W ARCHITEKTURZE ROMAŃSKIEJ I GOTYCKIEJ PÓŁOKRĄGŁE LUB OSTROŁUKOWE POLE W GÓRNEJ CZĘŚCI PORTALU LUB NAD NADPROŻEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYMPANON to:

w architekturze romańskiej i gotyckiej półokrągłe lub ostrołukowe pole w górnej części portalu lub nad nadprożem (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TYMPANON

TYMPANON to:

element architektoniczny; wewnętrzne trójkątne pole frontonu, gładkie lub wypełnione rzeźbami, stanowiące charakterystyczny element monumentalnych budowli w różnych stylach (zwykle kojarzony ze stylem klasycznym, ale też np. z gotykiem) (na 8 lit.)TYMPANON to:

antyczny bęben ręczny, który towarzyszył rytualnym pieśniom i tańcom, miał ok. 30-40 cm średnicy (na 8 lit.)TYMPANON to:

wewnętrzne pole trójkątnego frontu, gładkie lub wypełnione rzeźbą (na 8 lit.)TYMPANON to:

antyczny bęben o dwóch membranach obciągnięty skórą baranią lub pergaminem (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ARCHITEKTURZE ROMAŃSKIEJ I GOTYCKIEJ PÓŁOKRĄGŁE LUB OSTROŁUKOWE POLE W GÓRNEJ CZĘŚCI PORTALU LUB NAD NADPROŻEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.269

TEST, IMMUNOSUPRESOR, KAMERDYNER, MENTALNOŚĆ, CIAŁO OBCE, KOSZMAR, KERATOPLASTYKA, WYBUCH, KATAMARAN, MŁYN PAPIERNICZY, IGLAK, BANDYTYZM, NAWÓZ SZTUCZNY, MYRMEKOFIL, BLOK RYSUNKOWY, PÓŁWYSEP, CEP, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, BRAMSTENGA, PŁÓTNO, KUMKWAT, KAPITUŁA GENERALNA, CZAKUELA, MANIERYZM, KOSTKA, TYLOZOID, MONARCHIA DESPOTYCZNA, DOMENA MAGNETYCZNA, PRAKTYKA, HAWR, GAD, SAKKHAR, AURA, ŁASZT, REZEDA, WILK TEKSASKI, HIN, COMBER, AGEN, STĄGIEWKA, MIŚ, WIDLICZKA, POLICJA, KALWARIA, CHUSTA, BASTEJA, KLINGA, KOŁACZYK, WINDA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, KUBEŁ, POCHODNIK, WIELKI PORZĄDEK, LEBERWURSZT, WYRAŻENIE, TEBERDA, INOSTRANCEWIA, ZAKON KLERYCKI, BATERIA WODOCIĄGOWA, PROWENIENCJA, TRANSFER BIEŻĄCY, WICEDZIEKAN, PTASZEK, PLASTYKA, NOTKA, PUNK ROCK, AFERKA, STUDNIA ABISYŃSKA, BURZA DZIEJOWA, CZERPAK, SIÓDMY, AUDIOBUS, WYDRA, BATERIA AKUMULATOROWA, PANOWANIE, SUPERWAJZOR, DIEREZA, PROFIT, PRELIMINARIUM POKOJOWE, AMPUTACJA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, HAFUN, ONITSHA, MANIERY, PODMALÓWKA, BONANZA, POLE, PRAWO GAUSSA, SANEPID, POWŁOKA, HUANGSHI, ILLOKUCJA, SZCZODRZENIEC, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, LORDOSTWO, IZOLATKA, SKIPASS, UKRAIŃSKI, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, BRODA, SZAŁWIA, WRONIE OKO, BRZĘKACZ, KRYPTODEPRESJA, PASIERB, KONSERWACJA, KROSNO, TARCIE, KRAJ NAD WISŁĄ, KARTOFLISKO, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, PIEPRZ CZERWONY, LINA, CHIŃSKI, ORGANIZACJA, ZIEMIA NICZYJA, WYRAZY, ENDOCENTRYZM, KARTOTEKA, POZIOM, WYDANIE, KONTRABANDA, PRZEDŁUŻACZ, SIODZI, PARAROTACYZM, KOZAK, WIDEOMANIAK, ŻURAW, SOLIKAMSK, PAMIĄTKA, BROŃ BIAŁA, WISZER, KOJARZENIE, FUTRÓWKA, RACA, KOK, ZABIEG FIZYKALNY, MANIERA, AKABA, TINGEL, ROZTOCZE, KASIARZ, ZGNIATACZ KCIUKÓW, BOMBA, GODNOŚĆ, PRZYWŁASZCZENIE, PISECZNICZKA, TYGRYSIE OKO, NIEDOROZWÓJ, TEBY, GLEBA KOPALNA, NARTA, PROFANATORKA, KARABIN AUTOMATYCZNY, CHOROBA BOSTOŃSKA, BI, PRZEKRÓJ, TEREN ZAKRYTY, PUSZKA MÓZGOWA, TWIST, SKATING, LIMON, TENDENCJA ROZWOJOWA, SIEKANIEC, SERGIPE, TAKSON, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, IDIOMAT, SKŁADNIK ODŻYWCZY, MISKA, POLKA, DOZOROWIEC POGRANICZA, KASOWNIK, KARCZOWISKO, OŚNIK, KATAPULTA, MIERZEJA, PODZBIÓR, EDIRNE, GRYPS, KOGUT, WACO, STRZAŁECZKA, BONNY, KAPSLA, CARUPANO, KREPON, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, OTWÓR, POWAŻNY WIEK, SZTUCZNY LÓD, KLEJNOT HERBOWY, MARCHWIAK, BRUDAS, HENRYK, DWUDZIESTY TRZECI, KOLONIA, CHOROBA UHLA, JAŁTA, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, PRZEWÓD, SOLIDARNOŚĆ, KARLSTAD, CZOPEK, ZAWIESIE, POTÓWKA, HISTORYCYZM, FURMANOW, MATERIAŁ SKALNY, BALDACHIM, ZAKOUMA, JINJA, ODSTĘP, SAFAKIS, SEKS ANALNY, LIST GOŃCZY, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, ONTARIO, KANALIZACJA KABLOWA, SZKLANKA, KORSAKOW, PRZEMYT PLECAKOWY, OAKLAND, PARTYCYPACJA, ROLA, POLEWKA, KOMIN, DROBIAZG, PASSACAGLIA, NEOKLASYCYZM, MACZUGA, KRYZA, TETRAPTYK, KONFIRMACJA, TŁUMACZKA, ROBOTA, KRUCHTA, KISZONKA, OSTENDA, OLEJEK HASZYSZOWY, GLACE, GARDENIA, REZYDENT, CIELĘCINKA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, PAS MIEDNICOWY, GICZ, TRESA, WSPÓŁREGENT, AUDIOBOOK, KRATER, KOKPIT, DOBRO PRAWNE, GLIF, PORTUGALSKI, JASIENICA, BLANTYRE, REFORMATOR, KRAN, PODBIERACZ, PRACA, PULWERYZATOR, NAWLECZKA SZARA, ZAŚPIEW, JEŻ ZACHODNI, MOHYLEW, UBARWIENIE OCHRONNE, MARYLAND, KOŁNIERZ, KONKURENCJA, JĘZYK LODOWCOWY, KAPITAŁOWOŚĆ, GURU, BOM, KULA, OKRĘT DOZOROWY, KONWOLUCJA, WILCZE STADO, EUFORBIA, PIEPRZ ZIELONY, ROŻEK, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, BERŻERA, SONDA, MAPUTO, KURS, SUCHOKLATES, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, MIESZEK, WCINKA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, WAŁ, TRANZYT, ZŁOTY PODZIAŁ, KLINIKA ODWYKOWA, WERYSTA, LOTNISKO, DYFUZJA CHEMICZNA, ZAOPATRZENIE, ?RURA ODPŁYWOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.269 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ARCHITEKTURZE ROMAŃSKIEJ I GOTYCKIEJ PÓŁOKRĄGŁE LUB OSTROŁUKOWE POLE W GÓRNEJ CZĘŚCI PORTALU LUB NAD NADPROŻEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ARCHITEKTURZE ROMAŃSKIEJ I GOTYCKIEJ PÓŁOKRĄGŁE LUB OSTROŁUKOWE POLE W GÓRNEJ CZĘŚCI PORTALU LUB NAD NADPROŻEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TYMPANON w architekturze romańskiej i gotyckiej półokrągłe lub ostrołukowe pole w górnej części portalu lub nad nadprożem (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYMPANON
w architekturze romańskiej i gotyckiej półokrągłe lub ostrołukowe pole w górnej części portalu lub nad nadprożem (na 8 lit.).

Oprócz W ARCHITEKTURZE ROMAŃSKIEJ I GOTYCKIEJ PÓŁOKRĄGŁE LUB OSTROŁUKOWE POLE W GÓRNEJ CZĘŚCI PORTALU LUB NAD NADPROŻEM sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - W ARCHITEKTURZE ROMAŃSKIEJ I GOTYCKIEJ PÓŁOKRĄGŁE LUB OSTROŁUKOWE POLE W GÓRNEJ CZĘŚCI PORTALU LUB NAD NADPROŻEM. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x