ELEMENT ANATOMICZNY, RODZAJ WYPUKŁOŚCI TWORZONEJ PRZEZ TKANKĘ ŁĄCZNĄ, WYSTĘPUJĄCY NA POWIERZCHNI SKÓRY, LECZ TAKŻE WEWNĄTRZ NARZĄDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRODAWKA to:

element anatomiczny, rodzaj wypukłości tworzonej przez tkankę łączną, występujący na powierzchni skóry, lecz także wewnątrz narządów (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRODAWKA

BRODAWKA to:

grudkowa zmiana skórna, potocznie nazywana także kurzajką, znajdująca się na szerokiej podstawie, często o nierównej, hiperkeratotycznej powierzchni, wywołana zakażeniem wirusem HPV (ang. human papilloma virus); brodawki są zwykle niebolesne, a otaczająca je skóra nie ulega stanowi zapalnemu (na 8 lit.)BRODAWKA to:

w anatomii człowieka, znajdująca się na szczycie gruczołu mlecznego wypukłość, u kobiet miejsce ujścia przewodów mlecznych (na 8 lit.)BRODAWKA to:

glistnik jaskółcze ziele, Chelidonium majus - gatunek byliny z rodziny makowatych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ANATOMICZNY, RODZAJ WYPUKŁOŚCI TWORZONEJ PRZEZ TKANKĘ ŁĄCZNĄ, WYSTĘPUJĄCY NA POWIERZCHNI SKÓRY, LECZ TAKŻE WEWNĄTRZ NARZĄDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.781

KORONA, MUSZKATEL, PRZEDNIK, MIARA NIEZMIENNICZA, TAM TAM, TERATOZAUR, ŻAGIEW, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, SANDAŁY, BARWY PAŃSTWOWE, SUSEŁ PÓŁNOCNY, ŚWIATŁA DROGOWE, INTERFEJS SIECIOWY, HORA, OKŁADKA, JĘZYK WEGETUJĄCY, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, PAPIERÓWKA, ORCZYK, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, MAŚLANKA, SZYLD, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, BABESZJA, GARDA, PIEC TYGLOWY, STOPIEŃ FAHRENHEITA, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, INWESTYCJE, TEREN ZALEWOWY, BOMBA KOBALTOWA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, ALETOPELTA, KOPARKA JEDNOCELOWA, SFERA, KOMIN, RUMIANEK, TYBER, PROCES GEOLOGICZNY, LICOWANIE, KRZEW HENNOWY, ZASTAWKA, INFLACJA AKADEMICKA, PANADA, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, ORLEŃ POSPOLITY, LENEK STOZIARN, EUSTHENOPTERON, PASEK MAGNETYCZNY, ZASKRONIEC ŻMIJOPODOBNY, ALBUMIK, FLETNER, DARWIN, OKARYNA, NARCIARSTWO DOWOLNE, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, YD2, PRASAD, GARBATE ANIOŁKI, HUBA LAKIEROWANA, SUPERPRZEBÓJ, PARAZYTOZA, PRESTOPLAST, SEJSMOGRAM, SKŁAD AWIZOWANY, BĄK, LAMERSTWO, KREATYZM, MIÓD SPADZIOWY, CABAN, ANGLOFOBIA, MIODOWIEC CZARNY, INTERPRETACJA UTWORU LITERACKIEGO, OPASKA, SPRYCIARKA, MNOŻNA, DZIEWIĘCIU, ZAPŁON, GRANATOWA POLICJA, GOTHMOG, DELFIN, CZUB, GŁĘBIA OSTROŚCI, NABIODREK, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, SMOK, RYBOTERAPIA, LENINÓWKA, GACIE, SZPILA, KARTEZJANIZM, EMPORA, MODELUNEK, ATMOSFERA ZIEMSKA, KOSZT FINANSOWY, CIĘŻKA RĘKA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, PARA, NIDA, KADETT, PSZCZOŁA KARŁOWATA, GRYKA, SZMIZETKA, EUKRYT, FILEMONEK JEDNOBARWNY, ABONAMENT, REDYKOŁKA, KAMUFLAŻ, GLAUKOZAUR, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, TARŁO, PŁAT, NAJTYCZANKA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, PIĘĆDZIESIĄTKA, BOASZKOWATE, KONFEKCJONER, RĘKA OPADAJĄCA, ZROST, PRZÓD, POWIERNICTWO, DYDAKTYKA OGÓLNA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, BUCCINA, BEKLESPINAKS, OPRYSZCZKA POSPOLITA, KSIĘGA LITURGICZNA, ZAKŁADZINY, ALGONKIN, PIES OGRODNIKA, CEWKA PUPINA, SERNIK, KLAKSON RĘCZNY, STANZA, WYSPA KONTYNENTALNA, GORG, PANEL, DYSFAGIA, WIEDŹMIN, MACA, GUZEK, ZAWIERUCHA, BIOCHEMIA, GOLF, KRATER UDERZENIOWY, SALCESON, SIT ŻABI, ŁAN POLSKI, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, SYMARA, SUSZARKA, BENTOS, SILNIK INDUKCYJNY, CARIOCA, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, OTORYNOLARYNGOLOGIA, DRAMAT SATYROWY, ALKANNA, WRZEŚNIA, BRODAWCZAK SCHNEIDERA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PRAWO MENDLA, ŁAŃCUSZEK, MONAR, ŻÓŁW OSTROGRZBIETY, REDYNGOT, KREOL, ŻYWA LEKCJA, TIURNIURA, POJEMNIK, SALAMANDRA ŹRÓDLANA, DIRHAM MAROKAŃSKI, ZŁOTOGŁÓW, GOLONKA, MARKIZA, WIATKA, TRAWERS, REGUŁA MINIMAKSU, KĄT PÓŁPEŁNY, SIATKA, ZŁOTY CIELEC, PIĘCIORNIK, STACJA PRZELOTOWA, ZACIERKA, POPRZECZKA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, BIELAK, RISOTTO, NOŚNA, KANKAN, PRZYSZWA, BLENDA, RZEZ, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, KLON, MASA SPOCZYNKOWA, EKSTRUZJA, PRZYŁBICA, FALOWNICA, MOKRADŁOSZKA, OWCA KAMIENIECKA, WZMOCNIENIE, SCENKA, PALETA, JEDNOSTRONNOŚĆ, SARNIAK, ŁUBEK, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, JARD KWADRATOWY, UKŁAD LOMBARDZKI, ARTYLERIA, ENDURO, CHOROBA HECKA, PLACEK ZBÓJNICKI, CZOSNEK, ZASOBY LUDZKIE, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, CZOP, MONETKA, DEGA, WERTEB, SUBKULTURA, PROKURATURA APELACYJNA, UDANOCERATOPS, LEMING GRENLANDZKI, KONOPNICA, KONSEKRACJA, ZADŁAWIENIE, CYTWARNICA, NARAMIENNIK, SZPITALNICTWO, NOCEK RYBACZEK, ŚCIANA DZIAŁOWA, SARISA, CALATA, SAN, PROPOLIS, UGÓR, WIGILIA, GEKON KONCERTOWY, CEMENT ANHYDRYTOWY, KOMPILATOR LOGICZNY, ORNITOLEST, ALFABET MORSE'A, STEROL, BLISTR, MECENAT, APLIKACJA, KLIENT, CHAMEDAFNE, FAKTURA, SKALA JOŃSKA, KOŁNIERZYK, KUBEŁ, LEGO, NIKOLAIZM, METYS, CZŁOWIEK ROZUMNY, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, ATELOP STELZNERA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, ZIARNICA ZŁOŚLIWA, BIBLIOTEKA SEJMOWA, TEMNODONTOZAUR, ASTER WIERZBOLISTNY, ODWOŁANIE, MARIONETKA, CZESUNCZA, ASTER WIDEŁKOWATY, KANTAROWCZYK MAŁY, GOLIAT, PADACZKA MIOKLONICZNA, GRACILIZUCH, GŁĘBIK, MAZEROWANIE, PYŁKOJAD SZARY, POWINOWACTWO OSIOWE, PLAFONIERA, KRZYŻODZIÓB, SPOIWO BUDOWLANE, ŚWISTAK TATRZAŃSKI, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, PENTOKSYFILINA, STANDARD EMISYJNY, AŻUR, REKONSTRUKTOR, PLACEK PO ZBÓJNICKU, MALIMO, NOWELIZACJA, ORK, GWARECTWO, CZYNNIK ENDOGENICZNY, SKOK KWANTOWY, RUMUŃSKOŚĆ, STAROISLANDZKI, GAMBANG, STRUKTURA FUNKCJONALNA, AMFIUMY, ŻYŁA NABRZUSZNA POWIERZCHNIOWA, ?SIEROTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.781 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT ANATOMICZNY, RODZAJ WYPUKŁOŚCI TWORZONEJ PRZEZ TKANKĘ ŁĄCZNĄ, WYSTĘPUJĄCY NA POWIERZCHNI SKÓRY, LECZ TAKŻE WEWNĄTRZ NARZĄDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ANATOMICZNY, RODZAJ WYPUKŁOŚCI TWORZONEJ PRZEZ TKANKĘ ŁĄCZNĄ, WYSTĘPUJĄCY NA POWIERZCHNI SKÓRY, LECZ TAKŻE WEWNĄTRZ NARZĄDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRODAWKA element anatomiczny, rodzaj wypukłości tworzonej przez tkankę łączną, występujący na powierzchni skóry, lecz także wewnątrz narządów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRODAWKA
element anatomiczny, rodzaj wypukłości tworzonej przez tkankę łączną, występujący na powierzchni skóry, lecz także wewnątrz narządów (na 8 lit.).

Oprócz ELEMENT ANATOMICZNY, RODZAJ WYPUKŁOŚCI TWORZONEJ PRZEZ TKANKĘ ŁĄCZNĄ, WYSTĘPUJĄCY NA POWIERZCHNI SKÓRY, LECZ TAKŻE WEWNĄTRZ NARZĄDÓW sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ELEMENT ANATOMICZNY, RODZAJ WYPUKŁOŚCI TWORZONEJ PRZEZ TKANKĘ ŁĄCZNĄ, WYSTĘPUJĄCY NA POWIERZCHNI SKÓRY, LECZ TAKŻE WEWNĄTRZ NARZĄDÓW. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x