DZIAŁANIE ZBROJNE LUB PROPAGANDOWE PROWADZONE NA ZAPLECZU I TYŁACH NIEPRZYJACIELA W CELU OBNIŻENIA WARTOŚCI JEGO WOJSK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYWERSJA to:

działanie zbrojne lub propagandowe prowadzone na zapleczu i tyłach nieprzyjaciela w celu obniżenia wartości jego wojsk (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYWERSJA

DYWERSJA to:

działanie sabotażysty (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁANIE ZBROJNE LUB PROPAGANDOWE PROWADZONE NA ZAPLECZU I TYŁACH NIEPRZYJACIELA W CELU OBNIŻENIA WARTOŚCI JEGO WOJSK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.944

DŻEM, CZYN NIEDOZWOLONY, LAKTOOWOWEGETARIANIN, DYSPOZYTURA, PASZTETÓWKA, PILARKA RAMOWA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, OTWÓR WYLOTOWY, LEGITYMACJA PROCESOWA, ANGIOPLASTYKA, SŁOWNIK, BEZINWAZYJNOŚĆ, RENTA INWALIDZKA, MAJONEZ, SENES, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, BIEGUN MAGNETYCZNY, LATARNIA UMARŁYCH, ANTYPERSPIRANT, STAROSTA GENERALNY, POMPA WYPOROWA, CZARNA KARTKA, WYDAWNICTWO, EUTEKTOID, CERAMIKA, MELUZYNA, ROZGRZEWACZ, PODSTRYSZE, OFICER, ADHEZJA, ROZPAD, TYP, PODCHWYT, INIEKCJA STRUMIENIOWA, WYZWISKO, FIKOŁEK, RACHUNEK CIĄGNIONY, POCHODZENIE, OCZKO, KAPAR, SMORODINÓWKA, SZYB, GALÓWKA, ODDANIE, PAMPUCH, MONITOR, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, CERATA, FORPOCZTA, KLAUZULA, TARCZA, PRZEDJĄDRZE, SECIK, WOTUM ZAUFANIA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, KOŻUSZYSKO, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, NOŚNA, SEKRECJA, MARTWOTA, NOKAUT TECHNICZNY, TREL, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, JOAN, NIERÓWNOŚĆ HARNACKA, FOTOGENICZNOŚĆ, STATYSTA, ANOMALIA UHLA, NAKAZ, BAMBUS, HULAJDUSZA, OBRĘCZ, KONTYNGENT, OMER, PORĘBA, KWARTET, MIKROKROPKA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, FRAZA NOMINALNA, RADCA, RDZEŃ, SIEĆ KOLEJOWA, ROJENIE, CIASTKO, ŁOŻE, DYLIŻANS, CYGAN, PLATON, WYRAZ BLISKOZNACZNY, STARTUP, BAZAROWICZ, SAFARI, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KAMERA, TREND ROZWOJOWY, ZNAK, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, CYKL WYDAWNICZY, MISTRZ, LICENCJAT, POGODNOŚĆ, FUNKTOR INTENSJONALNY, BĘBEN, GRZEBIEŃ, KARIN, KARL, ARYSTOTELES, ROTA, FLAKI, LICZARKA, SZAŁAMAJA, HETEROZJA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, KLINKIER, CIĘGNO KOTWICZNE, FUTRÓWKA, KORPUS, NOCEK WĄSATEK, SCHADOW, ORBITA POLARNA, LISTEK, KOZIA NÓŻKA, NIEREZYDENT, KSYLOFAGIA, IZOMER, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, BALDACHIM, INSTYTUCJA PROCESOWA, SZMAT, RZECZOWNIK, STEK, ORBITA, WARSTWA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, KOMŻA, ALIANT ZACHODNI, DZIÓB, ZBRODNIA WOJENNA, WIZYTA DOMOWA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, KIT, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, PACJENCJA, ZAJĘCIE, LENIWKA, KSIĘGA METRYKALNA, ŚWIAT, PUSZYSTOŚĆ, SONDAŻ, NAWÓZ ORGANICZNY, AKADEMIA, PLAGIAT, KOALICYJKA, DOK, ETANERCEPT, WILCZY DÓŁ, CHOCHOŁEK, SKAFANDER, GŁOS SUMIENIA, KIKS, FILTR, AFERKA, KABRIOLECIK, ŚWIECA, MARSZ, GAŁĘZIAK, NIESTOSOWNOŚĆ, BETON, BŁYSK, SYMETRIA FIGURY, SZKIC TOPOGRAFICZNY, PALUKSIZAUR, OBIEG, OSPA, WERSET, GLOSA, NALOKSON, HYBRYDA, GURKHA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, TEKA, BALDACH, HIPNOTERAPIA, ORLICZKOWATE, OGNISKO, OSCYLACJA, CEBULARZ, FILC, MIEJSCE KULTU, MARA, INSTANCJA, SZPARA, TRIANGULACJA, PRZETWÓR, KOS, BROŃ BIAŁA, ZBROJNIK, EMYDOPS, PRZEGUBOWIEC, INTERWENCJA HUMANITARNA, PORA, AUTSAJDER, LUZAK, STROPNICA, MNOŻNIK OFFSETOWY, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, NEKTAR, MALUNEK, AKOMODACJA, LANDSZAFT, POLIKRYSZTAŁ, SZKOŁA, SAMOORGANIZACJA, PAPROĆ DRZEWIASTA, JEDNOŚĆ, CEREMONIALNOŚĆ, HODOWLA ZARODOWA, BŁYSK HELOWY, MAGIEL, KSIĘGA, LISTA STARTOWA, SZTUKA PASYJNA, FITOGEOGRAFIA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, WYRAŹNOŚĆ, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, KARTA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, DRELICH, KRÓLEWICZ, PLUSKWIAK WODNY, HOLTER, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, CHEMOTAKSYNA, PRÓBNIK, ULGA PODATKOWA, MODUŁ MIESZKALNY, KLAWIATURA, SPIRYT, CETIOZAUR, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, KILKAKROTNOŚĆ, KONTAKT, CIĄG, KONDYCJONALIZM, ŚLEPY NABÓJ, MAKAGIGA, BALAST, PERFUZJA, LEGION, LODÓWKA, ENZYM, ORTALION, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, LOT, REGULARNOŚĆ, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, WĘZEŁ, PRÓBA SAMOBÓJCZA, STABILIZACJA, DESEREK, INFILTRACJA, AUTOKEMPING, ŚWIADEK KORONNY, PIGMALIONIZM, SMAK, KOMPOZYCJA OTWARTA, STOPIEŃ NAUKOWY, KLESZCZOWATE, KARTAUNA, ZASTÓJ, OBSERWACJA, PRZEDSZKOLE, SĄD OSTATECZNY, ZWIJARKA, ŁAWNIK, EWAPORAT, UDERZENIE, KRONOZAUR, STREFA POŻAROWA, KOŁEK, KARBROMAL, STACJA POSTOJOWA, KOLEGA, ALEC, DRUGI, BIAŁA ŚMIERĆ, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, FIGOWIEC POSPOLITY, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, KROSOWNICA WIZYJNA, KLASA ZEROWA, FASOLA, DOSTAWA, PEPSI, JUJUBA, EKONOMICZNOŚĆ, EGZEMPLARZ SYGNALNY, RUCH HIPPISOWSKI, ?BISEKS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.944 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁANIE ZBROJNE LUB PROPAGANDOWE PROWADZONE NA ZAPLECZU I TYŁACH NIEPRZYJACIELA W CELU OBNIŻENIA WARTOŚCI JEGO WOJSK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁANIE ZBROJNE LUB PROPAGANDOWE PROWADZONE NA ZAPLECZU I TYŁACH NIEPRZYJACIELA W CELU OBNIŻENIA WARTOŚCI JEGO WOJSK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYWERSJA działanie zbrojne lub propagandowe prowadzone na zapleczu i tyłach nieprzyjaciela w celu obniżenia wartości jego wojsk (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYWERSJA
działanie zbrojne lub propagandowe prowadzone na zapleczu i tyłach nieprzyjaciela w celu obniżenia wartości jego wojsk (na 8 lit.).

Oprócz DZIAŁANIE ZBROJNE LUB PROPAGANDOWE PROWADZONE NA ZAPLECZU I TYŁACH NIEPRZYJACIELA W CELU OBNIŻENIA WARTOŚCI JEGO WOJSK sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - DZIAŁANIE ZBROJNE LUB PROPAGANDOWE PROWADZONE NA ZAPLECZU I TYŁACH NIEPRZYJACIELA W CELU OBNIŻENIA WARTOŚCI JEGO WOJSK. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x