NAJSTARSZY RODZAJ UCZELNI O CHARAKTERZE NIETECHNICZNYM, KTÓREJ CELEM JEST PRZYGOTOWANIE KADR PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ORAZ KSZTAŁCENIE WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UNIWERSYTET to:

najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UNIWERSYTET

UNIWERSYTET to:

siedziba szkoły wyższej o profilu nietechnicznym, posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej dziesięciu dyscyplinach (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJSTARSZY RODZAJ UCZELNI O CHARAKTERZE NIETECHNICZNYM, KTÓREJ CELEM JEST PRZYGOTOWANIE KADR PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ORAZ KSZTAŁCENIE WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.815

AROGANT, BASILEUS, PŁASZCZKA NAGA, DRÓB, PITU PITU, CZEREŚNIAK, BIBUŁA, BŁONA ŁĄCZNOTKANKOWA, APOLOGIA, BIOGRAFIZM, PILCH, RYJKONOSY, ROZSNUWACZ, KONTRAFAŁ, KOKTAJL KRABOWY, KANAŁ ŻEGLUGOWY, KANCONETA, POJEMNIK, SPADKOBIERCA, MIARA, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, GOSPODARKA RYNKOWA, LOTOKOT FILIPIŃSKI, SŁODYCZ, CHODZIARSTWO, PAKIET POMOCOWY, SYSTEM DZIESIĘTNY, PASKUDZTWO, BIEGŁOŚĆ, GIPSORYT, PATRON, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, FILM DROGI, ROKIETNIK, KUMAKOWATE, PEKTORAŁ, LAMPA FLUORESCENCYJNA, EMETYK, NIECKA ABLACYJNA, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, BECZKA PROCHU, MĄŻ, PIETRUSZKA, KANTATA, ESPERANTYDA, ŻYCIODAJNOŚĆ, PRASA, KISZKA PODGARDLANA, PROBLEM BAZYLEJSKI, SYRENI ŚPIEW, BIAŁY ŚPIEW, ATU, METKAL, BOLERO, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, WIRTUOZERSTWO, CHŁYST, KAPELUSZ STOSOWANY, PRZECIĄGANIE LINY, INSTYTUCJA PROCESOWA, VINAIGRETTE, TEJU KROKODYLOWY, ODJEMNA, PROFESOREK, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, ASTER, DREWNO TEKOWE, MORFOLOGIA, PEŁNOROŻCE, CEDRZYNIEC, PŁYWACZ, NERECZNICA BORRERA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, KORSUŃ, FAKULTET, NICHROM, DINOCEFALE, CZARECZNIK, ERA ARCHAICZNA, KOTEWKA, UZBROJENIE, FAMA, BELKA GŁÓWNA, JĘZYK CHORWACKI, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, EDYKUŁA, POPIELICA, TARCZA, ROZBIERANKA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, PLAŻÓWKA, FAWORYTKA, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, HENR, JEDYNE, SAKWA, OSTATECZNOŚĆ, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, WĄTEK, PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA, EUROSTREFA, BARWINEK, INOZAUR, WŚCIK DUPY, PODMIOT ZBIOROWY, ZASADA DOMINA, ZŁOTLIN, WZORNIK, FICZER, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, SAMOGŁOSKA TYLNA, TYRAN, SIDLISZ PIWNICZNY, OKRĄGŁOŚĆ, KWIATUSZEK, PERUKARSTWO, ZWROTNOŚĆ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, GWAJAK, PERMINWAR, KOALICYJKA, TABAKIERA, NITINOL, ADRES, ABSURD NAZWOWY, EDYKUŁ, INTERWIZJA, GARDZIEL, WARIANCJA FENOTYPOWA, LAUR, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, KASTANIETY, UTYLITARNOŚĆ, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, BOSFOR KIMMERYJSKI, OSTREK, BANDOLET, DYSOCJANT, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, FROTKA, NAGANIACZ, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, ŁYSIENIE POSPOLITE, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, PISANINA, ALFABET MIGANY, ELEUSIS, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, ŁOKIEĆ TENISISTY, KĄSACZOWATE, ZŁOM, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, MORALIZACJA, JESIOTR, PŁYN STAWOWY, SAMURAJ, SROGOŚĆ, SINORNITOMIM, HAMULEC WIRNIKOWY, POLKA TRZĘSIONKA, HAYDN, KLASA ŚREDNIA, GORYL NIZINNY, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, FUNKCJA RZECZYWISTA, ECCHI, GŁOŚNOŚĆ, MAKRUROZAUR, SUBSKRYBENT, AKONIT, ANTRACYKLINA, DREWNO LETNIE, BIEŻNIK, PALUKSIZAUR, SERDECZNIK, SAKSOŃSKI, POGODNOŚĆ, RYNSZTOK, PRAWO PUBLICZNE, ENTEROWIRUS, IKONOGRAFIA, PUPIL, KROWIAK, FILOLOGIA POLSKA, PIATNICKIZAUR, DRAMA, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, CEL, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, GRONINGER, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, KONFLIKT SEROLOGICZNY, ROWER GÓRSKI, NIKCZEMNOŚĆ, PASKUDNIK, BOTULIZM DZIECIĘCY, DONUT, MŁODZIEŃCZOŚĆ, MEREŻKA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, CIEMNOGRÓD, IDEALISTKA, NABÓJ BOJOWY, JĘZYK ARABSKI, PUSTAK, RODZIMOŚĆ, BARION, GRAAL, JAŚMINOWIEC WONNY, DANIEL DUBICKI, SYNDROM WILKOŁACZY, BERBERYJSKI, SERBOCHORWACKI, OGNIWO WODOROWE, SPÓDNICZKA, USŁUGI SPOŁECZNE, GOOGLE, PILOT, KACZKA SROKATA, HUMOR SYTUACYJNY, ZADRA, CHARAKTERNIK, FIZYKA SŁOŃCA, PRACA ORGANICZNA, SNOBISTYCZNOŚĆ, GEOMETRYCZNOŚĆ, TYMOLEPTYK, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, KŁADKA, BYSTROŚĆ, TARCZA, RYBA PO GRECKU, REDUKCJA, BIELINKOWATE, SPARTANKA, KROŚNIANKA, MARKETING POLITYCZNY, RYNEK REGIONALNY, EKWIPAŻ, MASZT, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, MAN SE, PARTER OGRODOWY, DUMA, AYRTON, KAPITAŁ TRWAŁY, CZERKIESKA, SZAROTA NORWESKA, LUZACKOŚĆ, EGZYSTENCJALISTA, SEGREGACJA RASOWA, ŚMIESZKA, PEŁZAK, ŁACIŃSKOŚĆ, CIASNOŚĆ, SPOT REKLAMOWY, TYSIĘCZNIK, INFLACJA KONSUMENCKA, GRZYBIARSTWO, CZEK BEZ POKRYCIA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, REFLUKS, CZUBEK, NA PIESKA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, KATARTEZAURA, PLEŚNIAWKA, FRAMUGA, POLAROGRAFIA, MIESIARKA, OTĘŻAŁKOWATE, BAGNICA, ZABIEG, LODY AMERYKAŃSKIE, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, BIJATYKA, PRZEŚWIETLENIE, WYDŁUŻALNIK, BIAŁA MAGIA, WSIUR, PRZYBUDÓWKA, DZIKA RÓŻA, COPYPASTA, SERWOLATKA, STAŁA MICHAELISA, KAPITALZAUR, NAUPLIUS, GAZ OBOJĘTNY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ARCHETYPOWOŚĆ, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, PASTORALE, ESTRADOWOŚĆ, ZAPISOBIERCA, TRANSPARENTNOŚĆ, BOMBA WODOROWA, KSIĘGA HODOWLANA, ?KOSZTY OSOBOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.815 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJSTARSZY RODZAJ UCZELNI O CHARAKTERZE NIETECHNICZNYM, KTÓREJ CELEM JEST PRZYGOTOWANIE KADR PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ORAZ KSZTAŁCENIE WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJSTARSZY RODZAJ UCZELNI O CHARAKTERZE NIETECHNICZNYM, KTÓREJ CELEM JEST PRZYGOTOWANIE KADR PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ORAZ KSZTAŁCENIE WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UNIWERSYTET najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UNIWERSYTET
najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników (na 11 lit.).

Oprócz NAJSTARSZY RODZAJ UCZELNI O CHARAKTERZE NIETECHNICZNYM, KTÓREJ CELEM JEST PRZYGOTOWANIE KADR PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ORAZ KSZTAŁCENIE WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NAJSTARSZY RODZAJ UCZELNI O CHARAKTERZE NIETECHNICZNYM, KTÓREJ CELEM JEST PRZYGOTOWANIE KADR PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ORAZ KSZTAŁCENIE WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast