SKAŁY METAMORFICZNE ZWYKLE CIENKO ZŁUPKOWANE, Z WYRAŹNĄ FOLIACJĄ, POWSTAŁE W WYNIKU PŁYTKIEGO METAMORFIZMU FACJI ZIELEŃCOWEJ BAZALTÓW I POKREWNYCH IM SKAŁ WYLEWNYCH ORAZ ICH TUFÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUPEK ZIELEŃCOWY to:

skały metamorficzne zwykle cienko złupkowane, z wyraźną foliacją, powstałe w wyniku płytkiego metamorfizmu facji zieleńcowej bazaltów i pokrewnych im skał wylewnych oraz ich tufów (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁY METAMORFICZNE ZWYKLE CIENKO ZŁUPKOWANE, Z WYRAŹNĄ FOLIACJĄ, POWSTAŁE W WYNIKU PŁYTKIEGO METAMORFIZMU FACJI ZIELEŃCOWEJ BAZALTÓW I POKREWNYCH IM SKAŁ WYLEWNYCH ORAZ ICH TUFÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.671

OTWÓR, MALAKOZOOLOGIA, PĄCZEK, TYTULATURA, NAPÓJ WINOPODOBNY, MONETA, SENSOMOTORYKA, KOREK TOPLIWY, KONTRAKT, OLIWA Z OLIWEK, SCAN, WALCZAK, WIDŁOZĄB SUDECKI, KAWERNA, KARCZMIAK, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, EINSIEDLER, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, HEWLETT-PACKARD, RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA, SUSEŁ KARLIK, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, CHUSTA, POSTĘP ARYTMETYCZNY, CZAPLA MASKOWA, ŚCIEKI BYTOWE, PUŁAP STATYCZNY, KAPODZIÓB, INDEKS, ANTYSZTUKA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, MATERIAŁ, SOLANA, GEOGRAFIA, UMOWA ADHEZYJNA, TYMBARK, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, LICENCJA OTWARTA, STUDIUM WYKONALNOŚCI, BAŃKA INTERNETOWA, NIEDYSPONOWANIE, ŁAŃCUCH, NIEPROFESJONALNOŚĆ, KRUPNIOK, KABESTAN, RADIOFARMECUTYK, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, PRZYWODZICIEL WIELKI, PARK KRAJOBRAZOWY, MŁAKA, INDEKS GLIKEMICZNY, PERKOZ ROGATY, CYRANECZKA BAJKALSKA, LANGUR WSPANIAŁY, CONCERTO GROSSO, SOSNA POSPOLITA, WIECZERNICA GÓROLUBKA, WYCZYSTKA, DRZEWO MASTYKSOWE, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ANTYSEPTYK, OGNISKO MAGMOWE, CHÓD, ROUYN, BENZYNA SYNTETYCZNA, LAKTOOWOWEGETARIANIN, HAFLINGER, KRAS, DREBEL, STYL MOTYLKOWY, KONTAKT, CIELENIE LODOWCA, MYSZOSKOK WIELKI, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, WAZONKOWCOWATE, OZDOBNICA WIĘKSZA, ORBITA BIEGUNOWA, KSENOFOBIA, MYŚLIWIEC, BILON, OBIEKT SPORTOWY, PODATEK EKOLOGICZNY, CUG, POLICJA POLITYCZNA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, ANTYŻYDOWSKOŚĆ, FITOCENOLOGIA, SZKARŁUPNIE, MLECZ, LISTOPAD '89, ORLEAN, MARMUREK, ARYTMOMETR, PLATFUS, CARZĄTKO, ODRZUT, KOSZULA, TEORIA GEOTEKTONICZNA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, MYSZOSKOCZKA MONGOLSKA, ŻYŁA JĘZYKOWA, BANK GENÓW, KANAŁ, STYPENDIUM, BALON RADIOSONDA, AULAKOGEN, ŻYWICZLIN, KIERZNIA, OKOROWANIE, PRZEDDZIEŃ, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, PACHOLĘ, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, CZAPLA CZARNA, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, ŁUPEK MARGLISTY, METALOGRAFIA, SZERŻA, INDUKCYJNOŚĆ, PSZCZOŁA ARMEŃSKA, PŁETWA, PULARDA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, BIRMAŃSKI, KIRK, LOGIKA FILOZOFICZNA, ŻÓŁWIE, STYLIZACJA, IMINA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, SIKORY, GLINKA KAOLINOWA, SZOT, ADMINISTRACJA SKARBOWA, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, WIETRZENIE TERMICZNE, RADIACJA ADAPTACYJNA, ŁUPEK BENTONITOWY, DWUPRZODOZĘBOWCE, GERRYMANDERING, MONTAŻYSTA, CUKRZYCA BRĄZOWA, SKORPION CESARSKI, MYSZOSKOCZEK MONGOLSKI, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, NIUNIA, WYSOKOŚĆ, JAD TRUPI, SPAMIK, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, OBRÓBKA PLASTYCZNA, STRUMIEŃ, SZYP, GZYMSIK, DEPRESJA ODDECHOWA, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, DENACYFIKACJA, JAZZ FUSION, CHOJNIAK, PODWOZIE, GAZ SPALINOWY, CHOROBA CHARCOTA, KĄPIEL, PŁASKONOS, DONICZKOWCE, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, TAŚMA, NORMATYWISTA, STAROINDYJSKI, BATALION RADIOTECHNICZNY, ICH TROJE, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, GESTIA TRANSPORTOWA, BIELSZCZANIN, JELEŃ WIRGIŃSKI, ROMALEOZAURY, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, INWENTARYZACJA, DELUWIUM, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, DELIRIANT, TEST KOMETOWY, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, WYCHÓD, OSADY ŚCIEKOWE, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, UCHYB REGULACJI, ICHTIOFAUNA, OBRÓT PODATKOWY, LEBERA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, PATYCZAK, TECZKA PERSONALNA, OKRES OKOŁOPORODOWY, PRZÓD, BIAŁKO, ZĘBIEŁEK BIAŁAWY, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, WIRKI, WODZIREJ, NOCEK OSTROUCHY, INFA, MECHANIKA, TRENING, GOSPODARKA MORSKA, MUR KURTYNOWY, PODWÓJNA ARTYKULACJA, TERMINAL PROMOWY, PORÓD NATURALNY, ŚWIAT, ARAPAIMA, SOFISTA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, KOKTAJL KRABOWY, PRAWO MATERIALNE, SUSZARNICTWO, GARNIZON, KOLOKWIUM, GALOIS, OBRONA CYWILNA, JEZIORO WYTOPISKOWE, OBRĄCZKA, DYFUZJA CHEMICZNA, BIOFLAWONOID, PODODDZIAŁ, DRZEWCÓWKA, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, MONSTRUM, OPERATOR LINIOWY, KWAS, REGRADACJA, FARMACJA STOSOWANA, TORFOWIEC NASTROSZONY, ANALIZATOR, ODZYSK, PACZKA, GEGANIE, STERNICZKA ZWYCZAJNA, DEBELLACJA, RADIOBIOLOGIA, DROGA TWARDA, ŚWIDER, BIATLON, FALA, HONDA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, MORAŁ, MELODRAMAT, KOMÓRKA KUBKOWA, KRZYŻÓWKA, ROZPRZA, ZAWIĄZEK, SZABLON, MASTOLOGIA, PORAŻENIE MÓZGOWE, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, SEKS ORALNY, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, ODMULACZ, WYDATKI RZECZOWE, STRUNOBETON, RAJA SIWA, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, LODOWIEC GRUZOWY, SAKSONIA, PIERŚCIEŃ ZEROWY, RADA DUSZPASTERSKA, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, POLE MAGNETYCZNE, TARYFA ULGOWA, WIEK DOROSŁY, ADAPTER, KOMETA, CYPRYŚNIK, TRAKEN, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, WORKOWCE, PÓŁPUSTYNIA, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, WYRAKI, RETOROMAŃSKI, PRINCEPS, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, KLIMAKS, SKALNIAK KARŁOWATY, KIEROWALNOŚĆ, RYSUNKI, FARMAKOTERAPIA, BRIE, BAR, KOSMOBIOLOGIA, ?MILA MORSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.671 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁY METAMORFICZNE ZWYKLE CIENKO ZŁUPKOWANE, Z WYRAŹNĄ FOLIACJĄ, POWSTAŁE W WYNIKU PŁYTKIEGO METAMORFIZMU FACJI ZIELEŃCOWEJ BAZALTÓW I POKREWNYCH IM SKAŁ WYLEWNYCH ORAZ ICH TUFÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKAŁY METAMORFICZNE ZWYKLE CIENKO ZŁUPKOWANE, Z WYRAŹNĄ FOLIACJĄ, POWSTAŁE W WYNIKU PŁYTKIEGO METAMORFIZMU FACJI ZIELEŃCOWEJ BAZALTÓW I POKREWNYCH IM SKAŁ WYLEWNYCH ORAZ ICH TUFÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUPEK ZIELEŃCOWY skały metamorficzne zwykle cienko złupkowane, z wyraźną foliacją, powstałe w wyniku płytkiego metamorfizmu facji zieleńcowej bazaltów i pokrewnych im skał wylewnych oraz ich tufów (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUPEK ZIELEŃCOWY
skały metamorficzne zwykle cienko złupkowane, z wyraźną foliacją, powstałe w wyniku płytkiego metamorfizmu facji zieleńcowej bazaltów i pokrewnych im skał wylewnych oraz ich tufów (na 15 lit.).

Oprócz SKAŁY METAMORFICZNE ZWYKLE CIENKO ZŁUPKOWANE, Z WYRAŹNĄ FOLIACJĄ, POWSTAŁE W WYNIKU PŁYTKIEGO METAMORFIZMU FACJI ZIELEŃCOWEJ BAZALTÓW I POKREWNYCH IM SKAŁ WYLEWNYCH ORAZ ICH TUFÓW sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - SKAŁY METAMORFICZNE ZWYKLE CIENKO ZŁUPKOWANE, Z WYRAŹNĄ FOLIACJĄ, POWSTAŁE W WYNIKU PŁYTKIEGO METAMORFIZMU FACJI ZIELEŃCOWEJ BAZALTÓW I POKREWNYCH IM SKAŁ WYLEWNYCH ORAZ ICH TUFÓW. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x