SPRAWA, KTÓRA STANOWI PRZEDMIOT ROZWAŻAŃ, KTÓRĄ SIĘ PODDAJE REFLEKSJI, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, PISZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MATERIA to:

sprawa, która stanowi przedmiot rozważań, którą się poddaje refleksji, o której się mówi, pisze (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MATERIA

MATERIA to:

materiał, zwykle tkanina tkanina (na 7 lit.)MATERIA to:

temat utworu, zaprezentowany w tekście materiał (na 7 lit.)MATERIA to:

ropa - płyn tworzący się w tkankach (na 7 lit.)MATERIA to:

tkanina (daw.) (na 7 lit.)MATERIA to:

tak krawiec kraje jak mu jej staje (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPRAWA, KTÓRA STANOWI PRZEDMIOT ROZWAŻAŃ, KTÓRĄ SIĘ PODDAJE REFLEKSJI, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, PISZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.899

SODA, JĘZYK, CHOROBA REFSUMA, POCISK PODKALIBROWY, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, GALWANOSTEGIA, RYBY WŁAŚCIWE, OSTATNIA PROSTA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, POPIELNIK, AKT STRZELISTY, KOŁO HERMENEUTYCZNE, SYSTEM PRZYPOROWY, MONOPOL NATURALNY, KUJNOŚĆ, IRREALIZM, DIALIZOTERAPIA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, HADAL, OGIEŃ I WODA, PERILLA ZWYCZAJNA, ŻAŁOBA, CZTERDZIESTÓWKA, KURONIÓWKA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, ŚMIECH, OWODNIOWCE, INWERSJA, ROZDANIE, PUNKT ASEKURACYJNY, MIGRACJA, DESER, SUBWOOFER AKTYWNY, KONFIGURATOR, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, DOKSOLOGIA, ŁUPEK, NERW MIĘDZYŻEBROWY, METATEZA, OPAKOWANIE, FAKTOR, C.O, BEZGRANICZE, GOSPODARSTWO DOMOWE, LICZBA FERMATA, REGION STREFOWY, KANAŁ, KOŃ BULOŃSKI, MOST PONTONOWY, DERBY, LONGER, KONCERT, KANISTER, OBRONA HOLENDERSKA, KOŃ BUDIONNOWSKI, RATOWNICTWO, BICIE POKŁONÓW, SKRAJNA PRAWICA, NUDYZM, BODZIEC BEZWARUNKOWY, SYLWETA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, ART DECO, GŁĘBINA, PISEMNOŚĆ, PEJZANKA, DZIKA LOKATORKA, KONTRMANIFESTACJA, TERAPIA SYSTEMOWA, TRÓJNÓG, REGUŁA SAVAGE'A, KULON, PODSTEROWNOŚĆ, WIETRZENIE TERMICZNE, MIGLANC, RADCA PRAWNY, OTWÓR WYLOTOWY, RYSUNEK, MOTYWIK, DZISIEJSZOŚĆ, IMPULSYWNOŚĆ, KARATE TRADYCYJNE, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, KUJON, WIDŁOGONEK, ZAKRES ZNACZENIOWY, EXPRES, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, OGRZEWNIK, POBUDZICIEL, CIUPAGA, ORLEANIZM, EKSPEKTATYWA, WODA GEOTERMALNA, BIEDA, KINOMAN, FURDYMENT, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, DOGADZANIE SOBIE, POPRAWKA, ZBIEŻNOŚĆ, SZLACHTUZ, WAGA SZALKOWA, PRZEDSIĘBIORCZYNI, ZWIĘZŁOŚĆ, VOLLEY, CESARZ, LEZGIN, MEWY, ALBUM, PIKIETA, APOSELENIUM, DYFTERIA, ORTOPEDIA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, STAROPOLSKI, KILOKALORIA, ZAPALENIE, TELEMARK, ZACHOWAWCZOŚĆ, APLEGIER, ZAJĘCZA WARGA, ZJAWISKO SEEBECKA, GRADACJA, PRZEKŁADKA, ŚLEPY ZAUŁEK, TECHNIKA KLASYCZNA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, LODOWIEC GRUZOWY, JADOWITOŚĆ, STARY WRÓBEL, REMONT BIEŻĄCY, MAJÓWKA, TV, SATURACJA, AGROFIZYKA, ARGUMENT, ROZBUDOWA, WYSPIARSKOŚĆ, EKSTRADYCJA, ŻAKARD, PAŃSTWO ZŁOŻONE, UNDERGROUND, MECHANIKA TEORETYCZNA, ANTYIMPERIALISTA, TRAKEN, SZAFIARKA, PIERWSZOŚĆ, WĘZEŁ WINDSORSKI, DYSKURSYWNOŚĆ, ODSKOK, DYSKIETKA INSTALACYJNA, ZNAK ZODIAKU, LOTNOŚĆ, KOPERCZAKI, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, KRAKELURA, POKŁAD GŁÓWNY, BELKA GŁÓWNA, DOLAR ETIOPSKI, DROGA, SZARPANKA, PUNKT OKOSTNOWY, JĘZYK DRAWIDYJSKI, PROCES DOSTOSOWAWCZY, FISZBINOWIEC, ŻELAZICA, GŁÓWNY KSIĘGOWY, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ŁUSKA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, GHEE, FUTERKO, HIPNOTYK, BŁAZENEK, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, ZŁOŻENIE BRONI, ANTROPOLOG KULTUROWY, DOLINA RYFTOWA, SADYSTYCZNOŚĆ, ORZECH KOKOSOWY, WALC WIEDEŃSKI, ZAWODY, BOMBA ATOMOWA, DOKUMENT, KARAKUŁ, WIELORASOWOŚĆ, TAMANDUA, ZADZIOR, CZUBEK, LIMIT, GRUPA ETNICZNA, ŁONO, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, SZACHY FISCHERA, LALKARSTWO, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PARAROTACYZM, TEOLOGIA NEGATYWNA, ROZEDMA PŁUC, BRAT, WIECZORÓWKA, SORABISTYKA, GADŻET, RYBY DRAPIEŻNE, ŻÓŁTODZIÓB, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, GRAF PŁASKI, SOK, ŁATA, ROŚLINA EGZOTYCZNA, MARKETING PARTNERSKI, OSTROŻNOŚĆ, KOMBINACJA ALPEJSKA, OTWARTOŚĆ, EKTOMIKORYZA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, ARMIA, MASZYNA CIEPLNA, POSTAĆ BIBLIJNA, SADYSTA, MIEDNICA, SYNGIEL, DZIEŃ REKTORSKI, SUBSKRYBENTKA, JEDNORAZOWOŚĆ, LENIWCE DWUPALCZASTE, MOD, DILERKA, POZŁOTKO, WYGŁAD TEKTONICZNY, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, MAGNES, EGZOTARIUM, ZBIEG, POŻAR, PIONEER, IRRADIACJA, KAFETERIA OTWARTA, FIGURA, OBSUWA, OSŁONKA, EKSPATRIANTKA, TRZECIA CZĘŚĆ, PIĘĆSETKA, ZARZUTKA, POPRZEDNIK, MOTYLOWCOWATE, TERYNA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ADRES KORESPONDENCYJNY, FERMION CECHOWANIA, SADNIK, WIERSZ, SALAMANDROWATE, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, SOLENIK, SSAK, OGRODNIK, JĄKANIE, DERYWACJA FLEKSYJNA, MIECZ UCHYLNY, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, CZARA, KOLEGIUM, BIAŁA DIETA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, CZOŁO LODOWCA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, GRACA, ONKOLOGIA, NIEPOBOŻNOŚĆ, MANUFAKTURA, ŻARŁACZ CZARNOPŁETWY, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, OBRÓT PUBLICZNY, KONCERT ŻYCZEŃ, CZĘSTOKÓŁ, PUDŁO, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, CZYRAK MNOGI, ZLEPNOŚĆ, CZYNNOŚĆ SAMOOBSŁUGOWA, CYBORIUM, SKOCZNIA, PRĄŻEK, SPOT, KULON, KISIEL, NOCEK BECHSTEINA, SNIFFER, DYSKRYMINACJA CENOWA, AGRESOR, PASTORAŁKA, ?OSOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.899 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPRAWA, KTÓRA STANOWI PRZEDMIOT ROZWAŻAŃ, KTÓRĄ SIĘ PODDAJE REFLEKSJI, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, PISZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPRAWA, KTÓRA STANOWI PRZEDMIOT ROZWAŻAŃ, KTÓRĄ SIĘ PODDAJE REFLEKSJI, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, PISZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MATERIA sprawa, która stanowi przedmiot rozważań, którą się poddaje refleksji, o której się mówi, pisze (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MATERIA
sprawa, która stanowi przedmiot rozważań, którą się poddaje refleksji, o której się mówi, pisze (na 7 lit.).

Oprócz SPRAWA, KTÓRA STANOWI PRZEDMIOT ROZWAŻAŃ, KTÓRĄ SIĘ PODDAJE REFLEKSJI, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, PISZE sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - SPRAWA, KTÓRA STANOWI PRZEDMIOT ROZWAŻAŃ, KTÓRĄ SIĘ PODDAJE REFLEKSJI, O KTÓREJ SIĘ MÓWI, PISZE. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast