NIETYPOWE UWYPUKLENIE, ANOMALIA, ZMIANA, O NIEWIELKICH ROZMIARACH, WIDOCZNA W POWIĘKSZENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROGUZEK to:

nietypowe uwypuklenie, anomalia, zmiana, o niewielkich rozmiarach, widoczna w powiększeniu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIETYPOWE UWYPUKLENIE, ANOMALIA, ZMIANA, O NIEWIELKICH ROZMIARACH, WIDOCZNA W POWIĘKSZENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 459

RYJOSKOCZKOWATE, RETUSZ, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, SPŁASZCZKOWATE, GUZ, PRZEGRUPOWANIE, TEORIA KATASTROF, RYBOTERAPIA, NIEŚMIAŁOŚĆ, DYSTORSJA, ZWROT, DYDELFOWATE, PRZEKIEROWANIE, PLANDEKA, POTENCJAŁ IGLICOWY, STOPA DOCHODU, SYLWETA, CECHA RELEWANTNA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, ZDRADA, BIOPIERWIASTEK, MUR RZYMSKI, RYJKONOSY, PODAŻ NIEELASTYCZNA, OPERA MYDLANA, PIÓROSKRZELNE, ZMIANA, WRZÓD HUNTERA, OWRZODZENIE PIERWOTNE, MUTACJA GENOWA, NAWRÓT, GWIAZDA PORANNA, CECHA DYSTYNKTYWNA, UWYPUKLENIE, FUNKCJA CIĄGŁA, PRZEMIANA TERMODYNAMICZNA, SZYBKA RANDKA, POPYT DOSKONALE ELASTYCZNY, SZTURMÓWKA, MODYFIKACJA, STABILIZATOR, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, FORMALIZACJA, GAZELA DAMA, DYSPLAZJA WŁÓKNISTA, MOZZARELLA, DROBNICA, GUZEK, OPONA, BRODAWKA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, KWADRA, AKACJA SYBERYJSKA, BŁĘDNY OGNIK, NAROST, KRUSZYNKOWATE, MUTACJA, ŻÓŁW CHIŃSKI, MIESZACZ, KURDUPLOWATOŚĆ, SŁÓJ, BYSTRZYK, STOPA ZWROTU, PODRYG, KOPERTA, BEDŁKA FIOLETOWA, GRIPPIA, MIKROSKŁADNIK, MIKROMETEOR, ZDRADA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, ARKADKA, GWIAZDA ZARANNA, PRZEBARWIENIE, ŁOKIEĆ TENISISTY, MORWA, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, RELOKACJA, STANICA WODNA, BAJDA, RUCH, KONFEKCJA, NACZYNIAK, KARB, SZANKIER TWARDY, CUKIER INWERTOWANY, NOWELIZACJA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, RUCH, OSTEOFIT, GRZECHOT, CZUJNIK INDUKCYJNY, POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY, WYNATURZENIE, JANCZAR, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, CECHA DYSMORFICZNA, RYJOSKOCZKI, KRZYŻYK, POMNICZEK, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, ZAŁAMANIE, ŻELAZNA DZIEWICA, SUPERKUTER, ALLOSTERIA, ZORZA, RUCH, REORGANIZACJA, MAŁA GASTRONOMIA, MIGRACJA, PEŁNIA, PIÓROLOTKOWATE, SKLEROTYZACJA, OBJAW ZWIASTUNOWY, DYDELFOKSZTAŁTNE, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, ANOMALIA DUANE'A, CUD, FOTOCHROMIA, PRZYSTAŃ MORSKA, AKOMODACJA, ZORZA, KIESZEŃ, PIERWIASTEK ŚLADOWY, GÓRY NISKIE, REDUKCJA, IMPULS, ANOMALIA, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, OTOCZKA BAKTERYJNA, PEŁNIA, MAŚLACZEK, RYNCHOZAURY, BACHMAT, MIKROGUZEK, ASOCJATYWNOŚĆ, PLANETKA, BARYŁECZKA, ADAPTACJA, ASYSTA GRAWITACYJNA, TANDETA, MORĄG, PLANETA KARŁOWATA, INKARNACJA, CIAŁKO BARRA, TRANZYCJA, PRZEBUDOWA, SKRĘTNICA, RYBA UKWIAŁOWA, NOTA, DODATEK STOPOWY, SKRZYNECZKA, OSCYLACJA, SZTUKA DEKORACYJNA, ZMIANA, KONWERSJA, BLASZKA MIAŻDŻYCOWA, HETEROGENEZA, ROZWÓJ POŚREDNI, KONOPIOWATE, INTERKALACJA, IMPULS WZROSTOWY, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, SZCZEKUSZKOWATE, OBNIŻKA, CHROMATYNA PŁCIOWA, ŻYŁKA, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, WRZÓD TWARDY, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, GĄSKA, CZUJNIK KONTAKTOWY, DEGENERACJA, PRZEMIESZCZENIE, KUTER UZBROJONY, CHAŁTURZYSTA, ASOCJACJA, MYSZOSKOCZKI, DEFORMACJA, KONFEKCJA, PROCES TERMODYNAMICZNY, STONOGA MUROWA, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, DROBNICA, OBLUZ, METAMORFOZA, ŚWIATŁO POPIELATE, GERBILE, NANOCZĄSTKA, SKRĘT, RUCH EUSTATYCZNY, TENDENCJA ROZWOJOWA, MANEWR, AUTOBUS SZYNOWY, LEJ KONDENSACYJNY, KARŁOWATOŚĆ, MINIKOPARKA, LINKA, POPRAWA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, OMACNICOWATE, ZNIEKSZTAŁCENIE, CHAŁTURSZCZYK, KIKUTNICE, ZMIANA PATOLOGICZNA, POLETKO, CZEKAN, TARCZKA, KONFEKCJA, ANOMALIA POLANDA, STANICA, SZCZERBA, LILIPUTKA, OBUNOGI, ZNAMIĘ BECKERA, PÓŁNOCEK, ANOMALIA EBSTEINA, MUT, KWADRA, POPYT NIEELASTYCZNY, AMFIPRION, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, TRZĘSIENIE ZIEMI, PODAŻ ELASTYCZNA, ASTEROIDA, REWOLUCJA, OPONKA, LICO, RYNEK DETALICZNY, WYKWIT, BARYŁKA, KOMPAKTOWOŚĆ, REKINKOWATE, ROSZADA, TRANSFORMACJA SYSTEMOWA, CIAŁKO X, WYROŚLE, WADA DREWNA, ZAKRĘT, MANATKI, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, SKŁADAK, MIKROELEMENT, KLASTER, EDYCJA, WYROBNIK, PYLICA AZBESTOWA, WYRAK SUNDAJSKI, PRZEBARWIENIE, ODMIANA, GIĘCIE, ZMNIEJSZENIE, ROZTWÓR BUFOROWY, ZASADA KOMPENSATY, MIGRACJA, PULI, MALEŃSTWO, JUTRZENKA, WIELORYB, ANOMALIA PELGERA-HUETA, TRANZYCJA, AKOMODACJA, STONÓG MYSZATY, AKACJA ŻÓŁTA, DIAGONALIZACJA, ZMIANA, ZMIANA MORFOLOGICZNA, PRZEPOCZWARZENIE, MALARSTWO MINIATUROWE, ANTENA POKOJOWA, PRZEPAŁ, ZMIANA WSTECZNA, MODYFIKACJA CECHY, NACIEK, ALLOMETRIA, CHEMOLAK, CHAŁTURNIK, BARYŁECZKA, ANOMALIA, OSA, GIMNASTYKA, EMFAZA, ANEKS, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, WYROŚL, LEJKOGĘBCE, SZLACHTA CHODACZKOWA, AKTOR CHARAKTERYSTYCZNY, KONWERSJA, SLUP WOJENNY, BIELINKOWATE, KOPERTÓWKA, BŁAZENEK, BOLID, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, OSCYLACJA LODOWCA, CIĄG, ?GĘŚ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 459 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIETYPOWE UWYPUKLENIE, ANOMALIA, ZMIANA, O NIEWIELKICH ROZMIARACH, WIDOCZNA W POWIĘKSZENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIETYPOWE UWYPUKLENIE, ANOMALIA, ZMIANA, O NIEWIELKICH ROZMIARACH, WIDOCZNA W POWIĘKSZENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIKROGUZEK nietypowe uwypuklenie, anomalia, zmiana, o niewielkich rozmiarach, widoczna w powiększeniu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROGUZEK
nietypowe uwypuklenie, anomalia, zmiana, o niewielkich rozmiarach, widoczna w powiększeniu (na 10 lit.).

Oprócz NIETYPOWE UWYPUKLENIE, ANOMALIA, ZMIANA, O NIEWIELKICH ROZMIARACH, WIDOCZNA W POWIĘKSZENIU sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - NIETYPOWE UWYPUKLENIE, ANOMALIA, ZMIANA, O NIEWIELKICH ROZMIARACH, WIDOCZNA W POWIĘKSZENIU. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x