CECHA CZYNU, ZDARZENIA, KTÓRE PODLEGA KARZE, ZA KTÓRE OTRZYMUJE SIĘ KARĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARALNOŚĆ to:

cecha czynu, zdarzenia, które podlega karze, za które otrzymuje się karę (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZYNU, ZDARZENIA, KTÓRE PODLEGA KARZE, ZA KTÓRE OTRZYMUJE SIĘ KARĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.230

PIERWIASTEK, AKROPOL, KROJCZY, PORFIRYNA, UMOWA KONTRAKTACJI, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, POJAWIENIE SIĘ, PRZYBLIŻENIE, DESKRYPTOR, METODOLOGIA, HELIOFIT, DATEK, TONIĘCIE, SEN NA JAWIE, RACJA, ŻAŁOBA, SIEDEMDZIESIĄTKA, CENTRUM, SUŁTANIT, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, RZEP, PIRACTWO, WĄŻ OSTROGŁOWY, MNIEJSZE ZŁO, HIGHLAND, SARKOIDOZA, REZERWA, ANTYKWARNIA, DYSCYPLINA POKAZOWA, PASCHA, PERYFERYJNOŚĆ, KRZYŻAK ROGATY, ELEMENT GRZEJNY, TREPANGOWCE, PRZESZKODOWIEC, DEMISEKSUALIZM, CIŚNIENIE TĘTNICZE, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, UFNOŚĆ, MATKA POLKA, ACENA ARGENTYŃSKA, MEDYCYNA PALIATYWNA, WĄSKOŚĆ, MORS, TRAPER, GANGSTER, MASA SOLNA, GOSPODARKA RABUNKOWA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, WRAŻLIWOŚĆ, KASKADA, MARGINALNOŚĆ, SZKOLARSTWO, WINO LIKIEROWE, KOMBUCZA, IZOMER KONFIGURACYJNY, FOREMKA, PIARG, ASTRONAWIGACJA, KREWETKA ATLANTYCKA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, KRAJ, KRATKA, UWAGA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, DOMINACJA NIEPEŁNA, PROMIENNOŚĆ, HIPPIS, MRÓWKA ŻNIWIARKA, HYDRA, LINIA GEODEZYJNA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, OSTROŻNIACTWO, WARIOGRAF, CHOINKOWOŚĆ, NIETAKTOWNOŚĆ, ŁYKOWATOŚĆ, GENTELMAN, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, KAPRYŚNICA, PORZĄDEK KORYNCKI, BUŁGARSKI, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, OFIARA, PAS RADIACYJNY, ŻYWOTOPISARZ, KOZACY, PRAWO MOORE'A, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, ŚLIZGACZ, PŁYTA OCEANICZNA, CZERWONE, ŻURNALISTA, CYNAMON, KOLEJ GONDOLOWA, SZALENIEC, MOŁOTOW, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, PLANKTON WIRÓWKOWY, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, BAS, GEOLOGIA, CYTOARCHITEKTONIKA, KOŚĆ ŁZOWA, TASIEMIEC UZBROJONY, ŁUCZNIK, PEBA, ŻABA KATOLICKA, DORTMUNDER, MARKIZA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, PRZECHOWALNICTWO, ANATOMIA WARSTWOWA, ROZTWÓR BUFOROWY, PUNK, ŚCISŁOŚĆ, JASZCZUR, WYWÓZ, PONIEWIERKA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, ADMIRER, WIEŻA KONTROLNA, GWIAZDA WIELOKROTNA, ŻAKIET, ODKRYWANIE DUSZY, WISKOZA, TERAPIA BEHAWIORALNA, OBSYPISKO, PLEBS, SZCZENIACTWO, PION, NIEUCHRONNOŚĆ, SUKCESYWNOŚĆ, MACIEK, SMAR MASZYNOWY, OPRYSZCZKA WARGOWA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, DYSTORSJA, WALECZNOŚĆ, INTERNAT, MECHANIK, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, ALEGORYZM, NYLON, NIEKAPEK, KLOCEK, MAŁPY WĄSKONOSE, MEJLOWANIE, HOL MIĘKKI, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, BANK KOMERCYJNY, OSKARŻENIE, PERON, GRYMAŚNICA, PEŁNA KREW, BAMBUS, ŁUPEK DACHOWY, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, KOLANO, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, DOMENA PUBLICZNA, MANIPULATOR, KONWERGENCJA, KAZNODZIEJA, KONFIGURACJA, DEKORATORKA WNĘTRZ, ANTROPOGENEZA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, DELIKATNOŚĆ, ZATOKA, ZAPŁON ISKROWY, MUSZLOWCE, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, AREOGRAFIA, SIŁOWNIA JĄDROWA, UZNAWALNOŚĆ, MIKROCHIRURGIA, ARMIA, KONFRONTACJA, ZŁOŻENIE UKŁONU, SONOMETR, ŻUK, SZKLISTOŚĆ, POGOTOWIE TECHNICZNE, LISTNIENIE, SZTUFADA, ANTYPERTYT, FILOLOGIA KLASYCZNA, WSPÓŁUCZENNICA, STROIK, GATUNEK ZBIOROWY, GORZKOŚĆ, PODŁOGA, MOSTOWNICZY, ŚMIEĆ, SSAKI WŁAŚCIWE, CIĄŻA JAJOWODOWA, PORZĄDNOŚĆ, WYMIENIACZ, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, NIEOBLICZALNOŚĆ, PRZYRODNIK, SKORPIONY, CHRABĄSZCZ, MAJKA, NADBUDÓWKA, KRATA, REKURS, ŚLEDŹ, RUMSZTYK, CZOŁO LODOWCA, DEKLARACJA, ALNICO, ANTROPONIMIA, NADMIERNA SENNOŚĆ, NAWIS, PHISHER, RYSUNKI, SUWNICA, SETNIK, ŁAŃCUSZEK, KILOFEK, POJAZD GĄSIENICOWY, FRYGOWIE, ZWIĄZEK PARTNERSKI, BASEN MODELOWY, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, STRZAŁ, JOGIZM, NARWANIE, BOMBONIERA, FIGHTER, SEKRETARZ, OSTRYGOJAD, WAGA MIEJSKA, TRZĘSIENIE ZIEMI, NARZUT, MIMETYZM, RAZ, STRZYKWY, ODPŁYW, PIECZYWO, PROJEKT UNIJNY, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, WĘZEŁ WINDSORSKI, TAKT, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, SZEW, DWUPRZODOZĘBOWCE, FONDUE MIĘSNE, ZAŚCIANEK, WIDLICZKA, ZESTAWIK, ZAKWASZENIE, DERYWAT MODYFIKACYJNY, SOFISTA, JĘZYK MANSYJSKI, METAMERIA, PAŹ ŻEGLARZ, PIERWOTNIAK, GEOLOGIA PODSTAWOWA, DYNAMICZNOŚĆ, SPRAWDZIAN, POPYCHŁO, LEWICOWOŚĆ, ALBEE, CYNGIEL, ZANIK MIĘŚNIOWY, IKRA, ŁEB NA KARKU, RESPONSORIUM, EKSFOLIACJA, WĘGIEL KAMIENNY, NERWICA NIEDZIELNA, KAZAMATA, PLOTER TNĄCY, MĄDROŚĆ, STĘPKA PRZECHYŁOWA, JEFFRIES, KOLCZASTOŚĆ, MULTIPLEKS, CHOROBA MÜNCHMEYERA, FOREMKA, GARDEROBA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, STAŁA SVEDBERGA, CRO-MAGNON, DURNOŚĆ, ADAPTACJA, MATECZNIK, TERMOSIK, DZIWKA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, PATOLOG SĄDOWY, POWIEŚĆ CYKLICZNA, ADHEZJA, ADAPTOWANIE SIĘ, ?SYNERGETYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.230 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZYNU, ZDARZENIA, KTÓRE PODLEGA KARZE, ZA KTÓRE OTRZYMUJE SIĘ KARĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZYNU, ZDARZENIA, KTÓRE PODLEGA KARZE, ZA KTÓRE OTRZYMUJE SIĘ KARĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARALNOŚĆ cecha czynu, zdarzenia, które podlega karze, za które otrzymuje się karę (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARALNOŚĆ
cecha czynu, zdarzenia, które podlega karze, za które otrzymuje się karę (na 9 lit.).

Oprócz CECHA CZYNU, ZDARZENIA, KTÓRE PODLEGA KARZE, ZA KTÓRE OTRZYMUJE SIĘ KARĘ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - CECHA CZYNU, ZDARZENIA, KTÓRE PODLEGA KARZE, ZA KTÓRE OTRZYMUJE SIĘ KARĘ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast