TO, ŻE SYTUACJA NIE ULEGA ZMIANIE I NIE MA WIDOKÓW NA PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNOŚCI I POZYTYWNE ROZWIĄZANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATOWOŚĆ to:

to, że sytuacja nie ulega zmianie i nie ma widoków na przezwyciężenie trudności i pozytywne rozwiązanie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE SYTUACJA NIE ULEGA ZMIANIE I NIE MA WIDOKÓW NA PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNOŚCI I POZYTYWNE ROZWIĄZANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.855

OPŁATA PRODUKTOWA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, REMISIK, LOT ŚLIZGOWY, NIEOCZYWISTOŚĆ, SYMETRIA FIGURY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, TŁUMIK, JAŁÓWKA, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, SYNANTROP, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, BIDUL, NIEKOSZTOWNOŚĆ, DOMINACJA CAŁKOWITA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, STARY LIS, KALEKA ŻYCIOWY, MARTWY PUNKT, OBSZCZYMUREK, IDIOMATYZM, KOMPUTER KWANTOWY, METATEZA, BĘCKI, IZBA, PAT LEGISLACYJNY, NIEZNAJOMY, OSZCZĘDNOŚĆ, MARTWE PRAWO, WATA, BIGOS, RZODKIEWNIK, POKÓJ, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, FIZYCZNA NIEMOŻLIWOŚĆ, BEZGRANICZE, KOT, PUNKT KULMINACYJNY, TOR ODSTAWCZY, NIEZMIENNIK, NAZWA PUSTA, WPIERDOL, KAC, MŁODZIEŻÓWKA, WYRÓWNANIE, BYCZEK, INWESTYCJA KRÓTKOTERMINOWA, KAPITALISTA, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, MINUTA CISZY, LEMING, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, POCISK NIEPENETRUJĄCY, TECHNICZNY NOKAUT, BYŁY, CZARNUCH, RAMADAN, FILIPIN, PRZYPADEK, CHRZEST, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, NIESAMOISTNOŚĆ, FALA PRZYBOJOWA, PASMO PRZENOSZENIA, MLECZARKA, OBSZCZYMUR, NIEUNIKNIONOŚĆ, ATYPOWOŚĆ, RZEZAK, MUNDANIA, ŁOŻYSKO SZTYWNE, NIECENZURALNOŚĆ, CIĄG NIESKOŃCZONY, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, EWANGELICYZM, CHRONOMETR, SZCZEROŚĆ, FUKS, MOCARSTWO LOKALNE, EFEKT ELIZY, WCINKA, DOMENA PUBLICZNA, BADYLARZ, GATUNEK ZAGROŻONY, KONIECZNOŚĆ, KROK, BAGNO, URODA, PALIATYWA, SYDEROFIR, UPRZEDMIOTOWIENIE, OTCHŁAŃ, ODZIERCA, CHCICA, NIECHLUJSTWO, ATEISTA, MIĘSO, KAPUŚCIANA GŁOWA, AKERMAN, OBSZAR WIEJSKI, MITYCZNOŚĆ, AKTUALIZM, FAŁSZYWOŚĆ, ZGRYWA, DRUT, ARMAGEDON, CIAŁO DOSKONALE BIAŁE, DYSTANS, UPARTOŚĆ, PEDAGOGIKA SPECJALNA, CIENKA SKÓRA, PRZYZWOITKA, STAROPANIEŃSTWO, ZAROST, WYZWANIE, SZKLISTOŚĆ, KAZUS, JAWNOGRZESZNICA, DOŁEK, PEREŁKA, GOSPODARKA RABUNKOWA, INTERWENIENT UBOCZNY, STOIK, BEZBOLESNOŚĆ, ŻART, WSIOWY FILOZOF, EFEKT MAJĄTKOWY, JAŚ WĘDROWNICZEK, STARSZY CZŁOWIEK, NIEPOJĘTOŚĆ, MUSSET, RÓŻOWE SŁONIE, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, OSTATNIA PROSTA, FILOZOF, CZAJ, GRAF NIESPÓJNY, GEN MODYFIKATOR, WYKLUCZENIE, FAZA, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, DINKS, NIEWIERZĄCA, POSTOJOWE, OBSZAR NIEOGRANICZONY, WYDATKI BUDŻETOWE, GEODEZJA WYŻSZA, CIĘŻKI TYŁEK, PROTOHISTORIA, HOMO NOVUS, NIEPOTRZEBNOŚĆ, INFLACJA KONSUMENCKA, CZAPKA SPORTOWA, PLEBEJUSZ, WULKAN TUFOWY, NIEDZISIEJSZOŚĆ, WIELOMĘSTWO, ANTYSZACHY, WODA TERMALNA, KIMONO, PREMIA GÓRSKA, AKROBACJA, DEKRET, GÓWNOZJAD, PILOTKA, BEZPRZEWODOWOŚĆ, POMYŁKA, NIEWIADOMA, CENA ADMINISTRACYJNA, KRZYKACZ, POLE BRAMKOWE, ZAKUTA PAŁA, NARKOTYK TWARDY, DYZUNITA, NIEODRÓŻNIALNOŚĆ, MARTWIAK, KRYZYS, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, NIEPALĄCY, ASCETA, NIEDOTYKALNOŚĆ, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, GARBATY ANIOŁ, ZBIORÓWKA, JEDNOSTRONNOŚĆ, ŚLAD, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, FRYKCJA, SURREALIZM, NIECHLUJNOŚĆ, POCHWIAK OKAZAŁY, MODYFIKACJA, ANTYPSYCHOLOGIZM, GAZ IDEALNY, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, SWAR, CZYSTOŚĆ, PRAPŁETWIEC CZARNY, ŚLUZICOWATE, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, ŁAGODNOŚĆ, POŻAREK, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, NIEBOSZCZYK, KĄPIEL, ODZYSK, CZEK BEZ POKRYCIA, PROBLEM, AŻUR, CHMURA NISKA, EPIZOD, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, KOMORNIK, SKOTYZM, SUFRAGANIA, ZDROWIE, HINDUSKI, PUCH, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, EWKA, GRUPA PROSTA, NEGATYWIZM, CHROPAWOŚĆ, RATA KAPITAŁOWA, ZAINTERESOWANIE, PRZEŻUWACZE, WPIERDZIEL, ŚWIĘTÓWKA, CIEPŁO, KRÓTKI METRAŻ, NIESTATECZNOŚĆ, BARSZCZ BIAŁY, BEZBRZEŻE, NIEDBAŁOŚĆ, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, TUŁACZ, MIKROTECHNOLOGIA, ADA, ANTYDOGMATYZM, NEOREALIZM, JAWNOŚĆ, CIĘŻKA DUPA, ŁĄCZNOŚĆ, ALTERNATYWA, NIEDOPUSZCZENIE, DĘTKA, PIĘKNODUCH, RÓWNOWAGA STACJONARNA, SPYCHACZ, WIATR, BANKSTER, ROBOTA, SUGESTIA, NIEDOMYKALNOŚĆ, ZASADA POMOCNICZOŚCI, NIEŻYCZLIWOŚĆ, KONIDIUM, DOMINACJA PEŁNA, CYKL GRANICZNY, BRYŁA SZTYWNA, MISIEK, SUBIEKCJA, TEKST JAWNY, HALUCYNACJA, GEOMETRIA CZYSTA, GORĄCZKA, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, GOLIZNA, FILOZOFIA ANALITYCZNA, ZAWODNOŚĆ RYNKU, WIEŚ CZYNSZOWA, INFLACJA KOREKCYJNA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, CZEKOLADA MLECZNA, MŁODZIK, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, NÓWKA NIEŚMIGANKA, ROZPAD, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, RETUSZ, RYBA WYMARŁA, MURMAŃSK, SZPRYCA, ZJAWA, GŁODOWANIE, NIEWYPAŁ, SZARPANINA, KOCIOŁ, PUNKT WĘZŁOWY, MIERNOŚĆ, RUTYNIARZ, SIEDLISKO, ?KASZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.855 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE SYTUACJA NIE ULEGA ZMIANIE I NIE MA WIDOKÓW NA PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNOŚCI I POZYTYWNE ROZWIĄZANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE SYTUACJA NIE ULEGA ZMIANIE I NIE MA WIDOKÓW NA PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNOŚCI I POZYTYWNE ROZWIĄZANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATOWOŚĆ to, że sytuacja nie ulega zmianie i nie ma widoków na przezwyciężenie trudności i pozytywne rozwiązanie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATOWOŚĆ
to, że sytuacja nie ulega zmianie i nie ma widoków na przezwyciężenie trudności i pozytywne rozwiązanie (na 8 lit.).

Oprócz TO, ŻE SYTUACJA NIE ULEGA ZMIANIE I NIE MA WIDOKÓW NA PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNOŚCI I POZYTYWNE ROZWIĄZANIE sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - TO, ŻE SYTUACJA NIE ULEGA ZMIANIE I NIE MA WIDOKÓW NA PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNOŚCI I POZYTYWNE ROZWIĄZANIE. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x