ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY (POLIOL) ZAWIERAJĄCY PO JEDNEJ GRUPIE HYDROKSYLOWEJ (-OH) PRZY KAŻDYM ATOMIE WĘGLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALKOHOL CUKROWY to:

alkohol polihydroksylowy (poliol) zawierający po jednej grupie hydroksylowej (-OH) przy każdym atomie węgla (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY (POLIOL) ZAWIERAJĄCY PO JEDNEJ GRUPIE HYDROKSYLOWEJ (-OH) PRZY KAŻDYM ATOMIE WĘGLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.491

GERIDON, RAPEĆ, RĘKA, MELODRAMAT, KEFIR, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, WĘGIEL ENERGETYCZNY, GAŚNICA ŚNIEGOWA, WIELOŚCIAN FOREMNY, VALGA, KK, SŁUPOŁAZ, PUNKT POMIAROWY, ALPAKA, KSIĘGA LITURGICZNA, SISAK, LODÓWKA, SKIFF, KREDA, WAŁ, DIOL, FIZYKA ATOMOWA, ANALIZA CZYNNIKOWA, POJAZD JEDNOŚLADOWY, TIOL, SYMBOL NIEOZNACZONY, SINGIEL, KABINET, PALMA, IZBORSK, BRZUSZEK, SYHOT, TYCZKA, OKSYM, MEDYKA, WOLNY, SUBSTYTUCJA, NUNCJUSZ, ASTROTURFING, SŁUP MILOWY, WYCISKANIE SZTANGI, GROTMASZT, TENDER, OKRZOS, BARWIARKA ZWROTNA, BAJKA, NIEWINNOŚĆ, FLUID, ALGORYTM ZACHŁANNY, WODA SODOWA, WICIOWIEC, PRZYŁBICA, SEMAFOR, HYDROKSYAMINOKWAS, SAKWA, MĄKA ZIEMNIACZANA, NIEDOMÓWIENIE, ALEGORIA, TORPEDA, AGNOZJA TWARZY, FULERYT, POJEDYNKA, KONIUNKCJA, MASZYNA ŻNIWNA, AGREGATY MONETARNE, CYPO, KUPON, RETINOSKOP, ABERDARE, KRYPA, WSPOMNIENIE, KASTANIETY, ŚWIECA, KABINA, OPUKIWANIE, MAMUT POŁUDNIOWY, NAPÓJ WINOPODOBNY, TICINO, BLASTODERMA, SONOMETR, GOŁĄBECZEK, KEKULE, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, KLEKOTKA, NIEUWAŻNOŚĆ, ORZECH, GOŁĄBEK, PUNKT PROCENTOWY, PADIHAM, FLAWONOL, WIANO, LUKIER, SZOPA, LUGER, APTECZKA, AODZI, DYSZLOWY, DWÓJNIAK, ŻÓŁW JANGCY, TEZA, SYSTEM INFORMATYCZNY, SURÓWKA, STEROL, EUROCZEK, ŚCIEG, SCAFATI, POPRZECZNICA, WOLNOBIEG, SMOŁA WĘGLOWA, PLASTRON, PALIWO CIEKŁE, RODAC, OŚCIEŃ, KNAJPA, STALÓWKA, BIEDASZYB, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, WYRÓB ALKOHOLOWY, PROCES ODWRACALNY, KARPIŃSK, HAŁDA, CSONGRAD, TRZYMAK, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, WÓZKOWY, ELEKTOR, AMBULATORIUM, ATMOSFERA, KEFALINA, TOM, MERKAPTAN, OLEJEK ABSOLUTNY, KRATER, RUGBY, MAPA HIPSOMETRYCZNA, SZEW, PALCAT, PALISADA, TIJUANA, SALWA BURTOWA, ELABORACJA, KOŃ WIACKI, LENS, ANIMACJA KOMPUTEROWA, KOKSOCHEMIA, BRETNAL, PUNKT DYMIENIA, GACZ PARAFINOWY, MŁODZIK STARSZY, CIŚNIENIE TĘTNICZE, MŁODY, MEDYCYNA NUKLEARNA, KANISTER, WYKRZYKNIK, KOLA, NIANIA, KOŃ DYSZLOWY, PIEC DYMARSKI, NULLODA, POMOC SPOŁECZNA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, DEALPACK, TAROCISTA, WYLOT, FAŁD, BOLERO, SPRAWNOŚĆ, KWIAT MĘSKI, UPÓR, PRZEKŁADNIA NAWROTNA, SOLNICA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, ROZDZIAŁEK, SYZYGIA, STORYBOARD, URYNA, KAPITUŁA KOLEGIACKA, GOŁĘBICA, OŚWIETLENIE, GRYPA AZJATYCKA, REDUKTOR CIŚNIENIA, ZANZA, KARTA OBCIĄŻENIOWA, IMPREGNAT, GOŁĄBKA, ANALIZA ZESPOLONA, UŻYCIE BRONI PALNEJ, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, OBLADER, FOSA ORKIESTROWA, DEFLEKTOR, HWOZDOWNIA, WYMÓG, HOBBIT, BEFKA, KNOT, OPŁATEK, AZJATYCKI TYGRYS, WOLEC, NASTAWANIE, STÓJKA, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, KETONOKWAS, GÓRNE, KATEDRA, MANEWR PRINGLE’A, PŁUCZKA, GNIAZDO SIECIOWE, AMINA, KONGREGACJA, NUŻENIEC LUDZKI, REFERENDUM STRAJKOWE, NAPÓJ WYSKOKOWY, ŻYŁKI, HYDROKSYKWAS, WIMBLEDON, JELEŃ KALAMIAŃSKI, SONORA, HYDROFORMING, TRANSPOZYCJA, PODKŁAD, SACHARYD, PATYNKA, MACZUGA SKALNA, ZACIĘTOŚĆ, PRÓG BÓLU, WAŁ, INDEKS RZECZOWY, OBSZCZYMUREK, MOHORYCZ, KARBONYLEK, PODATEK INFLACYJNY, KRAJKA, MEGHALAJA, SIEĆ NIWELACYJNA, FILIPÓW, NOWOGARD, LAMA, PSZCZOLINKI, DEDUPLIKACJA, BŁĄD ATRYBUCJI, PULMAN, RUDNIK, TURYSTYKA KONNA, HEERLEW, POLAROGRAF, ALKIN, KARTRIDŻ, NOWY, DAKTYL, TACZNIK, KAMEN, PACHOLĘ, TERMOLOKACJA, MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ, SEMAFOR, CO2, DŻHARWA, ZASOBY OPERATYWNE, PANTOPON, TĘTNICA SKRONIOWA, ASESOR, GANGSTER, KLAMOTY, DOMANIEW, STARA ŚPIEWKA, CUG, BATTERIE, STROIK, STREFA ZGNIOTU, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, ALKAN, PORCJA, POŻEGNANIE, SCALAK, ALIANS STRATEGICZNY, REWOLWING, PAŁKA, NOGALES, TROLEJ, WISIOREK, KRZYŻ CHOLERYCZNY, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, MODULACJA, OSOBOMIESIĄC, ALDOL, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, JEDNOKLASÓWKA, RZEPY, SYROPEK, PARABOLOIDA OBROTOWA, PANEL, PRZEMIENNIK, MIKROSOCZEWKA, KETON, PRZEWÓD, ?CHEMIA NIEORGANICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.491 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY (POLIOL) ZAWIERAJĄCY PO JEDNEJ GRUPIE HYDROKSYLOWEJ (-OH) PRZY KAŻDYM ATOMIE WĘGLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY (POLIOL) ZAWIERAJĄCY PO JEDNEJ GRUPIE HYDROKSYLOWEJ (-OH) PRZY KAŻDYM ATOMIE WĘGLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALKOHOL CUKROWY alkohol polihydroksylowy (poliol) zawierający po jednej grupie hydroksylowej (-OH) przy każdym atomie węgla (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALKOHOL CUKROWY
alkohol polihydroksylowy (poliol) zawierający po jednej grupie hydroksylowej (-OH) przy każdym atomie węgla (na 14 lit.).

Oprócz ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY (POLIOL) ZAWIERAJĄCY PO JEDNEJ GRUPIE HYDROKSYLOWEJ (-OH) PRZY KAŻDYM ATOMIE WĘGLA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY (POLIOL) ZAWIERAJĄCY PO JEDNEJ GRUPIE HYDROKSYLOWEJ (-OH) PRZY KAŻDYM ATOMIE WĘGLA. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x