DEKTOR KWANTÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH FALI (ŚWIATŁO WIDZIALNE, PODCZERWONE, PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, RENTGENOWSKIE, RADIOWE), W KTÓRYCH ENERGIA ODEBRANEGO KWANTU ZMIENIA SIĘ W INNĄ POSTAĆ ENERGII (NP. CIEPŁO, ENERGIA ELEKTRYCZNA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO to:

dektor kwantów promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach fali (światło widzialne, podczerwone, promieniowanie ultrafioletowe, rentgenowskie, radiowe), w których energia odebranego kwantu zmienia się w inną postać energii (np. ciepło, energia elektryczna) (na 42 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DEKTOR KWANTÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH FALI (ŚWIATŁO WIDZIALNE, PODCZERWONE, PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, RENTGENOWSKIE, RADIOWE), W KTÓRYCH ENERGIA ODEBRANEGO KWANTU ZMIENIA SIĘ W INNĄ POSTAĆ ENERGII (NP. CIEPŁO, ENERGIA ELEKTRYCZNA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.248

PODKÓWKA, POŻYTECZNY IDIOTA, DAKTYL, KOSZARY SZYJOWE, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, DZIEWIĄTKA, SUSZARKA, KUJNOŚĆ, WYNURT, PROPORZEC, GALIARDA, DODATEK OŁÓWKOWY, TYFLOPEDAGOGIKA, EKSPERT SĄDOWY, WIDOWNIA, LIŚĆ ZŁOŻONY, GOSPODYNI DOMOWA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, TARANTELA, SKÓRZAK, UKŁAD INERCJALNY, NARCIARZ DOWOLNY, HURYTA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, M, ROZBŁYSK, DIAŁ, PODKOWIEC MAŁY, BENTO, HALLING, GWAJAK, UNIWERSUM HERBRANDA, OTWARCIE DUSZY, ROZMOWY W MAGDALENCE, BEZSTRONNOŚĆ, EKOGROSZEK, SEPTET, ARIANIE, ŚLIZGAWKA, JĄDRO SOCZEWKOWATE, OBROŻA, KRATKA KSIĘCIA WALII, PRÓŻNIAK, BROMELIA, MIRAŻ, PANI, LAWENDA, POŚLIZG, SŁODOWNIA, GOŁĄBECZEK, TEREN DWUJĘZYCZNY, PÓŁAKT, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, WIRUS, BINOKLE, KALORMEN, ZAPŁATA, BOA KRÓTKOOGONOWY, CYKL MIESIĘCZNY, GEKON PAZURZASTY, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, SAROS, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, KONWOJER, EV, OZDOBNICA WIĘKSZA, INWERSJA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, STATEK, REWIZJA NADZWYCZAJNA, ZAMSZ, WIDZ, ARC SIN, SŁUŻBA, PROROK, HUMANIZM, ROZPIĘTOŚĆ, AUDIENCJA GENERALNA, DWUFAZOWOŚĆ, PINGWINY, ŚWIERZB NORWESKI, MAKROWIRUS, ADAM SŁODOWY, PODKŁAD, OPATRUNEK OSOBISTY, BUKIECIARZ, RDZENIARZ, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, BARWA DŹWIĘKU, KCIUK NARCIARZA, SMERFETKA, LEŚNIK, KOMÓRKA MATECZNA, DRYL, SILNIK BLIŹNIACZY, PARASZYT, BARTNIK, ZDRADA, MADRASA, OPRYSZCZKA WARGOWA, LOSOWOŚĆ, DOM AUKCYJNY, ZUBOŻANIE, TOPIELEC, KOŻUSZEK, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, GRA RPG, KAPRALSTWO, BIOSELENOLOGIA, HALABARDA, NADMIERNA SENNOŚĆ, ROŚLINA DWUPIENNA, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, ODRUCH RZEPKOWY, CENA WYWOŁAWCZA, KONCERT, PISANKA, INKRUSTACJA, NAŚLADOWNICTWO, WAPIENNICTWO, NAPŁYW KORZENIOWY, ZAPORA, GAZ ELEKTRONOWY, DZBANEK DO ŚMIETANY, USKOK, TURMA, ŚPIWÓR MUMIA, SERNICA, STREFA CISZY, TER, SKAZA MOCZANOWA, WESZ MORSKA, PROJEKT UNIJNY, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, ZUPINA, PŁOMIEŃ, CHRYSTOLOGIA, PĘCINA, OSAD, KOŃCÓWKA, KONWEJER, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, GOSPODARKA MIESZANA, KARDYNAŁ, MARSJAŃSKI, KONTYNGENT CELNY, RÓJKA, KANAŁ KRĘGOWY, METODOLOGIA NAUK, BULIONER, WYŁAWIACZ TALENTÓW, SZARPANINA, HAK, DENTYSTA, CZŁONY, SAMOAKTUALIZACJA, CHIRURGIA URAZOWA, UŻYTEK, SKOCZKOWE, PODŁOGA, ULTRAFILTRACJA, DYSZA WYLOTOWA, PLEBISCYT, MONOGENEZA, CYSTOSTOMIA, OBLAK, PAREMIOGRAFIA, LED, ANTYKWARNIA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, TOPIK, CIAMCIARAMCIA, PRINCESKA, BRUTALNOŚĆ, RODZINA NUKLEARNA, NAFTÓWKA, ROZWÓJ ZARODKOWY, HIGIENISTKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ODPÓR, GAMBIR, WIELKOGŁOWOWATE, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, PELAGIAL, PRZEKLEŃSTWO, PRZEWOŹNIK, TYLCZAK, METYLOTROFIA, MDK, GLOTTODYDAKTYKA, UCZELNIA, EPONIM, ATOMISTYKA, CIEMNA ENERGIA, AEROLOGIA, MEKSYKANKA, SIODŁO, CYTADELA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, GNIOTOWNIK, PRZYCISK, GRA CASUAL, RYTM, ORTOPEDA, LANGOSZ, EDUKATORKA, BĄK, PENETROMETR, POZŁOTNIK, TRUP, WSPÓŁZAWODNICTWO, OSPAŁOŚĆ, KOSIARKA ROTACYJNA, RZUT OSZCZEPEM, MINERALOGIA GENETYCZNA, PARTIA HISZPAŃSKA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, KOSA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, RZEŹWOŚĆ, PASIECZNIK, ARTYSTA, BAHAMY, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, ŻYDOFIL, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, OBIEG PIENIĄDZA, ROSA, WYROK, SZKŁO OPTYCZNE, WIELKI BRAT, HOWARDYT, WIELKI ATRAKTOR, SPRĘŻYK, IZOTROPOWOŚĆ, NET, PURYNA, KUPON, PUNKT WYPADOWY, ARPEDŻIO, TARANTELLA, EKSPERTKA, PASEK MAGNETYCZNY, SWAWOLA, LOGIKA PRAWNICZA, DUK WSPANIAŁY, KOMUNIKACJA, TEATR LALEK, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, SAFANDUŁA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, IDIOGRAFIZM, OLEJ SMAROWY, MASOŃSKOŚĆ, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, POMYŁKA FREUDOWSKA, DEFICYT, GEN REPORTEROWY, LATAWICA, PROMIENIOWANIE NADCZERWONE, CHARLESTON, ENERGIA ŚWIETLNA, IMPOTENCJA, LODOWIEC HIMALAJSKI, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, KRYZA, DOM PASYWNY, CZARNY CHARAKTER, PARTNERKA, DON KISZOT, BUKAT, PĘTAK, UCZULACZ, LINIA PRZESYŁOWA, ODLEWARKA, LEWOSKRĘT, FLAMENCO, ROCKOWIEC, UCHAL, GUFFA, CHOROBA CAROLEGO, FREATOFIL, PRZEZNACZENIE, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, NOZOLOGIA, CHAŁTURZYSTA, SYNDROM WILKOŁACZY, KORONA, KLOZET, BIAŁA ŚMIERĆ, RYZYKO KREDYTOWE, SKALENOEDR, HARROD, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, CUKRÓWKA, RYNEK FINANSOWY, ?HEKSAPTYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.248 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DEKTOR KWANTÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH FALI (ŚWIATŁO WIDZIALNE, PODCZERWONE, PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, RENTGENOWSKIE, RADIOWE), W KTÓRYCH ENERGIA ODEBRANEGO KWANTU ZMIENIA SIĘ W INNĄ POSTAĆ ENERGII (NP. CIEPŁO, ENERGIA ELEKTRYCZNA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DEKTOR KWANTÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH FALI (ŚWIATŁO WIDZIALNE, PODCZERWONE, PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, RENTGENOWSKIE, RADIOWE), W KTÓRYCH ENERGIA ODEBRANEGO KWANTU ZMIENIA SIĘ W INNĄ POSTAĆ ENERGII (NP. CIEPŁO, ENERGIA ELEKTRYCZNA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO dektor kwantów promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach fali (światło widzialne, podczerwone, promieniowanie ultrafioletowe, rentgenowskie, radiowe), w których energia odebranego kwantu zmienia się w inną postać energii (np. ciepło, energia elektryczna) (na 42 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
dektor kwantów promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach fali (światło widzialne, podczerwone, promieniowanie ultrafioletowe, rentgenowskie, radiowe), w których energia odebranego kwantu zmienia się w inną postać energii (np. ciepło, energia elektryczna) (na 42 lit.).

Oprócz DEKTOR KWANTÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH FALI (ŚWIATŁO WIDZIALNE, PODCZERWONE, PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, RENTGENOWSKIE, RADIOWE), W KTÓRYCH ENERGIA ODEBRANEGO KWANTU ZMIENIA SIĘ W INNĄ POSTAĆ ENERGII (NP. CIEPŁO, ENERGIA ELEKTRYCZNA) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - DEKTOR KWANTÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO O RÓŻNYCH DŁUGOŚCIACH FALI (ŚWIATŁO WIDZIALNE, PODCZERWONE, PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, RENTGENOWSKIE, RADIOWE), W KTÓRYCH ENERGIA ODEBRANEGO KWANTU ZMIENIA SIĘ W INNĄ POSTAĆ ENERGII (NP. CIEPŁO, ENERGIA ELEKTRYCZNA). Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x