OSOBA BADAJĄCA WYSTĘPOWANIE I ROZMIESZCZENIE STANÓW LUB ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM W OKREŚLONYCH POPULACJACH, ANALIZUJĄCA CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STAN ZDROWIA, A TAKŻE STOSUJĄCA UZYSKANĄ Z BADAŃ WIEDZĘ DO KONTROLOWANIA PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EPIDEMIOLOG to:

osoba badająca występowanie i rozmieszczenie stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach, analizująca czynniki wpływające na stan zdrowia, a także stosująca uzyskaną z badań wiedzę do kontrolowania problemów zdrowotnych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA BADAJĄCA WYSTĘPOWANIE I ROZMIESZCZENIE STANÓW LUB ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM W OKREŚLONYCH POPULACJACH, ANALIZUJĄCA CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STAN ZDROWIA, A TAKŻE STOSUJĄCA UZYSKANĄ Z BADAŃ WIEDZĘ DO KONTROLOWANIA PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.993

TEATR, KORYTKO, RZEMIEŚLNICTWO, CHARAKTER, SYMBOLICZNOŚĆ, WĄSONÓG, ANUROGNATY, ALKOHOLIK, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, UROBEK, TRĄDZIK, ZDARZENIE PRAWNE, OPINIA, CYGANECZKA, PRAŻMO, PŁYTA KONTYNENTALNA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, LINA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, STACJA POMP, LEŃ PATENTOWANY, RÓJKA, ZABYTEK NIERUCHOMY, TRESER, STAN NIECZYNNY, LALA, BRUMBY, ŻAGIEW, PAŁANECZKA MAŁA, EPIFITIA, OSADA, DUMPING, MANEWR PRINGLE’A, AURA, NALEWKA, ZŁOCIENICE, SINGEL, OBSERWATOR, ZAPOMINALSKI, RURKA, UBARWIENIE OCHRONNE, ŁUPEK WĘGLOWY, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, SKALA, FRANCUSKI, DEZASEMBLER, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, PRAWO DEWIZOWE, KSIĘGA PARAFIALNA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, WIEŚ PLACOWA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, ŁOWCA GŁÓW, OTTER, ZENDRA, ŻYWOPŁOT, ŚCIĘCIE, MENUHIN, FAJKA, OSSUARIUM, ROZTWÓR STAŁY, ANOMIA, DRĄŻEK, SERWER WIDEO, BIRET, OBYWATEL, PIKIETA, PRZEWRÓT, ODRĘTWIENIE, PRZEŁOM, JARZĄB, LUGER, CYNK, BRZYTWA, HOMO NOVUS, MUSZTARDA DIJON, GWIAZDKA, DŹWIGARKA, NAGIETEK, JARZĘBINA, USTERKA, TEST PSYCHOLOGICZNY, CYNIK, PROFESJA, ANETA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, KARTA RABATOWA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, BĄBELEK, ROZKŁADOWOŚĆ, OBRONA STREFOWA, ZAMSZ, JAŁOWIEC, POLIMORFIZM, INSTYTUCJA PRAWNA, HOLOGRAM, KONNICA, LICHWA, CZERNINA, SATELITA SZPIEGOWSKI, WIDMO CZĄSTECZKOWE, LUDOBÓJSTWO, TRANZYT, HOSTIA, USTANOWICIEL, SPIKER, ZARZUT, ŚLIWKA, BIAŁY TYDZIEŃ, BRZMIENIE, PIERÓG, KADŁUB, PRÓBA, KUDŁACZ, PORZĄDEK SPOŁECZNY, EDYKUŁ, GRZEBIEŃ, KADŹ, ANTYGWAŁTY, ZATRUCIE, SZATA TYPOGRAFICZNA, ELEMENT, KONSOLIDACJA, PRZEKŁADNIA, TYMPANON, CZERWONOSKÓRY, INWALIDA WOJENNY, ODPRZĘG, USTNIK, WIERTNICA, AROMAT, HYDROFIT, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, NAWIETRZNIK, PRZEDSIĘBIORCA, DESKA, DYSZKANCIK, UKŁAD, FLUID, PRĄD INDUKCYJNY, WINIARZ, PHISHING, PALIWO SILNIKOWE, DESMAN UKRAIŃSKI, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA, KONWENT, ŁADOWARKA, NIESPAW, MACIEJ, BÓBR KANADYJSKI, MONITOR, ASTROCHEMIA, HUBA, BEZGLUTENOWIEC, JEZIORO ZASTOISKOWE, CHIMEROKSZTAŁTNE, BAT, PACZKA, MEDYCYNA PALIATYWNA, SMUŻ, OPARY, NOWA, MORWA, LITERAT, KANAŁ BURZOWY, SŁOIK, MEMBRANOFON, BĄBELKI, OBRUS, TYP DZIKI, BABINIEC, STAŁOŚĆ, BOLA, PRZEKŁADNIA, RAMA, UDERZENIE, MADRAS, DZIECKO ULICY, SAMPLER, KANONIK, APRETUROWANIE, OSTROGA PIĘTOWA, KAUTER, BROŃ JĄDROWA, GRUSZE EUROPEJSKIE, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, BRZOZA CZARNA, FOTORECEPTOR, INWENTARZ ŻYWY, BOŻYSZCZE, KRAJ NORDYCKI, POMADKA, POMPA INFUZYJNA, ADAGIO, DOBIEG, FILM SF, KOCIOŁ, KRZYŻÓWKA, JOGURT, ZIOMEK, RACICA, MASKOTKA, EFEKT DOMINO, IMPLIKACJA LOGICZNA, GAZIARZ, APARTAMENT, IKSIŃSKI, HARACZ, GALOP, ZAGRANICZNIAK, RISOTTO, STAN, AEDICULA, KUTER UZBROJONY, RYZYKO KURSOWE, JEŻOWCE, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, JAŚMIN, STRES OKSYDACYJNY, SARAFAN, PŁOZA, KLINIKA ODWYKOWA, KABAT, CIAŁO ODCZUCIOWE, LAMINAT, POLEROWNIK, MAGNES, KOCIOŁ EWORSYJNY, ROZWÓJ ZARODKOWY, ZAZDROŚĆ, SALSA, AKSOLOTL, ZAPROSZENIE, LITOBENTOS, MARSZ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, DYSTYCH, CASALS, FRAGMENTARYZACJA, RYTM BIOLOGICZNY, PIEZOMETR, PANI, EPIGRAF, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, BULWARÓWKA, SAKRAMENT, PRZEŚWIETLENIE, SZPATUŁKA, HEROD-BABA, DOK, LOKACJA, KOS, BRZEG, RYNNA, GESTIA TRANSPORTOWA, KAPITALISTKA, AMPUTACJA, POLIETER, ZABIEG, ZROŚLAK, FERRYT, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, PŁYWACZKA, PROCES GEOLOGICZNY, SKIP, ZAKON KONTEMPLACYJNY, AEROFINISZER, DEZABIL, FRANKO, MOSTEK KAPITAŃSKI, KOMPOTIERKA, SAMOGON, KOLUMNA, KRATA KSIĘCIA WALII, TUTTI FRUTTI, KRUŻ, PIERŚCIEŃ, PRÓCHNICZEK, PRĄTNIKOWCE, HARCAP, GITARA BASOWA, APSYDA, DZIDKA, NOTOWANIE CIĄGŁE, PIÓRO, PŁOMYCZEK, NADZIEMNOŚĆ, PRZEZNACZENIE, LIMFOCYTOPENIA, SWĘDZENIE, SPÓJNIK, ZWORKA, DŻEMIK, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, PELAGIAL, NACISK, PAŃSZCZYZNA, ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE, ?CEBULARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.993 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA BADAJĄCA WYSTĘPOWANIE I ROZMIESZCZENIE STANÓW LUB ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM W OKREŚLONYCH POPULACJACH, ANALIZUJĄCA CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STAN ZDROWIA, A TAKŻE STOSUJĄCA UZYSKANĄ Z BADAŃ WIEDZĘ DO KONTROLOWANIA PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA BADAJĄCA WYSTĘPOWANIE I ROZMIESZCZENIE STANÓW LUB ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM W OKREŚLONYCH POPULACJACH, ANALIZUJĄCA CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STAN ZDROWIA, A TAKŻE STOSUJĄCA UZYSKANĄ Z BADAŃ WIEDZĘ DO KONTROLOWANIA PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EPIDEMIOLOG osoba badająca występowanie i rozmieszczenie stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach, analizująca czynniki wpływające na stan zdrowia, a także stosująca uzyskaną z badań wiedzę do kontrolowania problemów zdrowotnych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EPIDEMIOLOG
osoba badająca występowanie i rozmieszczenie stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach, analizująca czynniki wpływające na stan zdrowia, a także stosująca uzyskaną z badań wiedzę do kontrolowania problemów zdrowotnych (na 11 lit.).

Oprócz OSOBA BADAJĄCA WYSTĘPOWANIE I ROZMIESZCZENIE STANÓW LUB ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM W OKREŚLONYCH POPULACJACH, ANALIZUJĄCA CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STAN ZDROWIA, A TAKŻE STOSUJĄCA UZYSKANĄ Z BADAŃ WIEDZĘ DO KONTROLOWANIA PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - OSOBA BADAJĄCA WYSTĘPOWANIE I ROZMIESZCZENIE STANÓW LUB ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM W OKREŚLONYCH POPULACJACH, ANALIZUJĄCA CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STAN ZDROWIA, A TAKŻE STOSUJĄCA UZYSKANĄ Z BADAŃ WIEDZĘ DO KONTROLOWANIA PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x