DOPUSZCZALNA MASA POJAZDU NA DRODZE LUB DROGOWYM OBIEKCIE INŻYNIERYJNYM WYRAŻONA W TONACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TONAŻ to:

dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TONAŻ

TONAŻ to:

wielkość statku, okrętu, grupy statków lub całej floty podana w jednostkach objętościowych, określanych jako tony rejestrowe (na 5 lit.)TONAŻ to:

masa wyrażona w tonach (na 5 lit.)TONAŻ to:

wyrażona w tonach masa, jaką urządzenie holownicze lub takie, które służy do przenoszenia ładunków, może podnieść lub pociągnąć (na 5 lit.)TONAŻ to:

wyrażona w tonach ilość dóbr poddawanych obrotowi (na 5 lit.)TONAŻ to:

pojemność statku lub jego wyporność (na 5 lit.)TONAŻ to:

pojemność statku (na 5 lit.)TONAŻ to:

określa wyporność okrętu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOPUSZCZALNA MASA POJAZDU NA DRODZE LUB DROGOWYM OBIEKCIE INŻYNIERYJNYM WYRAŻONA W TONACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.482

TAJNE NAUCZANIE, PRÓBKA, DZIEWICTWO, PULPIT, REDUTA, UROCZYSKO, RZEMIOSŁO, OPTIMUM EKONOMICZNE, OTWOREK, LUTNIA, OBROŃCZYNI, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, MUŁ, ELIMINACJA, ŻNIWIARKA, KIJ, PAWILON, FALC, SZLAM, LEJEK, ZŁOTOGŁÓW, ECHOLOKACJA, PŁUCZKA, WYCHÓD, DOKŁADNOŚĆ, PYSZCZEK, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, CACHAÇA, BARWY, KLAMOTY, PORZĄDEK SPOŁECZNY, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, TABLICA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, WYCISKANIE, BLOKADA, OCHRONA INDYWIDUALNA, ODBITKA, ŚMIAŁOŚĆ, WPŁATA, OBIEKT KUBATUROWY, DRAGANT, UŚCISK, INWESTYCJA PORTFELOWA, BRZOZA, SZPILECZKA, TUSZ, RELING, MUSZLA, ŻYTO, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, ODRĘTWIENIE, SCYT, PRĘT, SCHABOWY, POTWÓR, TEKA, MANTELLOWATE, BECZKA BEZ DNA, LUNETA, MOZZARELLA, KUPA, ZAPRZĘG, FUNDUSZ PODSTAWOWY, STOPIEŃ NAUKOWY, MILANEZ, MALIMO, OTTER, PIESZCZOCH, RAWKA BŁAZEN, KAPER, MUSZTARDA DIJON, KUGLARZ, ŚWIĘTOKRADZTWO, ULOT, QUADCOPTER, TRAŁ, CZARNA KARTKA, ZAPŁON, LIMNIGRAF, KIFOZA, MONITOR, BORIS, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, MELON, DZIEŁO ŻYCIA, IRENA, CYWILKI, KLASYFIKACJA ABC, KARŁOWATOŚĆ, BLOKADA EKONOMICZNA, BABINIEC, ŁUPINA, SANDWICZ, SMUŻ, SZYDLARZ, MADRAS, OBRONA, SPECYFIKACJA, DRUHNA, TREND ROZWOJOWY, FOLKSDOJCZ, FRAZEOLOGIZM, KASETON, AGNOSTYCYZM, OSAD DELUWIALNY, POKREWIEŃSTWO, REDUKCJA, STANDARD EMISYJNY, ARENDA, GARNITUR, ŁAPOWNICTWO BIERNE, OSADA, PRZEPAD, WATERPROOF, ĆWICZENIE, MASA SPOCZYNKOWA, SMALCZYK, OTĘPIAŁOŚĆ, KATAFRAKTA, ULGA REMONTOWA, POGOŃ ZA RENTĄ, PRZEWIĄSŁO, MASZYNA PROSTA, KOMPETENCJA MIĘKKA, POTWORKOWATOŚĆ, NOTOWANIA, KISZKA PASZTETOWA, SER, NOBEL, DEKONTAMINACJA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, HASHTAG, TARCZA, MASA RELATYWISTYCZNA, PODKOWA, LUZAK, KOMIK, ADADŻIO, MISTRZ, GRUSZKA BOKSERSKA, NAUKA MEDYCZNA, TEMAT, ARGUMENT, CIAŁO, CZARNY DĄB, KUTIKULA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, BIELMO, KNEL, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, DWÓJECZKA, CZŁONEK RODZINY, SUPPORT, OSTENTACYJNOŚĆ, CYC, PÓŁKOLONIE, PIEPRZYK, LEADER, BEZGŁOWOŚĆ, KOŃ KIŃSKI, KOLEJKA GÓRSKA, OMAR, MARTWY PUNKT, MASKA POŚMIERTNA, OFICER PRASOWY, GULASZ IRLANDZKI, SUMA KONTROLNA, BIEG DYSTANSOWY, MANKIETY, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, NIEDORÓBKA, KONSOLETA, STOPA ZWROTU, TECZKA PERSONALNA, MARTWE POLE, SINICA, MIŚ, HIPERWENTYLACJA, TELEWANGELIZM, POWINOWACTWO CHEMICZNE, MARCHWIANE RĘCE, MAJĄTEK, POZIOMICA, PIKIETA, PRZYPADŁOŚĆ, RĘKAWICA, RYTOWNIK, DEINSTALACJA, RUMUNKA, OCIOS, WYBREDNIŚ, ELEKTRON DODATNI, CYNK, SILNIK CZTEROTAKTOWY, AZJATA, OKUPACJA, WPRAWKA, KONTO DEPOZYTOWE, LABOLATORIUM, VIBRATO, ALPAKA, OPASKA, BARETKA, CZUB, TYP, KULT SOLARNY, PIERSIÓWKA, TWÓR, UKAZ, KLISZA, ŁOŻNIK, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, PANTOFAG, KŁUSAK FRANCUSKI, SERM, GRZEBACZ, POMPA POŻARNICZA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, ANTRYKOT, TANGO, GOŚCIU, GNIEW, ROZWÓJ ZARODKOWY, DEKLARANT, POŁAĆ, NASIĘŹRZAŁ, SUBKOWY, TENUTA, GWAJAK, SZAFLIK, PRELIMINARIUM POKOJOWE, SZUFLA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, KOLEGA PO FACHU, LADA, RENÓWKA, TYGIELEK, PLACÓWKA NAUKOWA, KULEBIAK, NIEMOŻNOŚĆ, STILON, ANYŻEK, SAKWA, ADIDAS, STOPKA, CIEŃ, WYŁAWIACZ, PODUSZKA, ARTEFAKT, SALSA, LATARNIA UMARŁYCH, REWALIDACJA, METYLOTROFIA, ŻABOT, KOREK, KASIARZ, LALA, OŚLE UCHO, SZASZŁYKARNIA, ZATRZYMANIE, SŁUŻKA, DZIANET, ŚCISŁOŚĆ, BILLBOARD, WOLUMEN OBROTÓW, UMOWA BARTEROWA, GAPA, KORMA, ASEKURANTKA, MASKA, NASTAWA OŁTARZOWA, KAMIKAZE, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, SOCJALDEMOKRATA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, HIN, ŁEBEK, SUCHY TYNK, ZAPORA OGNIOWA, DŹWIGNIA, MONTAŻOWNIA, LAMPA ŁUKOWA, GRANAT, OKRZEMKI, OSADA, SUMAK, PODRODZAJ, TEOGONIA, KUFF, STRĄGA, KORDYLINA, MCHY WŁAŚCIWE, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, TENISISTA STOŁOWY, ZWORNIK, SALCESON, TREL, ?STAROSTA GENERALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.482 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOPUSZCZALNA MASA POJAZDU NA DRODZE LUB DROGOWYM OBIEKCIE INŻYNIERYJNYM WYRAŻONA W TONACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOPUSZCZALNA MASA POJAZDU NA DRODZE LUB DROGOWYM OBIEKCIE INŻYNIERYJNYM WYRAŻONA W TONACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TONAŻ dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TONAŻ
dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach (na 5 lit.).

Oprócz DOPUSZCZALNA MASA POJAZDU NA DRODZE LUB DROGOWYM OBIEKCIE INŻYNIERYJNYM WYRAŻONA W TONACH sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - DOPUSZCZALNA MASA POJAZDU NA DRODZE LUB DROGOWYM OBIEKCIE INŻYNIERYJNYM WYRAŻONA W TONACH. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast