WARZYWO, JADALNA BULWA PSIANKI ZIEMNIAKA; TA NAZWA ZIEMNIAKA WYWODZI SIĘ Z WIELKOPOLSKI I JEST KOJARZONA Z TYM REGIONEM, LECZ DZIŚ MOŻNA JĄ UZNAĆ ZA UTRWALONĄ W POLSZCZYŹNIE OGÓLNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PYRA to:

warzywo, jadalna bulwa psianki ziemniaka; ta nazwa ziemniaka wywodzi się z Wielkopolski i jest kojarzona z tym regionem, lecz dziś można ją uznać za utrwaloną w polszczyźnie ogólnej (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PYRA

PYRA to:

lekceważąco, pogardliwie o mieszkańcu Wielkopolski (na 4 lit.)PYRA to:

ziemniak (reg.) (na 4 lit.)PYRA to:

gwarowo o kartoflu (na 4 lit.)PYRA to:

w gwarze regionalnej: ziemniak (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARZYWO, JADALNA BULWA PSIANKI ZIEMNIAKA; TA NAZWA ZIEMNIAKA WYWODZI SIĘ Z WIELKOPOLSKI I JEST KOJARZONA Z TYM REGIONEM, LECZ DZIŚ MOŻNA JĄ UZNAĆ ZA UTRWALONĄ W POLSZCZYŹNIE OGÓLNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.802

MIŁORZĄB JAPOŃSKI, KULT PRZODKÓW, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, AZT, ISTOTA ZBITA, SPACHACZ ZIELONAWY, KABINA, CZARNE, TANINA, GUNIAK, LODOWIEC, UBOŻENIE, OBRÓT PUBLICZNY, SILNIK NISKOPRĘŻNY, KOLEJKA GONDOLOWA, BIAŁY DZIEŃ, BECZKA Z PROCHEM, CIĄGNIK KOŁOWY, ABA, KOŃ JOMUDZKI, KADZIDEŁKO, DEPRECHA, AZYL, KARMIDŁO, NOTA PROTESTACYJNA, AUTOSKLEP, POZA, REGION, KAWA ROZPUSZCZALNA, ANAKREONTYK, PIRAMIDA, IMMUNOGLOBULINA, PARTYKULARNOŚĆ, BRÓDKA, MIĘSO RYBY, WARTOŚCIOWOŚĆ, ANALITYCZKA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, KOZAK REGESTROWY, PARASYMPATYKOLITYK, OKRĄGŁY STÓŁ, STAŁA SVEDBERGA, MAKIJAŻYSTKA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, FALOWNIK PRĄDU, KANALIK NERKOWY, BABIA MĄKA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, KAPITALISTA, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, HIPIS, ZAMSZ, DWA GRZYBY W BARSZCZU, KREMOWOŚĆ, PLUJKA, GRĄD SUBATLANTYCKI, TRANSAKCJA TERMINOWA, SOPRAN KOLORATUROWY, TAMARINA, KRYSZTAŁEK, WYSPIARSKOŚĆ, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, CZOP, SUBSTANCJALNOŚĆ, MANIKIURZYSTKA, SYF, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, SKAŁA LITA, SUPERKOMBINACJA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, UNIKATOWOŚĆ, TOPR, WIKIPEDYSTKA, REIFIKACJA, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, BÓB, KAMERTON, PIĘKNY WIEK, KISZKA, RUBEL, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, CZYSTY ROZUM, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, MROCZEK POZŁOCISTY, KRAJE, ŁUSKWIAK ZMIENNY, PRZEJŚCIE, USTĘPLIWOŚĆ, ŁOSKOT, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, SALAMANDRA, SEROHEMATOLOGIA, ELANA, KOLIGACJA, OBSZAR WIEJSKI, PIT, WOJNA NAPOLEOŃSKA, GŁADZAK, OKO, SPADOCHRONIARZ, CEMENTOWE BUTY, BROŃ ABC, DESZYFRAŻ, PEJZAŻ, WNIOSKOWANIE W TYŁ, EUDAJMONIZM, WĄTŁOŚĆ, BIOSYNTEZA BIAŁKA, ŻALE, PRZEZNACZENIE, BICIE CZOŁEM, NOCEK KOSMATY, ZAKŁADKA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, GRA W KARTY, PRZESYŁ, PŁASKLA, MLECZARZ, ROMANTYZM, NIEŚWISZCZUK, DŻUBBA, BROŃ OBUCHOWA, BAROMETR KONIUNKTURY, ORYNNOWANIE, CUMMINGS, BORÓWKA, SZYMEL, JĘZYK KREOLSKI, OTWORZENIE SERCA, LOKALIZACJA, MISIEK, REOFIL, WEŁNIANKA, PIETROW, KUGLARSTWO, SKUMBRIA, MASTYKS, BIEDRONKA, TASZCZYN PSZCZELI, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, TWARDZINA, PRZEWIJAK, PIASECZNICA, OTĘPIENIE, ARPEDŻIO, SALON KOSMETYCZNY, EPISTEMOLOGIZM, ROZBRATEL, CZWARTY, SĄD GRODZKI, SILNIK INDUKCYJNY, FITOGEOGRAFIA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, TRUST, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, BOHEMIA, BIMBROWNIA, ARTROZA, CZUPURNOŚĆ, NOŚNIK, IZOPRENOID, HARMONIA, MOŻLIWOŚĆ, BANIAK, BUSINESSWOMAN, ROZTOCZE, DACH ŚWIATA, PAUPER, CHCIWSTWO, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, PĘCHERZ, ZAPALCZYWOŚĆ, BAROSKOP, BLOKADA, CZARODZIEJ, WĘGORZOWATE, GRAMATYK, KONTROLA DROGOWA, OPOZYCJA, GÓRNICTWO NAFTOWE, LABORKA, SŁAWA ŚLĄSKA, ENERGETYKA WIATROWA, LATAWIEC, MONOETANOLOAMINA, ŻYWOKOST, METROPOLIZACJA, DWÓJKA PODWÓJNA, DŁUGOGŁOWIE, NAUKI O POZNANIU, ŁYŻKA, ROŻEK, LOGOGRAM, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, WYWIJAS, MAORYJSKI, KOLEJ, SÓWKA, STOLICA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, DETAL, FURIOSO, OFIAKOMORFY, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, TRZMIELOJAD, MORA, CEROWNIA, BARWA OCHRONNA, DREWNO WCZESNE, AEROZOL, PANOPTICUM, BRZUSIEC, BUTERSZNIT, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, JEDNOSTKA CZASU, ZDENERWOWANIE, NIEPOKOJENIE SIĘ, AKSAMITNOŚĆ, TEUTOŃSKI, KRÓTKI WZROK, OCTAN, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, STATEK KOSMICZNY, GONIOMETRIA STATYCZNA, NARCYZ, SUBTELNOŚĆ, HOTENTOT, STYLIKÓWKI, ODLEWNIK, OŚWIĘCIM, KOSZATNICA, SILNIK REPULSYJNY, ZAWAŁ, ZASIŁEK CHOROBOWY, LICZBA WYMIERNA, KRUSZARNIA, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, BORECZNIK SOSNOWIEC, BEZSENSOWNOŚĆ, OTWARCIE RÉTIEGO, DZIEŁO SZTUKI, SEN NA JAWIE, SZACHOWNICA, ZŁUDZENIE, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, HISTORYZM MASKI, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, BERA, KOLOR LUKOWY, CIEMNOGRÓD, CYKL WEGETACYJNY, IMIĘ WŁASNE, UKŁAD DOKREWNY, MATCZYNOŚĆ, WARZELNIA, OBIEKT, SONDAŻ, HYDROŻEL, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, PSZENICA DURUM, FUNT ANGIELSKI, RAMA, TRAWERS, PŁOTKA, LODOWIEC SZELFOWY, ELEKTRYCZNOŚĆ, HYDROAKUSTYKA, FATAMORGANA, FIGURA DZIOBOWA, SZCZOTKARZ, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, MOSTEK TERMICZNY, LEGALIZM, IMIENNICTWO, GLEBA, SPORT EKSTREMALNY, OWCZA WEŁNA, KREOLKA, FIAKIER, KANCONETA, BUŁKA WYBOROWA, AFRYKATA, REGUŁA ALLENA, SZARMANT, KOLIBER, FILOLOGIA ROSYJSKA, FALA, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, GASTROFAZA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, MIĘŚNIAK, SZARA MYSZKA, POZIOM, SCENKA, SZCZUDLARZ, BOOT, MELODIA, ?SADÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.802 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARZYWO, JADALNA BULWA PSIANKI ZIEMNIAKA; TA NAZWA ZIEMNIAKA WYWODZI SIĘ Z WIELKOPOLSKI I JEST KOJARZONA Z TYM REGIONEM, LECZ DZIŚ MOŻNA JĄ UZNAĆ ZA UTRWALONĄ W POLSZCZYŹNIE OGÓLNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WARZYWO, JADALNA BULWA PSIANKI ZIEMNIAKA; TA NAZWA ZIEMNIAKA WYWODZI SIĘ Z WIELKOPOLSKI I JEST KOJARZONA Z TYM REGIONEM, LECZ DZIŚ MOŻNA JĄ UZNAĆ ZA UTRWALONĄ W POLSZCZYŹNIE OGÓLNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PYRA warzywo, jadalna bulwa psianki ziemniaka; ta nazwa ziemniaka wywodzi się z Wielkopolski i jest kojarzona z tym regionem, lecz dziś można ją uznać za utrwaloną w polszczyźnie ogólnej (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PYRA
warzywo, jadalna bulwa psianki ziemniaka; ta nazwa ziemniaka wywodzi się z Wielkopolski i jest kojarzona z tym regionem, lecz dziś można ją uznać za utrwaloną w polszczyźnie ogólnej (na 4 lit.).

Oprócz WARZYWO, JADALNA BULWA PSIANKI ZIEMNIAKA; TA NAZWA ZIEMNIAKA WYWODZI SIĘ Z WIELKOPOLSKI I JEST KOJARZONA Z TYM REGIONEM, LECZ DZIŚ MOŻNA JĄ UZNAĆ ZA UTRWALONĄ W POLSZCZYŹNIE OGÓLNEJ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WARZYWO, JADALNA BULWA PSIANKI ZIEMNIAKA; TA NAZWA ZIEMNIAKA WYWODZI SIĘ Z WIELKOPOLSKI I JEST KOJARZONA Z TYM REGIONEM, LECZ DZIŚ MOŻNA JĄ UZNAĆ ZA UTRWALONĄ W POLSZCZYŹNIE OGÓLNEJ. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast