SUBSTANCJA DODAWANA PRZY NAGRZEWANIU INNYCH SUBSTANCJI DO WYSOKICH TEMPERATUR, UŁATWIAJĄCA ICH TOPIENIE; NP. TOPNIK DODAWANY DO LUTOWANIA, TOPNIK DODAWANY DO RUD ŻELAZA W HUTNICTWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TOPNIK to:

substancja dodawana przy nagrzewaniu innych substancji do wysokich temperatur, ułatwiająca ich topienie; np. topnik dodawany do lutowania, topnik dodawany do rud żelaza w hutnictwie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TOPNIK

TOPNIK to:

fluoryt stosowany w hutnictwie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA DODAWANA PRZY NAGRZEWANIU INNYCH SUBSTANCJI DO WYSOKICH TEMPERATUR, UŁATWIAJĄCA ICH TOPIENIE; NP. TOPNIK DODAWANY DO LUTOWANIA, TOPNIK DODAWANY DO RUD ŻELAZA W HUTNICTWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.365

RUSINKA, KATECHEZA, UŁAN UDE, OŻWIOWATE, SIKA, OSKÓREK, BRAK, MUSZTARDA SAREPSKA, ROZPRZA, ANATOMIA WARSTWOWA, WALEC, GAWĘDA, KOJARZENIE WSOBNE, KOSA KUŚNIERSKA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ZAPRZĄG, FICTIO PERSONAE, MIESZANINA, SZATY, CYKL GOSPODARCZY, WYDALINA, CHŁODNIA, WSZECHŚWIAT, PROGNOSTYK, ZARAZA MOROWA, ANDRIĆ, RUSIN, SERBSKI, MANIPULATOR, DOBŠINA, BALONKLIWER, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, JĘZYK WEWNĘTRZNY, ZJAWISKO SEEBECKA, SZYK, GOOGLE INC, RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA, ELEKTROLIZA, OSŁUPIENIE, KRYSTALOMANCJA, RABATY, PODRYWKA, MSZAŁ, PRAŻAK, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, ŁUK BLOCZKOWY, SZKLISTKA, HOSTIA, HANGAR, SAMOCHÓD POŻARNICZY, BAWICIEL, WCHŁANIANIE ZWROTNE, KORZENIONÓŻKI, CYKL PALIWOWY, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, REUMATOLOGIA, KOLA, SUPERFILM, JASIENICA, UDAJPUR, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, WYCHOWANIE FIZYCZNE, LÓD BRZEGOWY, OWADZIARKI, MULDA, TAPAS, KOMISJA, EKSPRESJA, DYSPLAZJA NEREK, STREFA, GARŁACZ, REGRADACJA, SUBSTANCJA PROMIENIOTWÓRCZA, BAKTERIE DIAZOTROFICZNE, ROZCHÓD, ZANZA, ZIEGLER, MANELE, NUNCJUSZ, POKRYCIE, MIKROFALÓWKA, SUBSTANCJA P, KORTYKOTERAPIA, GLORIA, CYRKUMFLEKS, FONETYKA, SZKŁO WENECKIE, KOTURNY, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, POPIELNICZKA, PRODUKTYWNOŚĆ, JEDNOSTKA, KASTYLIJSKI, TORTILLA, OTOCZKA, SEKCIARSTWO, KOLANO SZPOTAWE, APRETURA, ZMIENNA ZWIĄZANA, UTLENIALNOŚĆ, HOMOMORFIZM, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, NAWROTNICA, CZĘSTOKÓŁ, ŁAŃCUSZEK, ENERGETYKA ODNAWIALNA, KAMISZLI, LEKOOPORNOŚĆ, SCENKA, LAMPA MIKROFALOWA, ŁUPEK CHLORYTOWY, NASTAWANIE, AZOLLA AFRYKAŃSKA, ZŁÓG, ŁOWISKO, ZBIORÓWKA, PENSJA, SUBSKRYBENT, PARAWANING, PUNKT WĘZŁOWY, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, SZÓSTY ZMYSŁ, ORZESZEK PINIOWY, KLUCZ SESYJNY, DYSTONIA TORSYJNA, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, ŚLUZ, JOŁOP, ZAĆMA POWIKŁANA, PROMOTOR, ALSIFER, SEKULARYZACJA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, RADIOFARMECUTYK, HOJNOŚĆ, RZEPY, BUKIECIARZ, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, SIODŁO UJEŻDŻENIOWE, SOPLICA, JEZIORO POLIHUMUSOWE, NORANDA, PRACE KONSERWACYJNE, NAPPA, KOSMOS, SĄD KONSYSTORSKI, SZKOŁA RODZENIA, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, PLANTAGENECI, CHWYTAK, TURYSTYKA KONNA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, ANTYEGALITARYZM, STĘŻENIE MOLOWE, STRUKTURA FUNKCYJNA, POSTING, ŻELAZKO PAROWE, LAKIER, TONALNOŚĆ, PLAMA, ANTYFERROMAGNETYK, JAZZÓWKA, KADŹ, PADOK, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, DUŻY EKRAN, JEZIORO SOLANKOWE, RODZAJ LITERACKI, SONORA, GOŁĄB, KARMEL, DEFICYT EKONOMICZNY, BUTLA, PAŁKA, WYTRAWIACZ, METYS, CHRONOMETR MORSKI, NADREPREZENTACJA, SAMPLER, TRANSPARENCJA, WILCZE STADO, TICINO, TAIPING, ICHTIOFAUNA, POŁĄCZENIE, KRÓTKI WZROK, PRODUKCJA, TWIERDZENIE O ZBIEŻNOŚCI ŚREDNICH, MIESIARKA, HEMISFEREKTOMIA, ASYSTA, RANDERS, ALT, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, DŹWIĘCZNOŚĆ, ICH TROJE, SOS MALTAŃSKI, HAŁDA, SYHOT, ALIENACJA, SPIS POWSZECHNY, OKRZOS, RAK SZWEDZKI, MEZOTERAPIA, KONGREGACJA, GOLFIK, JENISEJSKA, IKEBANA, GALASÓWKA, EUFAZJE, MIMEZJA, ZARZĄDZENIE, PATYNKI, STACJA, UBIJACZ, USTNOŚĆ, PIĘŚCIARSTWO, KOD POCZTOWY, SZUNOZAUR, BRACHYCEFALIA, ZWÓJKA SOSNÓWKA, DEZAKTYWACJA, ELFKA, ANEROID, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, GOŁĄBECZEK, NIEDOPRZĘD, ZBIÓR, STROIK, IZOMORFIZM, POLIANDRIA, LEBERWURST, WTRYSK, ANTIDOTUM, KLĘK PODPARTY, JASZCZURKA DŁUGOOGONOWA, TERMIT, MOPEK, KORYTKO, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, CHARYZMAT, SMUTNI PANOWIE, PODATEK MAJĄTKOWY, KRĄŻENIE OBWODOWE, MAGNES STAŁY, EGZONUKLEAZA, OC, KREDYT KUPIECKI, SKŁADNIK, PAPROĆ DRZEWIASTA, SYKATYWA, KARTKA, LORD PROTEKTOR, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, MUŚLIN, WICIOWIEC, KARBONATYT, WEBMAIL, TURBOSŁOWIANIN, PATRONAŻ, JELENIEWO, TRENTON, NABÓJ ĆWICZEBNY, SZTUCZNY UKŁAD EKOLOGICZNY, ŁUBEK, GĄSIOREK, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, ARCHIWISTA, BEZTORBIKI, ZŁOŻE KOPALINY, KAPILARNOŚĆ, GOLF, TWITTEROWA REWOLUCJA, DODAJNA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, FITOTRON, SAPROFIT, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, PRZEDROSTEK, NERKOWIEC, GOOGLE, UROJENIE KSOBNE, RUCH, MAKUCH, WF, ANALIZA WARTOŚCI, WIDEŁKI HERETYKÓW, IZOTROPOWOŚĆ, OFICJAŁ, ZANOKCICOWATE, PISMO HEBRAJSKIE, ZELOCI, CHOROLOG, RODENTYCYD, RANA OPARZENIOWA, WAMPIRZYCA, ?AMORTYZACJA DEGRESYWNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.365 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA DODAWANA PRZY NAGRZEWANIU INNYCH SUBSTANCJI DO WYSOKICH TEMPERATUR, UŁATWIAJĄCA ICH TOPIENIE; NP. TOPNIK DODAWANY DO LUTOWANIA, TOPNIK DODAWANY DO RUD ŻELAZA W HUTNICTWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA DODAWANA PRZY NAGRZEWANIU INNYCH SUBSTANCJI DO WYSOKICH TEMPERATUR, UŁATWIAJĄCA ICH TOPIENIE; NP. TOPNIK DODAWANY DO LUTOWANIA, TOPNIK DODAWANY DO RUD ŻELAZA W HUTNICTWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TOPNIK substancja dodawana przy nagrzewaniu innych substancji do wysokich temperatur, ułatwiająca ich topienie; np. topnik dodawany do lutowania, topnik dodawany do rud żelaza w hutnictwie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TOPNIK
substancja dodawana przy nagrzewaniu innych substancji do wysokich temperatur, ułatwiająca ich topienie; np. topnik dodawany do lutowania, topnik dodawany do rud żelaza w hutnictwie (na 6 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA DODAWANA PRZY NAGRZEWANIU INNYCH SUBSTANCJI DO WYSOKICH TEMPERATUR, UŁATWIAJĄCA ICH TOPIENIE; NP. TOPNIK DODAWANY DO LUTOWANIA, TOPNIK DODAWANY DO RUD ŻELAZA W HUTNICTWIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SUBSTANCJA DODAWANA PRZY NAGRZEWANIU INNYCH SUBSTANCJI DO WYSOKICH TEMPERATUR, UŁATWIAJĄCA ICH TOPIENIE; NP. TOPNIK DODAWANY DO LUTOWANIA, TOPNIK DODAWANY DO RUD ŻELAZA W HUTNICTWIE. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x