DUŻE, WYSOKIE NACZYNIE O SZEROKIM DNIE ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU GÓRZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STĄGIEW to:

duże, wysokie naczynie o szerokim dnie zwężające się ku górze (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STĄGIEW

STĄGIEW to:

duże, wysokie naczynie, które posiada tylko jedno ucho i szerokie dno (na 7 lit.)STĄGIEW to:

dawna jednostka objętości stosowana w XIX wieku (po 1819 roku); odpowiadała 50 garncom nowopolskim czyli ok. 200 litrom (na 7 lit.)STĄGIEW to:

zawartość stągwi, dużego i wysokiego naczynia o szerokim dnie i posiadającym jedno ucho (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻE, WYSOKIE NACZYNIE O SZEROKIM DNIE ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU GÓRZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.006

SEGMENT SZYJNY, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, WYCHOWANKA, NAPAD, ILUZORYCZNOŚĆ, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, MAŁPA SZEROKONOSA, GASTROENTEROLOGIA, GĄSIOREK, SELENOGRAFIA, TEMPERATURA NÉELA, KUCHNIA, ROLA, RÓWNIA POCHYŁA, FAKT, KRAJ, INWERSJA, ANARCHISTKA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, INTERESOWNOŚĆ, CZARA, ZAPAŁKA, PLAMA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, NIETOLERANCYJNOŚĆ, TRANSPOZYCJA, PASO PERUWIAŃSKI, EMBRIOGENIA, EURYTMIA, PODSTAWKA, LEMNID, KĄPIEL LECZNICZA, GRZECH ŚMIERTELNY, WIELKI WYBUCH, REAKTOR, ORCZYK, BRUDNICA MNISZKA, FLAGRUM, RECEPCJA, JĘZYK ALEUCKI, TURANIEC, MIĘKKIE LĄDOWANIE, RÓŻNOPAZURKOWCE, NIEŚMIAŁOŚĆ, BUTERSZNIT, BEZDNIA, SKROMNOŚĆ, JURYSLINGWISTYKA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, KOMPLIKACJA, TABLICA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, RADIESTETA, WZNIESIENIE, ZSYP, OCZYSZCZALNIK, WŚCIEK DUPY, MELANODERMA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, TACKA, ZATRZYMANIE, MICHA, KOALA, NUWORYSZ, LANTANOWIEC, OBOZOWISKO, MORDOBICIE, KORSYKAŃSKI, PRZEŁĄCZALNIA, DOLINA U-KSZTAŁTNA, BANAN, POZIOMKA WIRGINIJSKA, TOPR, NEOFITA, GRUPA KARBOKSYLOWA, OBÓJ MYŚLIWSKI, KOŃCÓWKA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, LINIA HODOWLANA, POPISOWOŚĆ, PRĘŻNOŚĆ, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, DIETA, INFORMATYKA KWANTOWA, RYNEK KONTESTOWALNY, LAICKOŚĆ, ŻYŁA ŚRODKOWA SIATKÓWKI, LOSOWANIE WARSTWOWE, RYJEC, PERIODONTOLOGIA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, OKRES WEGETACYJNY, NIERUCHOMOŚĆ, PUNKT POMIAROWY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, SZCZEGÓLNOŚĆ, PROGRESJA, TERAPENA KAROLIŃSKA, SADNIK, PRZEKŁADACZ, KOMPETYCJA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, TROSKA, PORÓD KLESZCZOWY, TELEFON ZAUFANIA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, KALIMBA, BĘBEN WIELKI, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, ZAKUP, SHORT TRACK, PLATT, BRUTALNOŚĆ, JABŁKO ADAMA, KASTLER, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, SOGDYJSKI, KONSERWA, NISZA NIWALNA, NARRATOR, RODZINA PATCHWORKOWA, SPÓR, LODOWIEC HIMALAJSKI, ORZEŁ, ARENGA PIERZASTA, EKONOMIA POLITYCZNA, BURŻUJSTWO, RETOROMANIN, KASYNO, POKRZYK, JELEŃ DAVIDA, SZAMOTANINA, KONDOR, WIELKOŚĆ, MERCURY, WÓDKA, RÓJKA, DUK WSPANIAŁY, DOTHRACKI, WOLNY ZAWÓD, KONTRAKT TERMINOWY, POJAZD LĄDOWY, ZANZA, LOGIKA DEONTYCZNA, ANARCHIA, ŻURAWINA, DEVELOPER, PARTIA ANGIELSKA, PĄCZKOWCE, PANAMA, KOŁOMYJEC, INTERPOZYCJA, MISIACZEK, TEORIA INFORMACJI, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, SKLERODERMIA UKŁADOWA, KUBEK, MUSZLA, ACENA BUCHANANA, KARLIK ŚREDNI, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, WARTOŚCIOWOŚĆ, SIODEŁKOWCE, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, ŚWIATŁO CZERWONE, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, DOBB, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, PALMA KRÓLEWSKA, GRADACJA, MAJSTRA, DENIALIZM, FEININGER, AERAL, RADIOBIOLOG, WZNOWIENIE, SILNIK SPALINOWY, POLICJA POLITYCZNA, PIEC WAPIENNY, ANOMALIA MAGNETYCZNA, ŻAGIEW, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, REMINISCENCJA, PIRUETKA, TĘŻYCZKA, GALLIKANIZM, SARKOIDOZA, CZYSZCZARNIA, SYNDROM WILKOŁAKA, CIASNOTA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, OSOWSKI, PISUM, JĘZYK PROTOSEMICKI, JĘZYK NAHUATL, RANA WYLOTOWA, LIRA KORBOWA, RESTAURATOR, PŁYNNOŚĆ, WIĄZANIE, WOSKOWNIA, ŚMIERDZĄCE JAJO, ZLEW, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, KRYSTALOFIZYKA, BRAT, WEBMASTER, ZAWARTOŚĆ, DZIWKA, GRUSZKA, DYLATACJA, EKLIPTYKA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, SUKCESYWNOŚĆ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, KOŁKOWNICA, SZKŁO Z MURANO, JANOWIEC, ZACIESZ, COCKNEY, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, PŁYTKA CHODNIKOWA, ZADRAPANIE, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, TWÓRCZOŚĆ, NEONTOLOGIA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, DEFERENT, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, MIESIĘCZNIK, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, FILIŻANKA, ADRES KORESPONDENCYJNY, ŻOŁDAK, ANTOWIE, BASISTA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, SNYCERZ, MNIEJSZE ZŁO, KAFETERIA OTWARTA, RYBY ŁAWICOWE, ANTROPOLOG KULTUROWY, FUZJA JĄDROWA, KRONIKARKA, PAKOWACZ, STROIK PODWÓJNY, ABNEGAT, AKWAWITA, DZIADZIENIE, NACECHOWANIE, UWAGA, DOLAR FIDŻI, LAK, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, AKCJA, GLOBULINA, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, REZYGNACJA, WAZA, SZWEDZKI, STAN, STRZELNICA, FRAZA, KUFEL, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, BŁONA PODSTAWOWA, WĄTEK, LANDARA, DYSKRECJA, HETEROTROFIA, SAMOAKTUALIZACJA, AKOMODACJA, ARGENTYNOZAUR, NENCKI, PSYCHIATRIA KLINICZNA, PRĘDKOŚĆ FALOWA, MUMIA, CZĘSTOKÓŁ, STAWONOGI, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, WYGIBAS, TORNADO SATELICKIE, HEMOROID, MODERN, RDZENIARZ, ROŚLINA ZARODNIKOWA, WARZYWNIAK, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, ŁONO ABRAHAMA, KURTYNA SKALNA, BALON, RAJD, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, ?BOLSZEWIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.006 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻE, WYSOKIE NACZYNIE O SZEROKIM DNIE ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU GÓRZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻE, WYSOKIE NACZYNIE O SZEROKIM DNIE ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU GÓRZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STĄGIEW duże, wysokie naczynie o szerokim dnie zwężające się ku górze (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STĄGIEW
duże, wysokie naczynie o szerokim dnie zwężające się ku górze (na 7 lit.).

Oprócz DUŻE, WYSOKIE NACZYNIE O SZEROKIM DNIE ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU GÓRZE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DUŻE, WYSOKIE NACZYNIE O SZEROKIM DNIE ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU GÓRZE. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast