URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO POMIARU CZASU USŁONECZNIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HELIOGRAF to:

urządzenie służące do pomiaru czasu usłonecznienia (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HELIOGRAF

HELIOGRAF to:

przyrząd astronomiczny służący do fotografowania tarczy słonecznej, zwłaszcza do rejestrowania plam na Słońcu (na 9 lit.)HELIOGRAF to:

przyrząd do rejestracji nasłonecznienia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO POMIARU CZASU USŁONECZNIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.572

SKYFOS, WIEK METRYKALNY, ŁOPATKA, DZIESIĘCIOLECIE, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, CYKL ROZWOJOWY, TELEKS, URZĄDZENIE WEJŚCIA, REJESTR, GÓRKA, SPRZĘT MECHANICZNY, GRA CASUAL, TACHOGRAM, WYLĘGARKA, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, FRYTKOWNICA, SPYCHACZ, MAGAZYN, BATERIA, SKIP, CHRONOGRAF, SPŁONKA, KOMPENSATOR, KUSTODIA, KLON, PRZEWÓD, FILETA, ROZRUSZNIK, LISTWA, SCREENSHOT, KOTBELKA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, WYCIĄGARKA, WÓR, WARNIK, BŁĄD POMIARU, PIEKARNIA, KAWAŁ, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, CELOSTAT, KRAJALNICA, CZASOMIERZ, STAŁA CZASOWA, KOMORA WILSONA, PEŁZACZE, MODERATOR, STACJA HYDROLOKACYJNA, MROŹNIA, AUTOMAT, PAMIĘĆ, PRZYRZĄD POMIAROWY, DEKODER, ELEKTROMAGNES, STATEK WODNY, TRAŁ, MŁYNEK, PILNICZEK, JASNOWIDZTWO, GRABIE, TIMER, RÓWNANIE CZASU, BIEŻNIA, PRZEŻYCIE, KOCIOŁ, TREND ROZWOJOWY, SEANCHANIE, AUTOPILOT, SEKUNDA, KRAJAK, UŁAMEK SEKUNDY, BAROSKOP, KONTAKCIK, URZĄDZENIE MECHANICZNE, SPIROGRAM, PODGRZEW, ŁAPACZ, ODBIORNIK RADIOFONICZNY, PASTERYZATOR, CHWILA, OGROM, MIARKOWNIK SPALANIA, DYSPOZYTOR, ROZRUSZNIK, URZĄDZENIE RTV, SZYBKOWAR, KOMPAKTOR, GÓRKA ROZRZĄDOWA, WIHAJSTER, WYPALARKA, DZBANEK NA KWIATY, PODIUM, MAGISTRALA, WEJŚCIE, UNIWERSALNY CZAS KOORDYNOWANY, TERCJA, AGREGATOR, WZMACNIACZ OPTYCZNY, ATRITOR, ZAPYCHACZ, NASTĘP, PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE, UNIT, SUSZARNIA TUNELOWA, MINUTKA, SNIFFER, LOKATOR, ELEKTROLIZER, TRANSPONDER, DETONATOR, OKSYMETR, HYDRAULIKA SIŁOWA, HAPEK, DMUCHAWKA, TERMOSTAT, SENSYTOMETR, PŁYTA, CZASOCHŁONNOŚĆ, IDENTYFIKATOR, NEOLIBERALIZM, CHŁODNIA KOMINOWA, ZAWIESIE, REKORDER, CYKL KSIĘŻYCOWY, DRĄŻEK POGO, ELING, ESÓWKA, FEMTOCHEMIA, ORGANIZACJA, SALON, EKSPRES, AMORTYZACJA, DOBA, PALNIK, URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, CZERPAK, LEKYT, CHWILUNIA, NACIĄG, KAZALNICA, JASNOWIDZENIE, ALTAZYMUT, PRZESYP, TERMOMETR CIECZOWY, SKANER 3D, KOMORA CIŚNIENIOWA, NADAJNIK, ELEKTROENCEFALOGRAF, PILNIK, SZMAT, SEKUNDA, PREWENCJA RENTOWA, KOMORA JONIZACYJNA, SZCZOTECZKA, KOLEJKA GONDOLOWA, AMPEROMIERZ, POSIEDZENIE, LICZBA, DALEN, KLIKER, ZACHOWANIE, BAROMETR RTĘCIOWY, GRZYB SITARZ, ODSADKA, POMPA, SZCZOTKA, BOM ŁADUNKOWY, SSANIE, WSPÓŁCZESNOŚĆ, KONTROLER, PIEC, CYKL ZEGAROWY, KALANDER, SZACHY SZYBKIE, DUCH CZASU, MINUTA, PĘDNIK, WZÓR, NAPĘD, ŚCISKACZ, MONITOR, BAJEREK, WYMIENIACZ, MOMENT, KULUARY, MŁOT, SONAR, WYCIĄG, PRZEKŁADACZ, JAGIELNIK, FAKS, SPRZĘG, AMORTYZACJA DEGRESYWNA, RÓW IRYGACYJNY, KIERAT, SONDA RĘCZNA, PRZENOŚNIK, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, PORT, GRAMOFON CYFROWY, TERMOMETR OWULACYJNY, OWIJARKA, BOLOGRAM, ULICZNIK, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ANEMOKLINOGRAF, DWUKÓŁKA, ŁOPATA, IZBA WYTRZEŹWIEŃ, BUŁCZARKA, MESA, KIOSK MULTIMEDIALNY, HELIOMETR, GENERATOR MAGNETOHYDRODYNAMICZNY, STACJA, SKANER BĘBNOWY, OKAMGNIENIE, DOPALACZ, MIKSEREK, KAGANIEC, PRÓBNIK IZOLACJI, CHRONOGRAFIA, STROBOSKOP, NAWIEW, STRUMIENIOMIERZ, COOLER, PRZEMIENNIK, ANALIZATOR WIDMA, SYGNAŁ CIĄGŁY, ROZDRABNIACZ, PRZECINACZKA, ODWIETRZNIK, CHRAPY, WAGON DOCZEPNY, SERWER WIDEO, SZOPA, TYFON, BACÓWKA, STRUMIEŃ, RURMUS, BUJAK, SYNTETYZATOR, HAMULEC, SEDES, OBRONNOŚĆ PERCEPCYJNA, AKCELERATOR, GODZINA DZIEKAŃSKA, ROBOT KUCHENNY, AGREGAT, STRĄGA, TOMOGRAF KOMPUTEROWY, WAŁ, METODY LAPUNOWA, ODPYLACZ CYKLONOWY, MINERALIZATOR, OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY, WIATROWSKAZ, APARAT FOTOGRAFICZNY, CYKLON, BRYTFANKA, MINUTA, PLETYZMOGRAFIA, FALOWNICA, BEZPIECZNIK NASTAWNY, MATERIAŁ SIEWNY, SONDA, FILTR, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, SARAN, TELEMETR, GŁADZIK, KLUBA, KOTŁOWNIA, AKUMULATOR HYDRAULICZNY, LIDAR, NAWIGATOR, MYSZ, KONTO DEPOZYTOWE, SAMSUNG, SIŁOWNIA WIATROWA, WKRĘTARKA, CZAS ZIMOWY, ZNAK CZASU, TAMPER, MANEŻ, SZCZĘKONÓŻA, MATA GRAWITACYJNA, SKANER, WYPARZACZ, DEFIBRYLATOR, URZĄDZENIE, PODKARMIACZKA, HELIOGRAF, PISTOFON, PALNIK, PROCEK, MIKROSOCZEWKA, ZDROWAŚKA, ?HAMULEC WYLOTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.572 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO POMIARU CZASU USŁONECZNIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO POMIARU CZASU USŁONECZNIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HELIOGRAF urządzenie służące do pomiaru czasu usłonecznienia (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HELIOGRAF
urządzenie służące do pomiaru czasu usłonecznienia (na 9 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO POMIARU CZASU USŁONECZNIENIA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO POMIARU CZASU USŁONECZNIENIA. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x