DZIAŁ ETNOLOGII ORAZ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DZIEJÓW, KULTURY I JĘZYKA ROMÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYGANOLOGIA to:

dział etnologii oraz językoznawstwa zajmujący się badaniem dziejów, kultury i języka Romów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ ETNOLOGII ORAZ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DZIEJÓW, KULTURY I JĘZYKA ROMÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.112

MATERIAŁ BIOLOGICZNY, ROBUSTA, ZOOFAGIA, BAJKOPIS, SAMOA AMERYKAŃSKIE, REGRESJA LODOWCA, KANISTER, NIEWIDKA, PRZEKUPIEŃ, BULIONER, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, CZEKAN, ÓSMY CUD ŚWIATA, CZUBATY PAWIAN, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, JUBILEUSZ, DWUDZIESTA CZWARTA, LODOWIEC ALPEJSKI, FULMAR, GRUCZOLAKORAK, STUDIUM WYKONALNOŚCI, KATEGORIA PIÓRKOWA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, PRAWO LOKALOWE, WYDATKI MAJĄTKOWE, GONIEC, ROZMNOŻA, CHIROPTEROLOGIA, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, AŁMA ATA, WORECZEK, POPULACJA MENDLOWSKA, POEMAT HEROIKOMICZNY, CZŁOWIEK GUMA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, ZSTĘPNICA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, BIZON LEŚNY, PRZEKUPKA, IZOMER GEOMETRYCZNY, PASTISZ, OPTYKA ELEKTRONOWA, ZAWAŁ, HIPPIS, DRIPPER, WKŁAD GRUNTOWY, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, DZISIEJSZOŚĆ, DEZERTERKA, SYSTEM PARTYJNY, GRUBA LINIA, UPARTOŚĆ, KURATORKA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, OTRZEWNA, CELEBRACJA, PĘCHERZYCA, EKSPERYMENT KLINICZNY, WZIERNIK, DWUPRZODOZĘBOWCE, PRZEPOWIADACZ, CIEŚŃ NADGARSTKA, MIKWA, LEWOSKRZYDŁOWY, ODRODZENIE, SALAMANDRA EGEJSKA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK, PROSUMPCJA, JEZIORO SUBGLACJALNE, MORGAN, IBERYSTYKA, WETERYNARKA, POJAZD KOŁOWY, PRZEMYSŁ OBRONNY, ZSYPISKO, AEDICULA, WŁÓKA, BAYES, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, PUŁAPKA KREDYTOWA, ŻYLETA, PAPIER GAZETOWY, PAZUR, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, KANCELISTA, BANTENG, ŻAKIET, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, WYNURT, KIEROWNICA, GONIOMETRIA STATYCZNA, GERMANISTYKA, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, CYPRYSIK JAPOŃSKI, AUTOBUS PRZEGUBOWY, SKORUPA, REZERWACJA, SHIMMY, ASD, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, OGON, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, DOMINACJA CAŁKOWITA, TRZMIELOJAD, MIEŚCINA, TEKST REZULTATYWNY, PODKŁAD, KAPITULANT, GOŁĘBICA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, MAŁPA WĄSKONOSA, FLAWONOL, DROGA TWARDA, ŚCIĘGNO ACHILLESA, MISIO, ORDYNACJA, PAS DROGOWY, KONIKI MORSKIE, SYMULATOR LOTU, DŁUGOSZKI, RZUT OSOBISTY, PŁONNIKI, MUSZLA KONCERTOWA, KASZA, NORMALIZATOR, SAMIEC, LETARG, ARMIA ZACIĘŻNA, POZŁOTNIK, PRZEKŁAD, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, OFTALMOLOG, MUSSET, NIESUBTELNOŚĆ, SPAWALNIK, ZAGÓRZE, SUTKA, OTOLOGIA, CZERNIAWKA SPADZIOWA, BUTONIERKA, AUDYTORIUM, ACHAJA, DWURURKA, RÓJ METEORÓW, KROK PÓŁROZKROCZNY, BILTONG, MOTYW, HEWLETT-PACKARD, RODNIA, SAMOLOT, SKRUPULAT, POSIADY GÓRALSKIE, KROK SKRZYŻNY, AUŁ, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, RENESANS, KOMUNIKACJA, PODWOZIE, MECHOWCE, PISARZ POLNY, TORREJA, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, DOLICHOCEFALIA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, BRUSTASZA, KAZARKA RDZAWA, JĘZYCZEK, SERBSKOCHORWACKI, KOŚĆ SKOKOWA, PISMO WĘZEŁKOWE, GANOIDY KOSTNE, KOLEGIUM KONSULTORÓW, BARBARYZACJA, WYSTĘPOWANIE, PROPAGACJA, WYPRAWIACZ, CHEMIA NIEORGANICZNA, WSZY, PRZYGODA, WYPIÓR, WOJSKA INŻYNIERYJNE, GEOLOGIA HISTORYCZNA, DRUK ROZSTRZELONY, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, MORALNOŚĆ, POZBYCIE SIĘ, JĘZYK SFORMALIZOWANY, PĄCZEK, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, JĘZYK KENTUM, FILEMON CIENKODZIOBY, MAGMA, CZERWONAK MAŁY, MUZYKA, REALIZM MAGICZNY, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, GWARA MIEJSKA, PSYCHODYDAKTYKA, TEMPO, BRUDNIAK, PAMIĘĆ, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, MECHANIKA KONSTRUKCJI, EROZJA WĄWOZOWA, SATYRYCZNOŚĆ, TRZEPACZ, KISZKA PODGARDLANA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WERBOWNIK, JAZDA FIGUROWA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ENERGIA ROZPADU, PILŚŃ NERWOWA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, HEMATOLOGIA, MARCELIN, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, NÓŻ MYŚLIWSKI, JELEŃ SCHOMBURGKA, PEŁNIA, DECENTRALIZACJA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, PRAWO KARNE, AREOGRAFIA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, ROCZNIK, PONĘTA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, DRYL, DELFIN BIAŁONOSY, TREN, CHŁODZENIE ABLACYJNE, SIEDEMDZIESIĄTKA, PERLISTOŚĆ, RAKIETKA TENISOWA, KOPALNIA OTWOROWA, JAZDA, KRAINA NEOTROPIKALNA, RUSKI, ENGAGEMENT, SĘPNIK CZARNY, GEOLOGIA PODSTAWOWA, ILJIN, KRIOKOMORA, KIERUNEK, FERRIMAGNETYZM, OSZOŁOM, NADBUDOWA, REAKTOR, ŁAŻENIE, JĘZYK EZOPOWY, WEZWANIE, CYKLOP, CIĄŻA, KOKPIT, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, GWIAZDA, KAMPUS, GNICIE, ZAPLECZE SOCJALNE, OPTYKA GEOMETRYCZNA, ŻÓŁTLICZKA, STORCZYKARNIA, FILOZOFIA PRZYRODY, KREOLKA, ASTRONOMIA POZAGALAKTYCZNA, SZAL, OPTYKA NIELINIOWA, NIEROZEZNANIE, REPUBLIKA MALI, VERTIKAL, CANZONA, POWIEŚĆ S-F, KRACH, DRAPAK, KATASTER, SŁUŻBA, STYLISTYKA, SZPICAK, KAPITAŁ SPOŁECZNY, BETA TESTER, NIEOBOJĘTNOŚĆ, JAMA PACHOWA, KOMUNIA, GŁOWICA, SKWAPLIWOŚĆ, EOLIDA, PROEPIDEMIK, MOŁOTOW, ŁUSKOWCE, SPICIE SIĘ NA UMÓR, SKOK, ?TAMTAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.112 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ ETNOLOGII ORAZ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DZIEJÓW, KULTURY I JĘZYKA ROMÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ ETNOLOGII ORAZ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DZIEJÓW, KULTURY I JĘZYKA ROMÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYGANOLOGIA dział etnologii oraz językoznawstwa zajmujący się badaniem dziejów, kultury i języka Romów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYGANOLOGIA
dział etnologii oraz językoznawstwa zajmujący się badaniem dziejów, kultury i języka Romów (na 11 lit.).

Oprócz DZIAŁ ETNOLOGII ORAZ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DZIEJÓW, KULTURY I JĘZYKA ROMÓW sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - DZIAŁ ETNOLOGII ORAZ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM DZIEJÓW, KULTURY I JĘZYKA ROMÓW. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast