OSOBA PANUJĄCA NIEPODZIELNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DESPOTA to:

osoba panująca niepodzielnie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DESPOTA

DESPOTA to:

tyran, osoba o ciężkim charakterze, bardzo wymagająca (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA PANUJĄCA NIEPODZIELNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.666

ANIMATOR, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, SKRUPULAT, TRANSSEKSUALISTKA, PIRAT, OBOROWY, PRZYBŁĘDA, GRASANT, FIDEIKOMISARIUSZ, POWIERNIK, WSPÓŁZIOMEK, POLICJANT, WZORZEC, PODLIZUCH, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, LOGIK, MAJSTER-KLEPKA, WYTWÓRCA, DIABEŁ WCIELONY, BENEFICJENT, KOMIK, FALSET, PROGRAMISTA, KRZEWICIEL, ODKRYCIE, TRZYDZIESTOPAROLATEK, KONSERWATYSTA, SIŁACZ, REDAKTOR NACZELNY, PYRKONOWIEC, WERBOWNIK, BOŻYSZCZE, FRYGA, PASOŻYT, ANTYPAPIEŻ, CZŁOWIEK, CINKCIARZ, ODNOWICIEL, GOŁODUPIEC, ŁACIARZ, BULTERIER, TROL, KUCANY, KOMEDIANTKA, KOLORYZATOR, KAPŁAN, POSIADACZ ZALEŻNY, EUROSCEPTYK, DWORAK, POMAGACZ, MARTWY, PRZEBIERANIEC, ARCHITEKT WNĘTRZ, KARANY, PRZYPOCHLEBCA, CZŁONEK, DZIECIĘ, GRZYBIARZ, KŁUSOWNIK, SPECJALISTA, PŁAWACZKA, ANIMATOR, MYŚLICIEL, HAŃBICIEL, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, SEKCIARZ, PROMOTOR, KRASOMÓWCA, DAWCA NARZĄDÓW, TANCERKA BRZUCHA, DYREKTOR KREATYWNY, TUFTA, DĘTKA, ALKOHOLIK, FILAR, SIEROTA ZUPEŁNA, ZIOMEK, BAŁAGUŁA, SEMIWEGETARIANIN, WYŁAWIACZ TALENTÓW, LEKARZ, BANITA, RESTAURATOR, REMITENT, ABORCJONISTA, EMERYTURA, DOJUTREK, PIEGUS, MONSTRUM, DŁAWIDUDA, ADVOCATUS DIABOLI, SQUATTER, KURIER, GOSPODARZ DOMU, DYSKANCISTA, MORALIZATOR, PROMINENCJA, PRZEMYTNIK, MENTOR, BRAT, OCHRONA, SPADKOBIERCA, POMAZANIEC BOŻY, WALENTYNKA, CEL, NAJEZDNIK, NERD, TABETYK, POSKROMICIEL, PHISHER, WSPÓŁSPADKOBIERCA, OBJAWIENIE, KOMISARZ, LIDER, GROMICIEL, BEREK KUCANY, REIFIKACJA, CHWALCA, NIESZCZĘŚNIK, ORTOPTYK, OŚWIECENIOWIEC, ODNAWIACZ, FELDMARSZAŁEK, CHYTRUS, ADWOKAT, NAJEMCA, MALUCH, ZBAWICIEL, INFORMATOR, KUMOTER, WYCHOWAWCA, NAUKOWIEC, ALIENISTA, POLESZUK, PANIĄTKO, GORĄCA KREW, TWARDZIEL, ZNAJOMY Z WIDZENIA, NAJEŹDŹCA, OBDZIERACZ, LEKTOR, PODSŁUCHIWACZ, PROGRAMISTA KOMPUTEROWY, FAJTŁAPA, BOJEROWIEC, OSIOŁ DARDANELSKI, SAMURAJ, MŁOTEK, MOCARZ, GOŁĘBICA, ASCETA, WETERANKA, HEJT, IKSIŃSKI, OSOBA, PRZEDSTAWICIEL, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, SZERYF, BISEKS, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, PIŁA, SAMORZĄDCA, KOMISJONER, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, ZAJOB, ASPIRANTKA, ATRYBUCJA STABILNA, NAJEM, HAFTARZ, ATRYBUCJA GLOBALNA, TOTUMFACKI, ZAGRANICZNIAK, KOMPUTEROWIEC, PURCHAWKA, PŁAWCA, OFICJALISTA, BADANY, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, STYL KOLONIALNY, IMPROWIZATOR, SAMOCHODZIARZ, SAMODZIERŻAWCA, WALUCIARZ, LOTNIK, LEW, WIEK ZGODY, ŻYDOŻERCA, DIUK, KAFEJKARZ, FUNDATOR, DZIEDZIC, AZTEK, ODKUPICIEL, PALIWODA, ŁOPACIARZ, PSYCHOPEDAGOG, GŁUPI JAŚ, MISTYK, WRÓŻ, ROCZNIKARZ, PRZYSPOSOBIONY, TRĄBA JERYCHOŃSKA, BIERNY ZAWODOWO, CZYTELNIK, PROBANT, BALANGOWICZ, MISTRZ CEREMONII, MECENAS, MŁOCKARZ, HOMO NOVUS, TENISISTA STOŁOWY, TRWONICIEL, POPYCHLE, SAUNAMISTRZ, KLUBOWICZ, MARCIN, ŻYCIODAWCA, OCENIACZ, ROZGRZEWACZ, CHŁOPSKI FILOZOF, DROGA, ANKIETOWANY, SŁOIK, BEZKASTOWIEC, CIENKI BOLEK, SZTUKA, PARTNER, POLEROWNIK, JĘZYKOZNAWCA, AMORFIK, ŻYD, PODEJRZANA, AMATOR, SKĄPIARZ, WDROŻENIOWIEC, SYNTETYK, MACIUPA, DYSKRETKA, ATEUSZ, WEGANIN, ŚLEDZICIEL, USTAWODAWCA, WREDOTA, WRÓŻBIARZ, DEALER, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, PODMIOT, ZŁOTA KLATKA, BAJCZARZ, OSIOŁ PATENTOWANY, OPIEKUN FAKTYCZNY, TECHNIK LABOLATORYJNY, GOŁĄBKA, SASOWIE, KOLORYSTA, PATYK, TRZEPACZ, NAGANIACZ, KSENOFIL, GRZESZNIK, WIELKOŚĆ, PARAMEDYK, SZEFOWA KUCHNI, CHLEBODAWCA, EPIDEMIOLOG, VOLKSDEUTSCH, INTERREX, WSIOWY FILOZOF, PIASKOWY DZIADEK, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, BALANGOWICZ, DZIECIĘ EPOKI, MISTRZ, ŚWIADEK, AUTSAJDERKA, ORATOR, OTWARTA GŁOWA, GÓRNIK, SPOWINOWACONY, WYROCZNIA, PRZYJACIEL RODZINY, SZKUDNIK, ZWIĄZKOWIEC, POŻYTECZNY IDIOTA, DYSZKANT, ŁAZĘGA, INTERVIEW, SZAFARZ, IDIOTA, SKLEROTYK, STYLIZATOR, WIESZAK, POTENTAT, INTERPRETATOR, AKTYWISTA, ŁOWCA, PARAFIANIN, ZAPISOBIERCA, DOMOKRĄŻCA, ?FUNKCJONALNY ANALFABETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.666 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA PANUJĄCA NIEPODZIELNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA PANUJĄCA NIEPODZIELNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DESPOTA osoba panująca niepodzielnie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DESPOTA
osoba panująca niepodzielnie (na 7 lit.).

Oprócz OSOBA PANUJĄCA NIEPODZIELNIE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - OSOBA PANUJĄCA NIEPODZIELNIE. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x