ZŁĄCZE STANOWIĄCE CZĘŚĆ INSTALACJI SŁUŻĄCE DO PRZYŁĄCZANIA DO NIEJ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO (TELEFONU, MODEMU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GNIAZDKO TELEFONICZNE to:

złącze stanowiące część instalacji służące do przyłączania do niej sprzętu telekomunikacyjnego (telefonu, modemu) (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZŁĄCZE STANOWIĄCE CZĘŚĆ INSTALACJI SŁUŻĄCE DO PRZYŁĄCZANIA DO NIEJ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO (TELEFONU, MODEMU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.099

DWUKĄT SFERYCZNY, KUPEREK, JĘZYK PIKTYJSKI, JABŁKO, JĘZOR LODOWCOWY, TWÓR, POWRÓT, KORPUS, LODOWIEC SZELFOWY, KRAJALNICA, PRETEKSTA, FIOLKA, GNIAZDKO, PRECYPITAT, GLADIUS, GÓRNICA, SŁOWO POSIŁKOWE, KLIKALNOŚĆ, UDO, KOPULA, MAZEROWANIE, SPAW, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, LEJ KONDENSACYJNY, PUKU, SAMOOBRONA POWSZECHNA, NUMER GEOGRAFICZNY, SERCE DZWONU, JASZMAK, PASZTETNIK, GICZ, OPASANIE, KALORMEN, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, NIERUCHOMOŚĆ, WIENIEC, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, TASMAN, APOENZYM, KARCZEK, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, LEWO, UCHO WEWNĘTRZNE, WPUST, KWADRATNIKOWATE, KAWAŁ, ŁUSKA, LARGHETTO, SPÓLNIK, NIEZAWODNOŚĆ, ŻAKIET, KUREK, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, RĘKAW CUKIERNICZY, KUPLET, CIĘCIWA, KOŚĆ SZCZĘKOWA, ZAWIESIE, KIPA, NOŚNIK, CRACK, GNIAZDKO, PĘCZEK, BASEN SEDYMENTACYJNY, WYCIĄG, OBIEKT, GARDZIEL, KACZKA, PODGARDLE, RĘKA, KACZKA KRZYŻÓWKA, MUNSZTUK, DYMNICA, CENTYMETR SZEŚCIENNY, POLE, BŁĘKITNE HEŁMY, PRZYSIOŁEK, BASEN, NOCNIK, LENIOWATE, WIERTARKA, KIRYS, BETONKA, PŁÓZ, MAJTKI, PĘTLA OCIEKOWA, PRZYSIEK, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, NÓŻKA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, WTYCZKA, KUWETA, WZGÓRZE, MIĘDZYWĘŹLE, PEŁZACZE, URZĄDZENIE DŹWIGNICOWE, TABLICA, DUJKER MODRY, NITKA, BRUK, GARDEROBA, SPRZĄCZKA, GRZYWA, PRIORYTET, CZAJNIK, NAPLECZNIK, OGRANICZNIK, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, CHÓR, GNIAZDO, KANALIZACJA KABLOWA, REIS, MURENA WSTĄŻKOWA, MIARKOWNIK SPALANIA, ODŁAM, ELEMENT, SZALKA, TELEGRAF HUGHESA, PRZEDNÓŻEK, PRZYSIÓŁEK, RDZEŃ, WERS, GĄSIENICA, ADVERBIUM, ŁAPA, PAŁANKA WĘDROWNA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, MŁOTEK, NERW OBWODOWY, PUNKT ODNIESIENIA, RESZTÓWKA, OSIKA, LIVERPOOLSKA, WYMIENNIK CIEPŁA, KSIĄŻKA ADRESOWA, ŚCIANA WSCHODNIA, OPONA, MARCHEWKA, ARCHIDIAKONAT, SZPIGIEL, UJŚCIE GARDŁOWE, TRZONEK, ŁYDKA, OGRODOWIZNA, ZŁĄCZE P-N, REGENERAT, SZCZĘKA, DIU, DACH, ZŁĄCZE PROSTUJĄCE, OBROTNICA, ZŁĄCZE, OBŁUSZYN, POLE, PARASZA, TOMOGRAF, ĆWIERĆTUSZA, KONSEKRACJA, GABLOTA, PODKARMIACZKA, IGIEŁECZKA, FARTUCH, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, SZYBKOWAR, RACHUNEK FINANSOWY, FALENICA, CZĘŚĆ, PIÓRO, MYSZ DOMOWA, CHINY WSCHODNIE, TYBINKI, BIODOSTĘPNOŚĆ, PRZODOMÓZGOWIE, RĘKAW, MĄDROŚĆ, SEKEL, MARZANA FARBIARSKA, MŁOTECZEK, KABINA, SKOLEKS, KASA REJESTRUJĄCA, ŁOPATA, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, ZGNIATACZ KCIUKÓW, METKA, DULKA, PATELNIA, GŁOWICA, JABŁKO NANERCZOWE, DZIANINA, BARK, TOPOLOGIA ILORAZOWA, MAGAZYN, PODOBÓZ, INFOBOKS, KOPERTA, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, NAGŁOWIE, SCHODY RUCHOME, ODBŁYŚNIK, PORTKI, BINDOWNICA, ROŻEK, ŁĄCZNIK, PIÓRO, PÓŁGOLF, WOŁYNIANIN, STELA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, DZIAŁKA, SZYPUŁA, WARNIK, WIR PYŁOWY, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, KOŁNIERZYK, ĆWIARTKA, PELWIMETR, WEWNĘTRZNY, KLUBA, NEWA, HAMULEC, TRENT, INTERFEJS, ZROBY, TUMBA, ZASIEK, ŻYCIE, OKRUCH SKALNY, LĘDŹWIE, EKSKLAWA, SOLNICZKA, POLAROGRAFIA, ZADRAPANIE, PAROWNICA, AORTA BRZUSZNA, KOSOWO, WERSET, EDYKUŁ, NAGOLENICA, GŁADŹ, UKŁAD ADRENERGICZNY, PISAK, PASTOFORIA, TELOM, GONIEC, TALERZ, ZAWZGÓRZE, TALIA, BROŃ ABC, NANOŚNIK, PODESZWA, DORĘCZNA, BIDŁO, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, MORZE AZOWSKIE, SSAK, ZACHÓD, PUCHACZ ZWYCZAJNY, CHŁOPIEC KLOZETOWY, PACA, WRZESZCZ, PINGWINARIUM, WIEŻA KOŚCIELNA, PROSTOWÓD, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, IPHONE, MACIERZ WSTĘGOWA, KOLEBKA, PRZEKŁADKA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, LITOSFERA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, RAKOWIEC, DACH, UKOŚNIKOWATE, GEM, NACZYNIÓWKA, KNOWIE, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, PŁAT, GUTKOWO, PÓŁCHÓR, HEŁM TURNIEJOWY, PŁATEK USZNY, SPOJÓWKA GAŁKOWA, WIEK DOROSŁY, NARZYNKA, MŁOT KAFAROWY, ZAWODOWIEC, MNIEJSZOŚĆ, STALNICA, LEJEK, CELOWNIK, GORS, TABLAZO, PROSCENIUM, TYKA, ?FORSZLAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.099 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZŁĄCZE STANOWIĄCE CZĘŚĆ INSTALACJI SŁUŻĄCE DO PRZYŁĄCZANIA DO NIEJ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO (TELEFONU, MODEMU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZŁĄCZE STANOWIĄCE CZĘŚĆ INSTALACJI SŁUŻĄCE DO PRZYŁĄCZANIA DO NIEJ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO (TELEFONU, MODEMU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GNIAZDKO TELEFONICZNE złącze stanowiące część instalacji służące do przyłączania do niej sprzętu telekomunikacyjnego (telefonu, modemu) (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GNIAZDKO TELEFONICZNE
złącze stanowiące część instalacji służące do przyłączania do niej sprzętu telekomunikacyjnego (telefonu, modemu) (na 20 lit.).

Oprócz ZŁĄCZE STANOWIĄCE CZĘŚĆ INSTALACJI SŁUŻĄCE DO PRZYŁĄCZANIA DO NIEJ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO (TELEFONU, MODEMU) sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - ZŁĄCZE STANOWIĄCE CZĘŚĆ INSTALACJI SŁUŻĄCE DO PRZYŁĄCZANIA DO NIEJ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO (TELEFONU, MODEMU). Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast