ZWYŻKA, SYTUACJA, W KTÓREJ JAKIŚ PARAMETR (ZWYKLE CENA) ZWYŻKUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GÓRKA to:

zwyżka, sytuacja, w której jakiś parametr (zwykle cena) zwyżkuje (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GÓRKA

GÓRKA to:

zdrobniale: góra - wzniesienie; pagórek, wzgórze (na 5 lit.)GÓRKA to:

zdrobniale: góra - sterta, pewna ilość, stos (na 5 lit.)GÓRKA to:

akrobacja lotnicza polegająca na szybkim nabraniu wysokości i zejściu na poprzedni poziom lotu (na 5 lit.)GÓRKA to:

zdrobniale: góra - piętro, strych, poddasze (na 5 lit.)GÓRKA to:

zdrobniale: góra - górna część stroju (na 5 lit.)GÓRKA to:

część klatki piersiowej cielęcia, barana lub kozy (na 5 lit.)GÓRKA to:

nadmiar czegoś, więcej niż się w czymś mieści albo niż ktoś oczekiwał (na 5 lit.)GÓRKA to:

część biżuterii służąca do przytrzymywania i eksponowania kamienia; może przybierać różne formy, np. łapek lub koszyka (na 5 lit.)GÓRKA to:

(rozrządowa) sztuczne wzniesienie toru na terenie stacji kolejowej rozrządowej służące do staczania wagonów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWYŻKA, SYTUACJA, W KTÓREJ JAKIŚ PARAMETR (ZWYKLE CENA) ZWYŻKUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.059

GRANICA FUNKCJI, ELEGIA, AUTOBUS SZYNOWY, MŁAKA, BOURBON, ROŚLINA JEDNOPIENNA, LAMPA OLEJNA, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, SYNDROM, CENA ZBYTU, MASKARADA, DROGA ŻELAZNA, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, PRZYPAŁ, EKSPOZYCJA, GONITWA PŁOTOWA, PEŁNIA, NIECZUCIE, ŻŁÓB POLODOWCOWY, UMOWA UBEZPIECZENIA, STWARDNIENIE, POLIANDRIA, GOŚCINNY WYSTĘP, KIJ, RADIACJA ADAPTACYJNA, PRZERÓBKA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, ARYTMETYZACJA, JER TYLNY, SZACHY SZYBKIE, ZŁOTA FUNKCJA, SYMFONIA, KAPELUSZ, ŚWIERGOT, OBSZAR, ABSURD NAZWOWY, WIELOZADANIOWOŚĆ, NAUKA MEDYCZNA, GRODZA, PRZECIWSTAWIENIE, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, CIECZ WYCZERPANA, GRANATNIK, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, KONTIKI, CHOROBA ENDOKRYNOLOGICZNA, KONSERWATORNIA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, FUNKCJA AKTYWACJI, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, AGENCJA RATINGOWA, HEKATOMBA, BRUDY, KLASYCZKA, GŁOWICA REWOLWEROWA, PRZEDSTAWIENIE, SPAMIK, DURNOŚĆ, CENA, HORROR, TRUFLA, CANTUS FIRMUS, CZUWAK AKTYWNY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, GOŚĆ, PRZEWÓD, KOCIOŁ, OWCA CZTEROROGA, TUMBA, OGATA, OBRZYD, WILLA, SWAP WALUTOWY, SUCHA IGŁA, MASZYNA WYPOROWA, SZKOŁA SPECJALNA, AMFIUMY, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, ŻŁÓB, KAWA ZBOŻOWA, PAPIER, RZEŹBA KRASOWA, KŁADKA, SZPARA, PRYWACIARZ, JĘZYK POLSKI, KONSYGNACJA, DONOSIK, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, KWADRAT MAGICZNY, EKSPERT, ARKA, CENA HURTOWA, ZIELONA NOC, PARAPETÓWKA, KOPIEC, POWRÓT, MAPA BITOWA, DIASTOLE, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, ZWIĄZEK RZĄDU, OSA, MORA, ALGRAFIA, FUNKCJA CELOWA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, DEKLINACJA MIESZANA, WYJĄTEK, KAMIENICA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, ORBITA, SPÓŁKA POWIĄZANA, PRZYJACIÓŁKA, RURA OGNIOWA, ŁÓW, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, CERATOFILID, SŁOIK, SYMULATOR, SCHIZOFRENIA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, TUBA, SILNIK INDUKCYJNY, SASZETKA, TROSKA, NIECKA, MAGNOLIA, RPG, GAZA, ALBUM, MAŁGORZATKA, POMARAŃCZA, NIEOKREŚLONOŚĆ, WIZYTÓWKA, BAJDA, FAKTOR, DAWKA DOPUSZCZALNA, TOR, PRZEBARWIENIE, OKWIAT POJEDYNCZY, KOLBA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, PALATYNKA, WAR, BOROWIK, KOŃ NA PATYKU, DOGMAT, ZASADA EKWIPARTYCJI, MORDOBICIE, OSOBA TRZECIA, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, ONE-LINER, WARSTWA, WILIA, SAMOGŁOSKA WYSOKA, SIŁA, STWIERDZENIE, PĘDZLAK, PASAŻ, CEL, ANTYLIBERALIZM, PRZEGRUPOWANIE, GOŁOGŁOWY, FAMA, WRZÓD WENERYCZNY, TAMBURYN, PRZEPUKLINA UDOWA, CUMMINGS, ANTYKLINA FAŁSZYWA, RYT, PARY SPORTOWE, RĄCZYCA, LEMIESZ, BELWEDER, NIEWYPŁACALNOŚĆ, GAR, CHOROBA MÜNCHMEYERA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, KONKLAWE, CHOROBA PERTHESA, CEMENTOWE BUTY, POCISK NADKALIBROWY, KREDYCIK, UNDEAD, CHUSTA, DZIEWIARNIA, HORMON STERYDOWY, GRUPA PRZEMIENNA, SKROMNIŚ, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, STOŁEK BAROWY, CHROPOWATOŚĆ, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, IRS, KLAPA, OBWINIONY, KÓŁKORODEK, JUBILEUSZ, GRA CYLINDRYCZNA, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, PANORAMA, BIELIDY, KONIUGACJA, PUŁAPKA KREDYTOWA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, UNIWERSYTET LUDOWY, SEKTOR, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, MŁODA, NOŚNIK, MACIERZ KWADRATOWA, ADIUTANT, WUJ SAM, BILET POWROTNY, TEMPERATURA NÉELA, DEKORTYKATOR, GODZINA WYCHOWAWCZA, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, BULANŻERIA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, DŁOŃ, LINIA, PARK PRZEMYSŁOWY, MAKROPOLECENIE, KAPITANIA GENERALNA, KRAINA MITOLOGICZNA, EDYKUŁ, FUNKCJA BORELOWSKA, ROZBITEK, TOWAROWOŚĆ, RZEŹBA GLACJALNA, KAPLICA CHRZCIELNA, PSZENICA DURUM, FATAŁASZKI, EPIFIT, ODLEWARKA, ZESPÓŁ KARTAGENERA, MEANDER, LIMBO, SPÓŁGŁOSKA USTNA, GROM, POŻAREK, PANTOMIMA, PISARZ, WIHAJSTER, CHOROBA KÖNIGA, DOWCIPNIŚ, PUK, WIEŚ, POKAZ, OGIEŃ, PRZESIEDZENIE, WŁOCHACZ, PENTIMENTO, PRZEBUDOWA, STROJNICA, CZERWONY PAS, NEGATYWNA SELEKCJA, STAN, KADŹ, KOLEJ, SUTENERSTWO, PORNOGRAFIA TWARDA, MONOCHROMATYZM, PARGAMIN, BUDOWANIE, SUKIENKO, PUSTELNIA, MAKRO, AMONIT, SHORT-TRACK, CZOPIK, PATROLOWIEC, SELENEK, DRZEWCÓWKA, ŻABA, DŹWIGNIA, BROŃ LUFOWA, NIEZDOLNOŚĆ, SZPIEG GOSPODARCZY, BAWEŁNA, JASKINIA LODOWA, PILATES, PODKŁADKA, NAPIĘTEK, GŁUSZYCA, JURYDYKA, POSTRACH, FALA HARMONICZNA, METROPOLIA, BĘCKI, TŁUMIENNOŚĆ, TRANSEKT, SZTOS, OGRÓD DENDROLOGICZNY, ŻARTOWNIŚ, ?PRANK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.059 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWYŻKA, SYTUACJA, W KTÓREJ JAKIŚ PARAMETR (ZWYKLE CENA) ZWYŻKUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWYŻKA, SYTUACJA, W KTÓREJ JAKIŚ PARAMETR (ZWYKLE CENA) ZWYŻKUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GÓRKA zwyżka, sytuacja, w której jakiś parametr (zwykle cena) zwyżkuje (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GÓRKA
zwyżka, sytuacja, w której jakiś parametr (zwykle cena) zwyżkuje (na 5 lit.).

Oprócz ZWYŻKA, SYTUACJA, W KTÓREJ JAKIŚ PARAMETR (ZWYKLE CENA) ZWYŻKUJE sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - ZWYŻKA, SYTUACJA, W KTÓREJ JAKIŚ PARAMETR (ZWYKLE CENA) ZWYŻKUJE. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

x