CECHA STRUKTURY, SUBSTANCJI: RZADKA KONSYSTENCJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RZADKOŚĆ to:

cecha struktury, substancji: rzadka konsystencja (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RZADKOŚĆ

RZADKOŚĆ to:

coś, co pojawia się lub występuje nieczęsto (na 8 lit.)RZADKOŚĆ to:

osobliwość, szczególność, cecha czegoś nieczęsto spotykanego (na 8 lit.)RZADKOŚĆ to:

w ekonomii pojęcie określające ograniczoną ilość zasobów w stosunku do nieograniczonych potrzeb (na 8 lit.)RZADKOŚĆ to:

cecha czegoś, co składa się ze stosunkowo niewielu elementów lub elementów będących w dużych odstępach od siebie (na 8 lit.)RZADKOŚĆ to:

cecha czegoś, co ma spore oczka, nie jest ścisłe (na 8 lit.)RZADKOŚĆ to:

niska frekwencja (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA STRUKTURY, SUBSTANCJI: RZADKA KONSYSTENCJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.279

SUROWOŚĆ, IZOMORFIZM, EFEKTOWNOŚĆ, KĘDZIERZAWOŚĆ, CHOROBA FOIXA-ALAJOUANINE, SWADA, KORZEŃ, POPĘDLIWOŚĆ, DŹWIĘCZNOŚĆ, KOLEŻEŃSTWO, ZAPALCZYWOŚĆ, UBARWIANIE, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, GORZKOŚĆ, BEZPOWROTNOŚĆ, SZMACIANOŚĆ, PALPACJA, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, PAŃSKOŚĆ, KURDUPLOWATOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ, REPETYTYWNOŚĆ, PROSTOŚĆ, STABILIZATOR, TYNKTURA, KOMPLIKACJA, ŚWIECKOŚĆ, ZABYTKOWOŚĆ, OŻYWIONOŚĆ, CHRONICZNOŚĆ, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, POTERNA, FRYWOLNOŚĆ, SYSTEMOWOŚĆ, POJEDYNCZOŚĆ, POLIMORFIZM, WIRTUOZOSTWO, PARAFRAZA, FAJNOŚĆ, NIEMOŻEBNOŚĆ, WIELOKULTUROWOŚĆ, PREDYLEKCJA, ŻAŁOSNOŚĆ, KREMOWOŚĆ, PRZESADNOŚĆ, WYBUCHOWOŚĆ, NAWÓZ SZTUCZNY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, GEN STRUKTURY, WĄTŁOŚĆ, SCENKA, BEZSTRONNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ, DYSKURSYWNOŚĆ, ZGORZKNIAŁOŚĆ, KAPUŚCIANA GŁOWA, DROBIAZGOWOŚĆ, PARZYSTOŚĆ, NIEGRZECZNOŚĆ, BYLICA SKALNA, WYCINKOWOŚĆ, MIĘSISTOŚĆ, WIELOFAZOWOŚĆ, GENIUSZ, MIKROCHEMIA, WYWROTNOŚĆ, NIESZLACHETNOŚĆ, ENERGICZNOŚĆ, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, FRANTOSTWO, ZASTAŁOŚĆ, RÓWNOLICZNOŚĆ, ZWYCZAJOWOŚĆ, ZŁOŚLIWOŚĆ, WTRYSK, INOKULACJA, KOLEŻEŃSKOŚĆ, FAJNOŚĆ, MONOGAMICZNOŚĆ, DZIARSKOŚĆ, CHOINKOWOŚĆ, BARBARZYŃSKOŚĆ, KOMBATANCKOŚĆ, NAGOŚĆ, NIEPRZECIĘTNOŚĆ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA, ODDZIELANIE, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, PODEJRZLIWOŚĆ, CHAMSTWO, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, MYDLANOŚĆ, MODLISZKA, OBIEKTYWNOŚĆ, LOGICZNOŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, DEZINTEGRACJA MROZOWA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, SWOBODA, NIKCZEMNOŚĆ, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, BIPOLARNOŚĆ, BEZTERMINOWOŚĆ, POWOLNOŚĆ, WYMIAROWOŚĆ, BEZECNOŚĆ, GŁUCHOŚĆ, SKROMNOŚĆ, MIĘSISTOŚĆ, FIZYCZNOŚĆ, PROFESJONALNOŚĆ, HIPERAKUMULACJA, ŚCISŁOŚĆ, CHYTROŚĆ, NIESYMETRYCZNOŚĆ, PODSTĘPNOŚĆ, METAFIZYCZNOŚĆ, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, PĘTÓWKA, CHEMIA, WIRTUOZOSTWO, UMIEJĘTNOŚĆ, CECHA RUCHU, SADYZM, ŚLISKOŚĆ, BITNOŚĆ, SZTYWNIACTWO, MĘTNOŚĆ, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, SŁUŻALCZOŚĆ, BINARNOŚĆ, PRODUKT LECZNICZY, UWAŻNOŚĆ, SATYRYCZNOŚĆ, PARSZYWOŚĆ, POUFAŁOŚĆ, MONOTEMATYCZNOŚĆ, NIEPODZIELNOŚĆ, KOBALTOWOŚĆ, BYSTROŚĆ, KONIECZNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, EMAN, CWANOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, MINERALIZACJA, NIEREGULARNOŚĆ, OSTROŚĆ, PRZYSADZISTOŚĆ, ROZSĄDNOŚĆ, WYSTĘPNOŚĆ, DŁUGONOGOŚĆ, CHRUPKOŚĆ, NISKOŚĆ, PARSER, ZJAWISKO KERRA, NORMALNOŚĆ, NIELUDZKOŚĆ, GRUBOŚĆ, NIEMIŁOSIERNOŚĆ, ROZŁOŻYSTOŚĆ, GENIALNOŚĆ, KRYSTALOCHEMIA, NIEUFNOŚĆ, ADHEZJA, MGŁAWICOWOŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, PLASTYCZNOŚĆ, WYCZERPYWALNOŚĆ, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, OPAD, WIRTUOZOSTWO, MARKACZKA, GŁÓD, APARAT GOLGIEGO, BIOMAGNIFIKACJA, WYZIEWY, ŁATWOŚĆ, PRAWNICZOŚĆ, TRYB OZNAJMUJĄCY, ZAUWAŻALNOŚĆ, DOSTRZEGALNOŚĆ, MIARA, EKSPRESJA, CYNOBROWOŚĆ, ILUZORYCZNOŚĆ, ZWINNOŚĆ, PRZEBIEGŁOŚĆ, TERMOMETR LABORATORYJNY, DOBROWOLNOŚĆ, HELIOCENTRYZM, WOJOWNICZOŚĆ, ŻARŁOCTWO, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, ZARADNOŚĆ, WRZASKLIWOŚĆ, AKRYBIA, DROBNOŚĆ, POPARZENIE, ZATRUCIE SIĘ, SPRĘŻYSTOŚĆ, EUROGRUPA, RZEŹWOŚĆ, KONIUNKTIWUS, ŚCISŁOŚĆ, NIEPOKALANOŚĆ, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, STANOWCZOŚĆ, MIESZALNIK, RÓWNANIE NERNSTA, NASTROJOWOŚĆ, DYNAMIZM, IZOTROPOWOŚĆ, NERWOWOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, CIĘŻKOŚĆ, PRZENIKLIWOŚĆ, NIEUPRZEJMOŚĆ, NAMIASTKA TABAKI, ROZWAŻNOŚĆ, PRZYTOMNOŚĆ, DAWKA PROGOWA, NIEPOPRAWNOŚĆ, REPETYCYJNOŚĆ, WARTOŚĆ LOGICZNA, IMPRESYJNOŚĆ, BEZKLASOWOŚĆ, FILTRACJA, NIETYPOWOŚĆ, SŁODZIK, WIELOETATOWOŚĆ, SPRYTNOŚĆ, CZUJKA, WSTRZĄS, GLINIANE RĘCE, CHOROBA ALPERSA, KATEGORIALNOŚĆ, POWTARZALNOŚĆ, ŚMIAŁOŚĆ, OŚLIZŁOŚĆ, SUROWOŚĆ, ŁZAWNICA, SZCZEROŚĆ, RZEŚKOŚĆ, TRANSPARENCJA, DWORSKOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, GENIALNOŚĆ, FORUM, APOKRYFICZNOŚĆ, KAZIRODCZOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, DOMENA INTERNETOWA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, NIEPRAWOMYŚLNOŚĆ, EMULGACJA, SUBTELNOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, WIRTUOZERIA, , ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, FAKTURA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, DRAŃSTWO, FORMA, BAŃKA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, ARBITRALNOŚĆ, SZCZENIACTWO, TAJEMNICZOŚĆ, BYLEJAKOŚĆ, WIELOFAZOWOŚĆ, ZDRADLIWOŚĆ, NEBULIZATOR, ZACZEPNOŚĆ, SENTYMENTALNOŚĆ, MAKROCYTOZA, WAPORYZACJA, PRĄD BŁĄDZĄCY, KOŚCIELNOŚĆ, DOMINACJA CAŁKOWITA, LENIWOŚĆ, SSANIE, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, NIEISTOTNOŚĆ, DZIAŁANIE, SPRĘŻYSTOŚĆ, CELKA, ASPOŁECZNOŚĆ, ?NIEWŁAŚCIWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.279 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA STRUKTURY, SUBSTANCJI: RZADKA KONSYSTENCJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA STRUKTURY, SUBSTANCJI: RZADKA KONSYSTENCJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RZADKOŚĆ cecha struktury, substancji: rzadka konsystencja (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RZADKOŚĆ
cecha struktury, substancji: rzadka konsystencja (na 8 lit.).

Oprócz CECHA STRUKTURY, SUBSTANCJI: RZADKA KONSYSTENCJA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - CECHA STRUKTURY, SUBSTANCJI: RZADKA KONSYSTENCJA. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x