RÓŻNICA MIĘDZY ELEMENTAMI JĘZYKOWYMI, KTÓRE POSIADAJĄ ODRĘBNE ALE RÓWNORZĘDNE WOBEC SIEBIE CECHY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPOZYCJA EKWIPOLENTNA to:

różnica między elementami językowymi, które posiadają odrębne ale równorzędne wobec siebie cechy (na 20 lit.)OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA to:

różnica między elementami językowymi, które posiadają odrębne ale równorzędne wobec siebie cechy (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RÓŻNICA MIĘDZY ELEMENTAMI JĘZYKOWYMI, KTÓRE POSIADAJĄ ODRĘBNE ALE RÓWNORZĘDNE WOBEC SIEBIE CECHY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.585

LEK ANTYDEPRESYJNY, DRAMAT MODERNISTYCZNY, ŻÓŁTACZKA, KOSTKA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, MIĘDZYPOKŁADZIE, ROZDZIELCA, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, MIESIĘCZNIK, SĄD BOŻY, APPALOOSA, GAMBIT, ŚRODOWISKO, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, NARRATOR TRZECIOOSOBOWY, KONSERWATYWNOŚĆ, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, ŁABUŃCE, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, EPIGENEZA, ODPARZENIE, WOLNA SŁUCHACZKA, DRZEWO ŚWIATA, ILOCZYN JONOWY, STAW, KOTYLION, USTERZENIE RUDLICKIEGO, METOPA, PÓŁGĄSEK, LORNETA NOŻYCOWA, RÓŻNICA KLASOWA, HONORARIUM, CRO-MAGNON, BADANIE, KIEŁBASA PRZEDWYBORCZA, TOPOLOGIA, OGNIWO, LITERATKA, FAŁDOPŁETWE, GÓRY ZAŁOMOWE, PERCZOWIEC, MĘKI TANTALA, BRAT MLECZNY, SZAFA, GRZECZNOŚĆ, DZIECKO WIEKU, APARAT, PŁETWA TŁUSZCZOWA, CYKL, KONTRABANDA, WIKARYZM, SŁAWIANKA, URLOP MACIERZYŃSKI, MENISK WYPUKŁY, PRZESMYK, ŁOBUZ, STAN KRYTYCZNY, PĘTÓWKA, LATERALNY TRANSFER GENÓW, IRENIZM, POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE, KREOL, POCHŁANIACZ, PŁEĆ, PRAWO RUSKIE, ANARCHIZM, DESKRYPTOR, CZYNNIK WYTWÓRCZY, CIASTO DROŻDŻOWE, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, CLEARING, WSTECZNICTWO, RZECZOWNIK ZBIOROWY, FITOASOCJACJA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, AKLIMATYZACJA, ŁOBUZEK, PLUWIOGRAF, WĄŻ, PRZEDSTAWICIEL, TECHNOKRATA, WIĘZADŁO, WYROBISKO KORYTARZOWE, SAMOPOTĘPIENIE, INDETERMINIZM, URAL, TARA, SPRZĘG, ORLEŃ KALIFORNIJSKI, OGIEŃ I WODA, WULKAN DRZEMIĄCY, ŚLUZA, FRYZ, BRODZĄCE, ROZRZĄD, PRZĘSŁO, KOROZJA, TABLICA, RYJEC, OFFSET, GULASZ, ODMIENNOŚĆ, MODERUNEK, KOREKTA DRUGOSTRONNA, FEMINISTKA, API, ORNAMENT KANDELABROWY, EKSKLUZYWIZM, SŁÓJ, STAROHISZPAŃSKI, PODKÓWECZKA, DOBRO WOLNE, ODSZCZEPIENIEC, NAJDA, GĄSZCZAKI, REPRESOR, MISIONES, KONGRUENCJA, PÓŁBIEG, BIOLOGICZNOŚĆ, BIBLIOTEKA NAUKOWA, OBJĘTOŚĆ SKOKOWA, BIKINIARZ, STARA MALUTKA, PSEUDOARTYSTA, ŻAK, RÓŻNICA, PRZENIKLIWOŚĆ, RYNEK WŁAŚCIWY, ŁAPSERDAK, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, ŁUK, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, STUDIO FOTOGRAFICZNE, KĄT MIĘDZY PROSTĄ A PŁASZCZYZNĄ, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, FUGA, NADWYŻKA KONSUMENTA, LEPIARKA, PUL, JAM ROCK, SAMBA, RÓŻNICA, SYFON, PRANKO, DŁUG WDZIĘCZNOŚCI, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, PODZIELNOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, CYLINDER, KARMIDŁO, WNĘTRZE, EKSPLOZJA, OLEFINA, BŁĄD ABSOLUTNY, SZKLANY SUFIT, KOCIOŁ SUFOZYJNY, OFIARA ZAKŁADZINOWA, ZESPÓŁ ROTORA, TYGODNIÓWKA, PISMO RUNICZNE, ŁONO, PLEBISCYT, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, UCHO IGIELNE, SUBTELNOŚĆ, PRAWO WIELKICH LICZB, KONSTYTUCJA, MASŁO MAŚLANE, ZJEŁCZAŁOŚĆ, KOMPOZYCJA OTWARTA, CEWA, TARCIE OSIERDZIOWE, BENTAL, AGREGATOR TREŚCI, SYSTEM BANKOWY, POROŚL, POGAŃSTWO, FASKA, PREDYKACJA, INŻYNIERIA MECHANICZNA, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, WUJEK, ŁĄCZNIK, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, ANOKSYBIOZA, OLEJEK ABSOLUTNY, MIKROFON CEWKOWY, MIEJSCE STOJĄCE, ROZDZIAŁ, PIEPRZ MNISI, POKOLENIE KANAPKOWE, LEMIESZ, SORT MUNDUROWY, SCHOWEK, TERMAJSKA, WYSOKOŚĆ, MOLESKIN, ALE, UCHYB USTALONY, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, TORRES, TRYB, BLISKOŚĆ, REDUKCJA, BRZĘKACZ, OKAZJONALIZM, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, DANE BIOMETRYCZNE, KOCIAK, LINIE PAPILARNE, ANGIOPLASTYKA, MATERIAŁ JĄDROWY, WIERZYCIEL SOLIDARNY, STYL RETORYCZNY, KOMUNIKACJA, DIALOG KONKURENCYJNY, AZYMUT, STRATYFIKACJA, PANICZĄTKO, ODSYP, SKOWYT, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, FRENOLOGIA, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, KONWERTER, POŁABSZCZYZNA, JUBILEUSZ, DYPTYCH, PARAZYTOFIT, ROMADUR, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, PREPARAT CHEMICZNY, AUTODESTRUKCJA, WOLUMEN OBROTÓW, FOTOREALIZM, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, NERWICA NIEDZIELNA, KOSZTY PRACY, PERFORMATYWNOŚĆ, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, CZYRAK GROMADNY, ZERÓWKA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, KORELACJA KANONICZNA, LOGIKA ZDAŃ, KAWA, ZALESZCZOTKI, OZONEK, WYKRÓJ, BIAŁKO PERYFERYJNE, AGRESOR, ORGANIZM MODELOWY, KROK NAPRZÓD, STARSZYZNA, SEGREGACJA, PODGATUNEK, TAKTY, PIPSZTOK, ANGLOFOBIA, FALKA, ZEGAR ELEKTRONICZNY, PIKNOMETR, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, BEZROBOCIE AGRARNE, OPERATOR LINIOWY, ALNIKO, SEKS, ANASTOMOZA, TRANSFER, OFENSYWA, KASZA PERŁOWA, DŹWIGNICA LINOTOROWA, KONTENANS, TRANSMISJA, NAMIĘTNOSTKA, DZIKI ZACHÓD, MIĘSO, PANIKA BANKOWA, ROŚLINA POŻYTKOWA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, ŁYŻKA STOŁOWA, WARIOGRAF, GRUCZOŁ MLECZNY, MNOŻNIK ZATRUDNIENIA, WĄŻ, REZERWA, MITOLOGIZM, MASŁO ORZECHOWE, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, OCZKO, ABRAMOW, WJAZD, USTERZENIE MOTYLKOWE, ARCHAICZNOŚĆ, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, DZIKOŚĆ, FANTAZJA, ?PODKORA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.585 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RÓŻNICA MIĘDZY ELEMENTAMI JĘZYKOWYMI, KTÓRE POSIADAJĄ ODRĘBNE ALE RÓWNORZĘDNE WOBEC SIEBIE CECHY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RÓŻNICA MIĘDZY ELEMENTAMI JĘZYKOWYMI, KTÓRE POSIADAJĄ ODRĘBNE ALE RÓWNORZĘDNE WOBEC SIEBIE CECHY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPOZYCJA EKWIPOLENTNA różnica między elementami językowymi, które posiadają odrębne ale równorzędne wobec siebie cechy (na 20 lit.)
OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA różnica między elementami językowymi, które posiadają odrębne ale równorzędne wobec siebie cechy (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPOZYCJA EKWIPOLENTNA
różnica między elementami językowymi, które posiadają odrębne ale równorzędne wobec siebie cechy (na 20 lit.).
OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA
różnica między elementami językowymi, które posiadają odrębne ale równorzędne wobec siebie cechy (na 19 lit.).

Oprócz RÓŻNICA MIĘDZY ELEMENTAMI JĘZYKOWYMI, KTÓRE POSIADAJĄ ODRĘBNE ALE RÓWNORZĘDNE WOBEC SIEBIE CECHY sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - RÓŻNICA MIĘDZY ELEMENTAMI JĘZYKOWYMI, KTÓRE POSIADAJĄ ODRĘBNE ALE RÓWNORZĘDNE WOBEC SIEBIE CECHY. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast