GŁOSOWANIE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI NA OKREŚLONYM TERYTORIUM (NP. KRAJU, WOJEWÓDZTWA, GMINY) W RÓŻNYCH SPRAWACH MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z ICH MIEJSCEM ZAMIESZKANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLEBISCYT to:

głosowanie członków społeczności na określonym terytorium (np. kraju, województwa, gminy) w różnych sprawach mających związek z ich miejscem zamieszkania (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLEBISCYT

PLEBISCYT to:

głosowanie publiczności na kandydatów w jakimś konkursie, np. na najlepszego piosenkarza, sportowca, dziennikarza (na 9 lit.)PLEBISCYT to:

termin stosowany w starożytnym Rzymie na określenie głosowania plebejuszy w sprawach, które dotyczyły ich warstwy społecznej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁOSOWANIE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI NA OKREŚLONYM TERYTORIUM (NP. KRAJU, WOJEWÓDZTWA, GMINY) W RÓŻNYCH SPRAWACH MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z ICH MIEJSCEM ZAMIESZKANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.611

FILM SCIENCE-FICTION, ETER, POŁYSK, HOMOLOG, MORULA, FUNT, MALAKOZOOLOGIA, GWIAZDKA, BOBOLICE, SCEPTYCZNOŚĆ, NÓŻKA, JUTROSIN, NEUROTRANSMITER, KOLABORACJA, OPŁATA SKARBOWA, KONSOLETA, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, TWARDOŚCIOMIERZ, RYNEK MIĘDZYNARODOWY, AKADEMIA, WICEKRÓL, BIAŁA ARMIA, ETAT, ESTEMMENOZUCH, PARANTELA, KLIOCHINOL, SIOGUN, NUKLEOZYD, WAPNO PALONE, ETANOLOAMINA, TRAMP, CYKLAMAT, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, WÓŁ, WILAMOWSKI, IMINA, SIMETIKON, PRUSAK, EKSPATRIANTKA, NORYLSK, NIEZWARTOŚĆ, ISTOTA ZBITA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, INDETERMINIZM, KWAS ASKORBINOWY, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, DEKIEL, DEZYPRAMINA, PUSZYSTOŚĆ, MIKROWELA, DIALOG SPOŁECZNY, PRZEKSZTAŁCENIE LINIOWE, BELMOPAN, WEKA, POPULACJA, WOLNA WOLA, PRAWO SPADKOWE, KEFALINA, NUKLEOTYD, LIBEREC, INTENSJONALNOŚĆ, POWIĄZANIE, CHLOREK RTĘCI(II), RAKONIEWICE, POWIERZCHNIA NOŚNA, DRYF KONTYNENTALNY, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, MONOMER, CHLOREK MIEDZI(II), GRUPA IMINOWA, CYJANKALI, BIAŁKO, PRZĄDKA PIERŚCIENICA, MANNHEIM, BŁĘKIT INDYGOWY, CHAMSIN, BETAINA, CUKIER GRONOWY, TRANSPOZYCJA, RYNEK FINANSOWY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, AFRYKAŃSKI, KRAJCZY KORONNY, INTEGRACJA, NITRYL, WITAMINA C, ATRAZYNA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, METYZACJA, MUZYK, PĘPEK ŚWIATA, OBRÓT PRAWNY, RENTGENOLOGIA, ZGIEŁK, MORALNOŚĆ, POLIMORFIZM, ROZTOCZE, MAGDEBURG, KOMPARATYSTYKA, GÓRNICTWO MORSKIE, BEZTORBIKI, KALIF, KASA POŻYCZKOWA, DITLENEK, TAN, PRZEPOWIEDNIA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, FLORA, WOREK, OGÓŁ, WIELKI BRAT, ANTABA, TRANSLATOR, BROMEK FENYLU, KOTERIA, INHALACJA, OWOC ZBIOROWY, WIELOBÓJ SPRINTERSKI, AEROGRAFIA, BITLES, WISKOZA, NORMATYWISTA, NITROAMINA, TAKSONOMIA, AZOTEK, NEBIWOLOL, TOROMISTRZ, AGREGATOR, WODOPÓJKI, BARSZCZ BIAŁY, SOLIKAMSK, SYLWA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, PISMO WĘZEŁKOWE, OGRÓD ZOOLOGICZNY, ANTYTETYCZNOŚĆ, GALA OPEROWA, KABOTAŻOWIEC, INKORPORACJA, STOPIEŃ HARCERSKI, KONTRAKT TERMINOWY, SUBSYSTENCJA, POSPÓLNOŚĆ, ANALIZATOR, RENTA PLANISTYCZNA, IKONA, CADYK, SZATANISTA, KINO SAMOCHODOWE, POLINUKLEOTYD, ŚWIAT, HIPERBOREJCZYK, PAŁECZKA, SPIS, WIZA IMIGRACYJNA, FENOL, BRANDENBURGIA, ZWIĄZEK OPERACYJNY, WĘGLIK, KOMENSALIZM, REJESTRZYK, MEDYCYNA, ZWAPNIENIE, MEDELLIN, KWAS BARBITUROWY, NOCEK ORZĘSIONY, POSTĘPOWANIE MANDATOWE, PUŁK, DZIWNÓW, POLIGYNANDRIA, WSCHÓD, FUNT, JODEK, TETRAETYLOOŁÓW, JERZMANOWA, KOLONIJKA, WOREK TRENINGOWY, STRONY, LIST KOMISYJNY, RELACJA, KLARK, LITERATURA PRODUKCYJNA, KSYLEN, LAMINAT, DELOKALIZACJA, WODA, SZYNEL, HALOGENOPOCHODNA, ARSYNA, KYNOLOG, KORNET, EKONOMIA POZYTYWNA, KONTRASYGNATURA, FYKOLOGIA, WIELOSTYLOWOŚĆ, JONOFOR, APOLOGETA, TURYSTYKA SEKSUALNA, PSZCZOŁA MIODNA, ASTRONOMIA SFERYCZNA, ZWIĄZEK NIENASYCONY, KAJMAN KROKODYLOWY, HEADHUNTER, WIĘŹ, PRZEMYSŁ, CHLEB PSZCZELI, WAMPIREK, GLIKOZYD, TEORIA DOMINA, GRANICA, FEDERALIZM, SULFONAMID, PRZESIĘK, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE, TYMPANON, GRUPA BILATERALNA, WALEC, RUTYNA, CHOROBA DZIEDZICZNA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, LIGA, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, GENERALICJA, ZAGRANICZNIAK, SHABA, PERFORMANS, WYCHODŹTWO, RZECZNIK PATENTOWY, KWAS LINOLOWY, AZOTYN, AUCKLAND, EPIFITOZA, JODAN(VII) SODU, KOSMOS, KOHABITACJA, PEKTYNA, STAWIDŁO, KONWERTER, ALGEBRA, BODOR, GRZEGORZEW, RYNEK FORMALNY, ETRANŻER, ALLOFONIA, RADIOBIOLOGIA, EMIGRACJA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, ŚWIATŁO, NADREPREZENTACJA, KOTWICZNIKOWCE, UKRAINKA, WĘGLAN, RAMA KOMUNIKACYJNA, KWAS GLUKONOWY, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, PORZĄDEK, KWAS METAFOSFOROWY, NOWOWIERCA, DEMOSCENA, TLENOCHLOREK, ODDZIAŁ WYDZIELONY, DOBRODZIEŃ, ABUJA, FALA WZROSTOWA, POLESIE, RADA STARCÓW, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, WODOROTLENEK SODOWY, AUTOMAT, BUSPIRON, WOREK, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, PRUSACZKA, CHLOREK ETYLU, HEAD-HUNTER, BŁONA ZEWNĘTRZNA, SZCZECIN, ETNOGRAF, GRUPA PRZYJAŹNI, GMINA TARGOWA, ĆWIERĆ, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, OKUPOWANIE, KONSTYTUCJA, KRAKOWIANKA, SERIA WYDAWNICZA, PAŃSTWO, KROK, TRYBUT, PUDUCCERI, GRZYB CHRONIONY, NOCEK WĄSATY, OBTŁUKIWANIE, MOZZARELLA, ABLUCJA, KROPKA, SOCJOLOGIA HISTORYCZNA, KOSZYCE, ?KAUZALIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.611 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁOSOWANIE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI NA OKREŚLONYM TERYTORIUM (NP. KRAJU, WOJEWÓDZTWA, GMINY) W RÓŻNYCH SPRAWACH MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z ICH MIEJSCEM ZAMIESZKANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁOSOWANIE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI NA OKREŚLONYM TERYTORIUM (NP. KRAJU, WOJEWÓDZTWA, GMINY) W RÓŻNYCH SPRAWACH MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z ICH MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLEBISCYT głosowanie członków społeczności na określonym terytorium (np. kraju, województwa, gminy) w różnych sprawach mających związek z ich miejscem zamieszkania (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLEBISCYT
głosowanie członków społeczności na określonym terytorium (np. kraju, województwa, gminy) w różnych sprawach mających związek z ich miejscem zamieszkania (na 9 lit.).

Oprócz GŁOSOWANIE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI NA OKREŚLONYM TERYTORIUM (NP. KRAJU, WOJEWÓDZTWA, GMINY) W RÓŻNYCH SPRAWACH MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z ICH MIEJSCEM ZAMIESZKANIA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - GŁOSOWANIE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI NA OKREŚLONYM TERYTORIUM (NP. KRAJU, WOJEWÓDZTWA, GMINY) W RÓŻNYCH SPRAWACH MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z ICH MIEJSCEM ZAMIESZKANIA. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x