W POLITYCE MIĘDZYNARODOWEJ - ZASADA STWORZONA PRZEZ AMERYKANÓW W LATACH 60. XX WIEKU, MÓWIĄCA, ŻE RZĄDY TOTALITARNE JEDNEGO KRAJU ROZSZERZAJĄ SIĘ NA KRAJE SĄSIEDNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEORIA DOMINA to:

w polityce międzynarodowej - zasada stworzona przez Amerykanów w latach 60. XX wieku, mówiąca, że rządy totalitarne jednego kraju rozszerzają się na kraje sąsiednie (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TEORIA DOMINA

TEORIA DOMINA to:

teroria mówiąca, że zdarzenia następują po sobie łańcuchowo (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W POLITYCE MIĘDZYNARODOWEJ - ZASADA STWORZONA PRZEZ AMERYKANÓW W LATACH 60. XX WIEKU, MÓWIĄCA, ŻE RZĄDY TOTALITARNE JEDNEGO KRAJU ROZSZERZAJĄ SIĘ NA KRAJE SĄSIEDNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.002

EROZJA, NIECUŁKA, KARAKAŁPAKSTAN, LAWINA DESKOWA, KĄT PEŁNY, TIOMERSAL, KOMPRADOR, GRYS, OPIEKA SPOŁECZNA, IMIENNICTWO, KOMIN, BETON ŻUŻLOWY, PRZYCZEPNOŚĆ, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, KOTURN, KONIEC, WŁAŚCIWOŚĆ, KONFEDERACJA KAPTUROWA, DEMOBILIZACJA, MEDIA, LEKARSTWO, MUZEALNICTWO, GRAF EULEROWSKI, BACHMAT, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, STREFA PERYGLACJALNA, CYRK, TRZASKOWISKO, MALAJALAM, NIEWOLA EGIPSKA, BRAZYLIJSKI, AGREGATOR, KARDIOLOGIA, PARALAKSA, TYTAN, MIKROFILAMENT, LEWICOWOŚĆ, ISFAHAN, BOŚNIA, SANATORIUM UZDROWISKOWE, KIERUNEK, CERATOFYLLID, DNI OTWARTE, TERYTORIUM POWIERNICZE, ZATOR, DOMIAR PODATKOWY, OKRUSZEK, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, SZCZUDLARZ, FAŁD KORZENIOWY, TATUSIEK, PAUPER, CHOROBA PASOŻYTNICZA, CZAIK JESIENNY, PATAGOZAUR, GADACZ, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, SZCZĘŚCIARA, ZAMIANA, OWCZA WEŁNA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, DANONEK, LITERATURA POPULARNA, NERKA WĘDRUJĄCA, KAPANINA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, GRUBA RYBA, WYKONANIE, E-MAIL, PERLISTOŚĆ, RÓG, SEPTYMOLA, UBRANIÓWKA, ROZBRATEL, ABORDAŻ, STEN, HEBRA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, KOLANO, SKALA RICHTERA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, DOMEK, KLAUSTROFOBIA, SEGMENTACJA, NISZA NIWALNA, PŁYTA OCEANICZNA, ŚWIĘTA KROWA, PŁAST BRZOZOWIEC, DEATH METAL, OGIEŃ, ELASMOZAURY, MANIERYZM, KWAS TŁUSZCZOWY, KOLEJKA LINOWA, ŚWINKA MORSKA, AFRYKATA, LALKARSTWO, POJEDYNEK, SZPIK, WYGODNICTWO, CUDOTWÓRCA, CIEMNY PRZEPŁYW, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, KOMANDO, KONFERENCJA EPISKOPATU, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, SZRAF, DŻINGEL, MODERUNEK, WALOSZEK, DEKOMPENSACJA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, MIKROFON LASEROWY, WOSK MONTANOWY, KOD DWUWARTOŚCIOWY, ANORAK, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, BURDA, NAMNAŻANIE, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, SPAGHETTI WESTERN, IKAR, DOPUST, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, PLATFUS, MAŁY, GENERATYWIZM, AWANGARDA, HOLTER, SKRĘCENIE STAWU, CZARNY PIOTRUŚ, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, STRUMIEŃ, CEKOTROFIA, NIMFA, KAUCZUKOWIEC, PRZEGUBOWIEC, NARCIARSTWO NORWESKIE, CHOROBA BUSCHKEGO, BATUTA, TRÓJKA, OGNISKO, HYDROCHEMIA, MINISTER BEZ TEKI, SŁONICA, PANAFRYKANIZM, DZIKUSKA, FIRLETKA, PRZESZUKANIE, INSZA INSZOŚĆ, LORA, PREORIENTACJA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, PORTO, WINDSOR, AFERA KOPERKOWA, ANKH-MORPORK, WIR, EKSTRALIGA, MONSTRUM, SYSTEM EKSPERTOWY, NAMIESTNICZKA, DEMORALIZACJA, STANDING FINANSOWY, POWIEŚĆ CYKLICZNA, KOŁNIERZ SZALOWY, AGRAFON, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, FLAWONOID, ZAPRAWA, ANGLISTYKA, GRUPA ABELOWA WOLNA, JĘZYK DUŃSKI, ROSA MIODOWA, START ZATRZYMANY, MOTYW, ZAKRES POJĘCIOWY, ŻÓŁTACZKA, ENERGETYKA WIATROWA, JADŁOSPIS, ZATRACENIE, CHMURA KŁĘBIASTA, WKŁAD, POKARM, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, DNA, KONFEKCJONER, SZLACHTA CHODACZKOWA, HISTORYZM MASKI, UCHO IGIELNE, ŁUP, PATENA, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, JAZZ, SKALA RANKINE'A, KARATE TRADYCYJNE, KAFKA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, SUBSTANCJA OBCA, POGROBOWISKO, MASKULINIZM, DZIEŃ OTWARTY, TONIĘCIE, BRUDNIAK, KAJDANY SKEFFINGTONA, BUG, TYROMANCJA, AUGUST III SAS, DRAG, EKUMENA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, SEKUNDOGENITURA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, ANTYCYPACJA, KUWERTURA, HALLOWEEN, BAKARAT, KABOTAŻOWIEC, PRZYSTAWANIE, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, KRASNOLUDZKI, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, CZEK PODRÓŻNY, DOBRY ZNAJOMY, MEDYCYNA PALIATYWNA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, KARKAS, PEPERONI, DOM WOLNOSTOJĄCY, OBSZCZYMUR, TREŚĆ, ŁADOWNIA PUBLICZNA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, SIZAL, RADIANT, DRGANIE AKUSTYCZNE, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, RUM, RADA GABINETOWA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, MIASTO STAROŻYTNE, PRZEDSZKOLE, KOMUNA, DEGRADACJA, AGRESJA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, TOŃ, SHORT-TRACK, PRZESTRZEŃ ADRESOWA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, KOMPRESJA IMPULSÓW, OWOCNIK, SMUŻKA STEPOWA, KRANIOLOGIA, IZOMER, ASCEZA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, FARMA, RYJEC, TEOGONIA, AWANGARDYZM, RÓŻNOWICIOWCE, LOD, JĘZYK PROTOSEMICKI, ILOŚCIOWA TEORIA PIENIĄDZA, DRĘTWA, SZLAUF, DZIANINA, ROK, MUZYKA CERKIEWNA, WYPALANKA, KSIĘGA METRYKALNA, PRĘGA, GITARA HAWAJSKA, CHOROBA PICKA, ANONEK, OKRES LITERACKI, PRZERABIACZ, PŁOZA, RZEŻUSZNIK, SEJM PACYFIKACYJNY, DRZEWOŁAZOWATE, WĘŻOWNIK, KINGDOM, ODRUCH BEZWARUNKOWY, UROZMAICENIE, MAKARON, STRATEGIK, FUNDA, SABOT, AWIACJA, GRUPA TARYFOWA, TEORIA GEOTEKTONICZNA, ART BRUT, POŁAĆ DACHOWA, ?WIDLICZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.002 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W POLITYCE MIĘDZYNARODOWEJ - ZASADA STWORZONA PRZEZ AMERYKANÓW W LATACH 60. XX WIEKU, MÓWIĄCA, ŻE RZĄDY TOTALITARNE JEDNEGO KRAJU ROZSZERZAJĄ SIĘ NA KRAJE SĄSIEDNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W POLITYCE MIĘDZYNARODOWEJ - ZASADA STWORZONA PRZEZ AMERYKANÓW W LATACH 60. XX WIEKU, MÓWIĄCA, ŻE RZĄDY TOTALITARNE JEDNEGO KRAJU ROZSZERZAJĄ SIĘ NA KRAJE SĄSIEDNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEORIA DOMINA w polityce międzynarodowej - zasada stworzona przez Amerykanów w latach 60. XX wieku, mówiąca, że rządy totalitarne jednego kraju rozszerzają się na kraje sąsiednie (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEORIA DOMINA
w polityce międzynarodowej - zasada stworzona przez Amerykanów w latach 60. XX wieku, mówiąca, że rządy totalitarne jednego kraju rozszerzają się na kraje sąsiednie (na 12 lit.).

Oprócz W POLITYCE MIĘDZYNARODOWEJ - ZASADA STWORZONA PRZEZ AMERYKANÓW W LATACH 60. XX WIEKU, MÓWIĄCA, ŻE RZĄDY TOTALITARNE JEDNEGO KRAJU ROZSZERZAJĄ SIĘ NA KRAJE SĄSIEDNIE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - W POLITYCE MIĘDZYNARODOWEJ - ZASADA STWORZONA PRZEZ AMERYKANÓW W LATACH 60. XX WIEKU, MÓWIĄCA, ŻE RZĄDY TOTALITARNE JEDNEGO KRAJU ROZSZERZAJĄ SIĘ NA KRAJE SĄSIEDNIE. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast