NIEJEDNORODNA MIESZANINA, ZWYKLE DWUFAZOWA, TWORZĄCA UKŁAD DWÓCH SUBSTANCJI, W KTÓRYM JEDNA Z SUBSTANCJI JEST ROZPROSZONA W DRUGIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZTWÓR KOLOIDOWY to:

niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z substancji jest rozproszona w drugiej (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEJEDNORODNA MIESZANINA, ZWYKLE DWUFAZOWA, TWORZĄCA UKŁAD DWÓCH SUBSTANCJI, W KTÓRYM JEDNA Z SUBSTANCJI JEST ROZPROSZONA W DRUGIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.489

ŻART, DANA, FRYZYJSKI, KOMÓRKA SOMATYCZNA, POSZLAKA, CZARNY MAKAK CZUBATY, RYNEK NABYWCY, TACA, UKŁAD DARLINGTONA, MÓWNICA, ASFALT, REWOLWER, BARANEK WIELKANOCNY, PŁOMIEŃ, ESPRESSO, BASEN MODELOWY, AZOTOBAKTER, PROSTOLINIOWOŚĆ, GEOFIT CEBULOWY, INTERFEROMETR LASEROWY, DENTYNA, POLONEZ, NAJDA, TIURNIURA, KONGRUENCJA, ZIMOWISKO, SILNIK NA BENZYNĘ, NANOHENR, MULTILATERALIZM, RELATYWIZM MORALNY, POBOŻNOŚĆ, DZIEKAN, OLDENBURG, GAMBIT KIESERITZKY'EGO, POLITYKA PODATKOWA, DOJRZAŁOŚĆ, ILOCZYN MIESZANY, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, ZASILANIE, KMIOT, KOŁECZEK GOLFOWY, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, PROFESOR, WILIA, FUFAJKA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, NAGANIACZ, PRZYSPOSOBIENIE, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, CIEMNOTA, WYLĘGARNIA, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, ZAPORA, CZERNICA, ZŁAD, NIETOPERZE OWADOŻERNE, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, ŻABA, BRUZDNICE, MASA SPADKOWA, SYTA, ROZTWÓR NASYCONY, PRZEBŁYSK, STRZELANKA, SINGEL, LĘK SEPARACYJNY, SZKARADZIEJSTWO, ZAMEK CZTEROTAKTOWY, RUMUŃSKOŚĆ, BIOENERGOTERAPIA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, KRZYŻ GRECKI, BANANOWIEC, ZARAŻONA, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, KANTYK, BUDOWA, WARUNEK LOKALOWY, KACETOWIEC, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, SARNA, KIEP, HIPPISKA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, KOKILKA, GARDZIEL, TONACJA, DIPEPTYD, RODZIC CHRZESTNY, DOUBLE DUTCH, SYSTEMOWOŚĆ, ZABIAŁ, OLFAKTOMETRIA, PRODUKCJA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, THRILLER, FEERIA, BLACHOWNIA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, NUMERACJA PORZĄDKOWA, PROKURATOR, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, SCHRONISKO, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, SIŁOWNIK TELESKOPOWY, USZKA, PARALIZATOR, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, ATRYBUCJA, POLIGYNANDRIA, FILOZOF, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, NIEPOKALANOŚĆ, COŚ, OFENSYWA, GAZELA PRZEWALSKIEGO, ARCHAICZNOŚĆ, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, ARCYDZIELNOŚĆ, PIDŻIN, MIECZ UCHYLNY, UKŁAD WIELOFAZOWY, TAMBURA, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KREDKA WOSKOWA, RAJD, ZDRADZIECTWO, WĘGORZOWATE, OWCA WIELKOPOLSKA, NAKŁADKA, ZAPIS, SPEKTAKL MUZYCZNY, DUANT, GRAF DOSKONAŁY, PIORUN KULISTY, PRAGMATYCZNOŚĆ, NIEJADALNOŚĆ, ŁUSKA, ODŻYWCZOŚĆ, SKORUPA, TRÓJPOLÓWKA, STYL DOWOLNY, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, MARYJNOŚĆ, KOŁCHOZ, MACICA DWUROŻNA, SARONG, CEGŁA SUSZONA, NIEWYRAZISTOŚĆ, NIEMORALNOŚĆ, REKIN, CELOSTAT, KLIMAT, UPIERDLIWOŚĆ, RUCH, SYNEREZA, ZBITOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, TOTEM, USTRÓJ DUALISTYCZNY, BLISTR, SŁODKA BUŁKA, KROK SKRZYŻNY, KRIOSAR, PRZEŁĄCZNICA, RAGLAN, ROZWAŻNOŚĆ, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, BENZYNA CIĘŻKA, ROBUR, PRZEPIÓRKA, TUNEL, PRYZMAT PENTAGONALNY, OSA, WYBIEG, PRZEKOPNICA WIOSENNA, NAJDUCH, POWAGA, DYWETYNA, WYRÓWNANIE, KUTIA, AKUMULATORY, ESTRADOWOŚĆ, SZWEDZKI, OBÓZ KONCENTRACYJNY, HORMON STERYDOWY, HAFT ATŁASKOWY, PROTEGOWANY, REZEDA, UKŁAD KRWIOTWÓRCZY, SZCZELINA OCZODOŁOWA, POLNIK BURY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PIĘKNOŚĆ, SILNIK PIERŚCIENIOWY, DROGA DWUPASMOWA, RUBASZNOŚĆ, KUMA, ROZTWÓR HIPERTONICZNY, METRYKA, LOKACJA, SYF, MACHADO, ŁĄCZNIK OLEJOWY, ZGNIŁOŚĆ, KROATYSTYKA, LINIE PAPILARNE, SIEKACZ, KRET, SILNIK DOLNOZAWOROWY, MIEJSCE, TRZECIA CZĘŚĆ, NIEDŹWIEDZIE, PÓŁNOCEK, BONGOSY, TRAKTACIK, ŻEBRO, ABSOLUTORIUM, REGENERACJA, GETRY, KREATYZM, POMOC SPOŁECZNA, STAN STACJONARNY, AGROFIZYKA, LOTOKOT FILIPIŃSKI, DYNAMIKA, SUBSTANCJALNOŚĆ, AŻUR, WŁAŚCIWOŚĆ, RZADKOŚĆ, MIĘKKOSKÓRKOWATE, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, TWIERDZENIE PETTISA, POLAROGRAFIA, NAZWA ZWYCZAJOWA, CZŁOWIEK CZYNU, BRZYDAL, KOLORYT LOKALNY, SSANIE, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ANEMIA APLASTYCZNA, ATMORADIOGRAF, NOWOTWÓR ŁAGODNY, OKRĘT, ZWROTNIK, KANIBAL, TRÓJKĄT, REAKTOR JĄDROWY, BUŁKA MONTOWA, KOŚĆ RAMIENIOWA, PRZYROSTEK, ZROST, BOBROWISKO, STOSUNEK, ORGAN PROMULGACYJNY, DIMER, DIERA, OMIEG ZACHODNI, TROGLOKSEN, RUCH KRZYWOLINIOWY, ANEKS, PIRYDOKSAL, SZAŁAŚNICTWO, OŚ KOSMICZNA, PRZECHOWALNICTWO, NARAMIENNICA, BUJOWISKO, EFEKT STYKU, OBŁÓG, PRZEPROST, FUGA, RZECZOWNIK POSPOLITY, LIROGON SKROMNY, BARIERA KREW-MÓZG, WAŁ DZIĄSŁOWY, ZALEŻNOŚĆ, EDYKUŁA, MUZYKA, BECZKA PROCHU, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, DIADA, GUJOT, SP. Z O.O, CIAMAJDOWATOŚĆ, UKŁAD GRAFICZNY, OGRÓDEK, IMIENINY, LUDEK, MERITUM, KABRIOLET, OBROTNICA, NEUTRALIZM, MROK, EKSCYTARZ, KRZYŻ CHOLERYCZNY, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, GORYL NIZINNY, ?PÓŁKOSZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEJEDNORODNA MIESZANINA, ZWYKLE DWUFAZOWA, TWORZĄCA UKŁAD DWÓCH SUBSTANCJI, W KTÓRYM JEDNA Z SUBSTANCJI JEST ROZPROSZONA W DRUGIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEJEDNORODNA MIESZANINA, ZWYKLE DWUFAZOWA, TWORZĄCA UKŁAD DWÓCH SUBSTANCJI, W KTÓRYM JEDNA Z SUBSTANCJI JEST ROZPROSZONA W DRUGIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZTWÓR KOLOIDOWY niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z substancji jest rozproszona w drugiej (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZTWÓR KOLOIDOWY
niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w którym jedna z substancji jest rozproszona w drugiej (na 16 lit.).

Oprócz NIEJEDNORODNA MIESZANINA, ZWYKLE DWUFAZOWA, TWORZĄCA UKŁAD DWÓCH SUBSTANCJI, W KTÓRYM JEDNA Z SUBSTANCJI JEST ROZPROSZONA W DRUGIEJ sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - NIEJEDNORODNA MIESZANINA, ZWYKLE DWUFAZOWA, TWORZĄCA UKŁAD DWÓCH SUBSTANCJI, W KTÓRYM JEDNA Z SUBSTANCJI JEST ROZPROSZONA W DRUGIEJ. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x