CECHA CZEGOŚ, CO POSTRZEGANE JEST JAKO GŁUPKOWATE (W ZNACZENIU: NISKIEJ JAKOŚCI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁUPKOWATOŚĆ to:

cecha czegoś, co postrzegane jest jako głupkowate (w znaczeniu: niskiej jakości) (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GŁUPKOWATOŚĆ

GŁUPKOWATOŚĆ to:

pobłażliwie, żartobiliwie lub z ironią o czyjejś głupocie; cecha kogoś, kto postrzegany jest jako głupkowaty (na 12 lit.)GŁUPKOWATOŚĆ to:

cecha czegoś, co postrzegane jest jako głupkowate (w znaczeniu negatywnej jakości: niezbyt dobre, złe (np. pomysł)) (na 12 lit.)GŁUPKOWATOŚĆ to:

cecha czegoś, co postrzegane jest jako głupkowate (w znaczeniu: wyrażające zmieszanie, zakłopotanie itp.; np. głupkowatość czyjegoś śmiechu, spojrzenia (na 12 lit.)GŁUPKOWATOŚĆ to:

cecha przypisana czemuś, co postrzegane jest jako głupkowate (w znaczeniu: śmieszne) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO POSTRZEGANE JEST JAKO GŁUPKOWATE (W ZNACZENIU: NISKIEJ JAKOŚCI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.542

OBSERWACJA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, MODEL AKTANCJELOWY, PATYCZAK, ASFALT SZTUCZNY, FORMA PÓŁTORALINIOWA, DUSZNICA, SENSUALIZM, TŁO, ORDYNARNOŚĆ, RELACJA ZWROTNA, PRACOHOLIK, WYRAŹNOŚĆ, KARKÓWKA, TEST, PARA, ZASÓB, RUCHAWOŚĆ, SZCZEBIOTLIWOŚĆ, DNO, NIEDOSTĘPNOŚĆ, KLECANKA RDZAWOROŻNA, CZEDAR, STOS, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, GICZ, SZCZAWIÓWKA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, ŻYCIODAJNOŚĆ, ZUPA Z GWOŹDZIA, OPASŁOŚĆ, OPINIA, ASOCJACJONISTA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, NIEGOŚCINNOŚĆ, DYNAMIZM, SPEKULACJA, PODEJŹRZON LANCETOWATY, NIEJADALNOŚĆ, RZEŹWOŚĆ, LENIUSZEK, KREDYT KONSUMPCYJNY, MILBRANA, CIERPLIWOŚĆ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ARABSKI, TRANSPARENTNOŚĆ, PUŚLISKO, LOFIX, WOLA, ZAPALNOŚĆ, KRZYŻAK ROGATY, PRAWDA, KLAMOTY, EPIKA, HALIT, TEORIA GEOCENTRYCZNA, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, WARTOŚCIOWOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, RASOWOŚĆ, RZECZYWISTOŚĆ, KOMIN PŁACOWY, FRYBURG, WYPEŁNIACZ, PORZĄDNOŚĆ, TABLICA, NIEUFNOŚĆ, TAŚMOWY, WIEŚNIAK, WSTĘŻNIAKI, RZECZOWNIK POSPOLITY, ANALIZA BILANSU, MEMBRANOFON, WIRUS, OCZOJEBKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, KOHEZJA, HURYSA, LOKAJSKI, WARTOŚĆ LOGICZNA, SKUN, AMERYKAŃSKOŚĆ, PIESZCZOTA, ŁADNY GIPS, MNOŻNA, ŻYDOWSZCZYZNA, LICZI, WYMIAROWOŚĆ, TEOGONIA, SOLIDNOŚĆ, LUDY TURAŃSKIE, IRONIA ROMANTYCZNA, GNIEW, PONURNIK, STAŁOŚĆ, WARTA, ORGANIZATOR, OWOC ZBIOROWY, TAJEMNICZOŚĆ, KRYSTALOID, INSTRUMENTOLOGIA, KOPALINA POSPOLITA, CZWARTA CZĘŚĆ, RZECZOWNIK, GACEK SZARY, IZOLACJA, PRZEKAŹNIK, TRUTEŃ, BAZA, NIEZNAJOMOŚĆ, MAŁŻORACZEK, KONSEKWENCJA, LÓD, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, PLANTACJA NASIENNA, MAGIEL, IMAGE, BEDŁKA, ZAINSTALOWANIE, KUSICIEL, KOPALINA SKALNA, IDIOTYCZNOŚĆ, NUDNOŚĆ, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, DETERMINIZM, STOPNIOWALNOŚĆ, TELESKOP, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, BAŁWOCHWALSTWO, NORMATYWISTA, DZIAŁANIE ZEROARGUMENTOWE, KOMPLETNOŚĆ, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, PŁOTEK, PREJUDYCJALNOŚĆ, KOMORA CIŚNIENIOWA, KWAS CHLEBOWY, KONOTACJA, JEZIORO ENDOREICZNE, CZEPIAKI, WARTOŚĆ, ABSOLUTORIUM, NOGA, WIRTUOZOSTWO, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, BOSSA NOVA, SZKARADZIEJSTWO, KOŁO, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, GADACZ, NAMIAR, ZAJĄC, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, GE'EZ, PRZYBYSZ, SALONOWIEC, NIEGRZECZNOŚĆ, DOMENA PUBLICZNA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, WYKRZTUSZANIE, NIEKOMERCYJNOŚĆ, ZBAWCZYNI, PROREKTOR, PIES RODZINNY, MANUFAKTURA, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, TANCERKA BRZUCHA, ŁUPINA, WIEK POPRODUKCYJNY, LUZACKOŚĆ, MUNDSZTUK, KRATKA KSIĘCIA WALII, ŻURAW, RAPPEN, KOMERCHA, PUSZCZALSKA, CIENKOŚĆ, KRATA KSIĘCIA WALII, POKAZOWOŚĆ, CHLEBOWIEC, NAGOŚĆ, TUŁÓW, CLIPART, ODMIENNOŚĆ, ABSURD, TRUSIĄTKO, PŁYWAK, WAPITI, ŚRÓDNERCZE, WSTĘGA, SROGOŚĆ, PROGRAM ROZRYWKOWY, DERMATOL, SITNIK, KLAPA, KOMPARATYSTYKA, BIERWIONO, GMERK, NATĘŻENIE, PRONIEMIECKOŚĆ, WSTRZYMANIE, LOFIKS, KOPALNIA, LICZBA ALGEBRAICZNA, BIERZMOWANIE, JEŁOP, DZIEDZINA, BRYŁA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, MODUŁ SERWISOWY, DWÓJKA PODWÓJNA, PEDAGOG SPECJALNY, MAŁODUSZNOŚĆ, MOKROŚĆ, WIRTUOZERIA, DZIKOŚĆ, KARMIN, SYBIR, WYRAŻENIE, POLISOLOKATA, ŚWIATŁO KOTWICZNE, WYPALANKA, POPRZEWRACANIE, KONCERNIAK, KOZIOŁ EUROPEJSKI, PODSIEĆ, ZAPEWNIENIE, ZACHŁANNOŚĆ, ZESTAWIK, ROLADA, HORMON STEROIDOWY, NIEOCZEKIWANOŚĆ, PSIARKA, ROZKAŹNIK, ZIELE, EGZEKUTYWA, PREZENTACJA, CHRUPKOŚĆ, WIELOZADANIOWOŚĆ, KOT DOMOWY, PRZEJAW, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, ODŚWIEŻACZ, DECYZJA OPTYMALNA, PRZYGASZENIE, KALKA, PRZEMYSŁÓWKA, ŚCISŁOŚĆ, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, LIMIT, MASZT ANTENOWY, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, KOMENTARZYK, WZÓR, PRAWORZĄDNOŚĆ, GANOIDY, POBRATYMSTWO, ŚRODEK, MONOTEMATYCZNOŚĆ, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, ASYSTENTKA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, MOC, MKLIK, MARTWE PRAWO, WOREK, NOZDRZAKI, KWARC MLECZNY, TANDECIARZ, IMPRESARIAT, KAPUSTA KISZONA, IDEALIZACJA, CHORWACKOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, SER EMENTALSKI, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, SUBWENCJA, ORMIAŃSKI, TEREN ODKRYTY, ROZMIESZCZENIE, KAPSLE, BENZYNA OŁOWIOWA, TRÓJSTRONNOŚĆ, KAPUCYN, DIOGENIT, DRENAŻ LIMFATYCZNY, ŁABĘDŹ MAŁY, MONOGAMICZNOŚĆ, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, PRZESTRZELENIE, HOJNOŚĆ, KONOTACJA, DYSCYPLINA SPORTOWA, FIORENTINA, ?FILOZOF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.542 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO POSTRZEGANE JEST JAKO GŁUPKOWATE (W ZNACZENIU: NISKIEJ JAKOŚCI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO POSTRZEGANE JEST JAKO GŁUPKOWATE (W ZNACZENIU: NISKIEJ JAKOŚCI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁUPKOWATOŚĆ cecha czegoś, co postrzegane jest jako głupkowate (w znaczeniu: niskiej jakości) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁUPKOWATOŚĆ
cecha czegoś, co postrzegane jest jako głupkowate (w znaczeniu: niskiej jakości) (na 12 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO POSTRZEGANE JEST JAKO GŁUPKOWATE (W ZNACZENIU: NISKIEJ JAKOŚCI) sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO POSTRZEGANE JEST JAKO GŁUPKOWATE (W ZNACZENIU: NISKIEJ JAKOŚCI). Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x