BUTYL - KAUCZUK SYNTETYCZNY; PRODUKT POWSTAŁY W WYNIKU POLIMERYZACJI IZOBUTENU LUB JEGO KOPOLIMERYZACJI Z IZOPRENEM LUB BUTADIENEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAUCZUK BUTYLOWY to:

butyl - kauczuk syntetyczny; produkt powstały w wyniku polimeryzacji izobutenu lub jego kopolimeryzacji z izoprenem lub butadienem (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUTYL - KAUCZUK SYNTETYCZNY; PRODUKT POWSTAŁY W WYNIKU POLIMERYZACJI IZOBUTENU LUB JEGO KOPOLIMERYZACJI Z IZOPRENEM LUB BUTADIENEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.073

KONTRETYKIETA, PIECZONKA, GUMKA, BAZA TRANSPORTOWA, KASTRAT, GWARA, CZEREMCHA, CZEP, KRYSZTAŁEK, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, WIERTŁO, POWIEŚĆ POETYCKA, MUSZLA, LALKA, CIAŁO, NADSCENIE, ROZTOCZE, CZARNA KARTKA, ACHTERPIK, JOGURT, CYZELATORSTWO, ORBITA, S.Y, EMALIA, POWĄTPIEWANIE, PALIWO KOPALNE, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, DIRT, OSOWIAŁOŚĆ, NASZYWKA, POSTĘPOWANIE KARNE, WZIERNIK, WYNIK, KOROWAJ, FIGURA HERALDYCZNA, KIJ, PRZYKURCZ, BISIOR, MIÓD PITNY, PARAGRAF, PAŁĄCZEK, REGENERACJA, GÓRY WULKANICZNE, SAMOURZECZYWISTNIANIE, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KATAR SIENNY, RENATA, ZABYTEK NIERUCHOMY, GENERATOR FUNKCJI, SUWNICA, TĘCZA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, CZŁON NADRZĘDNY, JARZYNA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ZABUDOWANIE, BRĄZOWNIK, PACHT, BIAŁA SALA, MONTOWNIA, EGZOCENTRYZM, FORLANA, KONTO DEPOZYTOWE, KOMPLIKACJA, SPACJA, OSTATECZNOŚĆ, ZAKRĘT, SZKLIWO CERAMICZNE, UMOWA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, ŚWIATŁO, BAREŻ, PAROWANIEC, JOAN, WODOWANIE, SELSKIN, CZŁONEK RODZINY, KASZTELANIA, MAFIJNOŚĆ, KIJ BEJSBOLOWY, OBRĘCZ, WĄTROBIANKA, ZWAŁY, OBŁÓG, DEZAKTYWACJA, OBROŃCZYNI, TROCINÓWKA, ŻYŁKA, BROKAT, KUDŁACZ, OSPAŁOŚĆ, DŹWIGARKA, BOZIA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, LENIUSZEK, SPEKTROSKOPIA, PÓŁPROFIL, RELIKWIARZ, POŁOŻNICA, KLAUZULA UMOWNA, ŚRUBA POCIĄGOWA, ROZSZCZEPIENIE, FILTR, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, LICZBA OKTANOWA, LILA, NOSOWOŚĆ, OSTATNIE POŻEGNANIE, ORATORIUM, ROWER, PIĘĆDZIESIĄTKA, SIWAK, PARA 0, PSAMMOFITY, WARZYWNIAK, TARCZA, MARINA, SMOLUCH, WIKARIUSZ, PEIRESKIA, MAŁA GASTRONOMIA, KIELICH, CZAS URZĘDOWY, MUFKA, WIĄZANIE, WASZA WYSOKOŚĆ, NAGANNOŚĆ, ZEW KRWI, LOGIKA ZDAŃ, PRAŻONKA, KABRIOLET, PÓŁKOSZEK, MIRIN, KARRUKA, UMOWA ADHEZYJNA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ZIARNKO, PASZPORTYZACJA, PRZEDSZKOLE, LUDWIK, KROPKA, PRZEŁYKANIE, SZYCH, ORBITA PARKINGOWA, ARMARIA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, HEBRAJSKI, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, ŻÓŁW NATATOR, LISTEK, KORKI, PLANETA, KOSTKA, TOR, FERMA, RAGOUT, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, NASTROSZ LIPOWIEC, PRÓCHNO, BLOCZEK, BARSZCZ, BESTIARIUSZ, CUKRZYCA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, BIEGUN MAGNETYCZNY, PEGMATYT, POLISYNDETON, MELON, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, FUTRYNA, SMOLEJ, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, MAJONEZ, MEDYCYNA SPORTOWA, PLAGIAT, AGENDA, ELEMENT, ANASTOMOZA, RZUT WOLNY, ETIUDA, ŚWINIARKA, PIĘCIOGROSZÓWKA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KOŻUCH, PODWOIK, KOMPOZYCJA ZAMKNIĘTA, ZABIEG, KORONA DROGI, SYSTEMOWOŚĆ, MAKRON, CZUJKA, ALERT, TARGANIEC, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, KOMPANIA, TEST PSYCHOLOGICZNY, ELASTIK, PODZIEMIE, BISEKSUALISTA, SER TWAROGOWY, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, KAPAR, BOZA, PRZEWIDYWANIE, AURA WITALNA, INWESTYCJA PORTFELOWA, OBRÓBKA, KONWENANS, PANNICA, SZYK, SAKLA, POTNIK, SZLAM, ZASÓB, LOŻA, CIMELIUM, DUMPING, ZARZĄD, EKLER, SZKLIWO WULKANICZNE, SZKRAB, ELGINIA, DRUGA BRODA, NASIĘŹRZAŁ, KARTA, SUFIZM, ZIARNIAK, SAKRAMENT, ZWŁOKI, LĘK, SADŹ, KAMIEŃ OZDOBNY, KIT, KREDYT ROLOWANY, WYWROTKA, DANIO, STANDARDBRED, ATAWIZM, REN, WYBRANKA, PODATEK, WYPIS ŹRÓDŁOWY, ANOMALIA, OLEJ RYCYNOWY, FIZJOGNOMIKA, PĘTLA, OWOCNIA, INTERPRETATOR, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, ZAPITA, MARTWE POLE, DOMENA MAGNETYCZNA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, OMYŁKA, EKRANOPLAN, KER, POLKA, UCHWAŁA, LICENCJA PRAWNICZA, WYŚCIGI KONNE, KAPITALNY REMONT, ROŚLINA ZIMOZIELONA, POR, TAROK, MISTRZU, ARTEFAKT, PIWONIA, HETEROMORFIZM, BITWA, MASZT ANTENOWY, ŚWINIOWATE, TĘSKNOTA, KWAS ROZOLOWY, OBJAW ZASŁONOWY, UDAR SŁONECZNY, STOPIWO, ZIELONA NOC, PATRON, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, RAMA KOMUNIKACYJNA, SIŁA WYŻSZA, LAWA PODUSZKOWA, BABOCHŁOP, LINIA, NIEBOSKŁON, DOSADNOŚĆ, SEGMENTACJA, NAWÓJ, MAŁY PALEC, PULPIT, CACKO, OBRÓT, SKRZYNKA, NACZELNIKOSTWO, UMYWALNIA, PUKLERZ, MIERZENIE, DENDRYT, POJEDYNKA, ?SZCZEP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.073 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUTYL - KAUCZUK SYNTETYCZNY; PRODUKT POWSTAŁY W WYNIKU POLIMERYZACJI IZOBUTENU LUB JEGO KOPOLIMERYZACJI Z IZOPRENEM LUB BUTADIENEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUTYL - KAUCZUK SYNTETYCZNY; PRODUKT POWSTAŁY W WYNIKU POLIMERYZACJI IZOBUTENU LUB JEGO KOPOLIMERYZACJI Z IZOPRENEM LUB BUTADIENEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAUCZUK BUTYLOWY butyl - kauczuk syntetyczny; produkt powstały w wyniku polimeryzacji izobutenu lub jego kopolimeryzacji z izoprenem lub butadienem (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAUCZUK BUTYLOWY
butyl - kauczuk syntetyczny; produkt powstały w wyniku polimeryzacji izobutenu lub jego kopolimeryzacji z izoprenem lub butadienem (na 15 lit.).

Oprócz BUTYL - KAUCZUK SYNTETYCZNY; PRODUKT POWSTAŁY W WYNIKU POLIMERYZACJI IZOBUTENU LUB JEGO KOPOLIMERYZACJI Z IZOPRENEM LUB BUTADIENEM sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - BUTYL - KAUCZUK SYNTETYCZNY; PRODUKT POWSTAŁY W WYNIKU POLIMERYZACJI IZOBUTENU LUB JEGO KOPOLIMERYZACJI Z IZOPRENEM LUB BUTADIENEM. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x