DROGA PUBLICZNA O OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI, PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, NA OGÓŁ POSIADAJĄCA WYŁĄCZNIE WIELOPOZIOMOWE SKRZYŻOWANIA Z PRZECINAJĄCYMI JĄ INNYMI DROGAMI TRANSPORTU LĄDOWEGO I WODNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DROGA EKSPRESOWA to:

droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, na ogół posiadająca wyłącznie wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DROGA PUBLICZNA O OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI, PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, NA OGÓŁ POSIADAJĄCA WYŁĄCZNIE WIELOPOZIOMOWE SKRZYŻOWANIA Z PRZECINAJĄCYMI JĄ INNYMI DROGAMI TRANSPORTU LĄDOWEGO I WODNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.001

MAKROFAUNA, GŁUPTAK PRZYLĄDKOWY, KAGU, KROKODYLEK, SPRĘŻYSTOŚĆ, KATIPO, ANESTETYSTA, OBUCH, PAS STARTOWY, BAKEN, KONTROLA DROGOWA, WILLA, SZTAPLARKA, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, SZARA EMINENCJA, SADZ, KONWENCJA TURYSTYCZNA, KOMBATANTKA, ZAKOLE, TRAWERS, KOŁO, FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA, LUJ, GODZINA WYCHOWAWCZA, OBERLUFT, WYCIĄG, CZAROWNICA, WSPÓŁWŁADCA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, JASNOWIDZĄCA, KOŁO JEZDNE, RELING, SILUMIN, OKRĘT TRANSPORTOWY, EKSTRAKLASA, SZTUKA KINETYCZNA, PSAMMON, BROŃ, REDLER, HUCKEL, KONTENER, OSCYLOSKOP, SZLAK BOJOWY, SILNIK WIATROWY, PRAWO, MINÓG GRECKI, DEMISEKSUALISTA, WYCHODŹSTWO, SZTURMÓWKA, KODEKS DROGOWY, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, ŚWIAT PRZEDSTAWIONY, SADYSTA, BARKA, METODA ODCHYLEŃ, UHLA, TURBINA, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, BROWN, KOŃ BUDIONNOWSKI, NARTA ŚLADOWA, PĘTO, SOLIDARNOŚCIOWIEC, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, KUC HACKNEY, POMPA POŻARNICZA, KATAR, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, SKRZYŻOWANIE, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, DAMA DO TOWARZYSTWA, INFORMACJA, WODOWANIE, MECHANIZM RÓŻNICOWY, TRASA, CZERNICZKA AMERYKAŃSKA, NIKISCH, KOJEC, PILERS, POŚWIĘCENIE, MAŁPA NOWEGO ŚWIATA, POSTERUNEK RUCHU, MAJĘTNOŚĆ, WARSTWA KULISTA, INTERFEJS SIECIOWY, EPISKOPAT, KASKADYZACJA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, WYDOLNOŚĆ, PÓŁKREW, MEWA TAJMYRSKA, POTOK, WIDŁOROGOWATE, BALANSJER, ZWIĄZEK OPERACYJNY, BABA JAGA, MEBLOWÓZ, DUBELTÓWKA, BATERIA TRAKCYJNA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, SIMON, PARASYGMATYZM, LITERATURA KONSPIRACYJNA, BUDYNEK GOSPODARCZY, KIERUNKOWSKAZ, WOLTER, ETAT RĘBNY, FEMINISTKA, TARSJUSZE, BERNIKLA RDZAWOSZYJA, BAK, KLER DIECEZJALNY, SCHETYNÓWKA, TURANIZM, BUTLA, RUCH EKOLOGICZNY, STRAŻ GRANICZNA, AUSTRALIA, KOSZYK, KOŚCIÓŁ PREZBITERIALNY, GIERKA, KOZŁOWIEC, ANHYDRYT, CHLOROFIL, JER TYLNY, KRZYWONOS, LUFCIK, STANICA WODNA, KONSONANTYZM, POCIĄG, ENTOMOFAUNA, PINGWIN BIAŁOOKI, SADZ, ANTYSZTUKA, TABLICA CAYLEYA, WĘZEŁ ZARODKOWY, HACKNEY, PRASA, SAMOWOLKA, OGÓŁ, SKYLAB, DŁUGODZIÓB, OAZA, LITERATURA, STANICA, RACHUNEK KOSZTÓW, GĘŚ ZBOŻOWA, MAŁPY SZEROKONOSE, KAFAR, PIŁKARZYKI, KATALIZA, MEWA CZARNOGŁOWA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, IZDEBNIK, KOLIZJA, AUTOCASCO, CENTAUR, PRZEPRAWA, KOMPOT, PORCYJKA, MIERZYN, CIEŚLIK, WYSEPKA, STONÓG SZORSTKI, DRZEWICA KARAIBSKA, FILOGENIA, BALOT, MIERZWA, HANDLARSTWO, BUŁGARSZCZYZNA, BABINIEC, FILEMON DZIOBOROGI, REDUTA, KOLCZYKOWIEC SŁONACZEK, WĘZEŁ, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, ANHYDRYTYT, WIATKA, MECHANIZM ŚRUBOWY, MEWA ATLANTYCKA, PODKŁAD, TRAKT, MISIACZEK, RASKOLNICY, ROBOT PRZEMYSŁOWY, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, SIEĆ, NIEZRĘCZNOŚĆ, WOZIDŁO, MANEWROWY, HEGEMON, ŁÓDŹ REGATOWA, STERNICZKA, GRÓDŹ, HAMULEC OBROTOWY, NABÓJ, PAS DROGOWY, KWATERA ZASTĘPCZA, PAS WŁĄCZENIOWY, GETTO, AKCENTACJA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, LEPILEMUROWATE, EKOLOŻKA, MARKACZKA, LEWAREK, ZESTRÓJ AKCENTOWY, ROPUCHY STRUMIENIOWE, ANARCHIA, KRA LODOWCOWA, DUKT, KOPIA, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, POSTERUNEK ODGAŁĘŹNY, PODRYWKA, CHADEK, OPIESZAŁOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, SAMOLOT-AMFIBIA, RELIEF, SPORT RAKIETOWY, ANTYLOPY WIDŁOROGIE, CYRANECZKA, SINFONIETTA, SĄDECZANKA, FREZARKA KOPIARKA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, KOLEŻEŃSTWO, ZNAK NAWIGACYJNY, KORZONEK NERWOWY, RADAR METEOROLOGICZNY, SERAJ, SOLANKOWIEC, APPALOOSA, ALFARD, STĘPKA, EWAPORAT, WAHADŁOWIEC, VIOLA D'AMORE, CYPRYS GOWENA, KRYTERIUM ULICZNE, ENERGICZNOŚĆ, MEWA SREBRZYSTA, KRAJOBRAZ POEKSPLOATACYJNY, WIEŻA KONTROLNA, INTERWENCJA PROCESOWA, POSEŁ DIETETYCZNY, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, SPIRALA, APIKOMPLEKSY, VOLTAIRE, TYGRYS, ŁUK NOCNY, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, PIASKOWIEC KWARCOWY, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, PELIKAN MAŁY, ŻAK, STERBURTA, STERNICZKA JAMAJSKA, DROGA ŻELAZNA, KORZEŃ NERWOWY, POMOC HORYZONTALNA, PARADOKS GRAWITACYJNY, BEZRUCH, ANALOG, KANAŁ, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, KOLEJ LINOWA, DYŻURNY RUCHU, ADHD, TYGRYS TASMAŃSKI, MECHANIKA NIEBA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, EPIPSAMMON, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, MŁODOPOLSZCZYZNA, WAHADŁO, PRZEWAGA, PRAWO PODATKOWE, CENOBITA, EDREDON OKAZAŁY, WAHADŁOWIEC, CYRANECZKA BAJKALSKA, REZERWA CELOWA, ASTROLOGIA NATURALNA, EMIGRACJA, RUCHOMY CHODNIK, KET, PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA, OBWÓD DRUKOWANY, IATA, PAS DROGI GRANICZNEJ, TEOZOF, MEWA STEPOWA, OŚ ŚWIATA, MOBILEK, FAKT PRAWNY, ANARCH, ASTROWCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.001 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, na ogół posiadająca wyłącznie wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DROGA PUBLICZNA O OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI, PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, NA OGÓŁ POSIADAJĄCA WYŁĄCZNIE WIELOPOZIOMOWE SKRZYŻOWANIA Z PRZECINAJĄCYMI JĄ INNYMI DROGAMI TRANSPORTU LĄDOWEGO I WODNEGO to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DROGA EKSPRESOWA, droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, na ogół posiadająca wyłącznie wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DROGA EKSPRESOWA
droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, na ogół posiadająca wyłącznie wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego (na 15 lit.).

Oprócz DROGA PUBLICZNA O OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI, PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, NA OGÓŁ POSIADAJĄCA WYŁĄCZNIE WIELOPOZIOMOWE SKRZYŻOWANIA Z PRZECINAJĄCYMI JĄ INNYMI DROGAMI TRANSPORTU LĄDOWEGO I WODNEGO inni sprawdzali również:

blacha kirysu osłaniająca piersi ,
dwumiejscowy polski samolot szkolno-treningowy ,
Kenzo, dżudoka japoński, mistrz olimpijski z Atlanty w wadze do 71 kg ,
siedzisko składające się z podpartej drewnianej deski ,
zawartość kotła, dużego głębokiego metalowego naczynia, zwykle zamykanego pokrywą, służącego do gotowania ,
okres 5 lat ,
antyczny bęben o dwóch membranach obciągnięty skórą baranią lub pergaminem ,
mieszkaniec Gorzowa Śląskiego oraz Gorzowa Wielkopolskiego ,
pochodna amfetaminy, narkotyk silnie uzależniający ,
rekonstruowany wspólny język ludów germańskich, wywodzący się z języka praindoeuropejskiego, prajęzyk rodziny języków germańskich ,
chłopiec kształcony od dzieciństwa na zawodowego wojskowego ,
tytuł Nerona ,
duża kość (reg.) ,
część teologii, której przedmiotem jest natura człowieka, pochodzenie, sens jego istnienia, ukazane w relacji do Stwórcy, Boga, Absolutu ,
kormoranowate, Phalacrocoracidae - rodzina ptaków z rzędu głuptakowych (Suliformes); obejmuje gatunki wodne, zamieszkujące brzegi mórz, jezior i rzek poza Azją Środkową i Oceanią ,
wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Mogilno ,
rozwój zarodka, który rozpoczyna się w chwili zapłodnienia aż do momentu wydostania się zarodka z osłon jajowych (u jajorodnych) lub do opuszczenia układu rozrodczego samicy (urodzenie u żyworodnych) ,
ryba z rodziny karpiowatych ,
miejsce osób, przedmiotów w perspektywie obrazu ,
Callorhinchidae - rodzina morskich ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu chimerokształtnych (Chimaeriformes); hakonosowate zamieszkują wody półkuli południowej wzdłuż wybrzeży Ameryki Południowej, Afryki, Australii i Tasmanii ,
rzadki szachowy wariant nieprzyjętego gambitu hetmańskiego, charakteryzujący się posunięciami: 1. d4 d5, 2. c4 Gf5 ,
fakt płacenia, przekazywania alimentów - kwot, które przysługują określonym krewnym ,
poufność, delikatność, czasem nawet drażliwość ,
głupia, wredna kobieta ,
zindywidualizowany proces, w którym pod wpływem obniżenia kaloryczności posiłków lub zmniejszenia ich liczby, zwalnia metabolizm człowieka i nie powoduje wbrew zamierzeniom osoby jej szybszego chudnięcia ,
nauczyciel Pawła z Tarsu ,
flaga wskazująca przynależność państwową okrętu wojennego ,
nęcąca złuda ,
Chunga burmeisteri - gatunek ptaka z rzędu kariam (Cariamiformes), z rodziny kariam (Cariamidae) ,
wiosenna praca polowa

DROGA PUBLICZNA O OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI, PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, NA OGÓŁ POSIADAJĄCA WYŁĄCZNIE WIELOPOZIOMOWE SKRZYŻOWANIA Z PRZECINAJĄCYMI JĄ INNYMI DROGAMI TRANSPORTU LĄDOWEGO I WODNEGO. Dodaj komentarz (0)

      4 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

x