UPORZĄDKOWANY SZEREG DŹWIĘKÓW, KTÓRE TWORZĄ PEWNĄ CAŁOŚĆ; MELODIA MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA JAKO ELEMENT DZIEŁA MUZYCZNEGO, ALE TAKŻE - NA ZASADZIE METONIMII - MOŻE BYĆ NAZWĄ SAMEGO UTWORU MUZYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MELODIA to:

uporządkowany szereg dźwięków, które tworzą pewną całość; melodia może być rozpatrywana jako element dzieła muzycznego, ale także - na zasadzie metonimii - może być nazwą samego utworu muzycznego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MELODIA

MELODIA to:

brzmienie dźwięków, zwłaszcza przyjemne dla ucha, harmonijne (na 7 lit.)MELODIA to:

ochota na coś, apetyt (na 7 lit.)MELODIA to:

dźwięki, które gdzieś słychać, odbierane jako uzupełniające się zjawiska, harmonizujące ze sobą elementy wrażenia słuchowego, które jest raczej przyjemne (na 7 lit.)MELODIA to:

istota, natura, charakter czegoś, który jest przepojony jakimś nastrojem (na 7 lit.)MELODIA to:

następstwo dźwięków uporządkowanych wg zasad tonalnych, rytmicznych i formalnych (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UPORZĄDKOWANY SZEREG DŹWIĘKÓW, KTÓRE TWORZĄ PEWNĄ CAŁOŚĆ; MELODIA MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA JAKO ELEMENT DZIEŁA MUZYCZNEGO, ALE TAKŻE - NA ZASADZIE METONIMII - MOŻE BYĆ NAZWĄ SAMEGO UTWORU MUZYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.078

ODMIERZACZ, ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE, FUZJA, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, PLATANNA, STRUKTURALISTA, REPRESOR, EUPELYKOZAURY, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, CIŚNIENIE, GOMBROWICZ, ORGANOMISTRZOSTWO, MATKA BOSKA ZIELNA, SIAMANG, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, MAIL, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, PIANOLA, BAKTERIA, RÓWNOWAGA LINDAHLA, KOMOSOWATE, ŚREDNIA, TASIEMCE, KOKCYDIOZA, OKŁADKA, ZJAWISKO ZENERA, ZĘBOWCE, HENOCH, PRAWO DEWIZOWE, KOKTAJL, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, SER, KWAS PRÓCHNICOWY, SZKAPLERZ, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, PAKIET, KONIEC, DOBRO PRYWATNE, ZATYCZKA DO USZU, PODSTRYSZE, CENZUS WYBORCZY, PODGRUPA, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, SAMOOKREŚLENIE, KOLUMNA, KOŁNIERZ, PRZEDSZKOLANEK, MUZYKA, BRZYDOTA, TOLKIEN, JAMÓN IBÉRICO, GNIAZDO, GÓWNOZJADZTWO, BARCZATKA FRANKOŃSKA, TRANZYTYWNOŚĆ, MASKOWANIE, RYWANOL, OLEJ, OTWORNICA, SŁUPEK, GAŁKA, PROMOTOR, WYPRAWKA, BRZĄKNIĘCIE, PRZEJŚCIÓWKA, SYNONIMIA CAŁKOWITA, INSTALACJA, KAPTUR, ŻYWA PAGINA, JEDNOCUKIER, ŻABA SZTYLETOWATA, MECHOWCOWE, NIEŚWIADOMOŚĆ, FOSA, UCHWYT, WRIGHT, POŁABSKI, DZIEŃ, DIXIELAND, IMPLIKANT PROSTY, WALONKA, PROFIL, PASTORAŁ, SKAJLAJT, LAMBORGHINI, LEUKOCYT, GADACZ, PĘCZEK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, ŁAGODNOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, MIERNIKOWIEC, WYKRYWACZ KŁAMSTW, PIÓROPUSZ GORĄCA, DESKA ROZDZIELCZA, BOŻEK, PORTATO, TARCZKA, ANYŻEK, IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA, KOSMEA, ŁUCZYNA, AMALAKA, LIST KAPERSKI, CZEPLIWOŚĆ, KAWA BEZKOFEINOWA, STWOSZ, FUNKCJANA, DRZEWO ŚWIATA, WZORZEC ANALITYCZNY, PRZEKŁADACZ, LEMIESZ, MĄCZKA KOSTNA, GENDER, NÓŻ, TOCZKOWCE, KWALIFIKACJA, WILK, MAGMA, WIESZAK, FEEDBACK, PIĘĆSETKA, PODWOIK BAŁTYCKI, KLASA, TOKARKA REWOLWEROWA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, INŻYNIERIA MECHANICZNA, TERCJA, PASKÓWKI, WARIACJE, PĘDNIK, SUTEK, ZBROJA, MUS, KUDEŁKI, KARCZMA, IGŁA, SIERPOŃ ŻÓŁTY, TUSZ, DRĄŻEK SKRĘTNY, SKÓRNICTWO, KOROWÓDKI, WIĘZADŁO GŁOSOWE, NIESYMPATYCZNOŚĆ, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, OLIFANT, SOCJALIZM UTOPIJNY, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, BAJRAM, ALFABET FIKCYJNY, PIĘĆDZIESIĄTKA, INTERNUNCJUSZ, WŁASNOŚĆ, POŻAR, TRANSEKT, PUNKT ODNIESIENIA, OBRÓBKA BLACHARSKA, TRYMER, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, POBRATYMCA, GRODŹ, JĘZYK, LIGA OBRONY KRAJU, BIERWIONO, PIÓRO, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, PANTY, DRZWI HARMONIJKOWE, ZEBRA, CYTOMEGALIA, DESKA ŚNIEŻNA, PLOTER SOLWENTOWY, KAFLARZ, DŻIN, EPOKA LODOWA, OFIARA, REIFIKACJA, INTERFEJS SIECIOWY, EPIGENEZA, CZUJKA, OSADY DENNE, LANDOWSKA, NOWOŻYTNOŚĆ, CEBULANKA, LUK, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, SKIZ, REGLAN, EKSCESY, CYKL REPRODUKCYJNY, DECORUM, EFEKT BOGACTWA, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, PAŁKA, BIEL, WIELKANOC, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, ŚRUT, AUTODESTRUKCJA, PĘCZEK HISA, BAJBOT, RODAK, KARBIDÓWKA, SFERA, DERP, KABOTAŻ, LEKARZ RODZINNY, KAPITAŁ, WYDATKI SOCJALNE, KULTYSTA, EKSLIBRIS, ŚWIETLIK, SKOCZ ZŁOTOCZUBY, WIKARYZM, MIKROSKOP WARSZTATOWY, GWARECTWO, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, PRAWOZNAWSTWO, HUMANOID, MINIWAN, GŁODÓWKA, NAUKA HUMANISTYCZNA, LICHWA, ARAKAŃCZYK, WIKARIUSZ GENERALNY, BACHMAT, PRYZMA, BLASZKA SITOWA, MARMOLADA, SAMOUPROWADZENIE, KARAFECZKA, TURANIZM, SPRYCIARKA, STROIGŁA, NAUKA, ANTYLOPA NIEBIESKA, BEMOL PODWÓJNY, WERTYKULACJA, ROZBIERANKA, NIEZALEŻNOŚĆ, KALKA, NERWOWOŚĆ, MUSZTARDÓWKA, SONANT, KNIEJÓWKA, CHORIZO, MŁAK, BYSTROŚĆ, HUBA BIAŁAWA, CHŁODNIK, EUFONIA, HERBATA, SWORZEŃ, DZWON, NIELLO, SZTUKI PIĘKNE, CYKORIA KORZENIOWA, BEZBRZEŻE, KROKIET WIOSENNY, ADOBE FLASH, WANNA, REKOLEKTA, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, STEARYNA, SUBSTANCJA OBCA, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, EPILOG, MOLESKIN, WYZWANIE, BERNARD, AUTOASEKURACJA, OWODNIOWCE, PRZEPIÓRKA, EWOLUCJONIZM, CANZONA, MISJA DYPLOMATYCZNA, KROPIELNICA, OKSACYLINA, DRIOPITEK, GNIAZDO ZAWOROWE, MUSZKA, FILTR, NEANDERTALCZYK, TURNIURA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, SOLUBILIZACJA MICELARNA, REEDUKACJA, KAPITAŁ, RAPPEN, WĄŻ POŻARNICZY, UISTITI BIAŁOUCHA, KONTAKT, NIEPOKALANEK, BEZKLASOWOŚĆ, ŚRUBA POCIĄGOWA, MODELING, PÓŁDZIEWICA, STRĘCZYCIELSTWO, NEUROLINGWISTYKA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ?JEZIORO POLIHUMUSOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.078 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UPORZĄDKOWANY SZEREG DŹWIĘKÓW, KTÓRE TWORZĄ PEWNĄ CAŁOŚĆ; MELODIA MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA JAKO ELEMENT DZIEŁA MUZYCZNEGO, ALE TAKŻE - NA ZASADZIE METONIMII - MOŻE BYĆ NAZWĄ SAMEGO UTWORU MUZYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UPORZĄDKOWANY SZEREG DŹWIĘKÓW, KTÓRE TWORZĄ PEWNĄ CAŁOŚĆ; MELODIA MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA JAKO ELEMENT DZIEŁA MUZYCZNEGO, ALE TAKŻE - NA ZASADZIE METONIMII - MOŻE BYĆ NAZWĄ SAMEGO UTWORU MUZYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MELODIA uporządkowany szereg dźwięków, które tworzą pewną całość; melodia może być rozpatrywana jako element dzieła muzycznego, ale także - na zasadzie metonimii - może być nazwą samego utworu muzycznego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MELODIA
uporządkowany szereg dźwięków, które tworzą pewną całość; melodia może być rozpatrywana jako element dzieła muzycznego, ale także - na zasadzie metonimii - może być nazwą samego utworu muzycznego (na 7 lit.).

Oprócz UPORZĄDKOWANY SZEREG DŹWIĘKÓW, KTÓRE TWORZĄ PEWNĄ CAŁOŚĆ; MELODIA MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA JAKO ELEMENT DZIEŁA MUZYCZNEGO, ALE TAKŻE - NA ZASADZIE METONIMII - MOŻE BYĆ NAZWĄ SAMEGO UTWORU MUZYCZNEGO sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - UPORZĄDKOWANY SZEREG DŹWIĘKÓW, KTÓRE TWORZĄ PEWNĄ CAŁOŚĆ; MELODIA MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA JAKO ELEMENT DZIEŁA MUZYCZNEGO, ALE TAKŻE - NA ZASADZIE METONIMII - MOŻE BYĆ NAZWĄ SAMEGO UTWORU MUZYCZNEGO. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x