CZĘŚĆ NABOJU: METALOWA POWŁOKA MIESZCZĄCA ŁADUNEK PROCHU I SPŁONKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUSKA to:

część naboju: metalowa powłoka mieszcząca ładunek prochu i spłonkę (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁUSKA

ŁUSKA to:

część naboju służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.)ŁUSKA to:

kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne; występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli) (na 5 lit.)ŁUSKA to:

twarda okrywa niektórych nasion, owoców, pąków i podziemnych pędów roślin (na 5 lit.)ŁUSKA to:

rodzaj deformacji warstw skalnych stanowiący niewielką jednostkę tektoniczną (od dziesiątek milimetra do kilku kilometrów), silnie zaburzona wewnętrznie część większej struktury (na 5 lit.)ŁUSKA to:

złuszczająca się warstwa rogowa naskórka o charakterystycznym wyglądzie i fakturze (na 5 lit.)ŁUSKA to:

element zbroi łuskowej, płytka wykonana z metalu, rogu lub kości, naszyta lub w inny sposób przytwierdzona do podłoża skórzanego lub wykonanego z innego mocnego materiału, tworząca razem z innymi łuskami pancerz (na 5 lit.)ŁUSKA to:

pokrywa ciała niektórych zwierząt, w szczególności ryb i gadów, składająca się z cienkich, częściowo nachodzących na siebie płytek; łuski (na 5 lit.)ŁUSKA to:

płaska, uwypuklona część kości (na 5 lit.)ŁUSKA to:

aparat ortopedyczny służący do stabilizacji i unieruchomienia stawu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

element struktury, cienka warstwa stałej substancji często podobna do łuski zwierzęcej - kostnej lub rogowej płytki, która wraz z innymi łuskami tworzy pokrywę ciała (na 5 lit.)ŁUSKA to:

w metalurgii: cienka zewnętrzna warstwa metalu lub tlenków, która nie jest częścią wyrobu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ NABOJU: METALOWA POWŁOKA MIESZCZĄCA ŁADUNEK PROCHU I SPŁONKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.358

DMUCHAWKA, SIKA, PODSTOPIEŃ, TUNER, STOPKA, LABIRYNT, CZĘŚĆ WSPÓLNA, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, CZASZA, KURTYNA, SZYPUŁKA, CELOWNIK, WIERZCHOWINA, SZTUKA, STOPKA, BROŃ AUTOMATYCZNA, MASKA, GNIAZDO WTYCZKOWE, SUWACZEK, NONA, SIODŁO, LOCH, WYCINEK, TEZA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, EOLIA, PŁETWA, PALEC, MARCELIN, NANOŚNIK, MINUTA, STRZAŁ, SZPILKA, LEGAWKA, BALKON, WEZGŁOWIE, BLOK OPERACYJNY, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, PESZT, SYBERIA, SKLEPIENIE, MIEJSCE, ZMIANA, ZAD, KIEŁZNO, ROŻEK, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, SPĄGNICA, BRYNÓW, ODZIOM, MAJTKI, KORYTO RZEKI, KORBKA, TALERZ, GICZ, OWOCNIK, VOTUM SEPARATUM, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, JARZMO, GÓRKA, ALLEMANDE, LEJBIK, KOŻUCH, MIESZKALNICTWO, PODCZYSZCZALNIA, OSTRY NABÓJ, KORPUS, TRZON, ŁONO, CZŁON PĘDOWY, MOGIŁA, WIERZCHOŁEK, MUNDSZTUK, ŁOPATA, CZAPLA ŁUPKOWATA, APEREA, RYBITWA OKOPCONA, CZWARTA CZĘŚĆ, STUDIO NAGRANIOWE, NAPIERŚNIK, SZYPUŁKA, HIW, PRZĄŚNICA, ZGŁAD, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, LUFA, MANICA, ODDZIAŁ, RATA, CZERWIOCH, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, ZGRZEBŁO, ODBYTNICA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, UCINKA, RDZA ZBOŻOWA, PODZAKRES, WIERZCHNICA, POWRÓT, SZYNA, ODCINEK, ZAGÓRZANIN, DZIKÓW, CIAŁKO RZĘSKOWE, TRZECIA CZĘŚĆ, SPAŁA, GOLFIK, STROJNICA, OBRĘCZ BARKOWA, POZYTON, STOPA, JUMPSALING, PSIA MINA, TYBINKI, GŁOWICA, UZIOM, OBUDOWA, PÓŁKULA MÓZGU, ZAKRĘT CZOŁOWY, PÓŁFRAK, BOMBA, NOWICJAT, DZIELNICA, POZYCJA, PERISTOM, FALENICA, DROBNICA, UDZIAŁ, RZEPKA KOLANOWA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, MAJTKI, ŚLUNSK, OSTROGA, PRZEDZIAŁ, DEKOLT, PRZYGOTOWALNIA, MANTYLA, HACZYK, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, SEKCJA, FILECIK, KRĄŻENIE MAŁE, KEG, POCHWA, STOPKA, NAWA, DWUKĄT SFERYCZNY, BIMS, PONTICELLO, GORS, FOLA, ZASOBY OPERATYWNE, REFLEKTOR, KONKURENCJA, MORZE AZOWSKIE, ODWACH, CIAŁKO MRÓWCZE, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, WERSET, CZĘŚĆ, GOTOWALNIA, PŁASZCZ, GRUSZKA ŻAROWA, GLIZA, JĘZOR OSUWISKOWY, PIOTROWO, PODSUFITKA, PĘTLA NEFRONU, BANIECZKA, KANALIK NERKOWY, NOS, PRZEDŁUŻACZ, MALATURA, SZYJKA, REPRYZA, TRANSMITANCJA, SAMOA ZACHODNIE, WKŁAD, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, WIERZCHNICA, PRZODOMÓŻDŻE, ASFALT, DRZEWCE, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, KADŁUB, KRZYŻ, SAMOLUBNY DNA, PŁATEK, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, FUNDAMENT, PROSPEKT ORGANOWY, MYSZKA, BLOK, NANERCZ, URUBU PSTROGŁOWY, PÓŁKULA, STOPA LODOWCA, TRIO, STELA, TĘTNICA OCZNA, SADZ, WOLNY OBSZAR CELNY, SKORUPA ZIEMSKA, PRZEWODZIK, OBROTNICA, TARCZA, STRUNNIK, PALEC, KOPIAŁ, BINARKA, KIL, LEJEK, ZALĄŻNIA, PISAK, BASEN, STEROWIEC MIĘKKI, ZASŁONA, LWIA CZĘŚĆ, ELABORACJA, SPRZĄCZKA, WYOBLAK, POWŁOKA, OKULAR, RAMIĘ, DECHA, GRUNWALD, PIŁONOSOWATE, NARZĄD KOPULACYJNY, TWARDZIEL, DNO OCEANICZNE, SAMOA AMERYKAŃSKIE, JĄDRO ZIEMI, WARSTWA KULISTA, PRZEDSIONEK, PARAGRAF, KWADRANT, LAGUNA, OPONA, KLAPKA, SZWABIA, KLAPKA, MIKRONEZJA, PŁÓZ, WGŁOBIENIE, STREFA ZGNIOTU, TRZON, MISKA SEDESOWA, KIESZEŃ, ODCINEK, WODZARKA, KINESKOP, CIĘŻKA WODA, OKRUCH SKALNY, DUPKA, DISNEY, HALKA, ŻAKIET, LAKOLIT, HYDROSFERA, GWIAZDA, GORSET, PŁASZCZ, PUPKA, NUMER GEOGRAFICZNY, UZIOM, WYJEC PŁASZCZOWY, CHRAPA, NIEMCY ZACHODNIE, CHMURA ŚREDNIA, KONSTRUKCJA NOŚNA, ŻUWACZKA, CYPR, PIASTA, KOŁOWROTEK, NARCIARSTWO NORWESKIE, DESZCZOWNICA, PLASTROM, RZĄP, NACZYNIE CHŁONNE, WIEK DOROSŁY, ROZBUDOWA, SIAMANG, DZIEKANAT, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, STROP, KOŃCÓWKA, MULTANY, SKRZYDEŁKO, TĘTNICA TWARZOWA, POŁOWA, PODMIOT, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, ZYSK INFLACYJNY, SKŁAD, SOLÓWKA, ŚCIANKA, ŁADUNEK JĄDROWY, ?WIOSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.358 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ NABOJU: METALOWA POWŁOKA MIESZCZĄCA ŁADUNEK PROCHU I SPŁONKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ NABOJU: METALOWA POWŁOKA MIESZCZĄCA ŁADUNEK PROCHU I SPŁONKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUSKA część naboju: metalowa powłoka mieszcząca ładunek prochu i spłonkę (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUSKA
część naboju: metalowa powłoka mieszcząca ładunek prochu i spłonkę (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ NABOJU: METALOWA POWŁOKA MIESZCZĄCA ŁADUNEK PROCHU I SPŁONKĘ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CZĘŚĆ NABOJU: METALOWA POWŁOKA MIESZCZĄCA ŁADUNEK PROCHU I SPŁONKĘ. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

x