK, CORONET, STAJE, WIELKOŚĆ, KUNA, FUGA, STERYLIZATOR, LEASING, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ŁONO, ARCHITEKTURA, KLAWIK, ODCHYLENIE STANDARDOWE SKŁADNIKA RESZTOWEGO, CYKLON, RELING, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, PANAMA, SPARTANIN, KACZKA, WIEK POBOROWY, REGENERATOR, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, MOSTEK, WSTRZĄS, JĘZYK PASZTO, TWIERDZENIE STOKESA, FILTR, PANTALON, STREFA NUMERYCZNA, PIENIĄDZE, SUBTELNOŚĆ, KOMBINACJA, KAPISZON, KORDON SANITARNY, SALOPA, ŻYCIODAJNOŚĆ, GRZANIEC, WEKTOR WAHADŁOWY, PRYMITYWIZM, NEGACYJNOŚĆ, ZEGAR WODNY, ZIMOWISKO, JĘZYK INDIAŃSKI, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, WALUTA BAZOWA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, ALKOHOLAN, GRUPA, SZCZEP, GRA CYLINDRYCZNA, WELWET, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, OGRÓD BOTANICZNY, MONSUN, GRUPA ALGEBRAICZNA, ŻAŁOSNOŚĆ, KRZYŻÓWKA, LIQUID, SŁONOROŚL, SIAD TURECKI, CETIOZAUR, ŁAWA RZĄDOWA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KODZIK, OHYDZTWO, RYBA MASŁOWA, PIESZCZOCH, ŻYŁA ODPROMIENIOWA, BARYCENTRUM, UMOWA ZLECENIE, PODŁOŻE MALARSKIE, KOMPETENTNOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, MECZ MISTRZOWSKI, KATAGENEZA, NIEROZUMNOŚĆ, MARKETING POLITYCZNY, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, MARGINES, MULTIPLEKSER, WOSKOWATOŚĆ, PRYWATNOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, MATINKA, SINGEL, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, DOMNIEMANIE, PUNKT APTECZNY, PRELUDIUM, AMIDYZM, BARWY PAŃSTWOWE, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, ANALITYK, OSTATECZNOŚĆ, WSZECHMOCNOŚĆ, DZIEŁO KORONOWE, WSZETECZEŃSTWO, OPŁATA LOKALNA, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, NIEREGULARNOŚĆ, ZWODNICZOŚĆ, OBCY, DEASEMBLACJA, ANALIZA SEKTOROWA, POLITYKA MIESZKANIOWA, CAŁUSEK, KARLIK WIĘKSZY, PATRON, PCHACZ, SUBTELNOŚĆ, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, ADWEKCJA, STACJA OBSŁUGIWANA, KOMORA CIŚNIENIOWA, PRZEKSZTAŁCENIE UNITARNE, UKŁAD PARASYMPATYCZNY, KONCENTRAK, ARABSKI, STOCZNIA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, GLINOKRZEMIAN WSTĘGOWY, BUŁGARYSTYKA, FUFAJKA, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, NIERÓBKA CZARNIAWA, LINGWETKA, MEZOATOM, TWIERDZENIE COSINUSÓW, SUPERPOZYTYW, PIGMENT, SIMOLESTES, DROBNOŚĆ, NITINOL, ZBITOŚĆ, LITERAT, PORAŻENIE MÓZGOWE, PIRAT, SKAŁA ORGANOGENICZNA, DOBRODUSZNOŚĆ, PASEK, HISTORIA, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, FRYKANDO, RODZINA PEŁNA, ORLENIOWATE, ROZWAGA, UKŁAD JEZDNY, BOROWIK, SOWIZDRZALSTWO, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, POZAMUZYCZNOŚĆ, MIKROWENTYLACJA, TERMOMETR LABORATORYJNY, TEST ATOMOWY, GLIKOZYD FENOLOWY, BLISKI, SOFCIK, KONIECZNOŚĆ, OGIEŃ KRZYŻOWY, CHOMIK EUROPEJSKI, AUDIOBOOK, NIEWIERNOŚĆ, SIODŁO DAMSKIE, DOMINATOR, CZYNNOŚCI DOWODOWE, WAGON, OPAR, OKAZAŁOŚĆ, OLEFINA, POPIELICA, UKŁAD, PROBÓWKA, MONITOR, WYRAZISTOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, FILOZOFIA PRAWA, KLESZCZE, OBWÓJ, PORYWCZOŚĆ, RYNEK NIEFORMALNY, KOŁNIERZ, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, DOBRO POZYCJONALNE, MUZA, PSYCHOLOGIA, GIMNASTYKA, LICZBA PRZESTĘPNA, RIBAT, WSOBNOŚĆ, GERBEREK, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, BIREMA, HAMULEC TAŚMOWY, SPROŚNOŚĆ, TYPOGRAFIA, OŚMIOKROTNOŚĆ, ANALOGICZNOŚĆ, LOGIKA ROZMYTA, CIERŃ, ZŁĄCZENIE, STREFA HEADA, ŚWIADKOWA, EFFIGIA, TYNKTURA, GŁOS PIERSIOWY, SKALA LIDYJSKA, KOMAT, GLUTEN, BETELGEUSE, NIEBOSKIE STWORZENIE, SYMPATYCZNOŚĆ, NACIEK, MIETLORZ, TARYFA ULGOWA, OBSZAR, UKŁAD MIĘŚNIOWY, MUZYKA TŁA, KILKAKROTNOŚĆ, BIT, WZORZEC, ANGORA TURECKA, POPYT PROPORCJONALNY, BEZDENNOŚĆ, GÓRY, GRUCZOLAKORAK, MAGNES STAŁY, HARMONIKA SZKLANA, HISTORYZM, SSANIE, DREN, ORTOBENZOCHINON, KLĘKANY, EKONOMIA POLITYCZNA, MIEJSCE POCHÓWKU, GIEŁDA SAMOCHODOWA, MAJACZENIE, KASKADA, KUPA, UŁAMEK WŁAŚCIWY, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, ZWIĄZ HUNTERA, MATRYCA LOGICZNA, GŁOWNIA, SYMULACJONIZM, HAWAJSKI, KUŹNIA, RZEKOTKA DRZEWNA, KOŚĆ KLINOWA, LODOWIEC WISZĄCY, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, LAS MIESZANY, KŁUSAK FRANCUSKI, RAPORT, MAJKA, ROZDZIAŁ, CHCIWSTWO, GRUPA LIEGO, RYNEK KAPITAŁOWY, NIENOWOCZESNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.435 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z substancji jest rozproszona w drugiej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEJEDNORODNA MIESZANINA, ZWYKLE DWUFAZOWA, TWORZĄCA UKŁAD DWÓCH SUBSTANCJI, W KTÓRYM JEDNA Z SUBSTANCJI JEST ROZPROSZONA W DRUGIEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
roztwór koloidowy, niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z substancji jest rozproszona w drugiej (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZTWÓR KOLOIDOWY
niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z substancji jest rozproszona w drugiej (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x