UCZUCIE ODPRĘŻENIA PO SILNYM NAPIĘCIU LUB BÓLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ULGA to:

uczucie odprężenia po silnym napięciu lub bólu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ULGA

ULGA to:

ukojenie w cierpieniu (na 4 lit.)ULGA to:

po ustaniu bólu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UCZUCIE ODPRĘŻENIA PO SILNYM NAPIĘCIU LUB BÓLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.337

STAN NIETRZEŹWOŚCI, ARANŻACJA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, DOM JEDNORODZINNY, PIEPRZÓWKA, MOTET, CZERNINA, SOŁTYSOSTWO, SADOWISKO, ŻUPA, KONWERSJA, PODKOWA, KATASTROFA, TRANSFORMATORNIA, DRĄGAL, CEDUŁA, REGENERACJA, ORLĘ, PRZETWÓR, RZĄD, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, STREPTOKOK, RÓŻANIEC, BOSCH, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, KREMÓWKA, BARWA, WROTA, BEZBOLESNOŚĆ, CZEK PODRÓŻNICZY, JACK, GŁUPSTWO, GREGORIANKA, ZADANIE, CHLOROHEKSYDYNA, KATAFRAKTA, PROCES DECYZYJNY, STEK, EMIGRACJA, PRASOWANIE, GOL SAMOBÓJCZY, ZABYTEK RUCHOMY, NEUROTRANSMITER, KRĘPACZKI, KRĄG, METALICZNOŚĆ, ODTWÓRSTWO, ANTONOMAZJA, STEMPEL, ROŚLINA DWUPIENNA, ANGINA MONOCYTOWA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, STERYLNOŚĆ, FRASZKA, BECZKA Z PROCHEM, ATAK RAKIETOWY, SKŁAD DRUKARSKI, SALA, STOŁÓWKA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, GĘBA, ROTMISTRZ, KOSTKA, RYNKA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, KASZYCA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, OZIMINA, SKALISKO, MAKSIMUM, DEKLARACJA, INTROIT, KUSTOSZ, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, DZBANEK NA KWIATY, TOR, GRANATNIK, WŁOSY WENUS, PODWÓJNOŚĆ, HRABINI, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, ILUMINATOR, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, AGREGAT, MAŁPA OGONIASTA, KASZKIET, PULARES, POGODNOŚĆ, POWŁOCZKA, NIEDOWIERZANIE, JĘZYK CHIŃSKI, FRONTON, FORMACJA, PREZYDENTKA, PRZYPAŁ, NAGOŚĆ, KARIOLKA, WIZYTA DOMOWA, POPRZEDNIK, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, KARP PO KRÓLEWSKU, INTROMISJA, TITR, WOLTAŻ, ODSKOK, KUCHNIA GAZOWA, KLOSZ, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, CIEK, OWADZIARKI, ELEKTROCHIRURGIA, ŁOWCA GŁÓW, KOLCZATKA, MOLESKIN, KONSERWA, GAZ BOJOWY, SSAK, WYBRANKA, MOBIL, ODPRAWA, FURGONETKA PANCERNA, INFORMACJA, UCHO, KRWAWNIK, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, PODKŁAD, LODOWIEC ALPEJSKI, KOŁTRYNA, ACEFALIA, WAGNER, DRACENA, DZIADEK DO ORZECHÓW, KONTROLA, FORLANA, BIFURKACJA, AMBASADORKA, PASCHA, STAN, ZALESZCZOTEK, SAMIEC, ZYSK, ŚLEDŹ, NAROŻNIK, CZEBUREK, ŁUK, PEWNIAK, KAZBA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, BAZAROWICZ, LUK, NASTURAN, MITENKI, SZUBIENICA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, FIOLET GENCJANOWY, TROJACZEK, BUM, TRYL, MUTACJA PUNKTOWA, KARIN, SKÓRKA, NAKAZ, TAKSON MONOTYPOWY, PRZODOWNIK, PRAKTYKA, SYLWETKA, WATA, PÓŁSIOSTRA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, WIELKA JEDNOSTKA, PASTA, SALAMANDRA KAUKASKA, ASTRAGAL, PANTALONY, DRUK ULOTNY, WZIĘCIE POD WŁOS, WYROCZNICA, KUCHCIK, MONITORING, BATORÓWKA, ZATRUDNIENIE, BIAŁA KSIĘGA, ZATROSKANIE, TYMBALIK, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, ANATOMIA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, PRZEKLĘTNIK, CYZELATORSTWO, GAZÓWKA, PRACOWNIK NAUKOWY, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, KOŁYSANIE, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, HADIS, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, ANTAŁEK, GETRY, SIEDEMDZIESIĄTKA, KONSERWA, PROSUMENT, MUSLI, KOMPENSACJA WERBALNA, PREDESTYNACJA, WIZA, KONTROLA SKARBOWA, SARAFAN, WOREK, WOAL, ZŁĄCZE, CEWKA, TREPY, OLEJEK ABSOLUTNY, ARKABALISTA, KRAKOWIACZEK, TŁUMIK, NOŻYK, RERECORDING, LITERATKA, IDEACJA, RYZYKO KURSOWE, WYCHODZTWO, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, WIERSZ, GRZECH POWSZEDNI, PIERWSZA POMOC, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, MIKROOTWÓR, KIEŁŻ, FENYLOBUTAZON, ZĘBORÓG, BROŃ NUKLEARNA, ROZPADLINA, BOLA, TUNICZKA, DYFERENCJA, PRZEDROSTEK, CYGAN, ZARAZA, ANTYKOAGULANT, METALIK, SELSYN, ZWIĄZEK PARTNERSKI, STRZAŁA, KALCEOLARIA, WIAROŁOMSTWO, OPARCIE, CEBULARZ, ŻAL, TYTOŃ, ANALIZA, LINIA ZABUDOWY, ŁOWCA , WCIĄGARKA, DYPODIA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, OTWÓR, ZAKUP, ALLELOPATIA, KOLCZAKOWATE, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, KOMPLET, BABINIEC, BENEFICJENT, IZOMER, KORDON, CHÓR, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, TAJNE KOMPLETY, KOŁO RATUNKOWE, UKRAIŃSKOŚĆ, PINGWIN ANTARKTYCZNY, DOMEK LORETAŃSKI, ADORACJA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, ANTYSOWIETYZM, GOMÓŁKA, DRZEWO SOLITEROWE, NA PIESKA, PIĘTA ACHILLESA, SIEROTA SPOŁECZNA, KOTŁOWNIA, JAMRAJ, DANSKER, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, MURARKA OGRODOWA, ŻAKARD, NIMFA, CYTOWALNOŚĆ, NATURALNY SATELITA, POMOC, GOSPODARZ DOMU, DOWÓD ONTOLOGICZNY, GNIAZDO, BAGNIAK ZDROJOWY, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, PAŁĄCZEK, ?BRZEMIĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.337 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UCZUCIE ODPRĘŻENIA PO SILNYM NAPIĘCIU LUB BÓLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UCZUCIE ODPRĘŻENIA PO SILNYM NAPIĘCIU LUB BÓLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ULGA uczucie odprężenia po silnym napięciu lub bólu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ULGA
uczucie odprężenia po silnym napięciu lub bólu (na 4 lit.).

Oprócz UCZUCIE ODPRĘŻENIA PO SILNYM NAPIĘCIU LUB BÓLU sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - UCZUCIE ODPRĘŻENIA PO SILNYM NAPIĘCIU LUB BÓLU. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast