PASOŻYTNICZA CHOROBA OWIEC, KÓZ, MUFLONÓW, JELENI, DANIELI POWODOWANA PRZEZ PIERWOTNIAKI BABESIA MOTASI I BABESIA OVIS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BABESZJOZA OWIEC to:

pasożytnicza choroba owiec, kóz, muflonów, jeleni, danieli powodowana przez pierwotniaki Babesia motasi i Babesia ovis (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PASOŻYTNICZA CHOROBA OWIEC, KÓZ, MUFLONÓW, JELENI, DANIELI POWODOWANA PRZEZ PIERWOTNIAKI BABESIA MOTASI I BABESIA OVIS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.442

SZAMBELAN PAPIESKI, BURGRABIA KRAKOWSKI, RENTA SZKOLENIOWA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, SCÉNIC, STOSUNEK UMOWNY, SARSAT, TAMTAM, KONFEDERACJA, ROZEDMA PŁUC, OWCZA WEŁNA, MIÓD SPADZIOWY, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, ODWOŁANIE, SILNIK INDUKCYJNY, SĄD GRODZKI, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, LICZNIK ABONENCKI, ABSORPCJA, PROMIENNIK, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, DŻUBBA, NIL, GETTER, BOZON CECHOWANIA, CEMENTOWE BUTY, TAU, HELLENIZM, DZIANINA, WĄSKIE GARDŁO, ROPNICA, ZŁOTY CIELEC, EMBARGO, CHOROBA DARIERA, LEW SALONOWY, EUROWIZJA, GARBNIK, KONSULTANTKA, DOLINA RYNNOWA, CHOROBA CANAVAN, EINSTEIN, PANTY, MIKROSKOP OPTYCZNY, ETEROFON, BURDA, ŻWAWOŚĆ, CHODY, PRĄD ZAWIESINOWY, KIRGIZJA, BŁĄD MATERIALNY, ODGŁOS, APARAT WOLCOTTA, ZATRWIAN, PODATEK PORADLNY, SPÓŁKA PARTNERSKA, BAZYLIANIE, ŁASKA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, ESCUDO INDII PORTUGALSKICH, PENDENT, PONCHO, ANGINA PRINZMETALA, KOŃ DOŃSKI, ŚLUZ, WYCINEK KULI, ŚRUTA SOJOWA, LUSITANO, PIERD, NIL, PIASEK WODNOLODOWCOWY, DRUKARKA ROZETKOWA, ETYMOLOGIA LUDOWA, KATAROWIE, MASKULINIZM, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, KLUCZ, STACCATO, ŚWIADCZENIE, MONOGENEZA, CEWKA RUHMKORFFA, GROOMING, ŚNIEŻYCA, DETEKTOR AKTYWACYJNY, AUROR, UPIÓR PIERŚCIENIA, ZBIÓRKA, CHOROBA JANSKY'EGO-BIELSCHOWSKY'EGO, OKLEPIEC, EKSPRES PRZELEWOWY, TABLICZKA MNOŻENIA, ZAWOJKA, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, HALMA, STRAJK OKUPACYJNY, RAMIENICA SZCZECINOWATA, OBRAZ, DROMONA, CIOSNA, FAWORYT, ZARAZA, CIT, BANDOLIER, KONWENCJA TURYSTYCZNA, OSAD EOLICZNY, PANASONIC, STWARDNIENIE GUZOWATE, SKALA RÉAUMURA, APOLLIŃSKOŚĆ, TRZECIACZKA, GESTOZA, CHOROBA WESELBRONSKA, OPĘTNIK, PIJAR, OCZKO, BADANY, WOODSTOCK, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, RETRANSLACJA, SEŁEDEC, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, DAEWOO, WYDAJNOŚĆ PRACY, POZYCJA, UT, MIKROFON STYKOWY, STW, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, ORCZYK, SROM, OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, BARAN, RZECZ WNIESIONA, SKARGA, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, OKNO RADIOWE, XSARA, ODDYCHANIE, KONDYCJONALIZM, POZYCJONOWANIE, AFEKT, EKSPERTKA, MERMOZ, CEKOTROFIA, WYDALINA, PATENT EUROPEJSKI, AKT ADMINISTRACYJNY, ROŚLINA SPOŻYWCZA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, DŹWIĘCZNIK, RYNEK NIEFORMALNY, KONSTYTUCJA, WIELKI SZLEM, ANGORA, ZOONOZA, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, SZKLIWO CERAMICZNE, PLAZMA ZARODKOWA, GRAF KOMÓRKOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, BESKIDNIK, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, KWIT DEPOZYTOWY, LICZNIK ISKROWY, WYKRÓJ, AKREDYTYWA, JEZIORO WYDMOWE, GENERAŁ, STAN WOJENNY, KINDER NIESPODZIANKA, BEKOWISKO, NANDO, IRTYSZ, RĄBEK, WYBRANIEC, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, BÓBR WSCHODNI, ZAGRYWKA, DRZEWORYT, SNICKERS, KĄT PÓŁPEŁNY, GLIKOGENOZA, CZARNY LUD, ANTROPOCENTRYZM, IGM, VOTUM, ŚWINKA, SEKWENCJA BOUMY, ŚWIĘTA KROWA, POWIERZCHNIA WALCOWA, TOUAREG, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, JASKINIA LODOWA, KURIER PODHALAŃSKI, OBRÓT WTÓRNY, HETYCKI, MIMETYZM, BRYTYJSKI, PION, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, CHOROBA KUSSMAULA, ROBOTY PUBLICZNE, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, KORYTO RZEKI, PTASIA GRYPA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, CELESTYN, ZNAJDKA, SALTO, AKT WYKONAWCZY, WNĘKA, AUTOPORTRET, OPODATKOWANIE, EOLE, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, CZASOWNIKI, MACA, TAYLORYZM, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, CZAS UNIWERSALNY, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, EKSPERYMENT KORTOWSKI, CHÓR, ZNIECZULENIE, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, DOMINIKANKI, PILOTÓWKA, TŁUSZCZYK, DELUWIUM, KARDIOMIOPATIA, SYMETRALNA, MIKRODERMABRAZJA, PARTIA, BILANS BRAMKOWY, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, WADERY, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, DYSCYPLINA SPORTOWA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, REAKTOR PRĘDKI, OBRAZ POZORNY, HORA, KONWIKT, SHARAN, CHOROBA SEGAWY, KRYPTOKOMUNIZM, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, BOROWINA, BARABAN, ISTAR, ARIANIE, JASKRA, KOSZULKA, MANEŻ, ROSZCZENIE REGRESOWE, ZABORY, SUTENERSTWO, JĘZYK QUENEJSKI, GARIBALDCZYK, KREDYT REDYSKONTOWY, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, DERMATOGLIF, HYGROPSAMMON, CHOROBA WIEŃCOWA, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, RÓG, STACJA ZAKŁADOWA, KIERDEL, SMERFETKA, SAN, CHYLUS, EFEKT SNOBA, FAWORYT, ZŁY GONIEC, TRANSKRYPCJA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, TUNICELA, SKARGA KASACYJNA, EROZJA WODNA, KORONA, MOŻNOWŁADZA, WÓZ STRAŻACKI, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, PIT, SPRAWNOŚĆ, CHOROBA RAYNAUDA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, CHOROBA TANGIERSKA, BRAT MLECZNY, TAG, KACZKA CHIŃSKA, WYPRYSK KONTAKTOWY, INGRESJA MORSKA, ?PRAWO MOJŻESZOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.442 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PASOŻYTNICZA CHOROBA OWIEC, KÓZ, MUFLONÓW, JELENI, DANIELI POWODOWANA PRZEZ PIERWOTNIAKI BABESIA MOTASI I BABESIA OVIS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PASOŻYTNICZA CHOROBA OWIEC, KÓZ, MUFLONÓW, JELENI, DANIELI POWODOWANA PRZEZ PIERWOTNIAKI BABESIA MOTASI I BABESIA OVIS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BABESZJOZA OWIEC pasożytnicza choroba owiec, kóz, muflonów, jeleni, danieli powodowana przez pierwotniaki Babesia motasi i Babesia ovis (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BABESZJOZA OWIEC
pasożytnicza choroba owiec, kóz, muflonów, jeleni, danieli powodowana przez pierwotniaki Babesia motasi i Babesia ovis (na 15 lit.).

Oprócz PASOŻYTNICZA CHOROBA OWIEC, KÓZ, MUFLONÓW, JELENI, DANIELI POWODOWANA PRZEZ PIERWOTNIAKI BABESIA MOTASI I BABESIA OVIS sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - PASOŻYTNICZA CHOROBA OWIEC, KÓZ, MUFLONÓW, JELENI, DANIELI POWODOWANA PRZEZ PIERWOTNIAKI BABESIA MOTASI I BABESIA OVIS. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x