WARSTWA ROŚLINNA POKRYWAJĄCA JAKIŚ INNY MATERIAŁ, PRZEDMIOT, NAROSŁA NA CZYMŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAROST to:

warstwa roślinna pokrywająca jakiś inny materiał, przedmiot, narosła na czymś (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAROST

NAROST to:

zmiana lub twór w tkankach uwidoczniona jako coś, co narosło na tkankach, z tkanek (na 6 lit.)NAROST to:

to, co narosło, nagromadziło się przez osadzanie się jakiejś materii na innej (na 6 lit.)NAROST to:

wilk; metal lub żużel skrzepnięty na ściankach pieca, kadzi itp (na 6 lit.)NAROST to:

cząstki metalu przylegające do powierzchni przedmiotu metalowego a pochodzące z innego przedmiotu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARSTWA ROŚLINNA POKRYWAJĄCA JAKIŚ INNY MATERIAŁ, PRZEDMIOT, NAROSŁA NA CZYMŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.694

TABU, BLISKIE SPOTKANIE, RZECZ, WSPÓŁUDZIAŁ, KOLEJ, GLINA ZWAŁOWA, DRUGA BRODA, PORĘCZYCIELSTWO, FILTR, JOB, OŚ OPTYCZNA, GRUCHOT, ZAKRYWKA, SILNIK, MALUNEK, BALDWIN, NAŚLADOWNICTWO, WŚCIBSTWO, UPRAWNIENIE, BRANIE UDZIAŁU, MIR DOMOWY, MISTRZYNI, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, SKAŁA MACIERZYSTA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, NATRYSK, UCZESTNICTWO, FAZA, BIEGUN WEGETATYWNY, TROPIK, KORDYT, ŁUSKA, PRZYKRYCIE, POKRYCIE DACHOWE, OKSYLIKWIT, MANIPULACJE, SUSZ PASZOWY, SOK, ZDZIWKO, OTWORZENIE SERCA, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, SZCZELINA, SAMOISTNOŚĆ, KONCENTRACJA, KUKU NA MUNIU, NAPYLANIE, FILTR OPTYCZNY, LUZAK, SPÓLNIK, GIGANT, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, OPLOT, STOJAK, PORCYJKA, SZAMKA, EDUKATORKA, OSŁONKA NABYTA, ŚCIANA, HUBKA, CEL, GOSTEK, STYLIZACJA, MARBLIT, GODZINA, WYSZYWANKA, STUPOR, TROPIK, RÓWNIACZKA, KIJEK, KUPCZYK, RADA, UPÓR, PODLEW, LEJ, JĘZYK, ANTYK, KONTAKT, MURZYŃSKI, TOKARKA KARUZELOWA, TURECKI, FILAKTERIE, STRATOSFERA, TŁUMACZ, INFA, TEKST, STILON, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, MORENA, LEWOSKRĘTNOŚĆ, CERAMIKA, PRZEDMIOT PRACY, SZMATA, PANI, GNIAZDO, JĘZYK ANGIELSKI, PAKLAK, HASŁO, PODŁOŻE MALARSKIE, BETON, MEGANIT, OSKÓREK, KIEROWNIK, LEASING FINANSOWY, WIZYTÓWKA, OBRONA, TRANSKRYPCJA, MATERIAŁ, CHROPAWOŚĆ, ZENDRA, PRASA, GOŚCINNY WYSTĘP, KOSMETYK KOLOROWY, PROFESOR, ODKRYWANIE DUSZY, PORZĄDEK DZIENNY, KIESZONKA, METALIK, ZAINTERESOWANY, MORENA DENNA, CEGŁA CERAMICZNA, TROFOBLAST, SZAMANKO, AMULET, LITOSFERA KONTYNENTALNA, KLIN, POKRYCIE, OBRAZ, SZALOWANIE, PATRON, PATYCZEK, ARCHIWOLTA, WIESZAK, KOMÓRCZAK, KORAL, CACKO, PLECIONKA, CECHA PROBIERCZA, HEBRAJSKI, POWŁOKA, NOSTALGIK, MAJZA, REFLEKTOR, SYNTETYK, WYGA, MOHRG, CHORÓBKA, BETON KOMÓRKOWY, ABRAZJA, ROZPAŁKA, SKÓRA WŁAŚCIWA, SKARANIE BOSKIE, NON-IRON, SCHRONIENIE, DYSPONENT, ZAPOZNANIE, NAROST, UWAGA, POLEPA, WPROWADZENIE, KLAPA, RESIDUUM, TERMAKADAN, SUPERNATANT, KOLO, REZYDUUM, ZIEMSKI, DARŃ, LAMINAT, CHAŁTURA, WYŚWIĘCENIE, OBRĘB, BÓSTWO, RELIKWIE, MATERIAŁ ZECERSKI, LITEWSKI, OCHRONA, PUSTELNIA, OKSYLIKWIT, OBJAWICIEL, KONSTYTUTYWNOŚĆ, SPRZĘCIK, SKORUPA, KUTYKULA, PODEJRZENIE, CZASZA LODOWA, NAPRAWIACZ, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, SPIRALA, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, SKÓRKA, POWIETRZNOŚĆ, PRODUCENT, RDZA, WULKAN, GRUNT, DOKUMENT PAPIESKI, WYKONAWCA, PRZYGASZENIE, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, BOMBA WULKANICZNA, SKAŁA WAPIENNA, GADŻET, KREDA, KARBONIT, KAMIEŃ BUDOWLANY, OSOBNIK, D, KONWERSJA, MATMA, KACAPSKI, KOLOROWOŚĆ, DZWONEK, PLAKAT, APOSTOŁ, ONE-LINER, PLEŚNIAWKA, SZALKA, STYLON, SERŻA, TALIZMAN, KURATORSTWO, KOŻUSZYSKO, IZOZYM, OZNAKA, BILLBOARD, WŁADCA, OŁÓW, TERMOIZOLACJA, FOTOSFERA, PALIWO SILNIKOWE, TAMPON, DONOSICIEL, ROZPIS, DEMASKACJA, POWINOWACTWO, MERITUM, DOKUMENT, DEMONSTRACJA, BRZYDULA, POWAŻNOŚĆ, BLASZKA KOSTNA, WOS, SZCZERBA, ĆWICZENIE, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, EKTODERMA, DIABOLO, BROSZURA, JĘZYK NIEMIECKI, SKLEROPROTEID, PROCENTOWOŚĆ, NOWY, PRZEKRYCIE, KOFERDAM, STOPIWO, PRADZIAD, TKANKA TWÓRCZA, MAJTANIE, REWERS, ARTEFAKT, KOSTKA, ZWOLNIENIE, ROZPISKA, GLINA BAZALNA, GAĆ, ZACHŁYST, WEŁNIAK, REP, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, PRZEŻYCIE, ZADRAPANIE, GARDŁO, STYLIZACJA, HIPERGOL, WSPÓŁZIOMEK, SKARB, USIŁOWANIE, PALIWO GAZOWE, KLUCZ, DIACHRONIA, OŚRODEK POROWATY, SĄCZEK, NOOB, PŁASZCZ DOLNY, ŁUSKA, CHEMIA, PEWNOŚĆ, ŚWIĘTO, EKSTERN, ZBIORKOM, ZWIĄZEK, WOK, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, BAWIDŁO, ŻAKARD, NAKIEROWANIE SIĘ, KITAJKA, MIĘSO, LLANOS, ?POSUWISTOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.694 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARSTWA ROŚLINNA POKRYWAJĄCA JAKIŚ INNY MATERIAŁ, PRZEDMIOT, NAROSŁA NA CZYMŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WARSTWA ROŚLINNA POKRYWAJĄCA JAKIŚ INNY MATERIAŁ, PRZEDMIOT, NAROSŁA NA CZYMŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAROST warstwa roślinna pokrywająca jakiś inny materiał, przedmiot, narosła na czymś (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAROST
warstwa roślinna pokrywająca jakiś inny materiał, przedmiot, narosła na czymś (na 6 lit.).

Oprócz WARSTWA ROŚLINNA POKRYWAJĄCA JAKIŚ INNY MATERIAŁ, PRZEDMIOT, NAROSŁA NA CZYMŚ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - WARSTWA ROŚLINNA POKRYWAJĄCA JAKIŚ INNY MATERIAŁ, PRZEDMIOT, NAROSŁA NA CZYMŚ. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x