PARZYSTA TĘTNICA PRZEBIEGAJĄCA POD OBOJCZYKIEM, ZAOPATRUJĄCA W KREW KOŃCZYNY GÓRNE, ORAZ WYSYŁAJĄCA GAŁĘZIE DO KLATKI PIERSIOWEJ I GŁOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA to:

parzysta tętnica przebiegająca pod obojczykiem, zaopatrująca w krew kończyny górne, oraz wysyłająca gałęzie do klatki piersiowej i głowy (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PARZYSTA TĘTNICA PRZEBIEGAJĄCA POD OBOJCZYKIEM, ZAOPATRUJĄCA W KREW KOŃCZYNY GÓRNE, ORAZ WYSYŁAJĄCA GAŁĘZIE DO KLATKI PIERSIOWEJ I GŁOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.630

MUZYKA, NACZYNIE, SONAR, PIKIETA, WRÓBEL POŁUDNIOWY, LENTYSZEK, SPRAY, BŁONA ZEWNĘTRZNA, MATISSE, FILTR POWIETRZA, CHAŁWA, GALIARDA, KAPERKA, UISTITI PIGMEJKA, CZERSKA, KORSUŃ, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, KUOKA, PALEOKLIMATOLOGIA, KAPOTKA, WARIRAPTOR, PRAGMATYKA, ANNATO, GREKA, ARAGOŃSKI, CYPRYŚNIK, JAKOŚĆ ŻYCIA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, TĘTNICA TRÓJDZIELNA, SATANIZM, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, OGNIWO WODOROWE, KATEGORIA SYSTEMATYCZNA, DEGENERACJA, CZAPKARZ, MASAŻ SERCA, OGOŃCZA PASTYNAK, LITOSFERA, CHROMATYNA PŁCIOWA, UBRANIE OCHRONNE, ŻUKOWCE, QUIZ, GARNIZON, SZABLONIK, PALLAS, MASORA, JĘZYK JAPOŃSKI, FILOZOFIA JĘZYKA, POLARYZACJA ELEKTRYCZNA, MEDYCYNA SPORTOWA, TRASZKA ALPEJSKA, BURKA, PŁASZCZKA NAGA, MŁYNEK DO ODPADÓW, FARMAKODYNAMIKA, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, MADONNA, ALFABET GRECKI, KWAŚNICA, TURBINA PELTONA, BATAGURY, PRAWO BUDOWLANE, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, BIOGERONTOLOGIA, TRÓJNÓG, WIATKA, MYCKA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, CHOROBA TAKAYASU, OCZY DOOKOŁA GŁOWY, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, SZALKA, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, BYTOMIANIN, FILM WOJENNY, ODSYP, KALWARIA, GENERAŁ, DENAZYFIKACJA, LAMPA ELEKTRONOWA, LAICYZM, AFRIKAANS, SYSTEM ZARZĄDZANIA, AMPUTACJA FIZJOLOGICZNA, KOMANDYTARIUM, GAZ, SZATANISTKA, TURNIURA, KAWALERSKA FANTAZJA, ROŚLINA OLEJKODAJNA, GIDRAN, GRZECH PIERWORODNY, ODSYŁACZ, ŻYLETA, HAFT, CIĘŻKI BOMBOWIEC, ULGA MIESZKANIOWA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, CD-R, TEST, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, WAZOW, TURANIE, KREOLSKI HAITAŃSKI, WÓDKA GATUNKOWA, EKSTRUZJA, OPASKA, ODWRÓCENIE TRZEWI, KÓZKI, TAG, TWARDA SZTUKA, MISTERIUM PASYJNE, MAPA DROGOWA, ZESPÓŁ POREWASKULARYZACYJNY, CELESTA, MYSZ MAŁOOKA, REKIN CHOCHLIK, UZBECKI, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, FAŁSZYWE ZEZNANIE, PUPINA, ABSOLUT, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, PISZCZAŁKA, AMPUTACJA, TIARA, SPAWĘKI, TĘTNICA ŁZOWA, NOSICIEL, HALSOWANIE, KOLEGIUM KONSULTORÓW, WF, KSIĄŻĘ, WEŁNA KAMIENNA, PRĄD ELEKTRYCZNY, FILTR KALMANA, DYDELFOKSZTAŁTNE, PODSYP, IROKEZ, COKÓŁ KONTYNENTALNY, MEDALION, HOHENZOLLERNOWIE, ROBOTY PUBLICZNE, SONDA, BYT ABSOLUTNY, WNĘTRZNOŚCI, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ALTOCUMULUS LENTICULARIS, BANDERA, STROP KLEINA, MORŚWIN BEZPŁETWY, KĄT DOPEŁNIAJĄCY, ANTENA YAGI-UDA, KRYNICZANKA, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, PIASEK SZKLARSKI, MARMOZETA BIAŁA, WIKŁACZ, FECHTUNEK, SKURWIEL, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PLAMA WĄTROBOWA, KISMET, SZAŁOT, ALOZA NIEBIESKA, HAGIOGRAFIA, ŚCIANA PRZEWIESZONA, ANATOMIA PORÓWNAWCZA, ŁOPATKA, NADBUDÓWKA, POGO, POCKET PC, SĄD POLUBOWNY, AMPLA, ŁACINA, KOSZĘCIN, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, ROZPRUWACZ, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, CHÓD SPORTOWY, CIASTO MAKARONIKOWE, SZUM NADMIAROWY, POLITYKA BUDŻETOWA, VIKING, TAYLOR, FLORYSTA, CYFRONIKA, PRINCEPS, RÓWNIK, TĘTNICA UDOWA, PONOR, HIDŻAB, KSYLOGRAFIA, POKREWNA DUSZA, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, HYDROKSYZYNA, ŻÓŁW KASPIJSKI, SĘPNIK PSTROGŁOWY, DREWNIAK, STRÓJ KĄPIELOWY, GRAF, MIKROFON CEWKOWY, KOREAŃCZYK, STRAŻ POŻARNA, ZESPÓŁ CAPLANA, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, PODKOMENDNY, URWANIE GŁOWY, SPŁASZCZKOWATE, WIĆ, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, PŁANIETA, BIRMAŃSKI, ZAPALNOŚĆ, DOM SAMOTNEJ MATKI, PERKOZ ROGATY, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, RYSUNEK TECHNICZNY, PIEGŻA, MORFOLOGIA, KANGURZAK RUDAWY, EKONOMIA POLITYCZNA, MEDYCYNA LOTNICZA, WĘZEŁ SA, DĄBROWIANKA, OSIOŁ DOMOWY, HAPEK, MARKUR, BAKI, ARCYDZIĘGLEL, OCHRONA REZERWATOWA, PACHOŁEK, SOSNA ZWYCZAJNA, HELMIOTOLOGIA, AVIZO, PORAŻENIE SŁONECZNE, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, EFEKT MNOŻNIKOWY, PRZÓD, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, KREM, MOCHWIAN BŁOTNY, PULSAR, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, SINIAK, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, OCHRONA PRZYRODY, CHARYZMATYK, ŁAMANIE, TYTULATURA, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, ISTOTA ZBITA, EINSIEDLER, SONAR, RURA, REBOKSETYNA, MM, LOGIKA FILOZOFICZNA, TURBAN, MILA MORSKA, LEGAR, OPERAT EWIDENCYJNY, PROTEINA, BOSFOR KIMMERYJSKI, OSA ŚREDNIA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, ASOCJACJA CHARGE, NALEŚNIK, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, MUŚLIN, ŻABIA LASKA, OWCA WIELKOPOLSKA, KATEGORIA, JĘZYK PERSKI, PIERWOTEK, FUNKCJA SINC, WĘZEŁ ZATOKOWY, EMISJA WTÓRNA, SAMOA AMERYKAŃSKIE, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, TĘTNICA LĘDŹWIOWA, GRZYWA, DENEBOLA, PACHA, SZYNA, PEDAŁY, PŁUG, RÓW, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, CHLEBOWIEC, CERIWASTATYNA, PAWIAN CZAKMA, KORMORAN INDYJSKI, URAZOWOŚĆ, ?KOREK PAROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.630 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PARZYSTA TĘTNICA PRZEBIEGAJĄCA POD OBOJCZYKIEM, ZAOPATRUJĄCA W KREW KOŃCZYNY GÓRNE, ORAZ WYSYŁAJĄCA GAŁĘZIE DO KLATKI PIERSIOWEJ I GŁOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PARZYSTA TĘTNICA PRZEBIEGAJĄCA POD OBOJCZYKIEM, ZAOPATRUJĄCA W KREW KOŃCZYNY GÓRNE, ORAZ WYSYŁAJĄCA GAŁĘZIE DO KLATKI PIERSIOWEJ I GŁOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA parzysta tętnica przebiegająca pod obojczykiem, zaopatrująca w krew kończyny górne, oraz wysyłająca gałęzie do klatki piersiowej i głowy (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA
parzysta tętnica przebiegająca pod obojczykiem, zaopatrująca w krew kończyny górne, oraz wysyłająca gałęzie do klatki piersiowej i głowy (na 21 lit.).

Oprócz PARZYSTA TĘTNICA PRZEBIEGAJĄCA POD OBOJCZYKIEM, ZAOPATRUJĄCA W KREW KOŃCZYNY GÓRNE, ORAZ WYSYŁAJĄCA GAŁĘZIE DO KLATKI PIERSIOWEJ I GŁOWY sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PARZYSTA TĘTNICA PRZEBIEGAJĄCA POD OBOJCZYKIEM, ZAOPATRUJĄCA W KREW KOŃCZYNY GÓRNE, ORAZ WYSYŁAJĄCA GAŁĘZIE DO KLATKI PIERSIOWEJ I GŁOWY. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast