W DAWNEJ POLSCE: SEKRETARZ KRÓLEWSKI, OSOBA SPRAWUJĄCA PIECZĘ NAD KANCELARIĄ KRÓLEWSKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REGENT to:

w dawnej Polsce: sekretarz królewski, osoba sprawująca pieczę nad kancelarią królewską (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REGENT

REGENT to:

uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków, np. z powodu małoletności, nieobecności w kraju lub poważnej choroby (na 6 lit.)REGENT to:

w Rzeczpospolitej przedrozbiorowej: urzędnik grodzki zarządzający kancelarią grodzką, starościńską, zajmujący się wpisami sądowymi (na 6 lit.)REGENT to:

krzyżówka międzygatunkowa winorośli; odmiana zarejestrowana w Niemczech 15 października 1996 (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W DAWNEJ POLSCE: SEKRETARZ KRÓLEWSKI, OSOBA SPRAWUJĄCA PIECZĘ NAD KANCELARIĄ KRÓLEWSKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.965

APTEKARCZYK, OBJEŻDŻACZ, TERAPEUTA, OLTEN, TRYBUN, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, WSPÓŁWŁADCA, CZAPLA RAFOWA, ŻEGLARZ JACHTOWY, BANKRUT, NIEWIERNY TOMASZ, KONTRAKT, PRZYPAŁ, PAPROTKA ZWYCZAJNA, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, NEUROTYK, PROMOTORSTWO, ŚWINIOWATE, NOCEK DAUBENTONA, WDROŻENIOWIEC, RENCISTA, WORKUTA, PARAMEDYK, WARNA, NAWIS, KUNA, KOŁOMNA, SKĄPIRADŁO, WRÓBEL MAZUREK, REZYDENT, LIBEREC, ANKIETOWANY, SINOP, ARCHITEKT WNĘTRZ, BIGBIT, SEKRETARZ, MECHANIK, ŚNIEŻKA ZWYCZAJNA, FEDERACYJNA REPUBLIKA NIGERII, CHŁOPAK DO BICIA, OMSK, DWUDZIESTOPAROLATEK, SZLAMIK, HANDLARZ, BOKÓWKA, WIDŁOZĄB WIELOSZCZECINKOWY, TAKAOKA, PŁAWICA, NIEBIELISTKA, SYMBOL, RUSSEL, SOLEC, PAS DROGOWY, FIRLETKA, VIDIN, SPIŻARNY, KORALÓWKA ŻÓŁTA, CZARODZIEJ, WENECJA, HAJFONG, ATEUSZ, UDAWACZ, FREELANCER, MARAMBA, JAŁMUŻNIK, HURTNICA WSTYDLIWA, STYL MOTYLKOWY, ASUAN, PALIWODA, GWIAZDA BETLEJEMSKA, WRAK, FAJTŁAPA, ŁASK, BEESKOW, HAMILTON, KATZENJAMMER, KŁAJPEDA, ASNYK, PRĄTNIK JAJOWATY, GŁĄB, BIELISTKA BLADA, METAL, PRZEKSZTAŁCENIE LINIOWE, BRAMKARZ, BARCZEWO, PIAŚNICA, GĘSI PIPEK, GILOWICE, GRAMATYK, SOBOLEWO, ŁAWA MIEJSKA, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, WINO REŃSKIE, BŁOTNIAK, KAMIEŃSKI, BARAN, ZWIASTUN, SŁUŻBA BOŻA, DYSZKANCIK, BULTERIER, ZADAR, PRZYWILEJ EREKCYJNY, KŁĘBEK NERWÓW, PIĘTRO, MONSTRUM, MINÓG RZECZNY, PUSZKA, LUBLIN, KOSARZ POSPOLITY, ŁOWCZY, NOWOBOGACKI, HALICZ, TROJAŃCZYK, KURÓW, SALWINIOWATE, ZAWISAKOWATE, DIAKON, MŁOCARZ, SOSRĄB, GUAYMAS, GŁUCHÓW, FETESTI, MIECHUNKA, SIEWNICA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, DIUK, SOKAL, OFICJALISTA, ZAPOROŻEC, SMĘTOWO GRANICZNE, LUIZJANA, CAEN, ŻABA MOCZAROWA, KARTOWNIK, SULMIERZYCE, MINÓG MORSKI, ZROŚLAK, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, PALMETA, PROGRAMOTWÓRCA, DOM WARIATÓW, MINÓG WŁADYKOWA, PÓŁZAWODOWIEC, OCHRONA, REPUBLIKA GWINEI, NOBEOKA, RUSIEC, FIGURA, RICHET, KROŚNICE, DZIEKAN, TRADYCJONALISTA, ORA, PAWŁOWICE, DERP, GRYF, AGENT, PRZYSTAŃ MORSKA, MŁOTOWATE, LEK SIEROCY, PALACZ, LEBIODKA, CHŁOPEK ROZTROPEK, HESJA, NIP, KUCHMISTRZ, PEŁNA GRUPA LINIOWA, FAGARAS, RIZE, PASJONAT, OSET SINY, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, RODZINA ZASTĘPCZA, CZERWONKA, BOTTROP, NORWALK, SERWITORIAT, PODAWCA, MEDYKA, DRZEWIARZ, DIAKRYT, MEDIUM, KOMPILATOR, MAMUT STEPOWY, LUDUS, BRYGADZISTA, MINOGOWATE, SKNERA, UKRZYWDZONY, SPEAKER, BIRŻE, DEWELOPER, CZERNIK, TAMAULIPAS, WEŁNIARZ, KAFEJKARZ, MARCIN, PLISZKA, RELIGA, KURATORSTWO, STARANIE, PAWŁOWO, NIEZDARA, SUWAŁKI, APTEKARZ, CHARAKTERYZATOR, AGEN, JEDNOOSOBOWOŚĆ, HORTENSJA, SZLACHAR, KUFA, MATEMATYCZNY ANALFABETA, RATOWNIK MEDYCZNY, RAJZERKA, MAKÓW, GIRARDOT, KURFIRSZT, NAWRÓCICIEL, CÓRKA ŚMIECIARZA, MIESIERKA, ALMARAZ, LEKARZ, ONEGA, NIEPRZYJACIÓŁKA, DĄBROWA GÓRNICZA, ZERO, SZLAMNIK, LODI, KOŃ WIELKOPOLSKI, LITERAT, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, NAMIESTNIK, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, DŁAWIDUDA, NAKŁO, RADNY, CHODZĄCY TRUP, KOMPUT, RUGBY, HALLEIN, LUSTRZEŃ, RZGÓW, PIERDOŁA SASKA, TAŁAS, KOŁACZKOWO, BODO, MAJSTERKLEPKA, PAGAN, KITESURFER, MISIURKA, KWADRATNIK TRZCINOWY, PĘPAWA DWULETNIA, PILCH, BECH, IZBICA, WAŁ NADOCZODOŁOWY, ALWAR, POWSINOGA, ŻUBR GÓRSKI, MORALISTA, PŁAWACZKA, GAŁĘZIAK ŻÓŁTY, SUCRE, LESZCZYNY, ZROSTNICZEK ZIELONY, NOCEK NATTERERA, PRZEDSIĘBIORCA, SŁONACZEK, MIŁOBĄDZ, SPISYWACZ, MECHELEN, KAWĘCZYN, SUPPORT, GOULBURN, NORMATYWISTA, PLOTER TNĄCY, AJGOSPOTAMOJ, UKOCHANIE, KURATOR, WALENTYNKA, LIMAY, DOBRY WUJASZEK, PRYWATNIAK, BERAT, TOLERASTA, BARCZATKOWATE, KŁAMCA LUSTRACYJNY, LOARA, PRAWO BLIŻSZOŚCI, RÓŻANKA, NADPROŻE, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, MODEL, CHYTRA SZTUKA, NAJTYCZANKA, NAGŁÓWEK, PĘPOWNIK, KOMBATANT, TERASA, ?CIEPŁE KLUSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.965 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W DAWNEJ POLSCE: SEKRETARZ KRÓLEWSKI, OSOBA SPRAWUJĄCA PIECZĘ NAD KANCELARIĄ KRÓLEWSKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W DAWNEJ POLSCE: SEKRETARZ KRÓLEWSKI, OSOBA SPRAWUJĄCA PIECZĘ NAD KANCELARIĄ KRÓLEWSKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REGENT w dawnej Polsce: sekretarz królewski, osoba sprawująca pieczę nad kancelarią królewską (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REGENT
w dawnej Polsce: sekretarz królewski, osoba sprawująca pieczę nad kancelarią królewską (na 6 lit.).

Oprócz W DAWNEJ POLSCE: SEKRETARZ KRÓLEWSKI, OSOBA SPRAWUJĄCA PIECZĘ NAD KANCELARIĄ KRÓLEWSKĄ sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - W DAWNEJ POLSCE: SEKRETARZ KRÓLEWSKI, OSOBA SPRAWUJĄCA PIECZĘ NAD KANCELARIĄ KRÓLEWSKĄ. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x