BUDOWA MORFEMOWA I REGUŁY ODMIANY WYRAZU W DANYM JĘZYKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MORFOLOGIA to:

budowa morfemowa i reguły odmiany wyrazu w danym języku (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MORFOLOGIA

MORFOLOGIA to:

dział biologii, nauka o kształtach oraz budowie organizmów (na 10 lit.)MORFOLOGIA to:

ukształtowanie powierzchni Ziemi powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, takich jak erozja, akumulacja rzeczna czy lodowcowa oraz wpływ wiatru, a także pod wpływem działalności człowieka (na 10 lit.)MORFOLOGIA to:

budowa, kształt organizmów żywych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDOWA MORFEMOWA I REGUŁY ODMIANY WYRAZU W DANYM JĘZYKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 705

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, MODUŁOWOŚĆ, HUNGARYSTYKA, AFIKSACJA, DERYWACJA AFIKSALNA, RYZYKO KONWERSJI, ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA, KIEROWNIK POCIĄGU, KSIĘGA ŁAWNICZA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, TURYSTYKA WYJAZDOWA, FEKALIA, FRANCISZKANKA, ANAND, ACHEBE, NIJAKOŚĆ, POSIEW, JONATAN, OBRĘCZ, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, AKCENTACJA, POEZJA LINGWISTYCZNA, BYLICA, ZJAWISKO JĘZYKOWE, GRUSZA, LAWERAK, ALGORYTM ZACHŁANNY, GATUNEK PRZYPADKOWY, WALUTA BAZOWA, NAKIEROWANIE SIĘ, ZŁOTOKWIAT, ROBOTY BUDOWLANE, LOCHOW, MARKETING INWAZYJNY, BOBIK, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, POCHŁANIACZ GAZÓW, KRONSELKA, BOIKEN, IDEM PER IDEM, MOCARSTWO LOKALNE, UPRAWA, MAŁY JUS, KODEKS KARNY, GORĄCE ŹRÓDŁO, HISTA, OPERATOR ARYTMETYCZNY, AFIKS, KONIUNKCJA, ELSKAMP, SEMANTYKA JĘZYKOZNAWCZA, TEK, HIACYNT, TYP TURAŃSKI, ODWACH, PASZPORT PRZEDSIĘBIORSTWA, SANDBOX, INSPEKTORAT SZKOLNY, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, SEZONOWIEC, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, ORGANMISTRZOSTWO, GENDER, ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA, BROKER, MAKROSKŁADNIK, SZCZEPIENIE, POPYT GLOBALNY, NIEREZYDENT, NALEGANIE, SPIESZCZENIE, MOTYL NOCNY, LEKKI LOTNISKOWIEC, KLAPSA, DEKLARACJA, ZONK, GRANAT, BIAŁORUSYCYZM, WYRYPA, KRASA, TRANSLATOR, LUBASZKA, BONKRETA, KWALIFIKATOR, OSET, MIELNICA, PAPAD, PISMO DEMOTYCZNE, PARAGAMMACYZM, DZIECKO WIEKU, PAPROTKA, SADEC, ODPRAWA CZASOWA, ŚRÓDGŁOS, ATMOSFERA, AKCENT FINALNY, BARIERA WYJŚCIA, KORPUS URZĘDNICZY, LEKCJA, SIEJBA, SZKŁA, VIVIER, DZIELNIK, BUDOWA, KOMPOZYCJA, MATERIA AUTOCHTONICZNA, EMULATOR, BYTNOŚĆ, KURATORKA, DIUSZESA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, MAKROOTOCZENIE, MAKROMINERAŁ, BUDOWA, GATUNEK LITERACKI, MORFOLOGIA, TALK SHOW, FORMA, EPIFITOZA, AGNOZJA TWARZY, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, REGUŁA SAVAGE'A, ŁĄCZNIK, BRYLE, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA, JĘZYKOZNAWSTWO INDOEUROPEJSKIE, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, FANON, DUCH CZASU, FILOLOGIA KLASYCZNA, ZAKON ŚWIECKI, LOKALNOŚĆ, PEŁNA GRUPA LINIOWA, OPIEKA SPOŁECZNA, KELLER, KRYTERIUM SAVAGE'A, OKRES ZALICZALNY, OKULARY, WYSŁUGA LAT, KANCJONARZ, DERYWACJA UJEMNA, SZAMPION, ILORAZ RÓŻNICOWY, MAKAK, JER SŁABY, FIGURA, ŚREDNIÓWKA ŻEŃSKA, TENDENCJA, ANGLIC, WZROST ZUBAŻAJĄCY, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, ATRYBUCJA, GRAMATYKA GENERATYWNA, PUNKT ZLEWNY, PIEPRZ CZERWONY, SYRYJSKI, PROTOKÓŁ, MEYER, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, PIKIETA, TWARDA SPACJA, DYSTRYBUCJA KONTRASTYWNA, KONTRMANIFESTACJA, WICEKRÓL, CZŁON KONSTYTUTYWNY, TARKA, SPEKTAKL BALETOWY, KALKA JĘZYKOWA, HASŁO, AZYMUT TOPOGRAFICZNY, PYPEĆ, PRZEDROSTEK, BARWA DRUGORZĘDOWA, WYRAZ PODSTAWOWY, OZÓR, FAKTURA, BERA, JASNOŚĆ POWIERZCHNIOWA, FORMA, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, DEKLINACJA MAGNETYCZNA, BYK, MARKETING SKOJARZENIOWY, OKRĄG CARLYLE'A, BURBANK, OPERATOR BITOWY, PIKIETA, STRZAŁECZKA, RDZEŃ, HELLENISTYKA, GULDIN, OCZKOWANIE, PIOSENKA AKTORSKA, DOPEŁNIACZ, KOSZARY SZYJOWE, ETNOLINGWISTYKA, ELBAIT, PROGRAM, WYRZUTNIA, CEDUŁA, DŁUGI UMLAUT, TIRET, POGODA, KONTRMANIFESTACJA, PRZEBUDOWA, IMAGO, BANKROFT, WERSJA LEKTORSKA, BANK EMISYJNY, SPACER PO CHROMOSOMIE, KANCJONARZ, FUTURE PROGRESSIVE, ORYNNOWANIE, ZATRUDNIENIE, GERMANISTYKA, WOKANDA, GETTER, PINGLE, GOSPODARKA, SKRYPT, MAKROPIERWIASTEK, METODA KARTOGRAMU, PLON REFERENCYJNY, ROSŁOŚĆ, SYLWETKA, BUDOWA, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, MAPA PIKSELI, JĘZYK PERSKI, EPOKA INDUSTRIALNA, DZIEDZINA CAŁKOWITOŚCI, HERBATA, SAŁATA CZERWONA KARBOWANA, JAZ, KONSULENT, EPIFITIA, GRAMATYKA FORMALNA, WYGŁOS ABSOLUTNY, AKCENT, WSPÓŁWŁADCA, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, JĘZYK IZOLUJĄCY, KRUCHOŚĆ, GALA, KUBECZEK SMAKOWY, FAWORYTKA, BERA, SZCZEP, SEMEM, JAŁOWCÓWKA, KANCJONAŁ, KANONICZKI, KOREGENT, SUFIKS, WIELKI JUS, STRZAŁKA, DURYT, KUMATO, BARYKADA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, NIECZYNNOŚĆ, MOTYW, SEJMIK SAMORZĄDOWY, TECZKA PERSONALNA, GOSPODARKA REGIONALNA, MEDIUM, MODUŁ DUALNY, SYLWETA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, DERYWACJA INTERFIKSALNA, CIĄG GEOMETRYCZNY, STACJA SANITARNA, ORGANOMISTRZOSTWO, FIRMA ZWROTOWA, GEZELLE, GEST, MIRABELKA, PRZEMIENNIK, ALTERNATYWA WYKLUCZAJĄCA, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, AKCENTUACJA, NOWOARAMEJSKI, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, STRUKTURA, SOBÓR, KOMPILATOR, PREFIKS, PRZYROST NATURALNY, PARADYGMAT, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, KOMPLEKSJA, COSTER, ŚREDNIÓWKA MĘSKA, DOZÓR JĄDROWY, PODTYP, BUDOWA, BIAŁA HERBATA, AKCENT RUCHOMY, ?SUFIKSACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 705 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDOWA MORFEMOWA I REGUŁY ODMIANY WYRAZU W DANYM JĘZYKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDOWA MORFEMOWA I REGUŁY ODMIANY WYRAZU W DANYM JĘZYKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MORFOLOGIA budowa morfemowa i reguły odmiany wyrazu w danym języku (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MORFOLOGIA
budowa morfemowa i reguły odmiany wyrazu w danym języku (na 10 lit.).

Oprócz BUDOWA MORFEMOWA I REGUŁY ODMIANY WYRAZU W DANYM JĘZYKU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - BUDOWA MORFEMOWA I REGUŁY ODMIANY WYRAZU W DANYM JĘZYKU. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x