NACZYNIE, KTÓRE SŁUŻY DO MIESZANIA KOKTAJLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SHAKER to:

naczynie, które służy do mieszania koktajli (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SHAKER

SHAKER to:

tyle, ile mieści się w shakerze (na 6 lit.)SHAKER to:

naczynie do przyrządzania koktajli (na 6 lit.)SHAKER to:

w ręku barmanki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NACZYNIE, KTÓRE SŁUŻY DO MIESZANIA KOKTAJLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.815

OPCJA, PAS, ZAPRZĘG, PRAWO WAGNERA, GEOMETRIA RZUTOWA, KRZAKÓWKI, KOMÓRKA, KOSA, KOD, TOPIELEC, REPRESOR, TRAWERS, GNOJOWNIA, NISKOŚĆ, MOTYKA, ŻÓŁW NOROWY, SOBACZY LOS, ZASIŁEK PORODOWY, GAR, DOM DZIECKA, LEKYT, NACZYNIE KUCHENNE, NAWIEW, WYMIENIACZ, UTYLITARYZM, PRZESŁONA, ZBIORÓWKA, MĘKI TANTALA, ZAMEK NA LODZIE, PUNKT OKOSTNOWY, SAMODESTRUKCJA, BUTELKA, SPRAWDZIAN, WALCZAK, AMERYKANKA, OLUNEK, MIESZALNIK, TONAŻ, CELEBRACJA, SOLIDARNOŚĆ, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ANILANA, ŚRODEK ADHEZYJNY, PRZEDROST, WSPÓLNOTA, KWIATECZEK, SAMOOKREŚLENIE, KAMERDYNER, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, WODY INGLACJALNE, NACZYNIE, KASZANKA, OTOCZENIE, GNIAZDO, CIERLICA, ZWALISTOŚĆ, WJAZD, PAKA, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, WECK, SHAKER, ANTYLOPA NIEBIESKA, PRACA STUDIALNA, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, NIESTOSOWNOŚĆ, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, SNIFTER, DONICA, GWARDZISTA, SZKŁO, PODKÓWKA, ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE, PIŻMAK, TUBA, OBIEKT MOSTOWY, RYSUNEK, WIĄZANIE ATOMOWE SPOLARYZOWANE, UWAŻNOŚĆ, JAJKO PO FRANCUSKU, DRZWI HARMONIJKOWE, ŚRODOWISKO, GŁĘBOKI TALERZ, KONWERSJA GENÓW, KOCIOŁ SUFOZYJNY, SERIA, KAŁAMARZ, KORZEŃ, KUFEL, PRYSZNIC, OBRAZ, WŁÓKA, ALNIKO, LUNETA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, ZASZŁOŚĆ, PRZYSPIESZENIE, REGULACJA CEN, BIBLIOTEKA NAUKOWA, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, MIEJSCE PRACY, MŁOTECZEK, AGREGATOR TREŚCI, RAKI, ŁUK, PRAKRYT, PRZERABIACZ, BEZROBOCIE AGRARNE, PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO, PROMIEŃ ALFA, DZIEŻA, NÓŻ, WANIENECZKA, AFERKA, IRRADIACJA, AURA, POSKRZYP, HRABIĄTKO, APARAT, BRAT MNIEJSZY, ŚRODOWISKO, MIENIE, WYKRÓJ, KOLBA, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, KOŁKOWNICA, SAMORZĄDNOŚĆ, FILTR, NIECKA, CUDA WIANKI, ŁAŃCUCH, SOLNICZKA, MIARA, CZERPAK, DOGMAT, CUKIER LODOWY, OBJĘTOŚĆ, NAGIEL, FORUM, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, JEZIORO POLIHUMUSOWE, MIĘSO, FASA, POCHŁANIACZ, ŁOBUZ, FUNDUSZ, LICHWA, MOŹDZIERZ, KOKOSZKA, KAMERA TELEWIZYJNA, FRYKANDO, PODGRZEWACZ, AKROBACJA, EXTRAKLASA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, WARIOGRAF, CUDZOZIEMSKOŚĆ, ZIELEŃ, REPUBLIKA BANANOWA, LICZBA TRÓJKĄTNA, ŁOBUZEK, BLOK, FASA, KADŹ, DIAGNOZA, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, WSTECZNICTWO, SYMETRIA FIGURY, GURDA, LIPA, REFLEKSOLOGIA, NOGOLOTKOWATE, GRZYB JADALNY, ANEKSJONISTA, ŚWIAT, PACZKA, HOLOPROJEKTOR, KORYTKO, ZAWRÓT GŁOWY, REGULATOR, ŚRODKI, ZDANIE, MONSTRANCJA, PISMO RUNICZNE, STYLISTYKA, TRENAŻER, WAZON, KRZYWA POPYTU, CYNGIEL, NACZYNIE WIEŃCOWE, ROLADA, PIKNOMETR, DENATURACJA BIAŁKA, JAM, INŻYNIERIA MECHANICZNA, ZUPA ŚMIECIOWA, POLANIE, ALBARELLO, OKRYCIE, CYKORIA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, BLENDER, PIEPRZ, KOLBA, OPASKA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, UNIA, ZBIORNIK, DRZEWO ŚWIATA, SKIP, CHUDOŚĆ, LABORKA, ELDAR, FAJERWERKI, FUNKCJA ZDANIOWA, OROGENEZA KARELSKA, LIPODYSTROFIA, PERFORMATYWNOŚĆ, ŁOPATKA, EONIZM, SŁUGUS, POLE STACJONARNE, MAPA GENETYCZNA, PODZIAŁKA, WINA NIEUMYŚLNA, TAŚMA, JON, DOBRO NORMALNE, ATMOSFERA, BOMBA, PROMIENIOWANIE ALFA, ANTURAŻ, CIEMNIA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, AKSAMITNA REWOLUCJA, OKAZJONALIZM, FAST FOOD, GNIAZDO OGNIOWE, PERYPATETYK, TASIEMIEC UZBROJONY, AKT, IRANISTAN, MAJĄTEK, ZAKRYSTIA, ŻYŁA KĄTOWA, IRLANDIA, MATERIAŁ JĄDROWY, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, OTCHŁAŃ, PRZYLEPKA, PRZEJRZYSTOŚĆ, CZARA, PRODUKT GLOBALNY, KONCHA, ORLIK, CZARA, TON, BANDYCKOŚĆ, STRUNOWIEC, GARNITUR, ŚWIATŁO DŁUGIE, FORMA, ŻYŁA JAJNIKOWA, MOCARSTWO, WITEKS CZCZONY, DZIKOŚĆ, OSCYLOGRAF, UGNIATARKA, CUKIERNICA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, PODGLĄD, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, ORZĘSIENIE, DESTYLATOR, OCHRONA, CIAŁO SZARE, RYTON, RAJTUZY, ZLEWKA, ŚWIĘTA KSIĘGA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, MACIEK, ODKAŻACZ, HEGEMON, DORADCZYNI, ERGOMETR, WĄŻ, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, KOLBKA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, SZYBKOZŁĄCZKA, DMUCHAWKA, SYSTEM BANKOWY, PRAWO JOULE'A, KROSOWNICA WIZYJNA, UZNANIE, SKOPEK, WOJEWODA, EPIGENEZA, CHWYTAK, ?SKOPEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.815 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NACZYNIE, KTÓRE SŁUŻY DO MIESZANIA KOKTAJLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NACZYNIE, KTÓRE SŁUŻY DO MIESZANIA KOKTAJLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SHAKER naczynie, które służy do mieszania koktajli (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SHAKER
naczynie, które służy do mieszania koktajli (na 6 lit.).

Oprócz NACZYNIE, KTÓRE SŁUŻY DO MIESZANIA KOKTAJLI sprawdź również:

galasówka dębianka, jagodnica dębianka, dębianka, Cynips quercusfolii - gatunek owada z rodziny galasówkowatych ,
(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę ,
chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem ,
Procellariiformes - rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
technika malarska, posługująca się farbami olejnymi ,
pierwsza na świecie broń prochowa - rura wypełniona prochem i siekańcami ,
czeski poeta bajroniczny (1810-36), romantyk, proza poetycka, nowele; „Maj”, „Marinka” ,
kod ISO 4217 dolara tajwańskiego ,
żyrafa masajska, Giraffa camelopardalis tippelskirchi - podgatunek żyrafy, najwyższy gatunek z obecnie żyjących ssaków lądowych; zamieszkuje afrykańskie sawanny południowej Kenii (parki: Masai Mara, Amboseli oraz Tsavo West) oraz niemal całej Tanzanii ,
bingo, w którym do wygrania są fanty ,
ciało niebieskie, pyłki lub bryły obiegające Słońce: wpadając do atmosfery ziemskiej rozżarzają się, co daje efekt spadającej gwiazdy ,
święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan ,
doskwierają w lecie ,
amerykańskie ciasto przypominające słodki chleb ,
ferma; miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie (czyli okres inkubacyjny) zwierząt hodowlanych, np. drobiu lub ryb, a także owadów ,
forma zwracania się do osób o wyższym statusie społecznym, np. do władcy ,
ambystomy, poprzecznozębne, Ambystomatidae - rodzina płazów ogoniastych, obejmująca ponad 30 gatunków o zębach ułożonych w rzędy poprzeczne względem długiej osi ciała ,
dzbanek do parzenia kawy, który jest rodzajem prostego ekspresu ,
pałankowate, Phalangeridae - rodzina torbaczy z rzędu dwuprzodozębowców; obejmuje gatunki zamieszkujące środowiska leśne w Australii, Nowej Gwinei i kilku mniejszych wysp Indonezji ,
wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu ,
coś mało ważnego, niesprawiającego kłopotu ,
mnóstwo, bardzo dużo ,
słodkowodny pluskwiak różnoskrzydły, roślinożerny lub drapieżny ,
pusta przestrzeń w wytworze ludzkim lub w obiekcie naturalnym ,
jeden z dopływów żyły kątowej ,
kompozytor litewski ur. w 1932 r., utwory instrumentalne wokalno-instrumentalne; 'Z kamienia Jaćwingów'; w twórczości nawiązuje do dawnych obrzędów litewskich ,
odpowiednio wyselekcjonowane drobnoustroje dodawane do żywności w celu poprawy jej wyglądu, zapachu, smaku lub wydłużenia trwałości ,
w chemii: symbol krzemu ,
mechanizm obronny ,
jednostka pomocnicza, samorząd, stanowiący lokalny organ władzy, pełniący funkcje pomocnicze wobec władzy centralnej

Komentarze - NACZYNIE, KTÓRE SŁUŻY DO MIESZANIA KOKTAJLI. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x