DZIAŁANIA WOJENNE, KTÓRE MAJĄ NA CELU ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA ODDZIAŁÓW, PODCZAS GDY ONE WYKONUJĄ JAKIEŚ ZADANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSŁONA to:

działania wojenne, które mają na celu zapewnianie bezpieczeństwa oddziałów, podczas gdy one wykonują jakieś zadanie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSŁONA

OSŁONA to:

osłonięcie, zabezpieczenie (na 6 lit.)OSŁONA to:

to, co osłania i jednocześnie zwykle przed czymś chroni (na 6 lit.)OSŁONA to:

oddział, który ma osłaniać inną jednostkę (na 6 lit.)OSŁONA to:

lek lub suplement, który ma niwelować negatywne skutki działania np. antybiotyku (na 6 lit.)OSŁONA to:

zewnętrzna część urządzenia (na 6 lit.)OSŁONA to:

abażur albo parasol (na 6 lit.)OSŁONA to:

izolacja kabla (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁANIA WOJENNE, KTÓRE MAJĄ NA CELU ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA ODDZIAŁÓW, PODCZAS GDY ONE WYKONUJĄ JAKIEŚ ZADANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.317

OBRAZ KLINICZNY, MIKROSKOP WARSZTATOWY, PRAWIDŁO, PĘTAK, SEANS, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, SPOSÓB, CECHA RECESYWNA, NIELOTNOŚĆ, OFIARA, MŁYNEK DO ODPADÓW, MIASTO WOJEWÓDZKIE, KLASTER, DOCHÓD NARODOWY, LEGA APOSTOLSKI, SMAR, KONSERWACJA, KULA U NOGI, PODYPLOMÓWKA, KOMUNIA ŚWIĘTA, KROK, KROK, DESKTOP PUBLISHING, ZJEŁCZAŁOŚĆ, EPIGENEZA, BALDWIN, FORMA, MYLONITYZACJA, MOBILIZACJA, SZANKIER TWARDY, FABIJAŃSKI, PRAWA MIEJSKIE, IZBA ROZRACHUNKOWA, SKOK TŁOKA, SKRYTOBÓJSTWO, WSKAZÓWKA, KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, ZJAWISKO ZENERA, BLOKADA, SPAHIS, GRUPA BIOLOGICZNA, REFLEKSOLOGIA, OSTROGA REGULACYJNA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, ZJAWISKO FIZYCZNE, IMIGRANT, CZTEROSUW, KONCERT ŻYCZEŃ, ZAWADA, PASEK, MAKROOTOCZENIE, ZDANIE JEDNOSTKOWE, APLET, FERWOR, EKSPEKTATYWA PRAWNA, BAKTERIA KORZENIOWA, DAKTYLOGRAFIA, MIETLORZ, ZANIECZYSZCZENIE, ZŁA WIARA, CYCEK, NAPĘD, DŹWIGNIA FINANSOWA, HISTOGENEZA, PRZEJAZD, TUNING, PASOŻYT, ZAPRAWA KLEJOWA, ZAPYTANIE OFERTOWE, MIODOWNIK, KABLOWIEC, HORROREK, PRÓG RZECZNY, WIZYTA STUDYJNA, HOMEOPATIA, LATARNIA, PRZYŚPIESZENIE, WSPÓLNOTA, OKUPACJA, RZEKOTKOWATE, WELON, ŚRODOWISKO, MARSZ ŚMIERCI, ASPOŁECZNOŚĆ, KUCHENKA, EUSTENOPTERON, ZWIĄZEK MOTOROWY, SYFON, WENTYL, KAWAŁ, MEZOZAURY, REPETYCYJNOŚĆ, ODRODZICIEL, CIAŁO, MARTYNGAŁ, PODCHLEBSTWO, MECHANIZM KIEROWNICZY, KARMA, LEKARSTWO, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, WIBROAKUSTYKA, DOBRO VEBLENA, PIECZARKOWA, UBAW, OBCHÓD, BLINDAŻ, DYPTYK, WSTECZNICTWO, ODSTĘPCA, CŁO ZAPOROWE, PROFILAKTYKA JODOWA, OSIEMDZIESIĄTKA, WALKA ODWROTOWA, RUCH EKOLOGICZNY, EKSKREMENTY, SOK, SZCZUR, ERADYKACJA, OSŁONA PRZEJRZYSTA, OGIEŃ, STRĘCZYCIELSTWO, ROZKRUSZ, ŻURFIKS, EWALUACJA BIEŻĄCA, REJTERADA, ROZDZIALIK, WIDOWNIA, PRZEPOJA, ZAKŁAD PRACY, PRYZMA, DYPTYCH, INSTRUMENT DŁUŻNY, FILAMENT, PIĘĆDZIESIĄTNICA, WZORZEC ANALITYCZNY, TEST, BEZIDEOWOŚĆ, MOHORYCZ, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, PLACÓWKA INTERWENCYJNA, MONSUN, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, GEN REPORTEROWY, PODZIELNOŚĆ, SZCZEPICIEL, ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY, MITYNG, NADZÓR BANKOWY, KURATOR, ZAKŁADKA, REŻIM, TRASZKA ZWYCZAJNA, CHARAKTERYSTYKA, PROGNOSTYK, BŁONA PŁYWNA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, LEADER, ZGRZEWKA, BASENIK, DEWALUACJA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, GWAJAK, POŻAR, TRANSPARENTNOŚĆ, KOLOR MOCNY, ŁOPATKA, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, SPIS LUDNOŚCI, PALEC, INWARIANT, WYCINEK, KONSUL, GRONINGER, NIEZRĘCZNOŚĆ, DYPTYK, TAKTYKA, GRATYFIKACJA, EWALUACJA EX-POST, URAZ, WODA-WODA, OKRĘŻNOŚĆ, PLOMBA, BATERIA JĄDROWA, KICHA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, PRACA, BOLSZEWIA, PRZEKŁADKA, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, SEJM PACYFIKACYJNY, BUFOR, KROK, KOLEJ, STAN POSIADANIA, ŹREBIĘ, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, USŁUGA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, GALASÓWKA, AMBA, HOMOLOGIA, DEMOLUDY, NUDYSTA, ZAKRES REAKCJI, KOLBA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, BATIK, MITOTWÓRSTWO, SZTUFADA, NIEPOKORNOŚĆ, PRACE USTAWODAWCZE, METODA ZERO-JEDYNKOWA, PODKÓWKA, PAROLATEK, JAJKO PO FRANCUSKU, OPÓR WZNIESIENIA, ZRAZ, CZYRAK MNOGI, HALLOTRON, KACZKA DZIENNIKARSKA, MANIFESTACJA, PERFORACJA, AUSTRONEZYJCZYK, KASA MIESZKANIOWA, DOWÓD REJESTRACYJNY, MIŚ, MIESZANKA, DIALIZOTERAPIA, SELSYN, OPOZYCJA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, RYBA AMFIDROMICZNA, BAŁWOCHWALSTWO, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, PAGINATOR, KLAMRA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, OPINIA PUBLICZNA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, OBSCENICZNOŚĆ, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, PRAWO WYZNANIOWE, CIĄGNIK SIODŁOWY, POLE ŹRÓDŁOWE, GAZ WIELKOPIECOWY, BUTAFORIA, TELESKOP, OSOBA PRAWNA, MAGISTERKA, CZASZA, REGRES, KOMISJA, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, ODSTRZAŁ, TEORIA KATASTROF, WLEW, GALWANIZM, HOBBYSTA, KOMISANT, ODPOCZYNEK, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, OPASKA SYRYJSKA, WIĄZADŁO, PRZEBRANIE, METODA ZŁOTEGO PODZIAŁU, ŚWIETLIK, UNDULIPODIUM, AUTONOMICZNOŚĆ, SZEREG HOMOLOGICZNY, EROS, TWIERDZENIE WILSONA, AKUMULATOREK, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, RZĄD KOALICYJNY, SYMETRIA FIGURY, KRET, SKONFEDEROWANE STANY AMERYKI, BOMBA EKOLOGICZNA, BEZPIECZEŃSTWO ZBIOROWE, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, OKRZYK, FUNDUSZ, NIECZYNNOŚĆ, KANKA, MLECZKO MACICZNE, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, REGOTYCYZACJA, KRZESŁO BIUROWE, WIĄZANIE ATOMOWE SPOLARYZOWANE, TWARDE LĄDOWANIE, NIEZDOLNOŚĆ, PIKNOMETR, POLITYKA KURSOWA, WEJŚCIE, KARBURYZATOR, DRENAŻ RYNKU, KONCERT, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ?RUCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.317 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁANIA WOJENNE, KTÓRE MAJĄ NA CELU ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA ODDZIAŁÓW, PODCZAS GDY ONE WYKONUJĄ JAKIEŚ ZADANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁANIA WOJENNE, KTÓRE MAJĄ NA CELU ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA ODDZIAŁÓW, PODCZAS GDY ONE WYKONUJĄ JAKIEŚ ZADANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSŁONA działania wojenne, które mają na celu zapewnianie bezpieczeństwa oddziałów, podczas gdy one wykonują jakieś zadanie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSŁONA
działania wojenne, które mają na celu zapewnianie bezpieczeństwa oddziałów, podczas gdy one wykonują jakieś zadanie (na 6 lit.).

Oprócz DZIAŁANIA WOJENNE, KTÓRE MAJĄ NA CELU ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA ODDZIAŁÓW, PODCZAS GDY ONE WYKONUJĄ JAKIEŚ ZADANIE sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - DZIAŁANIA WOJENNE, KTÓRE MAJĄ NA CELU ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA ODDZIAŁÓW, PODCZAS GDY ONE WYKONUJĄ JAKIEŚ ZADANIE. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast