OKRES (DOBA, DZIEŃ), KIEDY SZPITAL MUSI PRZYJMOWAĆ OSOBY WYMAGAJĄCE NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ LUB HOSPITALIZACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSTRY DYŻUR to:

okres (doba, dzień), kiedy szpital musi przyjmować osoby wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej lub hospitalizacji (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSTRY DYŻUR

OSTRY DYŻUR to:

szpitalny oddział ratunkowy, który jest czynny przez całą dobę (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRES (DOBA, DZIEŃ), KIEDY SZPITAL MUSI PRZYJMOWAĆ OSOBY WYMAGAJĄCE NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ LUB HOSPITALIZACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.238

ANALITYKA MEDYCZNA, ODCZYNNIK, CIĘGNO KOTWICZNE, OGIEŃ, PONCZOWNICA, LATARNIA, WALENCJA, DYSZKANCIK, AKINEZJA, BAR, BUTERSZNIT, EDYKUŁ, KOGA, MAŹNICA, MIĘDLARKA, ZAGOŃCZYK, KNAJPA, SZÓSTY, SPOILER, WYNURZENIE, POTRÓJNOŚĆ, GLONY ZŁOCISTE, ROZCIEŃCZALNIK, TUSZ, ZNAK INTERPUNKCYJNY, RELIKT, TYCZKA, SZKAPLERZ, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, LATEN, REMIZA, ARENDA, WYZWANIE, SZACHULEC, KHMERKA, SNAJPER WYBOROWY, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, NOMINAŁ, PIERSIÓWKA, SCENARIUSZ, PLURALISTA, OBRONA WŁASNA, WERSET, ZNAK DIAKRYTYCZNY, ŁUK SKRZELOWY, KACZAN, FALA, ZNAK KOREKTORSKI, KORYFEUSZ, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, TECZKA PERSONALNA, DZIANINA, KLON, LOKACJA ATELIEROWA, FALAFEL, TULEJA, ZAKOPCENIE, CHOMĄTO, CUDZOŁOŻNICA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, OSTRY DYŻUR, NASYCANIE, FIRANKA, UPGRADE, SAMOTNA MATKA, KOMBAJN ROLNICZY, LALKA, TIURMA, PATRONKA, DYREKCJA, EWA, ZATOR, KRANÓWKA, POCHODNIK, FAKOEMULSYFIKACJA, CURRY, RZEKOTKA KRZYŻOWA, ADRES, PAPROTNIK OSTRY, PRZESTRZEŃ, MIESIĄC, JANKA, KURCZAK TIKKA MASALA, MLEKO, FASETKA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, SZPIC, KLAUZURA, NIEBIOSA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, FERMAN, AKALKULIA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, PAROWCZYK, WIĘZIENIE, MARENGO, MAŚLANKA, TREPY, WĄTEK, PRZEMIANA ODWRACALNA, MOSKALIK, POSADZKA, LINIA ŚRUBOWA, DRUGA POŁOWA, BENTAL, PIĘĆDZIESIĄTKA, ŻAREŁKO, WYRZUT SUMIENIA, ŻYWOTOPIS, POCIĄG SZPITALNY, OSKÓREK, ZNAK LEGITYMACYJNY, OSPOWATOŚĆ, IGLAK, DESEREK, BETON ŻUŻLOWY, PRĄTNIKI, PODMIOT, POMPA WYPOROWA, TARŁO, NIECZUCIE, LICZBA PRZESTĘPNA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, AGENCJA, INFORMACJA, POLE, PIONIER, RWA, ANTOWIE, TALAR, LICHWA, KARZEŁEK, ZAKURZENIE, PYTANIE, BEZWŁAD, REDUKCJA, PŁAWINA, ROZDZIAŁKA, LIŚCIEC, OLEJARSTWO, PRZEBUDOWA, SZWEDZKOŚĆ, DEKLARACJA, MAKRON, NADZIEWARKA, TAUKA, WEGETACJA, KIEŁŻ, DWUZŁOTÓWKA, PUSTAK, LAWOWANIE, SZKOŁA, JĘZYK CHIŃSKI, SĄD KAPTUROWY, PRYMUS, CIAŁO OBCE, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, PRZEKRÓJ, OBLĘŻENIE, KONTYNGENT TARYFOWY, BUTLA GAZOWA, TARŁO, OTTER, GŁOWA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, ŁUSKA, FERMATA, POKRZYWDZONA, ŁĄCZE ABONENCKIE, ABAJA, KOMÓRECZKA, GEORGE, GLOSA, GRANITA, KRZYŻYK, TRÓJKĄT, WŁADZUCHNA, SPARRING, LAMPA METALOHALOGENKOWA, MADŻONG, OPARZENIE, SYMBOL, KISZONKA, DYSCYPLINA, STEROLOTKA, TEST KOMPLEMENTACJI, MIŃSZCZANIN, KOMBAJN, GIMNASTYKA MÓZGU, FACHOWIEC, SZABAS, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, SOCZEWICA, TRANZYCJA, PUNK ROCK, AGREGAT, SEKS ANALNY, SPÓJNIK ŁĄCZNY, WITACZ, METAL NIEŻELAZNY, WIDEOMANIAK, ROZPAD, OFICERKI, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, PIŁKA MECZOWA, DROGA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, NOTARIAT, KOLOR LUKOWY, PÓŁKA SKALNA, PŁUCZKA, OSTOJA, ŁAJKA, PIEŚŃ, SIEDEMDZIESIĄTKA, OBSŁUGIWANIE, CENOTWÓRCA, ZEBROID, WYCHODŹSTWO, TANK, PROPAROKSYTON, LAZARET, JARZĘBINÓWKA, EPIGRAF, WÓR, SZNUR, PIEGUS, KLUCZ, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, DYSZKANCIK, OWSIAK, SAKLA, NIEBIOSA, AMBASADOR, WYCHODŹTWO, KAPRYS, WYCINEK, SEKS ORALNY, KASZYCA, WIEK PRZEJŚCIOWY, CZEKOLADA, KULCZYBA WRONIE OKO, POTENTAT, SEKS, ZĄB, ALDO, OLAF, BEREK KUCANY, BĄBELKI, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, SAUNA, WERDIURA, STYLON, DECHA, KONWERSJA, PIRANIOWATE, GRA, EKSKLAWA, ADAPTACJA, NUGAT, WYPADEK JĄDROWY, WARSZTAT, FOLKSDOJCZ, NIELOTNOŚĆ, GWAJAK, URZĄD CENTRALNY, FLASZOWIEC, STOŻAR, KONEW, OBIEG GWIAZDOWY, CHINE, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, HIERARCHIA, ACETYLENEK MIEDZI, KORNET, JEDWAB, WARTOŚĆ OPAŁOWA, PRASA, SŁOWIAŃSKOŚĆ, OMDLAŁOŚĆ, KREMOGEN, ŻEBRO, WYDATKI, ZIELSKO, ZABIEG FIZYKALNY, EGZOCENTRYZM, WASABI, BALDACHIM, RELIKWIA, MASZYNA TŁOKOWA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, FORMA ODLEWNICZA, SŁUŻBA DYŻURNA, IMPAST, POST, ?SIEĆ KRYSTALICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.238 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRES (DOBA, DZIEŃ), KIEDY SZPITAL MUSI PRZYJMOWAĆ OSOBY WYMAGAJĄCE NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ LUB HOSPITALIZACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRES (DOBA, DZIEŃ), KIEDY SZPITAL MUSI PRZYJMOWAĆ OSOBY WYMAGAJĄCE NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ LUB HOSPITALIZACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSTRY DYŻUR okres (doba, dzień), kiedy szpital musi przyjmować osoby wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej lub hospitalizacji (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSTRY DYŻUR
okres (doba, dzień), kiedy szpital musi przyjmować osoby wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej lub hospitalizacji (na 10 lit.).

Oprócz OKRES (DOBA, DZIEŃ), KIEDY SZPITAL MUSI PRZYJMOWAĆ OSOBY WYMAGAJĄCE NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ LUB HOSPITALIZACJI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OKRES (DOBA, DZIEŃ), KIEDY SZPITAL MUSI PRZYJMOWAĆ OSOBY WYMAGAJĄCE NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ LUB HOSPITALIZACJI. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x